Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA UCZNIÓW"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA UCZNIÓW
...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje... ks. prof. Józef Tischner EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY INFORMACJE DLA UCZNIÓW

2 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
Nauka w technikum trwa 4 lata. Program nauczania zawiera zajęcia z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Celem nadrzędnym jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia dyplomu technika organizacji reklamy oraz ukończenie szkoły i przystąpienie do egzaminu maturalnego. Najważniejsze przedmioty zawodowe: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej fotografia i grafika komputerowa pracownia plastyczno - fotograficzna pracownia grafiki komputerowej pracownia technik reklamy język angielski zawodowy Praktyki zawodowe: 4 tygodnie w klasie III ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

3 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:
Aby uzyskać dyplom TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY należy: wykształcenie średnie Kwalifikacja A.27 Kwalifikacja A.26 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

4 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje uzyskuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. W ZSEIU egzaminy organizowane są w 3 sesjach w ciągu roku szkolnego: w czerwcu, we wrześniu i w styczniu Uczeń zgłasza się do egzaminu składając odpowiednią DEKLARACJĘ w ściśle określonym terminie - nie później niż 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną. Termin złożenia deklaracji określa dyrektor OKE. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

5 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części: część pisemna część praktyczna Uczeń otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację jeśli zda obie części egzaminu część pisemna – min 50% punktów część praktyczna – min 75% punktów ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

6 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
CZĘŚĆ PISEMNA polega na rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań z zakresu wymagań określonej kwalifikacji. Egzamin może mieć formę pisemną (arkusz egzaminacyjny) lub elektroniczną (zdawany przy komputerze z wykorzystaniem aplikacji egzaminacyjnej). Formę egzaminu w danej sesji ustala Dyrektor Szkoły. Część pisemna trwa 60 minut. W czasie egzaminu pisemnego MOŻNA korzystać z kalkulatora. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

7 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego z zakresu wymagań określonej kwalifikacji. Egzamin przeprowadzany jest na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer z odpowiednim oprogramowaniem zgodnym z wymaganiami określonymi przez Centralną Komisją Egzaminacyjną Czas trwania części praktycznej określany jest przed każdą sesją egzaminacyjną. W czerwcu 2015 egzamin z kwalifikacji A.26 trwa 120 minut , a z kwalifikacji A.27 trwa 180 minut ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

8 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
Szczegółowe informacje na temat zakresu wymagań i zadań w każdej części poszczególnych kwalifikacji przekażą nauczyciele przedmiotów zawodowych. Potrzebne informacje zajdziesz również w informatorach zamieszczonych na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej („nowy” egzamin zawodowy) ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

9 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
Wyniki obu części egzaminu przekazywane są do szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora OKE. (ok. 2 miesiące po egzaminie) W sesji czerwiec 2015 ogłoszenie wyników nastąpi 1 września 2015. Uczeń, który zdał obie części egzaminu otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację. Świadectwo jest dokumentem, który należy przechowywać, ponieważ będzie potrzebne do uzyskania DYPLOMU TECHNIKA ORGANIZACJI REKALMYA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

10 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
Uczeń, który nie zdał JEDNEJ lub OBU CZĘŚCI egzaminu może przystąpić do nich ponownie w jednej z kolejnych sesji egzaminacyjnych. Każdorazowo należy złożyć nową DEKLARACJĘ przystąpienia do egzaminu z zaznaczeniem części egzaminu do której uczeń zamierza przystąpić. UWAGA! Zgłoszenie do egzaminu musi nastąpić w odpowiednim terminie – do sesji „styczeń 2016” należy się zgłaszać w pierwszych dniach września 2015. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

11 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE NIE MAJĄ WPŁYWU NA PROMOCJĘ UCZNIA DO KLASY NASTĘPNEJ. Uczeń, który ukończył szkołę, ale nie zdał wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikację może przystąpić do nich w dowolnym terminie po zakończeniu nauki. W tym przypadku deklarację składa samodzielnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

12 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
CZERWIEC A.26 WRZESIEŃ STYCZEŃ CZERWIEC CZERWIEC A.27 MATURA KIEDY MOŻNA ZDAWAĆ EGZAMIN? klasa I klasa II klasa III klasa IV termin główny egzaminu w danej kwalifikacji dostępne terminy egzaminów poprawkowych ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

13 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
Harmonogram egzaminów oraz wszystkie niezbędne informacje dla zdających są publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY. Informacje te znajdują się również na tablicy informacyjnej na parterze. W tym miejscu dodatkowo są również wywieszane listy uczniów przydzielonych do poszczególnych sal. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

14 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
Harmonogram egzaminów w sesji (czerwiec 2015) CZĘŚĆ PISEMNA: 22 czerwca 2015 (poniedziałek) kwalifikacja A. 26 godz sala 209 (komputer) Kwalifikacja A. 27 godz sala 203, 205 (arkusz) ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

15 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
Harmonogram egzaminów w sesji (czerwiec 2015) CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 19 czerwca 2015 (piątek) kwalifikacja A. 26 godz i sala 209 24 czerwca 2015 (środa) godz sala 209 (13 osób) kwalifikacja A. 27 25 czerwca 2015 (czwartek) kwalifikacja A. 27 godz sala 209 (13 osób) ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

16 TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY
WYKAZ PRZYBORÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYWANIA W CZASIE EGZAMINU (SESJA CZERWIEC 2015) KWALIFIKACJA A.30, A.31, A.32 CZĘŚĆ PISEMNA: kalkulator prosty CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem zapewniane przez szkołę ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

17 WAŻNE INFOMACJE DLA ZDAJĄCYCH:
Przed sesją egzaminacyjną dokładnie sprawdź terminy egzaminów wyznaczonych przez dyrektora szkoły. Sprawdź, co możesz mieć ze sobą na egzaminie (legitymacja lub dowód, czarny długopis, kalkulator prosty oraz przybory, których wykaz jest określany przed każdą sesją) Wszystkie niedozwolone przedmioty (plecak, torba, TELEFON KOMÓRKOWY lub inne urządzenia elektroniczne) zostawiamy w szatni. Na każdy egzamin uczniowie zgłaszają się przed salą na 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu. Na każdy egzamin uczeń przychodzi w stroju galowym. W czasie egzaminu wykonuj polecenia Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego. Pamiętaj, jeśli nie przestrzegasz procedur, możesz zostać usunięty z sali, a twój egzamin zostanie unieważniony. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

18 WAŻNE INFOMACJE DLA ZDAJĄCYCH:
Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przestąpić do wyznaczonego egzaminu niezwłocznie przekaż (ty lub twoi rodzice) tę informację do szkoły - telefonicznie lub przez Librus Jeśli nie przystąpisz do egzaminu będziesz mógł to zrobić w kolejnej sesji, oczywiście po wcześniejszym złożeniu deklaracji. O terminach składania deklaracji przypomina wychowawca klasy. Pamiętaj jednak, że to TY jesteś odpowiedzialny za to, aby poprawnie wypełnić i złożyć SWOJĄ deklarację. Terminy składania deklaracji są corocznie ustalane, ale w przybliżeniu jest to styczeń, marzec i wrzesień każdego roku. Sam kontroluj, które kwalifikacje lub ich części są zdane – tak, żebyś mógł się zgłosić do prawidłowego egzaminu. Wyniki swoich egzaminów możesz sprawdzić u wychowawcy klasy (Librus). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zapytaj - wicedyrektora szkoły lub kierownika szkolenia praktycznego. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

19 ...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje...
ks. prof. Józef Tischner POWODZENIA!!!


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA UCZNIÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google