Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla uczelni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla uczelni"— Zapis prezentacji:

1 PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla uczelni

2 Podstawowe informacje
Przyjęcie zaleceń w sprawie praktyk studenckich jest realizacją złożonej w trakcie exposé Prezesa RM Ewy Kopacz zapowiedzi umożliwienia studentom zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w administracji rządowej oraz jednostek podległych lub nadzorowanych, będących częścią sektora finansów publicznych

3 Podstawowe informacje
Administracja rządowa przygotuje ponad miejsc praktyk dla studentów w ponad 1500 urzędach w całej Polsce Praktyki będą organizowane w urzędach administracji rządowej oraz jednostkach będących częścią sektora finansów publicznych. Ich wykaz dostępny jest na BIP KPRM

4 I. Organizacja Praktyka powinna odbywać się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką Program praktyki przygotowany przez uczelnię powinien stanowić nieodłączny element skierowania na praktykę Program przygotowuje uczelnia dla każdego studenta indywidualnie Praktykant musi posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

5 I. Organizacja – wzory dokumentów
porozumienie uczelnia-urząd/jednostka, skierowanie z uczelni do urzędu na praktykę, zaświadczenie o ukończeniu praktyki, formularz oceny praktyk dla uczelni, formularz oceny praktyk dla studentów – do wykorzystania przez urzędy/jednostki zainteresowane uzyskaniem indywidualnych ocen studentów.

6 I. Organizacja – jak i gdzie szukać ofert praktyk?
Wyszukiwarka ofert praktyk: oferty.praca.gov.pl Jak szukać ofert? Instrukcja

7 II. Kryteria selekcji studentów
Spełnianie wymogów określonych w ofercie praktyki Do wyłącznej decyzji urzędu/jednostki należy ewentualna dodatkowa selekcja (odbycie rozmowy, prośba o dodatkowe dokumenty). Nie przewiduje się obowiązkowego dla urzędów/jednostek konkurencyjnego naboru na miejsca praktyk. Kolejność zgłoszeń uczelni nie będzie miała decydującego znaczenia.

8 III. Kierowanie na praktyki
Uczelnia chcąca skierować studenta/ów na praktyki w urzędzie/jednostce (organizator praktyk) zobowiązana będzie do przekazanie organizatorowi praktyk skierowania na praktykę studencką – indywidualnie dla każdego studenta. Załącznikiem do skierowania jest program praktyki opracowany przez uczelnię. Odbycie praktyki w danym urzędzie/jednostce jest uzależnione od wyrażenia zgody przez ten urząd/jednostkę.

9 IV. Porozumienie w sprawie praktyki
W porozumieniu o warunkach odbywania praktyk strony (uczelnia i urząd/jednostka – organizator praktyki) w szczególności ustalają: oznaczenie stron i osób je reprezentujących, dane personalne praktykanta, czas trwania praktyki i jej wymiar godzinowy, prawa i obowiązki stron porozumienia.

10 V. Przebieg i dokumentowanie praktyki
Każdy praktykant w urzędzie/jednostce ma wyznaczonego opiekuna praktyki Po zakończeniu praktyki, jej organizator wystawia „Zaświadczenie o ukończeniu praktyki studenckiej” W zaświadczeniu urząd/jednostka (organizator praktyki) potwierdza uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wynikających z programu praktyki

11 VI. Zakończenie praktyki i jej ocena
Uczelnie dokonują oceny przebiegu praktyki z wykorzystaniem formularza dostępnego na BIP KPRM i przekazują go do urzędu/jednostki

12 Procedura krok po kroku
Urząd/jednostka wprowadza ofertę miejsca praktyki do formularza na stronie praca.gov.pl. Wprowadzone oferty znajdą się w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie oferty.praca.gov.pl Uczelnia/student korzystając z wyszukiwarki może dokonywać wyboru interesującej oferty praktyki. Zainteresowany student kontaktuje się ze swoją uczelnią wskazując na preferowane miejsce praktyki. Uczelnia kontaktuje się z urzędem/jednostką.

13 Procedura krok po kroku
Uczelnia w imieniu studenta pozyskuje miejsce praktyki oferowane przez urząd/jednostkę. Uczelnia przesyła urzędowi/jednostce indywidualne skierowanie dla studenta na uzgodnione z urzędem/jednostką miejsce praktyki. W przypadku uzgodnienia miejsca praktyki uczelnia podpisuje porozumienie z urzędem/jednostką na realizację praktyki dla studenta. Urząd/jednostka realizuje uzgodnioną praktykę zgodnie z jej programem.

14 WAŻNE przed rozpoczęciem praktyki
Dostęp praktykanta do danych osobowych i innych informacji podlega ograniczeniom na zasadach ogólnych, obowiązujących pracowników Przed dopuszczeniem praktykanta do wykonywania zadań należy uzyskać od praktykanta podpis pod oświadczeniem, że zapoznał się z wewnętrznymi zasadami funkcjonowania urzędu/jednostki Przed dopuszczeniem praktykanta do wykonywania zadań należy zapewnić praktykantowi wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenie stanowiskowe

15 Dodatkowe informacje:
oferty.praca.gov.pl – oferty praktyk przedstawione przez urzędy i jednostki, możliwości wyszukiwania wg różnych kryteriów BIP KPRM – wykaz urzędów i jednostek biorących udział w programie praktyk, dokumenty wzorcowe, instrukcja wypełniania formularza oferty praktyki oraz instrukcja wyszukiwania ofert praktyk

16 Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać: 1) nadsyłając pytanie na adres mailowy: 2) dzwoniąc na numer telefonu: (22)  w godzinach 9.00 – w dniach roboczych


Pobierz ppt "PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla uczelni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google