Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwierzchowska Sylwia Grupa 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kraków 13.04.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwierzchowska Sylwia Grupa 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kraków 13.04.2015."— Zapis prezentacji:

1 Zwierzchowska Sylwia Grupa 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kraków 13.04.2015

2  Wstęp – pojęcie kryształu;  Sieć krystaliczna;  Układy krystalograficzne;  Struktura krystaliczna;  Rodzaje wiązań krystalicznych;  Cechy wiązań krystalicznych;  Ciekłe kryształy – wyświetlacze ciekłokrystaliczne;  Podsumowanie.

3 Stany skupienia materii:  gaz,  ciecz,  ciało stałe:  krystaliczne,  amorficzne. Krystaliczne Amorficzne

4 Kryształ – ciało stałe, którego wewnętrzna budowa charakteryzuje się regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów lub cząstek i tworzy sieć krystaliczną. Polikryształ Monokryształ

5  Regularnie rozmieszczone w krysztale atomy lub grupy atomów tworzą sieć krystaliczną.  Odwzorowaniem przestrzennego rozmieszczenia atomów jest sieć przestrzenna.  Podstawowe parametry sieci:  długości krawędzi a, b, c,  kąty α, β, γ zawarte między tymi krawędziami.  Istnieje 14 sieci krystalicznych, tzw. sieci Bravais’ego.  Tworzą one 7 układów krystalicznych.

6

7 BazaSieć krystalicznaStruktura krystaliczna Baza – najmniejszy element sieci, powtarzający się periodycznie w przestrzeni. Baza jest atomem lub ich grupą, związanym z każdym węzłem sieci krystalicznej.

8 Rodzaj wiązaniaSchematGdzie występują? Jonowe Między atomami różniącymi się znacznie tzw. elektroujemnością. MetaliczneW metalach i ich stopach. Kowalencyjne Między atomami tego samego pierwiastka. Molekularne W kryształach zbudowanych z cząsteczek chemicznych.

9 W przypadku tworzenia cząsteczki NaCl atom sodu oddaje jeden elektron atomowi chloru, stając się jonem dodatnim, a atom chloru po dołączeniu dodatkowego elektronu staje się jonem ujemnym. Jest to wiązanie wynikające z elektrostatycznego oddziaływania jonów o przeciwnych znakach.

10 Wiązanie to powstaje, gdy atomy mają niewiele elektronów walencyjnych, a jednocześnie elektrony głębiej położone są silnie związane z jądrem atomu. Gaz elektronowy

11 Elektrony przechodzą od jednego do drugiego atomu, zmieniając je w jony dodatnie, które są przyciągane przez elektrony znajdujące się między nimi. Występuje w gazach oraz pewnych kryształach, jak krzem, german i diament. Wiązanie to polega na uwspólnianiu elektronów z zewnętrznych powłok przez oba atomy, wiążące się ze sobą.

12 Molekuły połączone ze sobą siłami van der Waals’a. Jeżeli powłoki elektronowe w atomach są całkowicie wypełnione, to siły van der Waals’a są głównymi siłami jakie występują między atomami i cząstkami. Sytuacja taka występuje np. w gazach szlachetnych. Oddziaływanie van der Waals’a – wzajemne oddziaływanie pola elektrycznego sąsiadujących ze sobą cząsteczek, przy czym nie ma przesunięć elektronów między cząsteczkami, lecz tylko wewnątrz cząsteczek oddziaływujących pomiędzy sobą.

13 Rodzaj wiązaniaCechy Jonowe -Nie ma wyróżnionego kierunku wiązania, -Kryształy twarde, -Złe przewodnictwo elektryczne i cieplne, -Wysoka temperatura topnienia, -Rozpuszczalne w wodzie, -Kryształy przezroczyste. Metaliczne -Wiązanie silne, bezkierunkowe, -Dobre przewodnictwo elektryczne i cieplne, -Łatwość zamiany atomów, -Metale nieprzezroczyste. Kowalencyjne -Wiązanie silne, kierunkowe, -Kryształy twarde, -Izolatory w niskich temperaturach, -Przewodniki w wysokich temperaturach, -Typowe wiązanie półprzewodników. Molekularne -Wiązanie słabe, bezkierunkowe, -Niewielka twardość, -Złe przewodnictwo elektryczne, -Niska temperatura topnienia.

14 Przejście do fazy ciekłokrystalicznej może nastąpić:  pod wpływem temperatury (kryształy termotropowe: nematyki, smektyki, cholesteryki – nematyki skręcone),  poprzez dodanie odpowiedniego rozpuszczalnika (kryształy liotropowe). Ciekły kryształ jest formą pośrednią – cząsteczki mają swobodę ruchu, jak w fazie ciekłej, ale dalej wykazują duże uporządkowanie, jak w fazie stałej.

15 Wyświetlacz LCD – zbudowany jest w oparciu o komórkę ze skręconym nematykiem umieszczoną pomiędzy dwoma skrzyżowanymi polaryzatorami. Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)

16  Kryształy – periodycznie uporządkowana struktura wewnętrzna;  14 sieci Bravais’ego;  7 układów krystalograficznych;  Sieć krystaliczna + Baza = Struktura krystaliczna;  Wiązania krystaliczne:  Jonowe – bez wyróżnionego kierunku wiązania;  Metaliczne – silne i bezkierunkowe;  Kowalencyjne – silne i kierunkowe;  Molekularne – słabe i bezkierunkowe;  Ciekły kryształ – faza pośrednia między krystalicznym i ciekłym stanem skupienia materii;  Wyświetlacze LCD – zastosowanie ciekłego kryształu.

17


Pobierz ppt "Zwierzchowska Sylwia Grupa 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kraków 13.04.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google