Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki przepływu gotówki (money flow indicators)   On Balance Volume OBV – Wskaźnik równowagi wolumenu   Accumulation / Distribution Line Linia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki przepływu gotówki (money flow indicators)   On Balance Volume OBV – Wskaźnik równowagi wolumenu   Accumulation / Distribution Line Linia."— Zapis prezentacji:

1 Wskaźniki przepływu gotówki (money flow indicators)   On Balance Volume OBV – Wskaźnik równowagi wolumenu   Accumulation / Distribution Line Linia akumulacji / dystrybucji   Chaikin Money Flow Oscillator   Oscylator Chaikina przepływu gotówki

2 OBV / On Balance Volume   OBV wprowadził Joe Granville w 1963, w książce „Granville's New Key to Stock Market Profits”.   Wskaźnik był jednym z pierwszych i najbardziej popularnych mierzących dodatni i ujemny przepływ gotówki   Dzienna wartość obrotu jest dodawana do wartości OBV z dnia poprzedniego, gdy cena zamknięcia papieru wzrasta, natomiast jest odejmowana, gdy cena spada. Jeżeli cena pozostaje niezmieniona, także OBV nie zmienia się.   Jako wartość początkową można przyjąć dowolną liczbę

3 OBV   Jeśli bieżąca cena zamknięcia jest większa niż poprzednia:   bieżący OBV = poprzedni OBV + bieżący wolumen   Jeśli bieżąca cena zamknięcia jest mniejsza niż poprzednia:   bieżący OBV = poprzedni OBV - bieżący wolumen Jeśli bieżąca cena zamknięcia jest równa poprzedniej:   bieżący OBV = poprzedni OBV

4 OBV – ilustracja wykres ceny, wolumenu, OBV

5 OBV – charakterystyka, stosowanie   Wykres OBV jest porównywany z wykresem ceny w aspekcie potwierdzenia lub dywergencji   Okazuje się,że OBV ma własność wyprzedzania ceny   Rosnący OBV wskazuje, że wolumen w dniach charakteryzujących się wzrostem ceny przewyższa wolumen w dniach spadkowych. Oznacza to przewagę strony popytowej oraz możliwą akumulację akcji w „silnych rękach”.   Taka sytuacja skłania innych inwestorów do nabywania akcji, co sprzyja wzrostowi jej ceny

6 OBV – charakterystyka, stosowanie   Jeśli cena jest w trendzie wzrostowym rosnący OBV jest potwierdzeniem trendu (rosnący popyt jest warunkiem „zdrowego” tj. umotywowanego trendu)   W przypadku rosnącej ceny i spadającego OBV mamy do czynienia z negatywna dywergencją, co stanowi ostrzeżenie przed możliwością zakończenia trendu wzrostowego.   Wartość liczbowa OBV nie jest istotna, ważny jest kierunek zmian oraz ewentualny trend OBV oraz relacja do ceny

7 OBV – przykład potwierdzenia trendu

8 Pozytywna dywergencja na OBV Wcześniejsze pokonanie oporu na wykresie OBV

9 Wyprzedzający charakter OBV

10 Wyprzedzający charakter OBV Negatywna dywergencja. Wcześniejsze przełamanie linii wsparcia przez OBV

11 OBV - wady   Wskaźnik jednakowo traktuje wolumen niezależnie od skali wzrostu (lub spadku) ceny akcji, liczy się tylko znak „+” lub „-”   Podlega silnym dziennym wahaniom związanym z dzienną zmiennością wolumenu   Może dać dodatni przyrost w przypadku wewnątrzdziennych istotnych spadków

12 Accumulation/Distribution Line Cel konstrukcji wskaźnika   zmierzenie wolumenu oraz kumulatywnego przepływu pieniądza dla akcji, indeksu bądź papieru wartościowego   rozstrzygnięcie: czy pieniądz „wpływa” do akcji (akumulacja) czy „wypływa” z akcji (dystrybucja)   Zmierzenie wczesnych przyrostów „dodatniego” bądź „ujemnego wolumenu” by przewidzieć ruch ceny bądź indeksu

13 Accumulation/Distribution Line Przesłanką do jego konstrukcji jest fakt wyprzedzania ceny przez wolumen – okres zwiększonego wolumenu poprzedza wzrost ceny (tak jak w przypadku wskaźnika OBV) oraz usytuowanie ceny zamknięcia w stosunku do zakresu dziennego zmiany ceny. Przyjmuje się że dodatnie wartości CLV (następny slajd) oznaczają przewagę kupujących, zaś ujemne - sprzedających

14 Accumulation/Distribution Line   Konstruując wskaźnik Marc Chaikin zignorował zmiany ceny między dniami (tygodniami lub miesiącami) – w odróżnieniu do OBV - i skoncentrował się na ruchu ceny w ciągu trwania okresu bazowego (dnia, tygodnia lub miesiąca)   Skonstruowany wzór na tzw. "Close Location Value" (w skrócie CLV) dotyczy relacji położenia ceny zamknięcia do przedziału ceny zaistniałej w okresie bazowym. Dla każdego okresu np. dnia liczymy wartość CLV według wzoru   CLV = [ (C - L) - (H - C) ] / (H - L)   C cena zamknięcia, H, L cena najwyższa, najniższa.   CLV zmienia się w granicach od –1 do 1   Jeśli C = H to CLV = 1   Jeśli C = L to CLV = -1   Jeśli C = (H+L)/2 to CLV = 0

15 Acc/Distr Line - konstrukcja 1. Obliczenie CLV dla bieżącego okresu (dnia lub tygodnia) 2. Bieżący Wolumen Przepływu:= = CLV x Wolumen bieżącego okresu 3. Bieżąca wart. Acc/Distr:= = poprz. wart. Acc/Distr + Bież.Wol.Przepł. 4. Wartość początkowa Acc/Distr = Bież.Wol.Przepł.(pierwszego okresu)

16 Wykresy : słupkowy dzienny wykres ceny akcji, wykres słupkowy dziennego CLV (czarny) wykres słupkowy dziennego wolumenu (niebieski) wykres słupkowy iloczynu CLV*wolumen (zielony) wykres Acc/Distr Line

17 1.CLV Multiplier = [(Close - Low) - (High - Close)] /(High - Low) 2. Money Flow Volume = CLV Multiplier x Volume for the Period 3. Acc/Distr L = Previous Acc/Distr L + Current Period's Money Flow Volume

18 Acc/Distr - własności

19 Sygnały „rynku byka”   Sygnały pochodzące z tego wskaźnika koncentrują się wokół zagadnień dywergencji oraz potwierdzenia Sygnał: Linia Acc/Distr formująca pozytywną dywergencję. Uwagi. 1. Kolejne szczyty Linii Acc/Distr powinny być wyraźnie wyższe 2. Dywergencja musi trwać pewien czas: dwa tygodnie może być okresem niewystarczającym, kilka miesięcy daje zdecydowanie bardziej wiarygodny sygnał

20 Pozytywna dywergencja Wzrost Acc/Distr, spadek ceny (między zieloną a niebieską strzałką)

21 Przykład pozytywnej 3 - miesięcznej pozytywnej dywergencji

22 Potwierdzenie   Linia Acc/Distr może służyć o potwierdzenia siły trendu lub zdolności do jego podtrzymania   W klasycznym trendzie wzrostowym ceny akcji wskaźnik powinien przyjmować wysokie wartości lub przynajmniej pozostawać w trendzie wzrostowym   Jeżeli szybkiemu wzrostowi cen akcji nie towarzyszy ustalanie nowych maksimów wskaźnika, oznacza to relatywnie słabą presję kupujących

23 Potwierdzenie trendu przez Acc/Distr (różowy)

24 Potwierdzenie wzrostu – sierpień, październik osłabienie presji kupujących - grudzień

25 Sygnały „rynku niedźwiedzia” Negatywna dywergencja:   Trend spadkowy linii Acc/Distr, wzrost ceny akcji Uwaga 1. Kluczową sprawą jest – jak zwykle - rozpoznanie trendu ceny i trendu wskaźnika.   Nie należy traktować poważnie dywergencji trwającej dość krótko, bądź takiej przy której spadek trendu linii Acc/Distr jest nieznaczny Uwaga 2.   Na wykresie Wal-Mart mamy do czynienia z relatywnie płaską negatywna dywergencją trwającą ponad miesiąc. Cena akcji pozostaje pomimo to na wysokim poziomie. Przedłużająca się dywergencja może być zwiastunem odwrócenia trendu

26 Opadająca linia Acc/Distr potwierdza dominujący trend spadkowy. W czasie letniej korekty wzrostowej kurs akcji odnotował nowe maksima, przy spadkowym trendzie linii Acc/Distr formując tym samym negatywną dywergencję.

27 Negatywna dywergencja Spadek Acc/Distr – wzrost ceny (między czerwoną a niebieską strzałką)

28 Wady wskaźnika Acc/Distr Wskaźnik zaniedbuje skoki ceny (ewent. luki cenowe) między rozważanymi okresami bazowymi (np.. dniami), a nawet serie takich skoków   Cena akcji, po wzroście między kolejnymi dniami, zamykając się z CLV=0 nie zmienia wartości Acc/Distr W pewnych przypadkach powstają trudności w wykryciu nieznacznych zmian w przepływie wolumenu   Niektóre wady Acc/Distr Line są usunięte w innym wskaźniku zwanym Chaikin Money Flow

29 Wada : nieoczekiwany wzrost Acc/Distr, przy spadku OBV

30 Chaikin Money Flow   Tak jak Acc/Distr wskaźnik Chaikin Money Flow został skonstruowany przez Marca Chaikina   Oscylator (dla 21 dni) jest obliczany następująco: 1. CLV dzienny 2. Dzienny Wolumen Przepływu (DWP):= = CLV dzienny x Wolumen dzienny 3. CMF = (suma z DWP z ostatnich 21 dni)/ /(suma wolumenu z ostatnich 21 dni)

31 Chaikin Money Flow Oscillator

32 Chaikin Money Flow   Liczba okresów może być obrana indywidualnie do konkretnej spółki   21-dniowy Chaikin Money Flow jest dobrym reprezentantem presji popytu i podaży dla ostatniego miesiąca   Poprzez sumowanie 21 składników odfiltrowuje się losowe wahania   Biorąc do obliczeń dłuższy okres czasu otrzymujemy wskaźnik o mniejszej zmienności oraz bardziej odporny na fałszywe sygnały   Przy wykresach tygodniowych lub miesięcznych rozważa się mniejszą liczbę okresów niż przy dziennych.

33 Chaikin Money Flow - stosowanie   CMF wskazuje na rynek byka, gdy jego odczyty są dodatnie rynek niedźwiedzia, gdy ujemne Istotnym elementem jest oszacowanie długości przedziału czasu dla którego CMF pozostaje dodatni lub ujemny. Ważne są – jak przy innych oscylatorach –   dywergencje   wartość bezwzględna wskaźnika   kierunek jego ruchu

34 Wskazanie na akumulację Trzy elementy decydują o tym, czy następuje akumulacja akcji. One także określają jej siłę   1. ZNAK CMF : dodatni - akumulacja   2. Długość przebywania powyżej poziomu zerowego. Im dłuższy tym akumulacja jest bardziej wiarygodna, sentyment do akcji – pozytywny   3. Wartość oscylatora Ważne jest nie tylko przebywanie w przedziale dodatnich wartości ale także osiąganie pewnego poziomu wartości

35 Wskazanie na akumulację   Większe wartości są dowodem większej presji popytu oraz akumulacji akcji   Poziom alertów wskaźnika należy dobrać indywidualnie, na podstawie jego poprzednich poziomów.   Na ogół wzrost powyżej 0.10 jest sygnałem rynku byka   Wartości powyżej 0.25 jest dowodem silnej presji kupujących.

36 Przykład pozytywnej dywergencji trwającej od 16 sierpnia

37 Pozytywna dywergencja (sierpień- październik)

38 CMF potwierdza dystrybucję

39 Wskazanie na dystrybucję 1. Ujemny odczyt CMF. 2. Długość przebywania poniżej poziomu zerowego. Im dłuższy tym presja sprzedaży lub dystrybucja jest bardziej wiarygodna a sentyment do akcji – negatywny 3. Wartość oscylatora Ważne jest nie tylko przebywanie w przedziale ujemnych wartości ale także osiąganie odpowiedniego poziomu wartości Znaczenie wartości płynie z analizy historycznych odczytów CMF dla poszczególnych papierów

40 Wskazanie na dystrybucję   Odczyty wskaźnika poniżej - 0.10 oznacza sygnał rynku niedźwiedzia   Każdy dalszy spadek świadczy o pogłębieniu presji sprzedających   Wartości poniżej -0.25 to wskazanie dużej przewagi sprzedających   (wymienione poziomy służą jedynie jako ogólne wskazanie, istotne są historyczne indywidualne poziomy tego wskaźnika).

41 Podsumowanie   Wskaźnik Chaikin Money Flow daje dobre rezultaty, jeśli jest używany z innymi narzędziami analizy technicznej   Choć to stwierdzenie dotyczy wszystkich oscylatorów, jednak w tym przypadku jest to szczególnie ważne   CMF – inaczej niż np.. momentum oscillator – nie zależy od zmian ceny z dnia na dzień,   zależy natomiast od ulokowania ceny zamknięcia na dziennym zakresie zmian ceny Ta ostatnia cecha może okazać się słabością wskaźnika, szczególnie wtedy, gdy cena w dniu następnym otwiera się luką. Wtedy CMF może poruszać się całkiem „niezasłużenie” w kierunku przeciwnym niż wykres ceny, generując fałszywe sygnały

42 Fałszywy sygnał: gwałtownemu spadkowi ceny towarzyszy wzrost CMF, ze względu na wysokie zamknięcie w białej długiej świecy i duży obrót

43 Fałszywy sygnał ( niskie zamknięcie w czarnej świecy po luce, przy wysokim wolumenie)


Pobierz ppt "Wskaźniki przepływu gotówki (money flow indicators)   On Balance Volume OBV – Wskaźnik równowagi wolumenu   Accumulation / Distribution Line Linia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google