Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Połączenia aplikacji Klient/Serwer Internet Intranet Oracle NET Aplikacja Oracle NET RDBMS Protokół TCP/IP Klient Serwer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Połączenia aplikacji Klient/Serwer Internet Intranet Oracle NET Aplikacja Oracle NET RDBMS Protokół TCP/IP Klient Serwer."— Zapis prezentacji:

1 Połączenia aplikacji Klient/Serwer Internet Intranet Oracle NET Aplikacja Oracle NET RDBMS Protokół TCP/IP Klient Serwer

2 Połączenie aplikacji Java Internet Intranet JDBC OCI Driver Oracle NET RDBMS Protokół TCP/IP Aplikacja Oracle NET Klient Serwer

3 Połączenie Klienta Web za pośrednictwem Serwera aplikacji Web Internet Intranet Serwer Danych Oracle NET Aplikacja Oracle NET RDBMS Protokół TCP/IP Klient Przeglądarka WEB Serwer Aplikacji WEB TCP/IP Protokół HTTP Internet Intranet

4 Połączenie Klienta Web za pośrednictwem Serwera aplikacji Java Web Internet Intranet Oracle NET RDBMS Protokół TCP/IP Serwer danych Klient Przeglądarka WEB JDBC Thin Driver Servlet Java Java NET Protokół HTTP JDBC OCI Driver Servlet Java Oracle NET Serwer aplikacji WEB Internet Intranet

5 Scenariusze połączeń Klienta Web Internet Intranet Oracle NET RDBMS Serwer danych Klient Przeglądarka WEB JDBC Thin Driver Applet Java Java NET Protokół TCP/IP Protokół HTTP Internet Intranet Konfiguracja wspierająca HTTP

6 Centralna składnica sieci z zastosowaniem Directory Server Internet Intranet Directory Server Klient Intrane t Klient Baza Serwer aplikacji WEB

7 Architektura serwera Dedykowanego Internet Intranet Baza danych Klient Intranet Klient Intranet Klient Intranet Proces serwera dedykowanego

8 Architektura serwera Współdzielonego Internet Intranet Baza danych Klient Intranet Klient Intranet Klient Intranet Proces serwera współdzielonego Dispatcher Rozdzielacz

9 Zasoby połączeń (Connection Pooling ) Internet Intranet Serwer bazy danych Klient Intranet Klient Intranet Klient Intranet Maksymalna liczba połączeń jest skonfigurowana na 255 Aplikacja klienta jest bezczynna (idle) przez określony czas aż przychodzące żądania o połączenie zostaną zrealizowane To połączenie klienta jest 255 połączeniem do serwera. W tym przypadku (włączone connection pooling) tak więc to połączenie będzie ostatnim, które zostanie zaakceptowane

10 Przełączanie sesji (Multiplexing) Internet Intranet Oracle NET RDBMS Protokół TCP/IP Serwer danych Klient Przeglądar ka WEB Serwer aplikacji WEB Internet Intranet Przeglądarka WEB Klient Internet Menadżer połączeń ORACLE

11 Sterowanie dostępem z Internetu za pomocą Menadżera połączeń (Oracle Connection Manager ) Klient Intranet Klient Intranet Klient Intranet Oracle Connection Manager Ściana ogniowa Department Firewall Serwer Bazy Danych Dostęp zabroniony (dla tego klienta)

12 Sterowanie dostępem z internetu za pomocą Bramy Aplikacji (Application Gateway) Klient Internet Klient Internet Klient Internet Intranet Brama aplikacji Application Gateway Serwer aplikacji WEB Bazy Danych Strefa zdemilitaryzowana Demilitarized zone (DMZ) Sieć korporacyjna

13 Usługi Oracle Net na Kliencie Usługi Oracle Net na Serwerze

14 Protokoły wspierane przez Oracle Na poziomie Oracle Net używany jest Oracle protocol wspierający komunikacje z następującymi przemysłowymi standardami protokółów sieciowych TCP/IP TCP/IP z SSL Named Pipes SDP

15 Rola procesu nasłuchu (Listener) w obsłudze żądania połączenia Internet Intranet Protokół Sieciowy Poziom Oracle NET Aplikacja Oracle wsparcie protokółów Klient Serwer bazy danych Intranet Poziom Oracle NET RDBMS Oracle wsparcie protokółów Nasłuch

16 Bezpośrednie przełączenie do rozdzielacza (Dispatcher) 1.Listener otrzymuje od klienta żądanie połączenia 2.Listener przekazuje żądanie połączenia bezpośrednio do Dispatcher’a. 3.Klient jest bezpośrednio połączony z Dispatcher’em. Klient Instancja bazy danych Nasłuch Dispatcher Proces serwera współdzielonego Zasoby procesów współdzielonych Baza Danych  

17 Przekierowane połączenie z rozdzielaczem (Dispatcher) 1.Listener otrzymuje od klienta żądanie połączenia 2.Listener dostarcza klientowi informacji o lokalizacji Dispatcher’a i przekierowuje połączenie. 3.Klient łączy się bezpośrednio z Dispatcher’em  Klient Instancja bazy danych Nasłuch Dispatcher Proces serwera współdzielonego Zasoby procesów współdzielonych Baza Danych  

18 Połączenie z procesem serwera dedykowanego 1.Listener otrzymuje od klienta żądanie połączenia 2.Listener uruchamia proces serwera dedykowanego, a serwer dedykowany dziedziczy żądanie połączenia po listener’ze 3.Klient jest bezpośrednio połączony z serwerem dedykowanym  Klient Instancja bazy danych Nasłuch Proces serwera dedykowanego Baza Danych  

19 Przekierowane połączenie z procesem serwera dedykowanego 1.Listener otrzymuje od klienta żądanie połączenia 2.Listener uruchamia proces serwera dedykowanego 3.Listener dostarcza klientowi informacji o lokalizacji procesu serwera dedykowanego i przekierowuje połączenie. 4.Klient jest bezpośrednio połączony z serwerem dedykowanym  Klient Instancja bazy danych Nasłuch Proces serwera dedykowanego Baza Danych   


Pobierz ppt "Połączenia aplikacji Klient/Serwer Internet Intranet Oracle NET Aplikacja Oracle NET RDBMS Protokół TCP/IP Klient Serwer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google