Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co dalej…..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co dalej….."— Zapis prezentacji:

1 Co dalej….

2 STUDIA II STOPNIA UMCS - pedagogika
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nienauczycielska- pełne kwalifikacje do pracy w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, kandydaci uzyskują w toku studiów pierwszego stopnia); edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna (specjalność nauczycielska – praca jako terapeuta pedagogiczny z dziećmi z zaburzeniami czytania, pisania, liczenia itp.); pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska – praca terapeuty pedagogicznego z dziećmi z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi); doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska); specjalność ogólnopedagogiczna (specjalność nienauczycielska). Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów. Zmiana specjalności wiąże się z zaliczeniem płatnych róznic programowych.

3 STUDIA II STOPNIA UMCS – pedagogika specjalna
W roku akademickim 2015/2016 planowane są do uruchomienia następujące specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)  specjalna terapia pedagogiczna i edukacja inkluzyjna (specjalność nauczycielska)  resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nienauczycielska). Tu nie ma różnic programowych.

4 STUDIA II STOPNIA KUL - pedagogika
Specjalność I: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej Specjalność III: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego Specjalność IV: Pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym Specjalność V: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja Specjalność VI: Psychopedagogika specjalna z logopedią /nie mam informacji, które specjalności są kwalifikacyjne a które nie/

5 STUDIA II STOPNIA WSEI - pedagogika
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna / z arteterapią / z INFORMATYKĄ (nauczycielska) Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nienauczycielska) Pedagogika resocjalizacyjna (nienauczycielska) Pedagogika szkolna i opiekuńcza (nienauczycielska) Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (nienauczycielska)

6 STUDIA II STOPNIA INNE UCZELNIE
Pedagogika korekcyjna (APS) Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności (APS) Wczesne nauczanie języka angielskiego (UW)

7 DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE UMCS – studia I stopnia
Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja (specjalność nauczycielska) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (specjalność nauczycielska) pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska) pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska).

8 DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE St. podyplomowe - kwalifikacyjne
Logopedia (UMCS) Muzykoterapia (UMCS) Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności (UMCS) Terapia pedagogiczna (WSEI) Zarządzanie w oświacie (WSEI I WSPIA) Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (WSH) Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (Inter edukacja) Podyplomowe studia wczesnego nauczania języka angielskiego (UW)

9 DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE St. podyplomowe - doskonalące
Arteterapia z elementami psychologii twórczości (UMCS) Skuteczna komunikacja i zarządzanie w pracy nauczyciela (WSPIA) Dwu i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie (APS) Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja (APS)


Pobierz ppt "Co dalej….."

Podobne prezentacje


Reklamy Google