Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
TECHNIK HYDROLOG wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2 TECHNIK HYDROLOG Multimedialna charakterystyka zawodu
Nazwa zawodu: TECHNIK HYDROLOG Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 311[17] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: Na wesoło

3 NA WESOŁO – Od dziś będziemy liczyli na komputerach! – oznajmiła nauczycielka. – Wspaniale! Znakomicie! – cieszą się uczniowie. - No to kto mi powie, ile będzie 5 komputerów dodać 21 komputerów? W Morskim Oku, w przerębli kąpie się baca. –Baco, nie zimno wam?! – pytają turyści. – Nie. – Ciepło? – Nie. – A jak wam jest? – Jędrzej. Powrót

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że technik hydrolog: 1. Prowadzi w zespołach pomiary terenowe i obserwacje hydrologiczne, obserwacje i pomiary: opadów (czas i częstotliwość), ruchu wody i mas powietrza, parowania, retencji wód podziemnych i powierzchniowych (płynących) oraz niwelacji zwierciadła wody, zjawisk lodowych, pomiary (głębokości i szerokości) zbiorników wodnych (rzek, jezior, sztucznych zbiorników wodnych). Instaluje hydrologiczne urządzenia pomiarowe, wykonuje podstawowe prace konserwacyjne i drobne naprawy urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Opracowuje w zespole specjalistów założenia i dane hydrologiczne do projektowania budowli hydrotechnicznych. Przygotowuje materiały do celów statystycznych i zestawiania map hydrologicznych. Przeważnie pracuje na wolnym powietrzu, w terenie, nad brzegami rzek, jezior i zbiorników wodnych, a także na wodzie (pomiary z pontonu lub łodzi) w zmiennych warunkach atmosferycznych. Pracuje też w pomieszczeniach biurowych – wykonuje analizy, raporty z badań. W trakcie pracy współpracuje z innymi osobami prowadzącymi wspólne badania. Funkcje i zależności organizacyjne w zawodzie wiążą się ze stażem pracy, doświadczeniem, wielkością firmy. Może pełnić funkcję zwierzchnika lub podwładnego w grupie pomiarowej. Zwykle pracuje 6–9 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej (powodzie, dyżur w stacjach hydrologiczno-meteorologicznych), praca w dzień i w nocy oraz w dni wolne. Często wyjeżdża na pomiary terenowe,

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

6 NA WESOŁO Powrót Turystka do górala:
– Baco, jestem tu na wczasach ponad tydzień i ciągle tylko pada deszcz. Kiedy u was świeci słonce? Na to góral: – A co to jest słońce? Blondynka jest jak: Strumyk – miło popatrzeć, ale trzeba pamiętać, że nie każda jest odpowiednio bystra. Pogoda – trzeba zaakceptować, bo nic nie możesz zrobić, aby ją zmienić. Siedzi sobie baca przed domem, podchodzi do niego turysta i pyta : – Jaka jutro będzie pogoda? Na to baca: – A jutro to będzie słońce świeciło. Sprawdziło się, więc turysta postanowił wyruszyć rano na długi spacer. Następnego dnia z samego rana pyta bacy: – Baco, jaka będzie dziś pogoda? A na to baca: – Nie wiem jeszcze radia nie słuchałem. Powrót

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Wykonuje pomiary terenowe i laboratoryjne. Prowadzi obserwację zjawisk hydrologicznych. Analizuje zjawiska zachodzące w atmosferze oraz hydrosferze. Charakteryzuje wody powierzchniowe. Określa warunki występowania wód podziemnych, prowadzenia gospodarki zasobami wody, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Posługuje się dokumentacją hydrologiczno-meteorologiczną. Obsługuje mikrokomputery, wprowadza dane na nośniki informacji i prowadzi obliczenia z wykorzystaniem specjalistycznych programów. Opracowuje wyniki pomiarów i obserwacji. Uczestniczy w opracowywaniu komunikatów, biuletynów, prognoz i ostrzeżeń dla służby hydrometeorologicznej.

8 10. Prowadzi pomiary oraz obserwacje zjawisk hydrologicznych wód powierzchniowych i podziemnych.
11. Wykonuje pomiary natężenia przepływu wody, sporządza i oblicza równania bilansu wodnego. 12. Stosuje metody opracowywania wyników pomiarów hydrologicznych oraz metody analiz hydraulicznych koryt rzecznych zalecane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 13. Wykorzystuje wiedzę z zakresu hydrostatyki i hydrodynamiki, wykonuje obliczenia hydrauliczne w korytach otwartych i w przewodach pod ciśnieniem. 14. Wykonuje pomiary parametrów charakteryzujących obiekt wodny, podstawowe pomiary geodezyjne, w tym pomiary spadku zwierciadła wody, pomiary sytuacyjno-wysokościowe budowli wodnych. 15. Obsługuje przyrządy stosowane w pracach hydrometrycznych, Ocenia stan techniczny urządzeń pomiarowych i kontrolnych. 16. Organizuje prace związane z budownictwem wodnym, ocenia zgodność wybudowanych urządzeń i elementów budowlanych z dokumentacją techniczną, kalkuluje koszty robót, sporządza kosztorysy. 17. Czyta rysunki i mapy oraz sporządza schematy techniczne. 18. Posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi gospodarki wodnej, ochrony środowiska wodnego. 19. Dobiera i stosuje specjalistyczne programy komputerowe. 20. Rozwiązuje problemy w twórczy sposób i samodzielnie podejmuje decyzje. 21. I inne Na wesoło Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 NA WESOŁO Powrót Aforyzm
Nie narzekajcie na pogodę. Gdyby co jakiś czas się nie zmieniała, większość ludzi nie wiedziałaby, jak zacząć rozmowę. Kin Hubbard Aforyzm Sława jest jak rzeka, która wynosi na wierzch przedmioty lekkie i wydęte, a zatapia ciężkie i solidne. Francis Bacon Hydrolog mówi do kolegi: – Chciałbym mieszkać i pracować na Biegunie Północnym. – Dlaczego? – Bo tam noc trwa przez pół roku, więc nic bym nie robił, tylko leniuchował w łóżku. – Ale przecież po takiej nocy musiałbyś potem przez pół roku pracować bez przerwy! – Coś ty! Tam też obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy! Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie technika hydrologa niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis młynek hydrometryczny stosuje się do pomiarów prędkości przepływu wody w rzece limnigraf  przyrząd rejestrujący w sposób graficzny zmiany stanu wody w czasie echosonda służy do pomiaru głębokości morza, rzek i jezior, obecnie stosowane są echosondy z odbiornikami GPS deszczomierz Hellmanna przyrząd do pomiaru wysokości opadów, zwany także ombrometrem lub pluwiometrem pluwiograf Przyrząd, który pozwala na prowadzenie ciągłej rejestracji wysokości opadu przyrządy do pomiaru pokrywy śnieżnej przyrządy do pomiarów grubości pokrywy śnieżnej to: laska, łata, deseczka, walec

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika hydrologa, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś otwarty? 2 Czy możesz wykonywać pracę, dłużej przebywać na powietrzu w złych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, silny wiatr itp.)? 3 Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 4 Czy Twoją mocną stroną jest umiejętność oceny własnych możliwości? 5 Czy zaliczyłbyś siebie do osób komunikatywnych? 6 Jak sądzisz, czy jesteś gotowy do ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji? 7 Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś w trakcie pracy dokładny? 8 Czy masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną? 9 Czy spostrzegawczość i refleks to Twoje mocne strony? 10 Na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

14 NA WESOŁO Na lekcji biologii na studiach nauczyciel kończy przemowę: – I tak oto właśnie ciecz ścieka. Na to student z zagranicy mówi: – Polska języka dziwna. Pies ścieka i woda ścieka. Wędkarz opowiada kolegom o swoim ostatnim sukcesie wędkarskim pewnej chwili przerywa i mówi: – Zresztą, co wam będę opowiadał… Kiedy wyciągnąłem tego suma, woda w jeziorze obniżyła się o pół metra. Sierżant tłumaczy zasady metrycznego układu jednostek: – W układzie metrycznym woda wrze przy 90 stopniach. Na to szeregowiec: – Najmocniej przepraszam, panie sierżancie, woda wrze w temperaturze 100 stopni. – Oczywiście, co za głupia pomyłka! To kąt prosty wrze przy 90 stopniach. Powrót

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika hydrologa, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone pytania zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz skłonność do alergii i uczuleń? 2 Czy chorujesz na padaczkę? 3 Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy leczysz się na choroby kostno-stawowe czy reumatyzm? 6 Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu, np. nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu Ciebie? 7 Czy nie masz kłopotów z rozróżnianiem kolorów? 8 Czy masz jakieś wady, które uniemożliwiają Ci wykonywanie prac fizycznych? 9 Czy cierpisz na choroby oczu (poza dającymi się skorygować szkłami) ograniczające dobre widzenie?

17 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika hydrologa. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

18 NA WESOŁO Powrót Dlaczego w Wąchocku wszyscy chodzą w kaskach?
Bo wczoraj w telewizji podali, że ciśnienie spadnie. Dlaczego w Wąchocku jest most? Bo mieszkańcy w czynie społecznym rów na rzekę wykopali. A gdzie w Wąchocku jest kryta pływalnia? Pod mostem. Dlaczego w Wąchocku są 4 mosty? Bo dopiero za czwartym razem trafiono na rzekę. Powrót

19 Kształcenie w zawodzie technika hydrologa
Aby pracować w zawodzie technika hydrologa, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego możesz wybrać dwuletnią szkołę policealną. 1.3. Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunkach: hydrologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika hydrologa. Technika przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

20 Kształcenie w zawodzie technika hydrologa
Czego będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technika hydrologa? W ramach modułu: 3.1. Podstawy zawodu: analizowanie zjawisk zachodzących w atmosferze oraz hydrosferze, charakteryzowanie wód powierzchniowych, określanie warunków występowania wód podziemnych, prowadzenia gospodarki zasobami wody, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz posługiwanie się dokumentacją hydrologiczno-meteorologiczną. 3.2. Pomiary hydrometryczne: wykonywanie pomiarów hydrometeorologicznych, pomiarów prędkości i przepływów wody, rumowiska rzecznego i poziomu wody gruntowej oraz prowadzeniem obserwacji i pomiarów stanów wody. 3.3. Prognozy hydrologiczne: oceny sytuacji hydrologicznej, sporządzania prognoz hydrologicznych oraz obsługi komputerowego Systemu Hydrologii IMGW. 3.4. Inżynieria wodna: wykonywania obliczeń statycznych i wytrzymałościowych, prowadzenia podstawowych pomiarów geodezyjnych, określania zasad wykonywania i eksploatacji budowli wodnych, planowania regulacji rzek i potoków górskich, stosowania środków ochrony przeciwpowodziowej oraz odwadniania i nawadniania gruntów. 3.5. Gospodarka wodna: zarządzania zasobami wodnymi oraz opracowywania operatów wodno-prawnych.

21 Kształcenie w zawodzie technika hydrologa
Z jakich podręczników będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technika hydrologa? Przykładowe: Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa 2001 Król Cz., Hydrologia, Hortpress, wydanie II Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, PWN, Warszawa 2002 Jasiak A., Lelonkiewicz H., Wójcik M., Wyczałek I., Przewodnik do ćwiczeń terenowych, Politechnika Poznańska wydanie I, 1999 Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa 2006

22 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów techników, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika hydrologa. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

23 NA WESOŁO Gdzie się chowa koń sołtysa w Wąchocku, jak pada deszcz? Jak to gdzie??? Pod dyszel! Pewien góral z żoną i siedmioletnim synem przechodzili w bród Dunajec. Na środku rzeki, gdy woda sięgała im już do piersi, żona zaniepokojona zapytała: - A gdzie Jontek? - Nie bój się – ja go za rękę prowadzę! Dlaczego sołtys w Wąchocku ma ostatnio obie nogi w gipsie? Bo jak mgła opadła, to mu je połamała! Powrót

24 Rynek pracy Czy wiesz, że:
1. Zawód technika hydrologa jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: gospodarki wodnej; budownictwa wodnego; ochrony wód; obsługi urządzeń i obiektów gospodarki wodnej. 2. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować technik hydrolog, są: technik geodeta, technik geofizyk, technik geolog, technik meteorolog, technik melioracji wodnych, inż. inżynierii środowiska gospodarki wodnej i hydrologii, robotnik budownictwa wodnego. 3. Technik hydrolog może poszukiwać pracy w zakładach państwowych, ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji państwowej, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, pracowniach biur projektowych, instytutach meteorologii i gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach specjalistycznych.

25 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika hydrologa? Odpowiedzi na to pytanie poszukaj samodzielnie. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z pracującymi w zawodzie hydrologa lub podobnym. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

26 NA WESOŁO Dyrektor do pracownika: – Pan wszystko robi powoli – powoli pan myśli, powoli pisze, powoli mówi, powoli się porusza! Czy jest coś, co robi pan szybko? – Tak, szybko się męczę.... – Ile będę zarabiał? – pyta młody człowiek podejmujący pierwszą w życiu pracę. – Na początek dostanie pan 800 złotych, ale później będzie pan mógł zarobić dużo więcej. – Doskonale – ucieszył się młodzieniec – to ja przyjdę później. Szef: – To już piąty raz w tym tygodniu spóźniasz się do pracy! Jaki z tego wniosek...?! – Że dziś jest piątek – odpowiedział pracownik. Powrót

27 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1. Przyroda Polska – czasopismo zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, (15 listopada 2009) 2. Aura – miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska,http://www.aura.krakow.pl/aura.html (15 listopada 2009) 3. Gospodarka wodna – czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM), miesięcznik.(tematyka: szeroko rozumiana problematyka gospodarki wodnej, łącznie z ochroną środowiska. Zagadnienia hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii. Administrowanie i zarządzanie zasobami wodnymi, ich wykorzystywanie i ochrona.), (15 listopada 2009) 4. Gazeta Obserwatora IMGW – 5. Wiadomości Meteorologii, Hydrologii, Gospodarki Wodnej

28 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik hydrolog (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody) Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik hydrolog, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 2005, (20 listopada 2009). Sznajder-Stworzyjanek J., Sapielak J., Nagucka B., Modułowy program nauczania. Technik hydrolog 311 [17], MEN, Warszawa 2008 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 17 lipca 2009). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu; technik hydrolog (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa s. 66–67. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik hydrolog, MEN, Warszawa (http://www.men.gov.pl/images/stories/zawody/zawody_311_17.pdf, 17 lipca 2009). Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom VI, MGPiPS, Warszawa 2003, s. VI–419–VI–422. Standard wyposażenia dydaktycznego Pracowni kształcenia zawodowego (http://www.koweziu.edu.pl/standardy/311_17.pdf).

29 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło

30 NA WESOŁO Nowy kierownik, aby przypodobać się pracownikom, podczas pierwszego spotkania z zespołem przedstawia plan pracy: – W poniedziałek będziemy odpoczywać po weekendzie. – We wtorek będziemy się przygotowywać do pracy. – W środę popracujemy. – W czwartek odpoczniemy po środzie. – W piątek przygotujemy się do weekendu. Na koniec zadowolony z siebie: – Czy są jakieś uwagi? Na co, jeden z pracowników pyta: – Szefie, jak długo będziemy tak ciężko pracować? Dzwoni pracownik rano do swojego szefa do pracy i mówi: – Szefie, nie mogę dziś przyjść do pracy. – Ale dlaczego, co się stało, jesteś chory? – Sprawa jest bardziej skomplikowana. Mam problem ze wzrokiem. – Jak to, co ci dokładnie dolega, masz zapalenie spojówek? – Nie, po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy! Powrót

31 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google