Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Alina Wajda uważa, że jednym z ważniejszych czynników efektywnego funkcjonowania każdej biblioteki są różnorodne i atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Alina Wajda uważa, że jednym z ważniejszych czynników efektywnego funkcjonowania każdej biblioteki są różnorodne i atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem."— Zapis prezentacji:

1

2  Alina Wajda uważa, że jednym z ważniejszych czynników efektywnego funkcjonowania każdej biblioteki są różnorodne i atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem. Pozwalają one wyzwolić w czytelnikach, przekonanie, że „biblioteka (…)jest nie tylko miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, ale również azylem spędzania czasu wolnego i miejscem własnego rozwoju kulturalnego.”

3  Jacek Wojciechowski za pracę z czytelnikiem uznaje „zespół działań zmierzających do inicjowania, symulowania, kierunkowania i optymalizacji procesów czytania, oraz kiedy ma miejsce mediacja biblioteczna, procesów użytkowania biblioteki i jej zasobów.”

4  Janina Papuzińska, która określa ją jako animację, czyli zajęcia kulturalne mające doprowadzić dziecka do książki i czytelnictwa

5  audytoryjne kiedy aktywny jest bibliotekarz  aktywizujące kiedy aktywni są czytelnicy  informacyjno-usługowe

6 w wypożyczalni : wypożyczania książek, poradnictwo, udzielanie informacji, rozmowy z czytelnikami; w czytelni : udostępnianie zbiorów na miejscu, grupowe formy zajęć; w centrum audiowizualnym : indywidualne i grupowe udostępnianie zbiorów audiowizualnych; poza biblioteką : np. propaganda wizualna; apele biblioteczne, pogadanki na godzinach wychowawczych; poza szkołą: wycieczki do biblioteki i innych instytucji związanych z książką.

7 formy indywidualne – objaśnienia werbalne, rozmowy, listy, korekcyjna nauka czytania, indywidualne programy lektur, indywidualne oferty danych, nauka użytkowania komputerów, korzystanie z baz danych i Internetu; formy poglądowe (quasi-zbiorowe) – powiadomienia, plakaty, afisze, ulotki, strony internetowe, przewodniki, gazety lokalne i ekspozycje; formy zbiorowe – prelekcje, wykłady, odczyty, opowiadania, wycieczki konkursy, formy imprezowe, małe formy teatralne, wieczory literackie, imprezy słowno – muzyczne; formy zespołowe – dyskusje, koła zainteresowań, koła przyjaciół bibliotek, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne

8 formy słowne: głośne czytanie, opowiadania, pogadanki, recytacje, konkursy, wieczory literackie, spotkania autorskie, dyskusje, małe formy teatralne, montaże literackie i inne; formy audiowizualne : prezentacje multimedialne, filmy, edukacyjne gry komputerowe; formy związane z wizualną propagandą książki : plakaty, katalogi, wystawy tematyczne i autorskie, gazetki okolicznościowe, afisze, ulotki, albumy, wystawy ilustracji książkowych i inne; formy ruchowo - rozrywkowe: gry stolikowe, zgadywanki literackie, gry ruchowe (np. sztafeta biblioteczna, bibliobus, pary literackie, itp.

9  Wojciechowski J: Postawy pracy z czytelnikiem. Warszawa 1991  Papuzińska J., Inicjacje literackie problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa1981  Wajda A. : Metodyka i organizacja czytelnictwa. Warszawa 1983 PBW Filia Końskie Elżbieta Fitas Katarzyna Kucharska


Pobierz ppt " Alina Wajda uważa, że jednym z ważniejszych czynników efektywnego funkcjonowania każdej biblioteki są różnorodne i atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google