Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Paweł Augustynowicz Lublin 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Paweł Augustynowicz Lublin 2008"— Zapis prezentacji:

1 mgr Paweł Augustynowicz Lublin 2008
MIKROEKONOMIA II mgr Paweł Augustynowicz Lublin 2008

2 Ekonomia a gospodarka Czym jest ekonomia?
Ekonomia jest nauką, która bada w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać. Czym jest zasób rzadki? Zasób rzadki (ograniczony) cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż

3 Rzadkość zasobów i ich alternatywne zastosowania
Prawo malejących przychodów: Każdy następny zatrudniony w gałęzi zwiększa jej produkcję w stopniu mniejszym, niż jego poprzednik Koszt alternatywny: Ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego dobra

4 Krzywa możliwości produkcyjnych
Zatrudnienie Posiłki Produkcja Filmy 4 25 3 22 1 9 2 17 10 24 30

5 Zadanie W gospodarce 5 robotników
Każdy może wytworzyć 4 ciastka lub 3 koszule Produkcja na 1 zatrudnionego nie zależy od liczby innych robotników w tej gałęzi Wykreśl krzywą możliwości produkcyjnych Ile ciastek mogłoby wytworzyć społeczeństwo, gdyby zgodziło się zupełnie zrezygnować z koszul? Wskaż na rysunku punkty oznaczające nieefektywną organizację produkcji Określ koszt alternatywny wytworzenia koszuli Czy działa prawo malejących przychodów?

6 Rola Rynku Czym jest rynek?
Rynek jest zwięzłą nazwą procesu prowadzącego do tego, że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji różnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać, oraz decyzje pracowników dotyczące tego, jak wiele i dla kogo pracować, zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniom cen

7 Gospodarka nakazowa Bariera informacyjna Zła struktura bodźców
Brak konkurencji Gospodarka nakazowa to taka gospodarka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwo decyduje o tym, co, jak i dla kogo produkuje.

8 Wolne rynki Gospodarka mieszana „Niewidzialna ręka rynku”
Adam Smith „Bogactwo narodów” (1776r.) Gospodarka mieszana Państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązaniu problemów gospodarczych. Kontrola za pomocą: podatków, transferów, dóbr publicznych, itp.

9 Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna
Pozytywna: zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki Normatywna: dostarcza zaleceń opartych na subiektywnych sądach wartościujących ZADANIE Stopa inflacji spadła poniżej 2% rocznie Ponieważ inflacja obniżyła się, rząd powinien obniżyć podatki Poziom dochodu w Wielkiej Brytanii jest wyższy niż w Polsce. Ludzie w Wielkiej Brytanii są szczęśliwsi niż w Polsce

10 Popyt, podaż, równowaga rynkowa
Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny Cena równowagi to jest cena zrównująca wielkość zapotrzebowania z ilością oferowaną Cena za tabliczkę czekolady Popyt (liczba tabliczek) Podaż 0,00 200 0,10 160 0,20 120 40 0,30 80 0,40 0,50

11 Cena za tabliczkę czekolady
Krzywe popytu i podaży Cena za tabliczkę czekolady Popyt (liczba tabliczek) Podaż 0,00 200 0,10 160 0,20 120 40 0,30 80 0,40 0,50

12 Krzywa popytu Krzywa popytu wyznacza zależność między ceną a wielkością zapotrzebowania przy założeniu, że inne czynniki są stałe. Inne czynniki: Ceny innych dóbr Dochody nabywców Gusty i preferencje

13 Ceny innych dóbr Substytuty Dobra komplementarne
Wzrost cen dóbr substytucyjnych zwiększa/zmniejsza (?) popyt na dane dobro Wzrost cen dóbr komplementarnych zwiększa/zmniejsza (?) popyt na dane dobro

14 Dochody nabywców Dobra normalne (zwykłe) Dobra niższego rzędu
Kiedy dochód rośnie: Popyt na dobro zwykłe rośnie/maleje (?) Popyt na dobro niższego rzędu rośnie/maleje (?)

15 Przesunięcia krzywej popytu

16 Ruch wzdłuż krzywej a przesunięcie samej krzywej

17 Krzywa podaży Krzywa podaży wyznacza zależność między ceną a wielkością produkcji przy założeniu ceteris paribus Inne czynniki wpływające na krzywą podaży: Technika Koszty produkcji Działalność regulacyjna państwa Czynniki te przesuwają krzywą podaży

18 Wolny rynek i kontrola cen

19 Skutki wprowadzenia płacy minimalnej
Jakie będą skutki wprowadzenia płacy minimalnej?

20 Zadanie domowe Elastyczność popytu i podaży Decyzje konsumenta:
Popyt, maksymalizacja elastyczności Dostosowania do zmian dochodu i cen Decyzje o podaży: Rachunki przedsiębiorstwa: kapitał, zapasy, kredyty, zyski Koszty alternatywne a księgowe Maksymalizacja zysków Decyzje produkcyjne Rachunek kosztów krańcowych


Pobierz ppt "mgr Paweł Augustynowicz Lublin 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google