Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej dr Hanna Werblan-Jakubiec Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej dr Hanna Werblan-Jakubiec Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego."— Zapis prezentacji:

1 Rola ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej dr Hanna Werblan-Jakubiec Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

2 na Ziemi żyje 400 000 gatunków autotroficznych,na Ziemi żyje 400 000 gatunków autotroficznych, w tym 250 000 gatunków roślinw tym 250 000 gatunków roślin dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

3 na lądzie rośliny występują występują do wysokości do wysokości 6 000 m n.p.m. 6 000 m n.p.m. w wodzie rośliny występują występują do głębokości 350 m, do głębokości 350 m, w zależności w zależności od dopływu światła od dopływu światła dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

4 Rośliny można spotkać wszędzie: w gorących źródłach, w gorących źródłach, na pustyniach, na polach uprawnych, na bagnach i torfowiskach, dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

5 w lasach, w lasach, dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

6 na sawannach... na sawannach......i na łąkach....i na łąkach. dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

7 Rośliny kształtują krajobraz.

8 Istnienie i życie ekosystemów zależy między innymi od różnorodności budujących je roślin. dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

9 Ogrody botaniczne tworzono między innymi z chęci poznania i badania roślin. dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

10 Tworzono ogrody roślin użytkowych, leczniczych,

11 dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych... i przypałacowe ogrody ozdobne.

12 dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych... Pierwsze ogrody botaniczne powstawały w czasach wielkich odkryć geograficznych. Zakładano je najczęściej przy placówkach naukowych.

13 dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych... Gromadzono w nich kolekcje obrazujące bogactwo świata roślin.

14 dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych... Współczesne ogrody botaniczne pełnią funkcje: naukową, naukową,

15 edukacyjną, edukacyjną, dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

16 estetyczną, estetyczną,

17 służą ochronie służą ochronie przyrody przyrody i różnorodności i różnorodności biologicznej. biologicznej. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

18 Ochrona gatunków w ogrodach botanicznych nosi nazwę „ex situ” = „poza miejscem występowania”. Polega ona między innymi na tworzeniu kolekcji: roślin ginących i zagrożonych wyginięciem, roślin ginących i zagrożonych wyginięciem, dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

19 roślin objętych ochroną prawną, roślin objętych ochroną prawną,

20 dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych... ginących, starych lub lokalnych odmian roślin ginących, starych lub lokalnych odmian roślin użytkowych, użytkowych,

21 dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych... starych odmian roślin ozdobnych, sadzonych niegdyś starych odmian roślin ozdobnych, sadzonych niegdyś w wiejskich ogródkach... w wiejskich ogródkach...

22 ... oraz w parkach dworskich i przypałacowych.... oraz w parkach dworskich i przypałacowych. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

23 Celem tych kolekcji, poza ochroną różnorodności biologicznej, jest: zachowanie, rozmnażanie i powtórne wprowadzenie na zachowanie, rozmnażanie i powtórne wprowadzenie na dawne siedliska gatunków, które niegdyś na nich rosły; dawne siedliska gatunków, które niegdyś na nich rosły; dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

24 zachowanie i rozmnażanie starych odmian roślin zachowanie i rozmnażanie starych odmian roślin użytkowych ze względu na: użytkowych ze względu na: - utrzymanie tradycji i lokalnej wytwórczości; - najlepsze przystosowanie do lokalnych warunków klimatycznych,

25 zachowanie materiału genetycznego i możliwość prac zachowanie materiału genetycznego i możliwość prac nad otrzymaniem nowych odmian roślin użytkowych. nad otrzymaniem nowych odmian roślin użytkowych. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

26 Najnowsze ogrody botaniczne często w swych granicach chronią tereny z naturalną roślinnością. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

27 W Polsce: istnieje 41 ogrodów botanicznych, arboretów, ogrodów istnieje 41 ogrodów botanicznych, arboretów, ogrodów roślin leczniczych, palmiarni; roślin leczniczych, palmiarni; zgromadzono w nich ponad 38 580 gatunków, w tym: zgromadzono w nich ponad 38 580 gatunków, w tym: - 7 200 gatunków drzew i krzewów, - 10 358 gatunków roślin zielnych i gruntowych, - 21 000 gatunków roślin tropikalnych. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

28 W kolekcjach polskich ogrodów botanicznych znajdują się: dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...


Pobierz ppt "Rola ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej dr Hanna Werblan-Jakubiec Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google