Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

  Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację młodzieży wiejskiej na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Kiryluk-Dryjska dr Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "  Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację młodzieży wiejskiej na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Kiryluk-Dryjska dr Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację młodzieży wiejskiej na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Kiryluk-Dryjska dr Agnieszka Baer- Nawrocka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Uzasadnienie tematu początek na rynkach finansowych;
Globalny kryzys finansowy początek na rynkach finansowych; transmisja kryzysu do sfery realnej. Skutki kryzysu: - osłabienie aktywności gospodarczej w skali świata, - spadek obrotów handlowych, - spadek stopy inwestycji, spadek produkcji, - wzrost stopy bezrobocia.

3 Metodyka Dane EUROSTAT Metodologia dotycząca klasyfikacji obszarów
Obszary wiejskie - wszystkie obszary poza klastrami miast (zwartymi obszarami o gęstości zaludnienia co najmniej 300 mieszkańców/1 km² i liczbie ludności wynoszącej co najmniej ).

4 Metodyka Dane EUROSTAT Metodologia dotycząca klasyfikacji obszarów
2. Regiony NUTS3 są klasyfikowane na podstawie udziału populacji zamieszkującej obszary wiejskie na: wiejskie - udział populacji zamieszkującej obszar wiejski jest większy niż 50% wiejsko-miejskie - udział populacji zamieszkującej obszar wiejski mieści się w przedziale od 20 do 50% miejskie - udział populacji zamieszkującej obszar wiejski jest mniejszy niż 20%.

5 Poziom stopy bezrobocia w Unii Europejskiej

6 Poziom stopy bezrobocia w Unii Europejskiej wśród ludzi młodych

7 Poziom stopy bezrobocia w Unii Europejskiej wśród młodych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

8 Poziom stopy bezrobocia na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej

9 Różnice w poziomie stopy bezrobocia w UE między grupami wiekowymi (p.p.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

10 Średnia stopa bezrobocia wśród młodych na obszarach wiejskich w krajach Unii Europejskiej w latach % analiza wariancji f p 31,0460 0,000000

11 Średnie stopy bezrobocia w latach 2000-2008 i 2009-2013 w krajach Unii Europejskiej (dynamika zmian)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

12 Średnie stopy bezrobocia w latach 2000-2008 i 2009-2013 w krajach Unii Europejskiej (dynamika zmian)
Grupa 2 Grupa 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

13 Względne zmiany stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej
Grupa 4 Grupa 3 Grupa 2 Grupa 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

14 Średnie stopy bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej w wytypowanych grupach krajów UE
% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

15 Poziom stopy bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej w Polsce

16 Wnioski Kryzys finansowy z 2008 roku w sposób istotny wpłynął na podwyższenie stopy bezrobocia ludzi młodych w Unii Europejskiej (wskaźnik ten jest wyższy niż dla ogółu społeczeństwa w UE). Pogłębianie się różnic w stopach bezrobocia pomiędzy ludźmi młodymi i starymi jest szczególnie widoczne na obszarach wiejskich.

17 Wnioski Stopa bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej w Unii Europejskiej jest wyższa niż na pozostałych obszarach (miejski i miejsko-wiejski) a kryzys finansowy wpłynął na wzrost tej różnicy. Młodzież wiejska jest grupą silniej niż pozostałe odczuwającą skutki kryzysu gospodarczego z 2008 roku.

18 Wnioski Do grupy krajów Unii Europejskiej, która w sposób szczególny została dotknięta wzrostem stopy bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej zalicza się Irlandię, Hiszpanię, Grecję, Węgry oraz Litwę. Irlandia jest krajem, w którym stopa bezrobocia wśród młodzieży na obszarach wiejskich wzrosła najbardziej.

19 Wnioski Polska jest państwem, w której wyjściowy poziom bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej był najwyższy, a po kryzysie zmniejszył się. Nadal jednak wartość tego wskaźnika w Polsce pozostaje na bardzo wysokim poziomie wynoszącym około 30%. Istnieje potrzeba aktywizacji młodzieży wiejskich na obszarach wiejskich w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.

20 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "  Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację młodzieży wiejskiej na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Kiryluk-Dryjska dr Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google