Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co Biblia mówi na temat: Pieniędzy Mike Beaumont.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co Biblia mówi na temat: Pieniędzy Mike Beaumont."— Zapis prezentacji:

1 Co Biblia mówi na temat: Pieniędzy Mike Beaumont

2 Przeszkody i Pomoce wpływające na sukces w sprawach finansowych...

3 Przeszkody 1.Zawiść Ps 73:1-3 2. Porównywanie Ps 73:4-12 3. Użalanie się nad sobą Ps 73:13-14 A Ps 73

4 Pomoce 1.Módl się o sprawach finansowych 2.Strzeż się długów Ps 37:21 Przyp Sal 22:7 Hab 2:7 Mat 18:23-25 W Biblii uwalnianie się od długów uważane jest jako priorytet Nr 1, n.p.: Przyp Sal 6:1-5 Rzym 13:8 B

5 Pomoce 3. Ustal budżet 4. Stawiaj opór presjom reklam Fil 4:10-13 5. Kultywój w sobie ducha szczodrości 5 Moj 15:7-8 Mat 5:42 Łk 6:32-36 B

6 Klucze dotyczące dawanie i otrzymywania… 2 Kor 8:1-9

7 Dawanie polega na łasce Łasce Bożej względem nas – werset 1, 9 Łasce którą my okazujemy innym Co cechowało ich dawanie? Radość (wers 2) Rozrzutność (wers 3) Pasja (wers 4) Skupienie się na Chrystusie (wers 5) 1

8 Dawanie polega na chęci 2 Kor 8:10-15 2 Kor 9:7 Wersety 13-14 2

9 Dawanie oznacza sianie (6) A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. (7) Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. (8) A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, (9) jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki. (10) A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; (11) a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. (12) Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu. (13) Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi; (14) a modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. (15) Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego. 3 2 Kor 9:6-15


Pobierz ppt "Co Biblia mówi na temat: Pieniędzy Mike Beaumont."

Podobne prezentacje


Reklamy Google