Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla uczelni. Podstawowe informacje Przyjęcie zaleceń w sprawie praktyk studenckich jest realizacją złożonej w trakcie exposé.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla uczelni. Podstawowe informacje Przyjęcie zaleceń w sprawie praktyk studenckich jest realizacją złożonej w trakcie exposé."— Zapis prezentacji:

1 PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla uczelni

2 Podstawowe informacje Przyjęcie zaleceń w sprawie praktyk studenckich jest realizacją złożonej w trakcie exposé Prezesa RM Ewy Kopacz zapowiedzi umożliwienia studentom zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w administracji rządowej oraz jednostek podległych lub nadzorowanych, będących częścią sektora finansów publicznych

3 Podstawowe informacje Administracja rządowa przygotuje ponad 16 000 miejsc praktyk dla studentów w ponad 1500 urzędach w całej Polsce Praktyki będą organizowane w urzędach administracji rządowej oraz jednostkach będących częścią sektora finansów publicznych. Ich wykaz dostępny jest na BIP KPRMBIP KPRM

4 I. Organizacja Praktyka powinna odbywać się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostkąpisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką Program praktyki przygotowany przez uczelnię powinien stanowić nieodłączny element skierowania na praktykęskierowania na praktykę Program przygotowuje uczelnia dla każdego studenta indywidualnie Praktykant musi posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

5 I. Organizacja – wzory dokumentów Wzory dokumentów: porozumienie uczelnia-urząd/jednostka, porozumienie uczelnia-urząd/jednostka skierowanie z uczelni do urzędu na praktykę, skierowanie z uczelni do urzędu na praktykę zaświadczenie o ukończeniu praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki formularz oceny praktyk dla uczelni, formularz oceny praktyk dla uczelni formularz oceny praktyk dla studentów – do wykorzystania przez urzędy/jednostki zainteresowane uzyskaniem indywidualnych ocen studentów. formularz oceny praktyk dla studentów – do wykorzystania przez urzędy/jednostki zainteresowane uzyskaniem indywidualnych ocen studentów

6 I. Organizacja – jak i gdzie szukać ofert praktyk ? Wyszukiwarka ofert praktyk: oferty.praca.gov.pl Jak szukać ofert? Instrukcja

7 II. Kryteria selekcji studentów Spełnianie wymogów określonych w ofercie praktyki Do wyłącznej decyzji urzędu/jednostki należy ewentualna dodatkowa selekcja (odbycie rozmowy, prośba o dodatkowe dokumenty). Nie przewiduje się obowiązkowego dla urzędów/jednostek konkurencyjnego naboru na miejsca praktyk. Kolejność zgłoszeń uczelni nie będzie miała decydującego znaczenia.

8 III. Kierowanie na praktyki 1. Uczelnia chcąca skierować studenta/ów na praktyki w urzędzie/jednostce (organizator praktyk) zobowiązana będzie do przekazanie organizatorowi praktyk skierowania na praktykę studencką – indywidualnie dla każdego studenta.skierowania na praktykę studencką 2. Załącznikiem do skierowania jest program praktyki opracowany przez uczelnię. 3. Odbycie praktyki w danym urzędzie/jednostce jest uzależnione od wyrażenia zgody przez ten urząd/jednostkę.

9 IV. Porozumienie w sprawie praktyki W porozumieniu o warunkach odbywania praktyk strony (uczelnia i urząd/jednostka – organizator praktyki) w szczególności ustalają: oznaczenie stron i osób je reprezentujących, dane personalne praktykanta, czas trwania praktyki i jej wymiar godzinowy, prawa i obowiązki stron porozumienia.

10 V. Przebieg i dokumentowanie praktyki Każdy praktykant w urzędzie/jednostce ma wyznaczonego opiekuna praktyki Po zakończeniu praktyki, jej organizator wystawia „Zaświadczenie o ukończeniu praktyki studenckiej”Zaświadczenie o ukończeniu praktyki studenckiej W zaświadczeniu urząd/jednostka (organizator praktyki) potwierdza uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wynikających z programu praktyki

11 VI. Zakończenie praktyki i jej ocena Uczelnie dokonują oceny przebiegu praktyki z wykorzystaniem formularza dostępnego na BIP KPRM i przekazują go do urzędu/jednostkiformularza dostępnego na BIP KPRM

12 Procedura krok po kroku 1. Urząd/jednostka wprowadza ofertę miejsca praktyki do formularza na stronie praca.gov.pl. 2. Wprowadzone oferty znajdą się w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie oferty.praca.gov.pl 3. Uczelnia/student korzystając z wyszukiwarki może dokonywać wyboru interesującej oferty praktyki. 4. Zainteresowany student kontaktuje się ze swoją uczelnią wskazując na preferowane miejsce praktyki. 5. Uczelnia kontaktuje się z urzędem/jednostką.

13 Procedura krok po kroku 5. Uczelnia w imieniu studenta pozyskuje miejsce praktyki oferowane przez urząd/jednostkę. 6. Uczelnia przesyła urzędowi/jednostce indywidualne skierowanie dla studenta na uzgodnione z urzędem/jednostką miejsce praktyki. 7. W przypadku uzgodnienia miejsca praktyki uczelnia podpisuje porozumienie z urzędem/jednostką na realizację praktyki dla studenta. 8. Urząd/jednostka realizuje uzgodnioną praktykę zgodnie z jej programem.

14 WAŻNE przed rozpoczęciem praktyki  Dostęp praktykanta do danych osobowych i innych informacji podlega ograniczeniom na zasadach ogólnych, obowiązujących pracowników  Przed dopuszczeniem praktykanta do wykonywania zadań należy uzyskać od praktykanta podpis pod oświadczeniem, że zapoznał się z wewnętrznymi zasadami funkcjonowania urzędu/jednostki  Przed dopuszczeniem praktykanta do wykonywania zadań należy zapewnić praktykantowi wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenie stanowiskowe

15 Dodatkowe informacje: oferty.praca.gov.pl – oferty praktyk przedstawione przez urzędy i jednostki, możliwości wyszukiwania wg różnych kryteriów oferty.praca.gov.pl BIP KPRM – wykaz urzędów i jednostek biorących udział w programie praktyk, dokumenty wzorcowe, instrukcja wypełniania formularza oferty praktyki oraz instrukcja wyszukiwania ofert praktyk BIP KPRM

16 Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje można uzyskać: 1) nadsyłając pytanie na adres mailowy: praktykiRM@kprm.gov.pl praktykiRM@kprm.gov.pl 2) dzwoniąc na numer telefonu: (22) 694 74 69 w godzinach 9.00 – 15.00 w dniach roboczych


Pobierz ppt "PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla uczelni. Podstawowe informacje Przyjęcie zaleceń w sprawie praktyk studenckich jest realizacją złożonej w trakcie exposé."

Podobne prezentacje


Reklamy Google