Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł: Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych Autor: Agnieszka Mąkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł: Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych Autor: Agnieszka Mąkowska."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł: Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych Autor: Agnieszka Mąkowska

2 OŚRODEK WSPARCIA EDUKACJI OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W CHORZOWIE

3  wspieranie edukacji uczniów słabowidzących, niewidomych z terenu województwa śląskiego, którzy uczą się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych  udzielanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom metodycznego i merytorycznego wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno - wychowawczych dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku

4 Z 4-LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI OWE… W roku szkolnym 2010/2011 przy SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie powołano Ośrodek Wsparcia Edukacji Liczba podopiecznych objętych wsparciem – 237 osób

5 PODZIAŁ PODOPIECZNYCH OWE ZE WZGLĘDU NA ETAP KSZTAŁCENIA

6  Ucznia  Rodziców, opiekunów  Szkół i kadry pedagogicznej  Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych NASZE WSPARCIE KIERUJEMY W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

7 WSPIERANIE UCZNIA  diagnozowanie potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku

8 WSPIERANIE UCZNIA  dobór sprzętu optycznego, elektronicznego i brajlowskiego  trening posługiwania się specjalistycznym sprzętem

9 WSPIERANIE UCZNIA  prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z zakresu orientacji przestrzennej, pisma punktowego, usprawniania widzenia

10 WSPIERANIE UCZNIA  prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z zakresu orientacji przestrzennej, pisma punktowego, usprawniania widzenia

11 WSPIERANIE UCZNIA  konsultacje optometrystyczne, okulistyczne dla uczniów niezdiagnozowanych  prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej dofinansowań, ulg, uprawnień oraz przysługujących świadczeń

12 WSPIERANIE UCZNIA  prowadzenie biblioteki książki mówionej  doradztwo edukacyjno – zawodowe

13 WSPIERANIE UCZNIA  szkolenia w zakresie obsługi sprzętu, specjalistycznego oprogramowania oraz nowoczesnych technologii

14 WSPIERANIE UCZNIA, SZKOŁY, KADRY PEDAGOGICZNEJ  pomoc mobilna polegająca na dotarciu z pomocą do ucznia w szczególności z obszarów wiejskich mających utrudniony dostęp do edukacji

15 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez:  Prowadzenie szkoleń spersonalizowanych  konsultacje dla kadry pedagogicznej

16 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ  pomoc w przygotowaniu i dostosowaniu materiałów dydaktycznych

17

18 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ  Możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu wspierającego funkcjonowanie ucznia

19 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ  Udzielanie wskazówek z zakresu dostosowania środowiska pracy ucznia: odpowiednia kolorystyka, kontrasty, dobór oświetlenia, organizacja przestrzeni,

20 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ  Udzielanie wskazówek z zakresu dostosowania środowiska pracy ucznia: odpowiednia kolorystyka, kontrasty, dobór oświetlenia, organizacja przestrzeni,

21 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ  Udzielanie wskazówek z zakresu dostosowania środowiska pracy ucznia: odpowiednia kolorystyka, kontrasty, dobór oświetlenia, organizacja przestrzeni,

22 WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ  Prowadzenie warsztatów na godzinach wychowawczych pt. „Oswajamy niepełnosprawność”

23  WSPIERANIE SZKÓŁ I KADRY PEDAGOGICZNEJ  Udział w akcjach społecznych typu „Miejska dżungla”

24 WSPIERANIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH  Prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pedagogów, psychologów, tyflopedagogów

25 WSPIERANIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH  Przeprowadzanie na życzenie poradni diagnozy funkcjonalnego widzenia uczniów  Wystawianie opinii dotyczącej diagnozy funkcjonalnego widzenia wraz ze wskazówkami i zaleceniami do pracy

26  Zasoby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie  Inne źródła pozabudżetowe  Częściowe odpłatności szkół, poradni FINANSOWANIE OŚRODKA WSPARCIA EDUKACJI (OWE)

27 ZASOBY, KADRA OŚRODKA WSPARCIA EDUKACJI (OWE)  Dysponujemy wykształconą kadrą (tyflopedagog, specjalista Low Vision, instruktor pisma punktowego, instruktor orientacji w przestrzeni, tyfloinformatyk)  Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, oprogramowaniem, pomocami i materiałami dydaktycznymi  Współpracujemy ze specjalistami: okulistą, optometrystą, ortoptystą, terapeutą SI, fizjoterapeutą, logopedą

28 OŚRODEK WSPARCIA EDUKACJI (OWE)  Pomagamy podopiecznym rozwijać umiejętności społeczne, kładziemy duży nacisk na ich samodzielność, rehabilitację  Pomagamy podopiecznym w nauce konkretnych przedmiotów: matematyka, geografia, informatyka, historia, fizyka, biologia, itp.  Pomagamy szkołom przygotować się na przyjęcie ucznia niewidomego i słabowidzącego  Pomagamy przygotować społeczność klasy na przyjęcie ucznia

29 GDZIE DOTARLIŚMY……

30 ul. Hajducka 22 41-500 Chorzów tel. (32) 348 30 51 e-mail: biuro@owechorzow.plbiuro@owechorzow.pl www.owechorzow.pl SOSW DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ W CHORZOWIE OŚRODEK WSPARCIA EDUKACJI (OWE)


Pobierz ppt "Tytuł: Wspomaganie szkół w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych Autor: Agnieszka Mąkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google