Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nienauczycielska- pełne kwalifikacje do pracy w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nienauczycielska- pełne kwalifikacje do pracy w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły."— Zapis prezentacji:

1

2  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nienauczycielska- pełne kwalifikacje do pracy w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, kandydaci uzyskują w toku studiów pierwszego stopnia);  edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna (specjalność nauczycielska – praca jako terapeuta pedagogiczny z dziećmi z zaburzeniami czytania, pisania, liczenia itp.);  pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska – praca terapeuty pedagogicznego z dziećmi z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi);  doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska);  specjalność ogólnopedagogiczna (specjalność nienauczycielska). Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów. Zmiana specjalności wiąże się z zaliczeniem płatnych róznic programowych.

3 W roku akademickim 2015/2016 planowane są do uruchomienia następujące specjalności:  edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)  specjalna terapia pedagogiczna i edukacja inkluzyjna (specjalność nauczycielska)  resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nienauczycielska). Tu nie ma różnic programowych.

4  Specjalność I: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka  Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej  Specjalność III: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego Specjalność IV: Pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym  Specjalność V: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja Specjalność VI: Psychopedagogika specjalna z logopedią /nie mam informacji, które specjalności są kwalifikacyjne a które nie/

5  Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna / z arteterapią / z INFORMATYKĄ (nauczycielska)  Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nienauczycielska)  Pedagogika resocjalizacyjna (nienauczycielska)  Pedagogika szkolna i opiekuńcza (nienauczycielska)  Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (nienauczycielska)

6  Pedagogika korekcyjna (APS)  Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności (APS)  Wczesne nauczanie języka angielskiego (UW)

7 Pedagogika specjalna  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja (specjalność nauczycielska)  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (specjalność nauczycielska)  pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)  pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska).

8  Logopedia (UMCS)  Muzykoterapia (UMCS)  Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności (UMCS)  Terapia pedagogiczna (WSEI)  Zarządzanie w oświacie (WSEI I WSPIA)  Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (WSH)  Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (Inter edukacja)  Podyplomowe studia wczesnego nauczania języka angielskiego (UW)

9  Arteterapia z elementami psychologii twórczości (UMCS)  Skuteczna komunikacja i zarządzanie w pracy nauczyciela (WSPIA)  Dwu i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie (APS)  Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja (APS)


Pobierz ppt " pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nienauczycielska- pełne kwalifikacje do pracy w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google