Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to? Po co? REWITALIZACJA Dla kogo?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to? Po co? REWITALIZACJA Dla kogo?."— Zapis prezentacji:

1 Co to? Po co? REWITALIZACJA Dla kogo?

2 „Praga – moja pasja! Partycypacja praskiej młodzieży w rewitalizacji dzielnicy” Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Organizator: Fundacja Hereditas Partner: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ

3 Różne definicje REWITALIZACJI
Kompleksowa akcja podejmowana w obszarach miast, w starych dzielnicach i na obszarach zdegradowanych – łączy działania remontowe, modernizacyjne, rewaloryzacyjne z działaniem zmierzającym do ożywienia społeczno-gospodarczego Proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i do ożywienia gospodarczego (...) Działania interwencyjne, których zasadniczym celem jest odwrócenie niekorzystnych tendencji na obszarach problemowych

4 Różne definicje REWITALIZACJI
4. rewitalizacja to proces, ogół zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie dawnych bądź znalezienie dlań nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju Rewitalizacja: łac. re (znów) + vitalis (zdolny do życia), czyli „przywrócenie do życia”

5 Po co REWITALIZOWAĆ? - by pobudzić rozwój społeczny i gospodarczy
- by na nowo wykorzystać opuszczone lub nieużytkowane budynki i przestrzenie miejskie – najczęściej poprzez zmianę funkcji obiektu (np. otwarcie klubu w dawnej fabryce)

6 Komu służy REWITALIZACJA?
Służy LUDZIOM i prowadzona jest DLA LUDZI, w porozumieniu i przy współpracy z mieszkańcami rewitalizowanego terenu.

7 Co można ZREWITALIZOWAĆ?
Zrewitalizować można każdy fragment miasta, który niszczeje lub jest zdegradowany.

8 Co jeszcze można REWITALIZOWAĆ?
Rewitalizacja nie zawsze musi obejmować przestrzeń poprzemysłową, czyli postindustrialną, może dotyczyć domów mieszkalnych (kamienice), placów miejskich (np. plac Szembeka, bazar Różyckiego), terenów zielonych (park Skaryszewski) etc.

9 REWITALIZACJA Warszawy
Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata będzie kontynuacją Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Program Rewitalizacji na lata jako program operacyjny Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 będzie realizował zagadnienia z zakresu rewitalizacji w mieście stołecznym Warszawa.

10 REWITALIZACJA Warszawy
GŁOWNE CELE PROGRAMU REWITALIZACJI: koordynowanie wybranych polityk miasta stołecznego Warszawy na obszarach objętych rewitalizacją oraz wsparcie dzielnic w prowadzeniu działań ukierunkowanych na ożywienie i zrównoważony rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze

11 REWITALIZACJA Warszawy
CELE STRATEGICZNE: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej Osiągniecie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego

12 REWITALIZACJA Warszawy
Obszarami priorytetowymi, na których zostaną skupione środki i działania w całości odpowiadające na ww. uwarunkowania, spójne z polityką przestrzenną i rozwojową Warszawy w latach , będą obszary dwóch sfer funkcjonalnych: ŚRODMIEJSKIEJ i miejskiej prawobrzeżnej Warszawy, tj. część PRAGI-PÓŁNOC, część PRAGI-POŁUDNIE i część TARGÓWKA.

13 REWITALIZACJA Warszawy
PROBLEM Np. niewystarczająca lub zdegradowana infrastruktura kulturalno-edukacyjna (brak kin, klubów itp.) NARZĘDZIA Konsultacje społeczne Komórki w Urzędzie Miasta Komórki w Urzędzie Dzielnicy Dofinansowanie (np. z UE) SKUTEK Rewitalizowany obszar przynoszący zyski, ale przede wszystkim niosący korzyści społeczne

14 PRZYKŁADY REWITALIZACJI:
PAŁAC W GUZOWIE Poznajecie co to za miejsce?

15

16

17 PRZYKŁADY WARSZAWSKICH REWITALIZACJI
SOHO FACTORY

18

19 PRZYKŁADY WARSZAWSKICH REWITALIZACJI
dawna WYTWÓRNIA WÓDEK „KONESER” przy ulicy Ząbkowskiej, obecnie Centrum Kultury Koneser

20

21 PRZYKŁADY WARSZAWSKICH REWITALIZACJI
FABRYKA TRZCINY na Pradze

22

23 PRZYKŁADY WARSZAWSKICH REWITALIZACJI
FABRYKA KORONEK przy ulicy BURAKOWSKIEJ

24 PRZYKŁADY WARSZAWSKICH REWITALIZACJI
ULICA PRÓŻNA

25 PRZYKŁADY WARSZAWSKICH REWITALIZACJI
ULICA PRÓŻNA

26 PRZYKŁADY WARSZAWSKICH REWITALIZACJI
Park Fontann

27 Dom (tzw. pałacyk) KONOPACKIEGO
Zbudowany w latach 60 XIX w. przez właściciela i założyciela Nowej Pragi, Ksawerego Konopackiego

28 fabryka FLORANGE wybudowana Dawna fabryka mydeł i perfum, fabryka guzików, stolarnia, powszechna szkoła koedukacyjna nr 44 (1932). Po 1945 budynek mieszkalny. Obecnie pustostan, wpisany do Rejestru Zabytków (2009) wybudowana w latach dawna fabryka mydeł i perfum, fabryka guzików, stolarnia, powszechna szkoła koedukacyjna nr 44 (w 1932) po 1945 budynek mieszkalny obecnie pustostan, wpisany do Rejestru Zabytków (w 2009)

29 FLORANGE przy ul. STALOWEJ 34

30 MÓJ POMYSŁ NA REWITALIZACJĘ PRAGI Co chciałbym ZMIENIĆ?
Jaki fragment miasta, które obiekty w mojej dzielnicy wymagają według mnie konkretnych działań w zakresie kultury, edukacji, turystyki, rekreacji? Nie ma gdzie pójść? Nie ma co robić? Nie jest bezpiecznie? Można to zmienić! WY możecie to zmienić!

31 Stwórzcie własny projekt REWITALIZACJI
Także od Was zależy oblicze Pragi, wystarczy uruchomić wyobraźnię i zaproponować projekt adaptacji zaniedbanego obiektu (kamienica, stara fabryka) lub obszaru (podwórka, skweru, ulicy), w którym chętnie spędzać będziecie swój czas wolny i który przyciągnie na Pragę Waszych rówieśników Warszawy lewobrzeżnej!

32 MUSICIE ODPOWIEDZIEC SOBIE NA PYTANIA:
CO ZMIENIĆ? JAK ZMIENĆ? CO POWINNO SIĘ W TAKIM MIEJSCU DZIAĆ, ŻEBY MIESZKAŃCY WASZEJ DZIELNICY CHCIELI Z NIEGO KORZYSTAĆ I CZERPALI Z TEGO RADOŚĆ?

33 a przez to ZMIENI DZIELNICĘ i ŻYCIE JEJ MIESZKAŃCÓW!
To musi być MIEJSCE, które nada obiektowi – przestrzeni – NOWĄ FUNKCJĘ, być może będzie przynosiło DOCHODY a przez to ZMIENI DZIELNICĘ i ŻYCIE JEJ MIESZKAŃCÓW!

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!! dr Anna Gola


Pobierz ppt "Co to? Po co? REWITALIZACJA Dla kogo?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google