Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 dr Ewa Kiryluk-Dryjska dr Agnieszka Baer- Nawrocka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 dr Ewa Kiryluk-Dryjska dr Agnieszka Baer- Nawrocka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 1 dr Ewa Kiryluk-Dryjska dr Agnieszka Baer- Nawrocka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie „ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację młodzieży wiejskiej na rynku pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej

2 Uzasadnienie tematu Globalny kryzys finansowy -początek na rynkach finansowych; -transmisja kryzysu do sfery realnej. Skutki kryzysu: -osłabienie aktywności gospodarczej w skali świata, -spadek obrotów handlowych, -spadek stopy inwestycji, -spadek produkcji, - wzrost stopy bezrobocia. 2

3 3 Metodyka Dane EUROSTAT Metodologia dotycząca klasyfikacji obszarów 1.Obszary wiejskie - wszystkie obszary poza klastrami miast (zwartymi obszarami o gęstości zaludnienia co najmniej 300 mieszkańców/1 km² i liczbie ludności wynoszącej co najmniej 5 000).

4 Metodyka Dane EUROSTAT Metodologia dotycząca klasyfikacji obszarów 2. Regiony NUTS3 są klasyfikowane na podstawie udziału populacji zamieszkującej obszary wiejskie na: wiejskie - udział populacji zamieszkującej obszar wiejski jest większy niż 50% wiejsko-miejskie - udział populacji zamieszkującej obszar wiejski mieści się w przedziale od 20 do 50% miejskie - udział populacji zamieszkującej obszar wiejski jest mniejszy niż 20%. 4

5 5 Poziom stopy bezrobocia w Unii Europejskiej

6 6 Poziom stopy bezrobocia w Unii Europejskiej wśród ludzi młodych

7 Poziom stopy bezrobocia w Unii Europejskiej wśród młodych 7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

8 Poziom stopy bezrobocia na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej 8

9 9 Różnice w poziomie stopy bezrobocia w UE między grupami wiekowymi (p.p.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

10 10 Średnia stopa bezrobocia wśród młodych na obszarach wiejskich w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2013 fp 31,04600,000000 analiza wariancji %

11 11 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. dynamika zmian) Średnie stopy bezrobocia w latach 2000-2008 i 2009-2013 w krajach Unii Europejskiej (dynamika zmian)

12 12 dynamika zmian) Średnie stopy bezrobocia w latach 2000-2008 i 2009-2013 w krajach Unii Europejskiej (dynamika zmian) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Grupa 1 Grupa 2

13 13 Względne zmiany stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Grupa 4 Grupa 3 Grupa 2 Grupa 1

14 14 Średnie stopy bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej w wytypowanych grupach krajów UE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. %

15 Poziom stopy bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej w Polsce 15

16 Wnioski Kryzys finansowy z 2008 roku w sposób istotny wpłynął na podwyższenie stopy bezrobocia ludzi młodych w Unii Europejskiej (wskaźnik ten jest wyższy niż dla ogółu społeczeństwa w UE). Pogłębianie się różnic w stopach bezrobocia pomiędzy ludźmi młodymi i starymi jest szczególnie widoczne na obszarach wiejskich. 16

17 Wnioski Stopa bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej w Unii Europejskiej jest wyższa niż na pozostałych obszarach (miejski i miejsko-wiejski) a kryzys finansowy wpłynął na wzrost tej różnicy. Młodzież wiejska jest grupą silniej niż pozostałe odczuwającą skutki kryzysu gospodarczego z 2008 roku. 17

18 Do grupy krajów Unii Europejskiej, która w sposób szczególny została dotknięta wzrostem stopy bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej zalicza się Irlandię, Hiszpanię, Grecję, Węgry oraz Litwę. Irlandia jest krajem, w którym stopa bezrobocia wśród młodzieży na obszarach wiejskich wzrosła najbardziej. 18Wnioski

19 Wnioski Polska jest państwem, w której wyjściowy poziom bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej był najwyższy, a po kryzysie zmniejszył się. Nadal jednak wartość tego wskaźnika w Polsce pozostaje na bardzo wysokim poziomie wynoszącym około 30%. Istnieje potrzeba aktywizacji młodzieży wiejskich na obszarach wiejskich w celu poprawy sytuacji na rynku pracy. 19

20 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1 dr Ewa Kiryluk-Dryjska dr Agnieszka Baer- Nawrocka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google