Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej"— Zapis prezentacji:

1 Rola ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej
dr Hanna Werblan-Jakubiec Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

2 na Ziemi żyje 400 000 gatunków autotroficznych,
w tym gatunków roślin dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

3 na lądzie rośliny występują do wysokości 6 000 m n.p.m.
w wodzie rośliny występują do głębokości 350 m, w zależności od dopływu światła dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

4 Rośliny można spotkać wszędzie:
w gorących źródłach, na polach uprawnych, na pustyniach, na bagnach i torfowiskach, dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

5 w lasach, dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

6 na sawannach... ...i na łąkach.
dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

7 Rośliny kształtują krajobraz.
dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

8 Istnienie i życie ekosystemów zależy między innymi od różnorodności budujących je roślin.
dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

9 Ogrody botaniczne tworzono między innymi
z chęci poznania i badania roślin. dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

10 Tworzono ogrody roślin użytkowych, leczniczych,
dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

11 i przypałacowe ogrody ozdobne.
dr Hanna Werblan-Jakubiec: Rola ogrodów botanicznych...

12 Pierwsze ogrody botaniczne powstawały w czasach wielkich odkryć
geograficznych. Zakładano je najczęściej przy placówkach naukowych. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

13 Gromadzono w nich kolekcje obrazujące
bogactwo świata roślin. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

14 Współczesne ogrody botaniczne pełnią funkcje: naukową,
dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

15 edukacyjną, dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

16 estetyczną, dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

17 służą ochronie przyrody i różnorodności biologicznej.
dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

18 roślin ginących i zagrożonych wyginięciem,
Ochrona gatunków w ogrodach botanicznych nosi nazwę „ex situ” = „poza miejscem występowania”. Polega ona między innymi na tworzeniu kolekcji: roślin ginących i zagrożonych wyginięciem, dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

19 roślin objętych ochroną prawną,
dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

20 ginących, starych lub lokalnych odmian roślin użytkowych,
dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

21 starych odmian roślin ozdobnych, sadzonych niegdyś
w wiejskich ogródkach... dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

22 ... oraz w parkach dworskich i przypałacowych.
dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

23 Celem tych kolekcji, poza ochroną różnorodności biologicznej, jest:
zachowanie, rozmnażanie i powtórne wprowadzenie na dawne siedliska gatunków, które niegdyś na nich rosły; dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

24 zachowanie i rozmnażanie starych odmian roślin
użytkowych ze względu na: - najlepsze przystosowanie do lokalnych warunków klimatycznych, - utrzymanie tradycji i lokalnej wytwórczości; dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

25 zachowanie materiału genetycznego i możliwość prac
nad otrzymaniem nowych odmian roślin użytkowych. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

26 Najnowsze ogrody botaniczne często w swych granicach chronią tereny z naturalną roślinnością.
dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

27 istnieje 41 ogrodów botanicznych, arboretów, ogrodów
W Polsce: istnieje 41 ogrodów botanicznych, arboretów, ogrodów roślin leczniczych, palmiarni; zgromadzono w nich ponad gatunków, w tym: gatunków drzew i krzewów, gatunków roślin zielnych i gruntowych, gatunków roślin tropikalnych. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...

28 W kolekcjach polskich ogrodów botanicznych znajdują się:
dr Hanna Werblan-Jakubiec, Rola ogrodów botanicznych...


Pobierz ppt "Rola ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google