Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działania edukacyjno - upowszechnieniowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działania edukacyjno - upowszechnieniowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2 Działania edukacyjno - upowszechnieniowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

3 Transfer wiedzy i działalność informacyjna - M - 01 Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Realizacja działania ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększania potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje udostępniane w ramach działania będą ukierunkowane na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw. BUDŻET: 58 001 302 euro Planowana liczba przeszkolonych osób: 261 811 Kwalifikowalność kosztów: 100 %

4 Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Zakres szkoleń (katalog otwarty):  zarządzanie, technologia i organizacja produkcji,  bezpieczeństwo pracy, marketing,  rachunkowość, ubezpieczenia,  instrumenty finansowe, ochrona środowiska, w tym OZE,  klimat, TIK, spółdzielczość, tworzenie GPR,  skrócenie łańcucha dostaw żywności. Transfer wiedzy i działalność informacyjna - M - 01

5 Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Zakres Operacje służące upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk, poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej, leśnej lub w przetwórstwie rolno-spożywczym. Projekty mogą dotyczyć w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatem, w tym OZE. Transfer wiedzy i działalność informacyjna - M - 01

6 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Beneficjenci:  jednostki naukowe i uczelnie,  publiczne podmioty doradcze (WODR, CDR, IR),  JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze, szkoły leśne, CKU, CKP,  inne podmioty szkoleniowe,  konsorcja ww. podmiotów. Transfer wiedzy i działalność informacyjna - M - 01

7 Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności. Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne. Warunki  prowadzenie działalności szkoleniowej na terytorium RP,  odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy (5 lat aktywności w tym obszarze – minimum 6 szkoleń rocznie),  odpowiednia kadra dydaktyczna (odpowiednie i regularnie podnoszone kwalifikacje),  odpowiednia baza dydaktyczno-lokalowa,  prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres trwania operacji (dotyczy demonstracji). Kryteria wyboru: ocena jakościowa; cena. Transfer wiedzy i działalność informacyjna - M - 01

8 Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Forma wsparcia:  refundacja,  ryczałt. Poziom pomocy:  100% kosztów kwalifikowalnych. Transfer wiedzy i działalność informacyjna - M - 01

9 Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Koszty kwalifikowalne :  koszty bezpośrednio związane z organizacją i przeprowadzeniem działań szkoleniowych,  koszty ogólne związane z realizacją operacji. Transfer wiedzy i działalność informacyjna - M - 01

10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Koszty kwalifikowalne  koszty bezpośrednio związane z organizacją i przeprowadzeniem demonstracji;  koszty przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;  koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do wartości rynkowej majątku;  koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich;  koszty ogólne związane z organizacją i przeprowadzeniem demonstracji. Transfer wiedzy i działalność informacyjna - M - 01

11 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Ostateczni odbiorcy pomocy:  rolnik, domownik rolnika, małżonek rolnika, osoba zatrudniona w rolnictwie,  właściciel lasu,  osoba fizyczna rozpoczynająca po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach poddziałania „Premia dla młodych rolników” Ostateczni odbiorcy pomocy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach i demonstracjach. Transfer wiedzy i działalność informacyjna - M - 01


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działania edukacyjno - upowszechnieniowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google