Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

2 Organizacja współpracy z użytkownikiem Kadry w eksploatacji zasobów informatycznych

3 Użytkownicy systemu IT (1) System informacyjny budowany jest na potrzeby określonej organizacji, Wykorzystywany jest przez organizację (jako całość) oraz przez grupy użytkowników, a także użytkowników indywidualnych, Użytkownicy charakteryzują się bardzo różnorodnymi potrzebami i preferencjami, Użytkownicy wewnętrzni, Użytkownicy zewnętrzni (z otoczenia przedsiębiorstwa).

4 Użytkownicy systemu IT (2) Klienci wewnętrzni systemu IT:  Kierownictwo organizacji,  Szczebel strategiczny,  Szczebel taktyczny,  Szczebel operacyjny,  Poziom wykonawczy, Klienci zewnętrzni systemu IT:  Klienci przedsiębiorstwa,  Organizacje współpracujące,  Organizacje nadrzędne  Pozostali.

5 Użytkownicy systemu IT (3) System IT musi być projektowany i utrzymywany z myślą o wszystkich grupach użytkowników, Pominięcie jakiejkolwiek grupy może spowodować komplikacje w trakcie eksploatowania, Potrzeby klienta zewnętrznego są szczególnie istotne, Otoczenia ma ostateczny wpływ na funkcjonowanie organizacji, Zapewnienie wysokiej jakości użytkowej – droga do osiągnięcia satysfakcji klienta.

6 Użytkownicy systemu IT (4) – praktyczna klasyfikacja [A.Krupiński, 1998] Użytkownicy:  Powtarzacze błędów,  Chomiki,  Samozwańczy „Informatycy”, krzykacze, Informatycy:  „Ojciec”,  „Wróg” użytkownika,  Pasjonat Internetu.

7 Współpraca z użytkownikiem – wstęp Informatyka – specyficzna dziedzina funkcjonowania przedsiębiorstwa, „Magia” technologii – wyzwanie dla informatyków, Podstawowe zadanie informatyków w przedsiębiorstwie – zapewnienie odpowiednich warunków do wydajnej pracy użytkownikom systemu informatycznego. Zakończono 20060112

8 Współpraca z użytkownikiem – punkt widzenia informatyka Informatyzacja jako rozwiązanie wszystkich problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, Kluczowa pozycja – silne uprawnienia, odpowiednia pozycja w strukturze przedsiębiorstwa, Zarobki informatyków, Informatycy „ważniejsi” od reszty pracowników?  Informatycy – personel pomocniczy,  Inni pracownicy – tzw. merytoryczni – generują przychody.

9 Współpraca z użytkownikiem – punkt widzenia użytkownika Użytkownicy w roli petentów, Onieśmielenie techniką, Uzależnienie od informatyków, Poczucie lekceważenia od strony informatyków, „Profesjonalizm” informatyków?

10 Rozwiązywanie problemów (1) Kolejkowanie usług wewnętrznych Najwyższy priorytet:  Bezpieczeństwo systemu, Średni priorytet:  Wspieranie procesów podstawowych takich jak np.: produkcja, informowanie zarządu, Niski priorytet:  Wspieranie użytkowników,  Rozwijanie systemu.

11 Rozwiązywanie problemów (2) Reguły współpracy Problemy ze współpracą na gruncie merytorycznym, Wzajemne obwinianie się informatyków i użytkowników, Ustalenie jasnych i jednoznacznych reguł współpracy, Reguły muszą być potwierdzone oficjalnie.

12 Rozwiązywanie problemów (3) Formalizowanie relacji Należy dążyć do szczegółowego określenia formy współpracy informatyków i użytkowników, W miarę możliwości należy tworzyć (i używać) odpowiednich dokumentów, Należy organizować spotkania:  Szefa informatyków z szefami innych działów,  Informatyków z pracownikami innych działów,  Formalne i nieformalne.

13 Rozwiązywanie problemów (4) Stosowanie zasad Należy pamiętać o stosowaniu zasad profesjonalnych, ale także o ogólnie przyjętych normach relacji międzyludzkich, Kontakty powinny być nacechowane wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, Wypracowanie dobrej współpracy leży w interesie zarówno informatyków jak i pracowników innych komórek.

14 Rozwiązywanie problemów (5) Stosowanie zasad Należy pamiętać o stosowaniu zasad profesjonalnych, ale także o ogólnie przyjętych normach relacji międzyludzkich, Kontakty powinny być nacechowane wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, Wypracowanie dobrej współpracy leży w interesie zarówno informatyków jak i pracowników innych komórek.

15 Prawidłowe relacje - przykład Przebieg usuwania awarii na komputerze użytkownika: Przedstawienie się, Przedstawienie się, Poinformowanie o terminie rozpoczęcia naprawy, Poinformowanie o terminie rozpoczęcia naprawy, Lokalizacja przyczyn awarii i poinformowanie użytkownika o terminie usunięcia awarii, Lokalizacja przyczyn awarii i poinformowanie użytkownika o terminie usunięcia awarii, Test poprawności wykonania naprawy – sprawdzenie funkcjonowania podstawowych funkcji (wykonuje użytkownik na prośbę informatyka), Test poprawności wykonania naprawy – sprawdzenie funkcjonowania podstawowych funkcji (wykonuje użytkownik na prośbę informatyka), Powiadomienie użytkownika o zakończeniu usuwania awarii (po pozytywnych testach – informatyk), Powiadomienie użytkownika o zakończeniu usuwania awarii (po pozytywnych testach – informatyk), Stwierdzenie przywrócenia systemu do stanu z przed awarii (przyjęcie wykonanych prac – użytkownik). Stwierdzenie przywrócenia systemu do stanu z przed awarii (przyjęcie wykonanych prac – użytkownik).

16 Szkolenie użytkowników Szkolenia zewnętrzne, Szkolenia wewnętrzne, Instruktarze, Bieżące wyjaśnianie wątpliwości, Szkolenia elektroniczne („ciągłe”).

17 Szkolenie użytkowników (1) Szkolenie to szeroko pojęta inwestycja, Większość użytkowników korzysta tylko w niewielkim stopniu z możliwości oprogramowania, Złe podejście do szkoleń – zarówno przez informatyków jak i użytkowników,  Użytkownicy często nie chcą się szkolić – „po co mamy informatyków?”,  Informatycy chętnie występują w roli pierwszej pomocy – „szkoda czasu na szkolenia”.

18 Szkolenie użytkowników (2) Tematyka szkoleń:  Możliwości zwiększenia wydajności narzędzi,  Zabezpieczanie się przed skutkami awarii,  Zagadnienia specjalistyczne, Organizacja szkoleń:  Szczegółowe ustalenie zakresu szkolenia – najlepiej przy współpracy przyszłych kursantów,  Przygotowanie materiałów i „zaplecza”,  Ustalenie harmonogramu szkoleń.


Pobierz ppt "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google