Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Święty Paweł Apostoł. Urodzony w mieście Tars w Cylicji ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa, Ojciec Szawła był Żydem, pochodził z rodu Beniamina, Szaweł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Święty Paweł Apostoł. Urodzony w mieście Tars w Cylicji ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa, Ojciec Szawła był Żydem, pochodził z rodu Beniamina, Szaweł."— Zapis prezentacji:

1 Święty Paweł Apostoł

2 Urodzony w mieście Tars w Cylicji ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa, Ojciec Szawła był Żydem, pochodził z rodu Beniamina, Szaweł nasiąkał atmosferą pogańskiego Tarsu, Posiadał obywatelstwo rzymskie. Szaweł Fragment starożytnej bramy miejskiej w Tarsie

3 Szaweł jako kilkunastoletni chłopiec uczył się w szkole u Gamaliela w Jerozolimie, Gamaliel był znany z mądrości, uczciwości i rozsądku, Szaweł jako młody faryzeusz zajmował się działalnością religijno – polityczną, Szaweł we wszystko co czynił angażował się bez reszty. Można powiedzieć, że Szaweł był przygotowywany jakby podświadomie - na przyjęcie chrześcijaństwa. San Paulo. Sec.XVI, Icona, Rublev Szaweł

4 Szaweł – prześladowca chrześcijan Szaweł był faryzeuszem. Jezus tak scharakteryzował ich postępowanie: Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swoje uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi (Mt 23, 3-8) Szaweł w Jerozolimie stał się członkiem Sanhedrynu Skutecznie tępił chrześcijan Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia (Dz 8,3) Plany prześladowania chrześcijan przez Szawła sięgały poza granice Jerozolimy Św. Paweł, mozaika z V w. w Rawennie

5 Obecność Szawła przy kamienowaniu Szczepana ok. r. 34 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł (Dz 9,2) Wyrzucili go (Szczepana) poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem (Dz 7,58) Szaweł zaś zgadzał się na zabicie Szczepana (Dz.8,1) A gdy osunął się (Szczepan) na kolana, zawołał głośno: Panie nie poczytuj im tego grzechu (7,60) Być może, iż swoją modlitwą w chwili konania właśnie Szczepan wyjednał Szawłowi – łaskę nawrócenia. Kamienowanie Szczepana

6 Szaweł powie o sobie później w ten sposób: „Panie, oni widzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie i biczowałem w synagogach. A kiedy przelewano krew Szczepana, Twego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat jego zabójców”. (Dz 22,19 n) Św. Paweł. Bazylika, Rzym Szaweł

7 w Damaszku znalazło schronienie wielu chrześcijan jerozolimskich Św. Paweł Cosmea Szaweł Szaweł ruszył na specyficzne misje do Damaszku

8 Gdy zbliżał się w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” „Kto jesteś, Panie? – powiedział. A On: „ Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta tam Ci powiedzą, co masz czynić”. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. (Dz 9,3-9) Nawrócenie św. Pawła Parmigianino Nawrócenie Szawła ok. 35 r. p.n. Ch.

9 Fakt nawrócenia Szawła został zrelacjonowany aż trzy razy przez Łukasza – Dz 9, 3-9; Dz 22, 6 – 21; Dz 26,12 – 19. Paweł w swoich listach nawiązuje do swojego nawrócenia kilka razy. Nawrócenie Nawrócenie św. Pawła

10 Dokonuje się to u bram Damaszku. Jezus mówi: Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? (Dz 26,14) Szawłowi towarzyszyła pewna pomoc z góry. Chrystus wziął Szawła na własność. Szaweł stopniowo zbliżał się do chrześcijaństwa. Szaweł nigdy nie zetknął się z Jezusem w Jego ziemskim ciele. Św. Paweł, Mozaika z V wieku, w Rawennie Spotkanie Szawła z Chrystusem Szaweł pyta : Kto Jesteś Panie? Szaweł upadł na ziemię

11 Ananiasz nazywa Szawła „bratem”, Ananiasz wkłada ręce na Szawła, który odzyskuje wzrok, Następnie Szaweł został ochrzczony, Rozpoczyna się proces wchodzenia Szawła w środowiska chrześcijańskie, Szaweł uznał Jezusa za swojego Pana s. Paulo. Giotto, Assisi Przemiana Szawła

12 Zaczyna głosić katechezę w Damaszku, która wyrażała dwie prawdy: 1.Jezus Chrystus jest Synem Bożym 2.Jezus jest Mesjaszem Św. Paweł Koniec XIII w. Szaweł

13 Wkrótce zostaje wydany nakaz aresztowania Szawła, Szaweł wydostaje się z miasta spuszczony nocą w koszu przez mur miejski, Tak sprawdziły się słowa JEZUSA: Wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia (Dz 9,16) Św. Paweł Bazylika św. Pawła za murami, Rzym Szaweł z prześladowcy staje się prześladowanym

14 Barnaba jako jeden z pierwszych, uwierzył, że Paweł – to już nie Szaweł ! Szaweł opuścił Jerozolimę i dotarł do Cezarei Nadmorskiej, następnie do Antiochii Syryjskiej i droga lądową, przybył do Tarsu, W Tarsie przebywał prawdopodobnie ponad cztery lata. Św. Paweł, Kościół w Tesalonice Szaweł 3 lata po nawróceniu udaje się do Jerozolimy

15 Od opisu nawrócenia prokonsula Sergiusza Szaweł występuje w Dziejach Apostolskich zawsze jako Paweł, Prokonsul uwierzył, zdumiony nauką Pańską. Św. Paweł Ikona, Rzym Szaweł - Paweł

16 Opuścili Antiochię Syryjską i skierowali się w stronę Selencji, później okrętem na wyspę Cypr (Salamina – największe miasto i Pafos – stolica Cypru) następnie docierają do Perge. Potem udają się do Antiochii Pizydyjskiej i zakończyli na Antiochii Syryjskiej, skąd wyruszyli. Św. Paweł, Vaticano I Podróż misyjna (45-49) Barnaby i Pawła

17 Pierwsza Podróż MisyjnaPawła(45 – 49)

18 Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Kto nas może odłączyć od miłości Chrystusa…? Jestem pewien, że ani śmierć, ani aniołowie, ani zwierzchności… ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8, 31 – 39) Św. Paweł Koniec XIII w. Paweł Takie składa oświadczenie w liście di Rzymian:

19 Druga podróż misyjna Pawła (50 – 52) Św. Paweł, Ikona, Rzym Paweł z Sylasem wybrał się przez Syrię i Cylicję i dotarł do Derbe, następnie do Listry i Troady potem spędzili kilka dni w Filippi. Później dotarli do Tessaloniki następnie do Aten i do Koryntu gdzie przebywali mniej więcej półtora roku. Dalej udali się do Efezu a następnie do Antiochii Syryjskiej.

20 Druga podróż misyjna Pawła (50 – 52)

21 Po krótkim pobycie w Antiochii Syryjskiej Paweł odwiedził Galację i Frygię i skierował się do Efezu. W Efezie przebywał dwa lata. Następnie udał się do Koryntu i znów wrócił do Efezu. Później udał się do Macedonii i potem do Grecji. Dalej drogą lądową skierował się przez Troadę do Miletu i następnie do Tyru i Cezarei. Wiosną 58 r. Paweł dotarł do Jerozolimy, gdzie spotkał się z Jakubem i innymi uczniami. Paweł zdał szczegółową relację ze swojej działalności misyjnej. Trzecia podróż misyjna Św. Pawła (53 – 58)

22 Trzecia podróż misyjna Pawła(53 – 58)

23 Podróż Pawła do Rzymu (60 – 62) Statek, którym podróżował Paweł z uczniami rozbił się w czasie burzy morskiej u wybrzeży Malty. Wszyscy ocaleli. Paweł pozostał trzy miesiące na Malcie. Następnie przybywa do Rzymu i zostaje osadzony w areszcie. Prowadzi ożywioną działalność apostolską. Św. Paweł i towarzysze

24 Podróż Pawła do Rzymu (60 – 62)

25 W roku 63, po procesie, który uniewinnił go, Paweł udał się prawdopodobnie do Hiszpanii a następnie do Efezu, później na Kretę i do Macedonii. Ok. 67 r. ponownie aresztowano go i uwięziono w Rzymie i w tym roku został ścięty przy drodze do Ostii. Paweł Św. Paweł, Bazylika Św. Pawła za murami, Rzym

26 Są to: List do Rzymian, 1 List do Koryntian, 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, Św. Paweł, Kościół w Tesalonice Paweł Napisał 13 listów wchodzących w skład Nowego Testamentu List do Kolosan, 1 List do Tesaloniczan, 2 List do Tesaloniczan, 1 List do Tymoteusza, 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona


Pobierz ppt "Święty Paweł Apostoł. Urodzony w mieście Tars w Cylicji ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa, Ojciec Szawła był Żydem, pochodził z rodu Beniamina, Szaweł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google