Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja europejskiego rolnictwa, nowe podejście Dyskusja panelowa 29.11.2011 Warszawa, Pol ska Priorytety wskazane przez AREPO w konsultacji Zielonej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja europejskiego rolnictwa, nowe podejście Dyskusja panelowa 29.11.2011 Warszawa, Pol ska Priorytety wskazane przez AREPO w konsultacji Zielonej."— Zapis prezentacji:

1 Promocja europejskiego rolnictwa, nowe podejście Dyskusja panelowa 29.11.2011 Warszawa, Pol ska Priorytety wskazane przez AREPO w konsultacji Zielonej Księgi w sprawie Promocji Produktów Rolnych

2 Przedstawienie AREPO od 2004 31 członków – regiony z 7 krajów UE Ponad 40 % GIs UE 2 ko l egia : regiony i producenci Prezydencja : Emilia-Romagna IT Prezydencja kolegium branży : Midi-Pyrénées FR Komitet techniczny : Andalousia SP W Polsce, Małopolska jest członkiem naszej sieci 29.11.2011 Warsaw, Poland

3 Potrzeba wsparcia promocji mechanizmów dotyczących jakości ( Zakres : CHOG, CHNP, TSG, Rolnictwo Ekologiczne, systemy krajowe, Produkcja Zintegrowana, Górska) Ograniczenia w zakresie specyfikacji i certyfikacji stanowią dodatkowy koszt dla producentów Jednakże są korzyści dla społeczeństwa: dobro publiczne (krajobraz, bioróżnorodność, zachowanie aktywności na obszarach wiejskich, w tym na obszarach trudnych, np. górskich, suchych obszarach śródziemnomorskich…) A także korzyści dla konsumentów: gwarancja metod produkcji, pochodzenie surowców, certyfikacja 29.11.2011 Warsaw, Poland

4 Rozpoznanie i rozwój roli odgrywanej przez regiony –Regiony są odpowiedzialne za rozwój obszarów wiejskich, rozwój gospodarczy, planowanie wykorzystania gruntu –Regiony prowadzą wspólne działania istotne zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorców i sektorów –Regiony zapewniają pomoc dla ludzi i podmiotów ekonomicznych: wsparcie dla projektów lokalnych, możliwość sprostania oczekiwaniom społeczeństwa w odniesieniu do produktów lokalnych 29.11.2011 Warsaw, Poland

5 Jaki powinien być cel promocji produktów jakościowych –Konsumenci wzbogacają znajomość logo i jego znaczenie –Młode osoby – dotarcie do rodzin i aspektu budowania przyszłości –Łańcuch producent – konsument – uczestnictwo w pionowej organizacji: produkcja – przetwórstwo - dystrybucja –Usługi żywnościowe (HO-RE-CA) 29.11.2011 Warsaw, Poland

6 Proponowane rozwiązania –Promowanie wspólnych działań ze wsparciem regionów: wspólne marki, związki dotyczące produktu i / lub terenów na rynku wewnętrznym lub rynkach zewnętrznych –Faktyczne uwzględnienie produktów jakościowych w WPR: Dla producentów : pomoc do certyfikacji, dopłata w formie niezwiązanych płatności bezpośrednich, Dla grup producenckich : pomoc do certyfikacji, studium wykonalności, badanie rynku, rozwój i innowacja w zakresie produkcji i dystrybucji Dla pojawiających się projektów: pomoc w zakresie procedur tymczasowych (ma wskazać etap zatwierdzenia przez państwo członkowskie) 29.11.2011 Warsaw, Poland

7 Wdrożenie faktycznej instytucjonalnej promocji na poziomie europejskim Promowanie logo mechanizmów dotyczących jakości Określenie komunikowanych wartości : bezpieczeństwo żywności, trwałość, różnorodność („Smak Europy” jest programem, ale nie może stanowić pojedynczego przekazu) Jasność przekazu odnośnie pochodzenia produkcji: na produktach rolnych, na głównych surowcach produktów przetworzonych, z krajów lub regionów UE / lub spoza UE Wzmocnienie ochrony międzynarodowej = otwarcie nowych rynków zewnętrznych 29.11.2011 Warsaw, Poland

8 Dziękuję za uwagę Website : www.arepoquality.euwww.arepoquality.eu Mail : arepo@aquitaine.frarepo@aquitaine.fr 29.11.2011 Warsaw, Poland


Pobierz ppt "Promocja europejskiego rolnictwa, nowe podejście Dyskusja panelowa 29.11.2011 Warszawa, Pol ska Priorytety wskazane przez AREPO w konsultacji Zielonej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google