Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie funkcjonowania sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim dr hab. Dariusz Waldziński,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie funkcjonowania sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim dr hab. Dariusz Waldziński,"— Zapis prezentacji:

1 System przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie funkcjonowania sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim dr hab. Dariusz Waldziński, prof. UWM Miłomłyn 25-26 listopada 2009 r.

2 Założenia wstępne: pewność dotycząca nieuchronności zmiany gospodarczej w skali globalnej, również w aspekcie jej regionalnych i lokalnych implikacji; przeświadczenie o właściwym funkcjonowaniu istniejących mechanizmów pro-rozwojowych w województwie – strategia rozwoju i monitoring jej wdrażania, realizacja zadań instytucji samorządowych, urzędów pracy, systemu wdrażania innowacji itp.; wzbogacenie istniejących i funkcjonujących już mechanizmów o elastyczny system, który uwzględnia nie tylko podejście ekonomiczne i polityczne, ale również społeczne i kulturowe; „pchnięcie do przodu” z jeszcze większym wykorzystaniem potencjału województwa, zwłaszcza potencjału naukowego i ludzkiego.

3 Wybrane przejawy globalnej zmiany gospodarczej wzrost różnych rodzajów zagrożenia i ryzyka; globalna liberalizacja gospodarki; uniwersalizacja ekonomiczna, kulturowa i polityczna; holistyczny wymiar zjawisk i procesów; konsekwencjalizm planetarny; przyśpieszenie innowacji; intensywny rozwój i wzrost znaczenia korporacji transnarodowych; bankructwa nierentownych przedsiębiorstw;

4 Wybrane przejawy globalnej zmiany gospodarczej ograniczenie lub wręcz eliminacja rynków lokalnych, regionalnych i narodowych zwiększona i trudna do „objęcia i opanowania” mobilność kapitałów i zasobów ludzkich; wzrost konkurencyjności i wydajności pracy w skali globalnej; wzrost różnic majątkowych i dochodów między krajami, regionami oraz ludźmi; wzrost bezrobocia i zagrożenia społeczne; ograniczenie znaczenia tradycyjnych państw narodowych, zwłaszcza małych i średnich; ponadnarodowa integracja polityczna versus decentralizacja polityki gospodarczej i społecznej.

5 Współczesne megatrendy gospodarki światowej Awangardowe i nowoczesne przemysły zaawansowanej technologii. Wyroby i usługi związane z wszechstronną obsługą dużych przedsiębiorstw. Wyroby i usługi związane z zagospodarowaniem czasu wolnego społeczeństwa. Wyroby i usługi związane z ochroną zdrowia. Wyroby i usługi związane z ochroną środowiska przyrodniczego.

6 Aspekty funkcjonowania systemu: Aspekt funkcjonalny, Aspekt podmiotowo-instytucjonalny, Aspekt przedmiotowy.

7 Paradoksy systemu

8 Funkcje systemu

9 Kompetencje podmiotu zarządzającego: kompetencje merytoryczne, kompetencje organizacyjno-techniczne, kompetencje społeczne, kompetencje polityczne.

10 Wariant współpracy kluczowych podmiotów zarządzających zmianą

11

12

13 Ujęcie poziome dywersyfikacji przedsiębiorczości

14 Orientacja przedsiębiorczości a rodzaj regionu – wyzwanie dla województwa warmińsko-mazurskiego

15 Cechy środowiska kreatywnego w regionie – creative milieu: duży zasób informacji łatwość jej przenoszenia wewnątrz regionu kompetencje związane z umiejętnościami akumulowania wiedzy w czasie np. w ośrodkach uniwersyteckich, zasoby kompetencji niezbędne do aktywizacji i rozwoju przedsiębiorczości kreatywnej.

16 „3T”: Warunki niezbędne do lokalizacji w regionie kreatywnych zasobów pracy według R. Floridy

17

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "System przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie funkcjonowania sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim dr hab. Dariusz Waldziński,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google