Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 7. Program Ramowy jako źródło finansowania rozwoju regionalnego, postępu technologicznego i innowacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 7. Program Ramowy jako źródło finansowania rozwoju regionalnego, postępu technologicznego i innowacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 7. Program Ramowy jako źródło finansowania rozwoju regionalnego, postępu technologicznego i innowacyjnego Jak zostać Regionem Wiedzy i Innowacji Łódź, 13.04.2007 r.

2 2 Zapaść technologiczna Polski Source: European Innovation Scoreboard 2005

3 3 Wydatki przedsiębiorstw na badania miliardy euro (2004)

4 4 Fundusze strukturalne (perspektywa budżetowa 2007-2013) Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej PO Kapitał ludzki 16 mld € 570 mln € 8 mld € 216 mln € 2,1 mld € 7 mld € 21,3 mld €

5 5 7 Program Ramowy UE – 52 721 mln EUR (54.6 mld EUR w cenach bieżących) Budget mln EUR Cooperation – 32 365 mln EUR healthfood Agri bio ICTICTnano materials product. energyenvirontransportsocio- econom human. security and space 6 0501 9359 1103 5002 3001 9004 180 6101 350 1 430 IdeasPeopleCapacities – 4 217 mln EURJRC ERCMarie Curie Research Infrastr. SMEsRegions of knowledge Research potential Science in society Research policies Internat. Research JRC 7 4604 7281 8501 336 126 370 280 70 1851 751 Euroatom – 2 700 mln EUR

6 6 7 Program Ramowy UE – 54 mld €  Technologie bazujące na regionalnych zasobach surowcowych i gospodarczych –technologie czystego węgla –zielona energia, biopaliwa –produkcja paliw odnawialnych –żywność wysokiej jakości, biogospodarka  Technologie dla przemysłowych biegunów wzrostu –przemysł lotniczy –technologie informatyczne i telekomunikacyjne –elektronika –zaawansowane materiały i nowe metody produkcji

7 7 7 Program Ramowy UE – 54 mld €  Technologie dla społeczeństwa –oszczędzanie energii –bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i inteligentniejszy transport –elektronizacja samorządów –e-inclusion  Technologie środowiskowe i perspektywiczne –wodór i ogniwa paliwowe –technologie składowania dwutlenku węgla –zrównoważone zarządzanie środowiskiem i jego zasobami –ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami Bałtyku –technologie środowiskowe –wykorzystanie przestrzeni kosmicznej na rzecz społeczeństwa –bezpieczeństwo obywateli

8 8 Rosnący budżet programów ramowych

9 9 SYNERGIA działań Regiony Wiedzy i Innowacji (perspektywa budżetowa 2007-2013) EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAŃ I INNOWACJI REGIONY WIEDZY I INNOWACJI FUNDUSZE STRUKTURALNE 67 mld euro 7PR+ CIP 58 mld euro

10 10 Możliwości finansowania rozwoju Regionu Wiedzy i Innowacji samorząd jednostki naukowe CZT PO Innowacyjna Gospodarka 7. Program Ramowy Regionalne PO Program CIP PO Polska Wschodnia EUREKA BONUS 169 p r o g r a m y M N i S W I n s t r u m e n t N o r w e s k i I n s t r u m e n t S z w a j c a r s k i p r o g r a m y M G p r o g r a m y P A R P P O W s p ó ł p r a c y T e r y t o r i a l n e j PO Infrastruktura i Środowisko inne PO inne programy badawcze CD firmy © AS Region Wiedzy i Innowacji

11 11 Poziomy integracji inicjatyw technologicznych i innowacyjnych klastry, kampusy doliny platformy sieci europejskie bieguny wzrostu RIS RWI subregiony regiony makroregiony kraj Europa

12 12 Spiralna, Sekwencyjna Integracja (od RIS do Regionu wiedzy i Innowacji) Regionalna Strategia Innowacji region subregion Polska Plan Implementacji Wspólny Program Badań Regiony Wiedzy i Innowacji Europa

13 13 1.budowa strategii (RIS) 2.budowa potencjału 3.integracja wokół biegunów wzrostu 4.budowa sieci ponadregionalnych 5.implementacja Fazy Budowy Regionu Wiedzy i Innowacji

14 14 Regionalne Strategie Innowacji ZŁOTY TRÓJKĄT samorząd nauka firmy Regionalna Strategia Innowacji 1 faza budowy strategii (RIS)

15 15 Infrastruktura Regionów Wiedzy i Innowacji 2 faza budowy potencjału Centers of Advanced Technology Centers of Excellence Business incubators Technological Parks National Innovation Network

16 16 Regiony Wiedzy i Innowacji samorząd jednostki naukowe Regionalna Strategia Innowacji Plan Implementacji klaster CZT kampus bieguny wzrostu CD Wspólny Program Badań firmy 3 faza integracji wokół biegunów wzrostu

17 17 Integracja klastrów poprzez POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE 4 faza budowy sieci ponadregionalnych Regiony Wiedzy i Innowacji

18 18 5 faza implementacji Regiony Wiedzy i Innowacji

19 19 Od czego rozpocząć? Regiony Wiedzy i Innowacji  Wszyscy uczestnicy „złotego trójkąta muszą się rozumieć  Urzędnicy rozumieją procesy w miejscu pracy jak również procesy centralne w Polsce i Europie  Urzędnicy są przygotowani na ciągłe zmiany będące konsekwencją innowacji  Klient Urzędu jest zadowolony – wyborca samorządu jest szczęśliwy samorząd nauka firmy Regionalna Strategia Innowacji ZŁOTY TRÓJKĄT

20 20 REGIONY WIEDZY I INNOWACJI: etap 1: PORTAL WIEDZY oraz e-LEARNING Podsumowanie: Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej PO Kapitał ludzki 570 mln € 8 mld € 216 mln € 2,1 mld € 7 mld € 21,3 mld € 16 mld € Bget mln EUR Cooperation – 32 365 mln EUR healtfoodICTICTnanoenerenvirtranssociosecu 6 0501 9359 1103 5002 3001 9004 180 6101 350 1 430 IdeasPeop le Capacities – 4 217 mln EURJRC ERCMarie Curie Rese Infras SMERegioReseScienReseInternJRC 7 4604 7281 8501 336 126 370 280 70 1851 751 Euroatom – 2 700 mln EUR EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAŃ I INNOWACJI FUNDUSZE STRUKTURALNE 67 mld Euro 7PR + CIP 58 mld Euro

21 21 Dziękuję za uwagę JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Łódź, 13.04.2007 r. 7. Program Ramowy jako źródło finansowania rozwoju regionalnego, postępu technologicznego i innowacyjnego Jak zostać Regionem Wiedzy i Innowacji


Pobierz ppt "JERZY BUZEK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 7. Program Ramowy jako źródło finansowania rozwoju regionalnego, postępu technologicznego i innowacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google