Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU Projekt innowacyjny testujący.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU Projekt innowacyjny testujący."— Zapis prezentacji:

1 MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU Projekt innowacyjny testujący PO KL (2012-2015) Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Joanna Żyra, Paweł Jarosz

2 EPAK - system wspomagający management nowoczesną uczelnią zbiera dane dotyczące absolwentów, oczekiwań rynku pracy, efektów kształcenia, kompetencji przekształca zebrane dane w informacje niezbędne do podejmowania decyzji wizualizuje rezultaty zgodnie z różnymi kryteriami, wymiarami, filtrami Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01-00- 246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego agreguje dane w różnych wymiarach (czas, geografia, kierunki i typy studiów, itd. ) generuje wiedzę o działaniach uczelni w obszarach: kształcenia, marketingu, programu studiów itd.

3 Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01-00- 246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczelnie zyskują możliwość szybkiej i skutecznej reakcji na zmiany zachodzące na rynku pracy Uczelnie są w stanie realizować bardziej efektywne działania marketingowe i Public Relations Uczelnie mogą być skutecznie zarządzane w oparciu o najnowocześniejsze osiągniecia IT

4 Elementy składowe produktu finalnego EPAK ankietowanie raportowanie bezpieczeństwoprzetwarzanie metodologia metodyka badania losów absolwentów badania oczekiwań pracodawców analizy rynku pracy/ogłoszeń zaawansowany system informatyczny uzupełnienie Podręczniki: *metodologia * system inf. *film instruktażowy Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01- 00-246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Użytkownicy EPAK Szkoły wyższe samodzielnie decydują o strukturze badania losów absolwentów pozyskują informacje o dopasowaniu kształconych kompetencji do oczekiwań rynku pracy Pracodawcy oceniają wg branż kompetencje zatrudnianych absolwentów, zgłaszają „zapotrzebowanie” na kompetencje w perspektywie najbliższych 3 -5 lat Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01- 00-246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6

7 Charakterystyka prac ETAP I skonstruowanie prototypu innowacyjnego narzędzia (konsultacja oczekiwań względem projektowanego systemu analizy kompetencji potencjalnych użytkowników w środowisku akademickim Krakowa: PK, UEK, UP, UR, WSZiB) oraz wśród pracodawców ETAP II Testowanie na grupie 14 uczelni o różnych profilach kształcenia i w środowisku przedsiębiorców reprezentujących różne sektory gospodarki ETAP III Włączenie do polityki EPAK – rejestrującą skalę i strukturę niedopasowań strukturalnych i kompetencyjnych pomiędzy edukacją wyższą a oczekiwaniami rynku pracy

8 Testowe wdrożenie - statystyka 8 województw 14 uczelni 36 jednostek organizacyjnych = 31 wydziałów + 5 instytutów 50 kierunków (36 unikalnych/niepowtarzających się) 20 testerów 487studentów 1097 absolwentów 227 nauczycieli akademickich (w tym opiekunowie kierunku, pełnomocnicy ds. jakości kształcenia) 52 pracodawców Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01- 00-246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Problem, na który odpowiada innowacja (1/2) Produkt innowacyjny EAPK dostarcza informacji o zakresie i kierunkach dostosowania kształcenia na poziomie wyższym do oczekiwań rynku pracy. EPAK - narzędzie zacieśnienia współpracy ze środowiskiem biznesu, a w konsekwencji dostosowania oferty edukacyjnej uczelni do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. EPAK - narządzie e-komunikacji z kandydatami na studia, ich rodzicami, mediami, które okresowo podejmują dyskusję o priorytetach w edukacji. Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01-00- 246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Problem na który odpowiada innowacja (2/2) Raporty EPAK są źródłem informacji o jakości kształcenia dla władz centralnych (MNiSW, MPiPS) Raporty EPAK dla władz lokalnych/regionalnych dostarczają informacji o zasobach kapitału ludzkiego (analizy inwestorskie) Ujednolicenie badań różnych grup respondentów Dopasowanie programów studiów do oczekiwań rynku pracy (KRK) Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01- 00-246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Ewaluacja zewnętrzna Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01-00- 246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opinia środowiska akademickiego - Grupa użytkowników, która odniesie największe korzyści z wdrożenia EPAK

12 Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01-00- 246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „

13 Korzyści z wdrożenia EPAK (1/2) Mikro skala : usprawnienie procesu monitoringu- automatyzacja/ ujednolicenie procedur nawiązanie ścisłych i konstruktywnych kontaktów uczelni z pracodawcami nawiązanie ścisłych i konstruktywnych kontaktów uczelni z absolwentami spełnienie przez uczelnie warunków oceny parametrycznej PKA Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01-00- 246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Korzyści z wdrożenia EPAK (2/2) Makro skala : właściwe określanie efektów kształcenia zgodnie z założeniami i wymogami KRK możliwość rozpoznania problemów natury ogólnej, np. w wymiarze regionalnym lub problemów, z jakimi spotykają się konkretne grupy wiekowe lepsze dopasowanie programów studiów do oczekiwań gospodarki opartej na wiedzy Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA-POKL.04.01.01- 00-246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników Uczelnia zainteresowana wdrożeniem EPAK 1.Uzyskuje możliwość samodzielnego wykorzystania innowacji, przejmując na siebie rolę administratora. 2.W ramach Klubu EPAK może korzystać z serwerów Beneficjenta w ramach dedykowanej dla niej instancji. 3.Podręcznik użytkownika, filmy instruktażowe wsparcie telefoniczne/mailowe są komplementarna częścią produktu finalnego. Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA- POKL.04.01.01-00-246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników Pracodawca zainteresowany użytkowaniem EPAK: 1.Wypełnia formularz rejestracyjny on-line dostępny na stronie. 2.Po zaakceptowaniu pracodawcy (weryfikacja numeru NIP) przez administratora EPAK pracodawca uzyskuje pełny dostęp do wypełniania ankiet, raportów oraz modułu ofert pracy. Projekt „MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW – DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU” nr UDA- POKL.04.01.01-00-246/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU Projekt innowacyjny testujący."

Podobne prezentacje


Reklamy Google