Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podręczna karta informacyjna dotycząca programu Lync 2013 POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podręczna karta informacyjna dotycząca programu Lync 2013 POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft."— Zapis prezentacji:

1 Podręczna karta informacyjna dotycząca programu Lync 2013 POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych. © 2012 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. W programie Lync możesz rozpocząć współpracę bez konieczności planowania spotkania. Możesz rozpoczynać nieplanowane spotkania, udostępniać prezentacje programu PowerPoint, współpracować na tablicy i udostępniać swój ekran z poziomu konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych. 1.Kliknij dwukrotnie imię i nazwisko kontaktu, aby rozpocząć sesję wiadomości błyskawicznych. 2.Zatrzymaj wskaźnik nad przyciskiem prezentowania (monitorem), a następnie na karcie Prezentuj: Kliknij pozycję Pulpit, aby pokazać całą zawartość pulpitu. Kliknij pozycję Program i kliknij dwukrotnie wybrany program. U góry ekranu pojawi się pasek narzędzi udostępniania i otrzymasz powiadomienie, że udostępniasz zawartość. 3.Aby dodać dźwięk, kliknij przycisk telefonu. 4.Aby dodać obraz wideo, kliknij przycisk kamery. 5.Aby zakończyć sesję udostępniania, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie na pasku narzędzi. Udostępnianie i współpraca Przekazywanie kontroli nad własną sesją udostępniania innym osobom Możesz przekazać innym osobom kontrolę na Twoją sesją udostępniania, umożliwić im dodawanie informacji i wprowadzanie zmian w dokumencie oraz demonstrowanie aplikacji. 1.Na pasku udostępniania u góry ekranu kliknij pozycję Przekaż kontrolę. 2.Kliknij imię i nazwisko wybranej osoby w obszarze Uczestnicy, aby przyznać jej dostęp, lub kliknij pozycję Automatycznie przekazuj kontrolę w celu automatycznego przyznania dostępu każdej osobie, która poprosi o kontrolę nad Twoim pulpitem. Udostępnianie prezentacji programu PowerPoint 1.Kliknij dwukrotnie imię i nazwisko kontaktu, aby rozpocząć sesję wiadomości błyskawicznych. 2.Zatrzymaj wskaźnik myszy na przycisku prezentowania (monitorze). 3.Na karcie Prezentuj kliknij pozycję PowerPoint, a następnie przekaż plik w ramach wiadomości błyskawicznej. 4.Aby przesuwać slajdy, kliknij pozycję Miniatury, a następnie kliknij slajd, który chcesz pokazać, albo skorzystaj ze strzałek u dołu pokoju spotkania. 5.Aby wyświetlić notatki prezentera, kliknij pozycję Notatki. 6.Kliknij przycisk Adnotacje w prawym górnym rogu slajdu, aby otworzyć pasek narzędzi i skorzystać z wyróżnienia, stempli, wskaźnika laserowego oraz innych narzędzi. Cofanie udostępnienia kontroli nad sesją udostępniania 1.Aby cofnąć udostępnienie kontroli nad Twoim pulpitem lub programem, ponownie kliknij pozycję Przekaż kontrolę. 2.Jeśli została zaznaczona opcja Automatycznie przekazuj kontrolę, kliknij ją, aby anulować jej zaznaczenie. W celu cofnięcia udostępnienia kontroli kliknij pozycję Cofnij udostępnienie kontroli. Udostępnianie pulpitu lub programu

2 Rozpoczynanie grupowej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych Aby rozpocząć grupową konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych, najpierw zaznacz wiele kontaktów lub grupę kontaktów na liście Kontakty. Możesz też zmienić konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych z jedną osobą w konwersację grupową. 1.Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij nazwiska kontaktów, które chcesz zaprosić. 2.Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną. 3.Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz Enter. 4.Aby dodać dźwięk, kliknij przycisk telefonu. 5.Aby dodać obraz wideo, kliknij przycisk kamery. 6.Jeśli w trakcie sesji wiadomości błyskawicznych z jedną osobą chcesz dodać kolejnych uczestników, zatrzymaj wskaźnik na ikonie osób i kliknij pozycję Zaproś więcej osób. Rozpoczynanie nieplanowanego połączenia konferencyjnego W razie potrzeby omówienia tematu wymagającego natychmiastowej uwagi możesz rozpocząć spotkanie ad hoc. 1.Aby wybrać kontakty, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i kliknij ich nazwy. 2.Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i kliknij pozycję Rozpocznij połączenie konferencyjne. 3.Określ, jak chcesz rozpocząć połączenie konferencyjne: Połączenie w programie Lync — program Lync nawiązuje połączenie przy użyciu urządzeń audio komputera. Komórka, Służbowy lub inny numer — program Lync nawiązuje połączenie z kontaktami z wybranego numeru. 4.Kontakty otrzymują powiadomienie i mogą zaakceptować lub odrzucić zaproszenie. Transferowanie pliku Za pomocą opcji transferu plików możesz wysyłać kontaktom dokumenty w wiadomościach błyskawicznych. 1.Kliknij dwukrotnie imię i nazwisko kontaktu, aby otworzyć konwersację przy użyciu wiadomości błyskawicznych. 2.Przeciągnij plik z komputera i upuść go w oknie konwersacji lub użyj karty Załączniki w menu prezentacji. Program Lync wyśle do adresata zaproszenie do transferu pliku — po jego zaakceptowaniu plik zostanie przesłany. PORADA Możesz również przeciągnąć plik na imię i nazwisko kontaktu, co spowoduje wysłanie do adresata powiadomienia umożliwiającego zaakceptowanie lub odrzucenie transferu pliku. Udostępnianie tablicy Tablica to pusta strona umożliwiająca zapisywanie notatek, rysowanie i importowanie obrazów, nad którymi mogą współpracować uczestnicy spotkania. 1.W oknie konwersacji zatrzymaj wskaźnik na ikonie prezentowania (monitorze), a następnie na karcie Prezentuj kliknij pozycję Tablica. 2.Skorzystaj z zestawu narzędzi do adnotacji umieszczonego po prawej stronie tablicy i obejmującego wyróżnienie, stemple, wskaźnik laserowy oraz narzędzia do pisania i rysowania.


Pobierz ppt "Podręczna karta informacyjna dotycząca programu Lync 2013 POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft."

Podobne prezentacje


Reklamy Google