Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie Projekt celowy „Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych” Jerzy Żenkiewicz Uczelniane Centrum Informatyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie Projekt celowy „Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych” Jerzy Żenkiewicz Uczelniane Centrum Informatyczne."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie Projekt celowy „Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych” Jerzy Żenkiewicz Uczelniane Centrum Informatyczne UMK e-mail: Jerzy.Zenkiewicz@uni.torun.pl Jerzy Żenkiewicz Uczelniane Centrum Informatyczne UMK e-mail: Jerzy.Zenkiewicz@uni.torun.pl Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

2 Wykonawcy Termin realizacji: 4.12.2001 - 30.11.2003 Nakłady razem (B-R) z KBN: 650.000 zł Wykonawcy: –Uczelniane Centrum Informatyczne UMK (+ koordynacja) –Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN –Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa NASK –Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe PWr Koordynator i kierownik projektu: –mgr inż. J. Żenkiewicz Kierownik prac badawczo-rozwojowych: –mgr inż. M. Górecka-Wolniewicz Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

3 Zakres i wyniki prac Zrealizowane zadania: –badawczo-rozwojowe- 19 –wdrożeniowo-inwestycyjne- 11 razem 30 Opracowane raporty: –UMK, PCSS, WCSS, NASK- 40 Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

4 Zakres i wyniki prac Sprawozdania roczne- 1 Dokumentacja (Toruń): –opracowania własne –RFC –Internet drafts –pozostałe Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

5 Zakres i wyniki prac Archiwum oprogramowania (Toruń) Aparatura naukowo-badawcza (PCSS, NASK, WCSS, UMK) Posiedzenia robocze - 6 Konferencje krajowe - 3 Grupy robocze i konferencje zagraniczne - 6 Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

6 Dostęp do informacji i zasobów Adres: http://ldap.uni.torun.pl Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

7 Wdrożenia projektu LDAP Instalacja usługi informacyjno-adresowej u wszystkich uczestników projektu i przygotowanie narzędzi do modyfikacji zasobów (m.in. synchronizacja z lokalną bazą kadrową itp.): –UMK i PWr – zastąpienie bazy X.500, baza dot. struktury i pracowników udostępniana ze stron uczelnianych jako „spis osobowy” –PCSS i NASK – bazy dla potrzeb wewnętrznych Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

8 Wdrożenia projektu LDAP Implementacja interfejsu dającego dostęp do zasobów bazy informacyjno-adresowej z przeglądarki WWW oraz interfejsu administracyjnego działającego przez WWW: –UMK – interfejsy w języku PHP, programy udostępnione PWr i zmodyfikowane przez PWr w zakresie obsługi informacji dotyczącej PKI (http://ldap.uci.uni.torun.pl i http://ldap.pwr.wroc.pl)http://ldap.uci.uni.torun.plhttp://ldap.pwr.wroc.pl –PCSS – interfejsy w Javie (serwlety + Tomcat) Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

9 Wdrożenia projektu LDAP Projekt i wdrożenie w zasobach LDAP rekomendowanego schematu bazy w zakresie drzewa organizacyjnego: –klasy pleduPerson –klasy pleduOrg –klasy pleduOrganizationalRole Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

10 Wdrożenia projektu LDAP Dobór, instalacja i wdrożenie produkcyjnych i pilotowych aplikacji korzystających z systemu LDAP do uwierzytelniania i autoryzacji w usługach sieciowych: –UMK – dostęp do zasobów WWW poprzez autoryzację w LDAP-ie (moduły Apache) oraz oryginalne rozwiązanie do wbudowywania w aplikacje PHP (http://ldap.uni.torun.pl/przyklad/)http://ldap.uni.torun.pl/przyklad/ –PCSS – obsługa użytkowników portalu przez LDAP-a Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

11 Wdrożenia projektu LDAP LDAP jako baza użytkowników systemów komputerowych: –UMK – produkcyjne instalacje na serwerach obsługujących studentów i absolwentów UMK, na serwerze studenckim Wydziału Matematyki i Informatyki UMK –WCSS – system centralnej autoryzacji użytkowników na klastrze komputerowym Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

12 Wdrożenia projektu LDAP Wykorzystanie LDAP-a jako repozytorium informacji infrastruktury klucza publicznego: –WCSS – przygotowanie interfejsów do wprowadzania / modyfikacji danych, rozbudowa interfejsu użytkownika Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

13 Wdrożenia projektu LDAP Zbieranie danych o systemach komputerowych w celu tworzenia zestawień, statystyk: –PCSS, UMK – wdrożenie pakietu MDS z Globus Toolkit Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

14 Wdrożenia projektu LDAP LDAP jako repozytorium o zasobach sieci sprzętowych oraz klientach: –PCSS – opracowanie schematu zasobów oraz interfejsu w Javie (https://resources.pionier.net.pl)https://resources.pionier.net.pl –plany wdrożenia w MAN-ach: Toruń, Wrocław Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

15 Wdrożenia projektu LDAP Zastosowanie LDAP-a do przechowywania statystyk gromadzonych za pomocą rd-tools: –NASK – opracowanie i wdrożenie niezbędnych skryptów Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

16 Wdrożenia projektu LDAP Obsługa pracowni studenckich i stanowisk dostępowych poprzez system LDAP i powiązanie uprawnień do korzystania z pracowni / stanowisk z bazą użytkowników przechowywaną w LDAP-ie: –UMK - opracowanie koncepcji i stopniowa implementacja modułów (prace częściowo zakończone) Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

17 Wdrożenia projektu LDAP Udostępnienie katalogu czasopism za pomocą bazy LDAP: –UMK – opracowanie schematu i implementacja interfejsu w PHP (system w eksploatacji, http://ejournals.bu.uni.torun.pl) http://ejournals.bu.uni.torun.pl Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

18 Wdrożenia projektu LDAP Wykorzystanie LDAP-a do przechowywania profili użytkowników w bibliotecznym katalogu rozproszonym KaRo: –UMK – opracowanie schematu i wbudowanie obsługi w interfejs (system w fazie zaawansowanego testowania, http://karo.umk.pl/Karo/) http://karo.umk.pl/Karo/ Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny

19 Podziękowania PCSS IChB PAN (mgr C. Mazurek + zespół) WCSS PWr (dr. J. Janyszek + zespół) NASK (mgr inż. K. Silicki / mgr M. Trąmpczyńska + zespół) UCI UMK (mgr inż. M. Górecka-Wolniewicz + zespół) Spotkanie przedstawicieli MAN – 25-26.11.2003 r. – Kazimierz Dolny


Pobierz ppt "Sprawozdanie Projekt celowy „Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych” Jerzy Żenkiewicz Uczelniane Centrum Informatyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google