Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta"— Zapis prezentacji:

1 Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl

2 HISTORIA PROGRAMU FULBRIGHTA ► Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia 1946. Ostateczny kształt Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961 roku.

3 CELE PROGRAMU FULBRIGHTA Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

4 STYPENDIA FULBRIGHTA DLA POLAKÓW Dla studentów:  Fulbright Graduate Student Top-Up Award  Fulbright Graduate Student Award  International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Students Dla doktorantów: Fulbright Junior Advanced Research Awards – Junior Stypendia podoktorskie: Fulbright Senior Advanced Research Awards

5 GRADUATE STUDENT TOP-UP AWARDS ► $10,000 Top-Up grant ► Ubezpieczenie ► J-1 visa ► bilet lotniczy ► Termin aplikowania: maj 2012

6 GRADUATE STUDENT TOP-UP AWARDS ► Formularz ze strony www.fulbright.edu.pl www.fulbright.edu.pl ► Dowód przyjęcia na uczelnię w USA na studia podyplomowe typu M.A. i M.S. z wyjątkiem LLM, MBA i studiów medycznych ► Zaświadczenie o posiadaniu środków na opłatę czesnego i pozostałych kosztów

7 2013-2014 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS ► Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. ► Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2010 r. Wysoka średnia ocen, bardzo dobre opinie profesorów, osiągnięcia, wyróżnienia. ► Stypendia na 1 rok akademicki – 30,000 USD (9-12 mies.) programu Master’s lub PhD w uczelni amerykańskiej.

8 2013-2014 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS (cont.) ► Rekrutacja na rok akademicki 2013-2014 Otwarcie konkursu – I kwartał 2012 Otwarcie konkursu – I kwartał 2012 Termin składania dokumentów – maj 2012 ► Stypendia na dowolny kierunek studiów Master’s lub doktoranckich oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. ► Wysokość stypendium $30,000

9 WYMAGANIA FORMALNE ► Wysłanie aplikacji w wyznaczonym terminie  Zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i zakwalifikowanie się kandydata na stypendium ► Uzyskanie przyjęcia na uczelnię amerykańską programy: Master’s lub Ph.D, ► Aplikowanie o wizę studencką w wyznaczonym terminie – ok. 60 dni przed planowanym wyjazdem

10 FULBRIGHT ADVANCED RESEARCH AWARDS - JUNIOR 2013-2014 ► Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich na 5 – 9 miesięcy. ► Dla doktorantów i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach/instytutach przygotowujących pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. ► Wymagany dyplom magistra.

11 KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ? ► Stypendia są przeznaczone dla Polaków doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium 2013-2014, będą uczestnikami I,II i III roku studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona po powrocie ze stypendium. ► Stypendia są przeznaczone dla Polaków doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium 2013-2014, będą uczestnikami I,II i III roku studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona po powrocie ze stypendium.

12 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS  $1350.- Cornell U, Oklahoma State U, San Antonio University of Texas)  $1600.- Yale U, U of Maryland  $1750.- U of California, Berkeley, Rutgers – the State U of New Yersey, Fordham, u, Northwestern U, U of Hawaii in Manoa  Jednorazowy dodatek na opłaty $1000  Dodatek na koszty zagospodarowania $1350, na książki $750, dieta dojazdowa $100

13

14 INTERNATIONAL FULBRIGHT SCIENCE AND TECHNOLOGY AWARDS ► Stypendia dla wyróżniajacych się polskich studentów na 3 lata studiów doktoranckich w najlepszych uczelnich USA. ► Stypendium obejmuje czesne, koszty utrzymania, ubezpieczenia, podróży, oraz dodatkowe środki na zakup sprzętu i książek oraz udział w konferencjach.

15

16 KTO POWINIEN SIĘ UBIEGAĆ ► Osoby z bardzo wysoką średnią o wybitnych osiągnięciach naukowych oraz sprecyzowanych zainteresowaniach badawczych  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego ► Konieczne polskie obywatelstwo i stałe zamieszkanie w Polsce ► Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni lub uzyskanie dyplomu do 1 sierpnia 2013. ► Termin składania wniosków 29 kwietnia 2012

17

18 JAK APLIKOWAĆ? ► Zgłoszenie w języku angielskim on-line. Wydrukowaną kopię zgłoszenia wypełnionego on-line, fotokopię dyplomu, aktualne zaświadczenie o studiach doktoranckich wystawione przez uczelnię, prosimy składać od ogłoszenia konkursu do 15 lipca 2012. Do tego dnia winny również nadejść trzy listy rekomendacyjne przesłane na adres Komisji.

19 CECHY KANDYDATA CECHY KANDYDATA ► Wysoka średnia ocen z uczelni ► Bardzo dobra znajomość języka angielskiego ► Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność ► Twórcze podejście do badań, studiów, pracy naukowej

20 Dokumenty  Kopia zgłoszenia on-line z podpisaną ostatnią stroną  Podpisany formularz adresowy  Karta przebiegu studiów  Fotokopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni  Aktualne wyniki TOEFL i GRE  Trzy listy rekomendacyjne on-line lub przesłane pocztą przez osoby udzielające opinii bezpośrednio do Komisji Fulbrighta

21

22

23 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS 2013-2014  Pracownicy naukowo-dydaktyczni lub naukowi, którzy uzyskali tytuł doktora w ciągu ostatnich 10 lat  Wyjazd w celu realizacji projektu badawczego na okres 3 do 9 miesięcy (od sierpnia 2013 do sierpnia 2014)  Wymagane zaproszenie z uczelni amerykańskiej  Preferowani kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie przebywali na stypendiach w USA  Termin nadsyłania zgłoszeń 15 lipca 2012

24 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS  Wymagane dokumenty:  zgłoszenie on-line zawierające projekt badawczy, biografię, cv, listę publikacji, zaproszenie z uczelni amerykańskiej, formularz adresowy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu  3 listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio do Komisji Fulbrighta  Jeden egzemplarz zgłoszenia należy wydrukować i wysłać do biura Komisji Fulbrighta

25 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS  Miesięczne stypendium:  $2,500.0, $2,800.0, $2,900.0  $250 Jeśli towarzyszy 1 osoba z najbliższej rodziny  $350 jeśli 2 osoby lub więcej Jednorazowe dopłaty:  $1,350 koszty zagospodarowania  $750 na zakup książek, fotokopie  $100 dieta podróżna

26

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

28

29

30 San Jose State U.

31 Stanford University – May, 2010

32 WAŻNE STRONY INTERNETOWE: ► WWW.FULBRIGHT.EDU.PL WWW.FULBRIGHT.EDU.PL ► WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV ► WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV ► WWW.FULBRIGHT.ORG WWW.FULBRIGHT.ORG ► WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV ► HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV ► WWW.ED.GOV WWW.ED.GOV ► WWW.NAS.EDU WWW.NAS.EDU ► WWW.NSF.GOV WWW.NSF.GOV ► WWW.NAFSA.ORG WWW.NAFSA.ORG

33 POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA KONTAKT: Ul. Nowy Swiat 4, 00-497 Warszawa WWW.FULBRIGHT.EDU.PL E-mail: fulbright@fulbright.edu.pl fulbright@fulbright.edu.pl E-mail: ola.augustyniak@fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl TEL.: (0-22) 628 7950 FAX: (0-220 628 7943

34  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google