Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza techniczna wykład 6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza techniczna wykład 6"— Zapis prezentacji:

1 Analiza techniczna wykład 6
Formacje cenowe

2 Formacje cenowe Formacje cenowe mają charakter prognostyczny
Formacja cenowa – pewien charakterystyczny fragment wykresu cenowego, który jest spotykany na wielu wykresach cenowych akcji lub towarów. Formacje cenowe mają charakter prognostyczny Rozróżnia się dwie podstawowe kategorie: formacje odwrócenia trendu, formacje kontynuacji trendu

3 Pewne zachowania wolumenu mogą zakwestionować całą formację
Formacje cenowe Wiarygodność formacji powinna być potwierdzona typowym zachowaniem się wolumenu Pewne zachowania wolumenu mogą zakwestionować całą formację Z większością formacji związane są metody określenia minimalnego zasięgu przyszłego ruchu cen

4 Formacje odwrócenia trendu
Formacja głowy i ramion Formacja podwójnego szczytu Formacja potrójnego szczytu Odwrócona formacja V Formacja odwróconego spodka Wybicie z bazy Odwrócona formacja głowy i ramion Formacja podwójnego dna Formacja potrójnego dna Formacja V Formacja spodka

5 Uwarunkowania formacji zapowiadającej odwrócenie trendu
Przed pojawieniem się formacji musi istnieć wiarygodny trend zostać przełamana istotna linia trendu Im większe (relatywnie) kształty formacji, tym większy prognostyczny ruch ceny Formacje zakończenia hossy kształtują się szybciej i charakteryzują się większymi wahaniami cen, niż formacje zakończenia bessy Wielkość wolumenu jest bardziej istotna przy zapoczątkowaniu hossy

6 Uwagi Ad. 1 Formacja głowy i ramion nie ma żadnego znaczenia w trendzie bocznym Ad. 2 Wielkość formacji scharakteryzowana jest przez 2 parametry – przedział czasowy formowania oraz zakres ruchów cen Z (3) wynika, że łatwiej jest kupić w dołku bessy, niż sprzedać na szczycie hossy w początkowej fazie bessy łatwiej jest zarobić na krótkiej sprzedaży, niż zajmując długą pozycję w początkowym etapie hossy Ad. 4 Pełnemu ukształtowaniu się formacji powinien towarzyszyć znaczący wzrost wolumenu. W formacji zakończenia hossy nie jest to warunek konieczny, gdyż „akcje spadają pod własnym ciężarem”. W początkowej fazie hossy wzrost obrotów jest warunkiem koniecznym jej kontynuacji

7 Ukształtowana formacja głowy i ramion

8 Kształtowanie się formacji głowy i ramion Przełamanie linii trendu Ukształtowanie nowej linia wsparcia Ostatni szczyt poniżej ostatniego Malejące obroty Możliwy jeszcze trend boczny

9 Kształtowanie się formacji głowy i ramion
Osiąganiu nowego maksimum A towarzyszy wzrost obrotów (normalne zachowanie w trendzie wzrostowym) Spadek do punktu B odbywa się przy zmniejszonym wolumenie Przebicie linii oporu wyznaczonego przez punkt A odbywa się przy mniejszym wolumenie, niż osiąganie A (ostrzeżenie !) Punkt C leży nad A, ale punkt korekty D leży poniżej szczytu A (nie zadziałała linia wsparcia), niewiele powyżej lub na poziomie punktu B (sygnał, że trend wzrostowy jest zagrożony) Tworzy się nowa linia wsparcia BD

10 Kształtowanie się formacji głowy i ramion
Cena rośnie do nowego szczytu E, przy mniejszym wolumenie niż przy szczycie C oraz osiąga zaledwie połowę lub 2/3 wysokości spadku CD Zaistniał warunek tworzenia się trendu spadkowego (niższy szczyt) Dopóki nie została przełamana linia BD istnieje możliwość zaistnienia trendu bocznego Linia BD zazwyczaj nieznacznie wznosi się lub przebiega poziomo, rzadziej - opada Fakt opuszczenia przez cenę trendu wzrostowego może stanowić wystarczający powód zamykania pozycji długich

11 Kształtowanie się formacji głowy i ramion Przełamanie linii wsparcia B, D

12 Ukształtowanie się pełnej formacji głowy i ramion
Przebiciu linii BD (linii szyi) powinien towarzyszyć zwiększony wolumen Może utworzyć się kolejne dno poniżej tej linii, które wraz z punktami C,D,E tworzą kanał spadkowy Przebicie linii szyi BD oznacza ukształtowanie się pełnej formacji

13 Kształtowanie się formacji głowy i ramion Ruch powrotny do linii BD Możliwy jeszcze powrót nad linię BD będącą teraz linią oporu oraz trend boczny

14 Ruch powrotny do linii szyi
Taki ruch nie występuje zawsze, może być także całkiem niewielki Szansa na ruch powrotny jest tym mniejsza im większy wolumen towarzyszył przebiciu linii szyi ( co oznaczało dużą presję sprzedających) Ruch powrotny odbywa się przy zmniejszonym wolumenie Odbiciu wykresu od linii szyi i kontynuacji spadku towarzyszą zwiększone obroty

15 „Odbicie się” ceny od linii oporu potwierdza formację

16 formacja głowy i ramion – przykład (FAM)

17 formacja głowy i ramion – przykład (BZWBK)

18 formacja głowy i ramion - przykład

19 Wolumen w charakterystyce formacji
Drugi wierzchołek (głowa) kształtuje się przy mniejszym wolumenie niż pierwszy (lewe ramię), co świadczy o mniejszej presji kupujących Prawe ramię formuje się przy wolumenie wyraźnie niższym niż dwa poprzednie wierzchołki Wolumen wzrasta przy przebiciu linii szyi zmniejsza się w czasie ruchu powrotnego, wzrasta po jego zakończeniu

20 Prognoza płynąca z formacji
Minimalny zakres spadku: pionową odległość od linii szyi do punktu C odkładamy w dół w punkcie przerwania tej linii Maksymalny zakres spadku: 100 % poprzedniego ruchu w górę Zatrzymanie spadku może być związane z poziomami zniesienia Fibonacciego a także z istniejącymi liniami wsparcia

21 Odwrócona formacja głowy i ramion

22 Uwagi Załamanie trendu wzrostowego może nastąpić na zasadzie pewnego rodzaju inercji „spadanie cen pod własnym ciężarem” Przełamaniu trendu spadkowemu musi towarzyszyć wyraźny wzrost wolumenu (inercja nie jest w stanie wywołać wzrostu Wznosząca się linia szyi jest oznaką siły rynku Nachylenie w dół linii szyi świadczy o słabości rynku Sygnał krytyczny to gwałtowny wzrost wolumenu przy przełamaniu linii szyi Ruch powrotny jest tu częstszy niż przy załamaniu trendu wzrostowego

23 Odwrócona formacja głowy i ramion Strategia zakupów

24 Formacja potrójnego szczytu

25 Formacja potrójnego szczytu
Potrójny szczyt jest odmianą formacji głowy i ramion Wszystkie wierzchołki znajdują się na tym samym poziomie Każdej zwyżce towarzyszy spadek wolumenu (w stosunku do poprzedniego) Formacja jest w pełni ukształtowana, gdy linia wsparcia wyznaczona przez dwa minima zostania przełamana przy zwiększonym wolumenie Minimalny zasięg zniżki odmierza się tak jak w formacji głowy i ramion

26 Formacja potrójnego dna

27 Formacja podwójnego szczytu

28 Formacja podwójnego szczytu

29 Formacja podwójnego szczytu
Drugiemu szczytowi towarzyszy zmniejszony wolumen Formacja jest w pełni ukształtowana, gdy linia wsparcia wyznaczona przez minimum między szczytami zostanie przełamana przy zwiększonym wolumenie Jeżeli to nie nastąpi – możliwy jest trend boczny lub powrót do linii trendu Minimalny zasięg spadku wyznacza wysokość formacji odmierzoną w dół od punktu przełamania Po przełamaniu możliwy jest powrót do linii wsparcia

30 Przykład przełamania linii trendu bez negatywnych konsekwencji

31 Cofnięcie ceny od poprzedniego wierzchołka (formacja normalna w trendzie wzrostowym)

32 Formacja podwójnego dna

33 Formacja podwójnego szczytu Formacja podwójnego dna
Wierzchołki (lub dna) nie muszą być idealnie na tym samym poziomie – „dopuszczalne” odchylenie to 3% Zwyczajowy przedział czasu między wierzchołkami (lub dnami) jest większy niż jeden miesiąc, im dłuższy tym większe jest jego znaczenie Spadek ceny (indeksu) między szczytami powinien być większy niż 10%

34 Formacja spodka http://www.wdsoftware.com/pl/encyklopedia-at/

35 Formacja spodka - charakterystyka
Formacja kształtuje się powoli – formacja dostrzegalna na wykresach długoterminowych Im dłuższy czas kształtowania, tym większe jej znaczenie Powolne wybicie z trendu horyzontalnego potwierdzone wzrostem obrotów Stosowanie - podjęcie decyzji kupna Czas kształtowania: kilka miesięcy Brak możliwości precyzyjnego stwierdzenia momentu ukształtowania się formacji zasięgu ewentualnego ruchu ceny

36 Formacja spodka - charakterystyka
Wolumen obrotów kształtuje się tak jak kurs akcji (indeksu) – ma kształt „spodka”- przesuniętego w lewo w stosunku do kursu (wolumen wyprzedza kurs) Sygnał kupna następuje po wybiciu ponad poziom wyznaczający górne ograniczenie formacji - poziom ten jest określony przez lewą cześć spodka wykształconą przy największych obrotach. Wybicie ze spodka musi zostać potwierdzone silną zwyżką wolumenu. Często po wybiciu następuje ruch korekcyjny w dół (oznaczony kolorem zielonym), po czym zwyżka jest kontynuowana. Spodek jest jedną z najbardziej zyskownych formacji, ponieważ wzrost cen po wybiciu jest często bardzo duży

37 Formacja odwróconego spodka http://www. wdsoftware

38 Formacja odwróconego spodka
Odwrócony spodek jest jedną z rzadziej występujących formacji. Podczas jego tworzenia kształt kursu przypomina odwrócony spodek. Wolumen obrotów powinien osiągać najwyższe wartości przy maksymalnym poziomie kursu i pod koniec odwróconego spodka. Sygnał sprzedaży następuje po przebiciu poziomu wyznaczającego dolne ograniczenie formacji - poziom ten jest określony przez lewą cześć spodka wykształconą przy stosunkowo niskich obrotach. Sygnał sprzedaży - przebicie dolnego ograniczenia formacji ( poziomu punktu W) Zastosowanie - podjęcie decyzji sprzedaży Czas kształtowania - kilka miesięcy

39 Wybicie z bazy http://www.wdsoftware.com/pl/encyklopedia-at/

40 Wybicie z bazy Zastosowanie - podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania - od kilku tygodni do kilku miesięcy Wolumen - regularny, raczej niski Ruch cen po wybiciu - duży Sygnał kupna - wybicie ponad górne ograniczenie formacji   Podczas kształtowania się formacji bazy kurs porusza się w bardzo wąskim zakresie cen przy dość regularnym niskim wolumenie obrotów. Im dłużej kształtuje się baza, tym większy powinien być ruch cen po wybiciu. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górne ograniczenie formacji (W). Podczas wybicia powinien nastąpić znaczny wzrost wolumenu obrotów.

41 Wybicie z bazy - strategia
Dla zajmującego długą pozycję w akcjach: Jeśli nastąpi wybicie w górę sprzedać odkupić akcje na korekcie jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedać natychmiast Dla zajmującego krótką pozycję w akcjach: kupić dopiero po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) najlepiej - na korekcie po wybiciu

42 Formacje V- formacje gwałtownego odwrócenia trendu
Szybkie kształtowanie się formacji – bez etapów przejściowych Brak technicznych oznak możliwości powstania formacji – z wyjątkiem dnia odwrotu (tygodnia odwrotu) przy wysokim wolumenie

43 Formacja V - przykład

44 Formacja dzień odwrotu
Dzień kulminacji kupna - cenowy szczyt (wielu inwestorów chce nabyć akcje) lub sprzedaży – cenowe minimum (zniechęceni posiadacze pozbywają się akcji – zostają „wypchnięci z rynku”) kulminacji kupna towarzyszy gwałtowny wzrost obrotów, cena zamknięcia jest niższa od maksymalnej kulminacji sprzedaży towarzyszy gwałtowny wzrost obrotów, cena zamknięcia jest wyższa od minimalnej

45 Formacje tydzień odwrotu, miesiąc odwrotu
Sama formacja dnia odwrotu nie ma istotnego znaczenia, chyba że towarzyszą jej inne sygnały techniczne Na wykresach tygodniowych lub miesięcznych można mówić o tygodniu (miesiącu) odwrotu. Tygodnie odwrotu mają większe znaczenie niż dni odwrotu. Mogą sygnalizować zmianę trendu. Miesiące odwrotu są istotniejsze niż tygodnie odwrotu.

46 Dzień odwrotu http://www.wdsoftware.com/pl/encyklopedia-at/

47 Dzień odwrotu – strategia http://www. wdsoftware


Pobierz ppt "Analiza techniczna wykład 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google