Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł: Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych Autor: Agnieszka Mąkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł: Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych Autor: Agnieszka Mąkowska."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł: Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych
Autor: Agnieszka Mąkowska

2 OŚRODEK WSPARCIA EDUKACJI OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W CHORZOWIE

3 wspieranie edukacji uczniów słabowidzących, niewidomych z terenu województwa śląskiego, którzy uczą się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych udzielanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom metodycznego i merytorycznego wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno - wychowawczych dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku

4 Z 4-LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI OWE…
W roku szkolnym 2010/2011 przy SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie powołano Ośrodek Wsparcia Edukacji Liczba podopiecznych objętych wsparciem – 237 osób

5 PODZIAŁ PODOPIECZNYCH OWE ZE WZGLĘDU NA ETAP KSZTAŁCENIA

6 NASZE WSPARCIE KIERUJEMY W SZCZEGÓLNOŚCI DO:
Ucznia Rodziców, opiekunów Szkół i kadry pedagogicznej Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

7 WSPIERANIE UCZNIA diagnozowanie potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku

8 WSPIERANIE UCZNIA dobór sprzętu optycznego, elektronicznego i brajlowskiego trening posługiwania się specjalistycznym sprzętem

9 WSPIERANIE UCZNIA prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z zakresu orientacji przestrzennej, pisma punktowego, usprawniania widzenia

10 WSPIERANIE UCZNIA prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z zakresu orientacji przestrzennej, pisma punktowego, usprawniania widzenia

11 WSPIERANIE UCZNIA konsultacje optometrystyczne, okulistyczne dla uczniów niezdiagnozowanych prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej dofinansowań, ulg, uprawnień oraz przysługujących świadczeń pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu PFRON

12 WSPIERANIE UCZNIA prowadzenie biblioteki książki mówionej doradztwo edukacyjno – zawodowe

13 WSPIERANIE UCZNIA szkolenia w zakresie obsługi sprzętu, specjalistycznego oprogramowania oraz nowoczesnych technologii

14 WSPIERANIE UCZNIA, SZKOŁY, KADRY PEDAGOGICZNEJ
pomoc mobilna polegająca na dotarciu z pomocą do ucznia w szczególności z obszarów wiejskich mających utrudniony dostęp do edukacji

15 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ
Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez: Prowadzenie szkoleń spersonalizowanych konsultacje dla kadry pedagogicznej

16 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ
pomoc w przygotowaniu i dostosowaniu materiałów dydaktycznych

17

18 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ
Możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu wspierającego funkcjonowanie ucznia

19 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ
Udzielanie wskazówek z zakresu dostosowania środowiska pracy ucznia: odpowiednia kolorystyka, kontrasty, dobór oświetlenia, organizacja przestrzeni,

20 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ
Udzielanie wskazówek z zakresu dostosowania środowiska pracy ucznia: odpowiednia kolorystyka, kontrasty, dobór oświetlenia, organizacja przestrzeni,

21 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ
Udzielanie wskazówek z zakresu dostosowania środowiska pracy ucznia: odpowiednia kolorystyka, kontrasty, dobór oświetlenia, organizacja przestrzeni,

22 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ
Prowadzenie warsztatów na godzinach wychowawczych pt. „Oswajamy niepełnosprawność”

23 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ
Udział w akcjach społecznych typu „Miejska dżungla”

24 WSPIERANIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
Prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pedagogów, psychologów, tyflopedagogów

25 WSPIERANIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
Przeprowadzanie na życzenie poradni diagnozy funkcjonalnego widzenia uczniów Wystawianie opinii dotyczącej diagnozy funkcjonalnego widzenia wraz ze wskazówkami i zaleceniami do pracy

26 FINANSOWANIE OŚRODKA WSPARCIA EDUKACJI (OWE)
Zasoby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie Inne źródła pozabudżetowe Częściowe odpłatności szkół, poradni

27 ZASOBY, KADRA OŚRODKA WSPARCIA EDUKACJI (OWE)
Dysponujemy wykształconą kadrą (tyflopedagog, specjalista Low Vision, instruktor pisma punktowego, instruktor orientacji w przestrzeni, tyfloinformatyk) Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, oprogramowaniem , pomocami i materiałami dydaktycznymi Współpracujemy ze specjalistami: okulistą, optometrystą, ortoptystą, terapeutą SI, fizjoterapeutą, logopedą

28 OŚRODEK WSPARCIA EDUKACJI (OWE)
Pomagamy podopiecznym rozwijać umiejętności społeczne, kładziemy duży nacisk na ich samodzielność, rehabilitację Pomagamy podopiecznym w nauce konkretnych przedmiotów: matematyka, geografia, informatyka, historia, fizyka, biologia, itp. Pomagamy szkołom przygotować się na przyjęcie ucznia niewidomego i słabowidzącego Pomagamy przygotować społeczność klasy na przyjęcie ucznia

29 GDZIE DOTARLIŚMY……

30 SOSW DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ W CHORZOWIE OŚRODEK WSPARCIA EDUKACJI (OWE)
ul. Hajducka 22 Chorzów tel. (32)


Pobierz ppt "Tytuł: Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych Autor: Agnieszka Mąkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google