Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE."— Zapis prezentacji:

1 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W BARCZEWIE Rok szkolny 2015/2016 Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

2 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. Zapraszamy do kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym lub Zasadniczej Szkole Zawodowej Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Zapraszamy do kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym lub Zasadniczej Szkole Zawodowej

3 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. NASZE ATUTY: Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

4 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. NASZE ATUTY: Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

5 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. NASZE ATUTY: Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

6 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. NASZE ATUTY: Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

7 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. NASZE ATUTY: Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

8 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. NASZE ATUTY: Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

9 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. NASZE ATUTY: Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

10 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. NASZE ATUTY: Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

11 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. Klasa mundurowa – profil służba penitencjarna LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZASADNUCZA SZKOŁA ZAWODOWA Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13

12 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. Nauka trwa 3 lata i kończy się maturą Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

13 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www.lo.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Atrakcyjne zajęcia z przedmiotów związanych ze służbą więzienną: zagadnienia kryminologii, zagadnienia prawa penitencjarnego, funkcjonowanie służby więziennej, techniki samoobrony, pierwsza pomoc przedmedyczna.

14 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www.lo.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Zajęcia studyjne na terenie Zakładu Karnego w Barczewie.

15 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www.lo.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Zyskujesz: wykształcenie średnie i maturę, doświadczenie w pracy w instytucjach penitencjarnych, dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach: resocjalizacja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, możliwość podjęcia pracy w więziennictwie – już po liceum.

16 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.zawodowa.barczewo.pl ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nauka trwa 3 lata…

17 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Kształcimy m.in. w zawodach: stolarz ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

18 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Kształcimy m.in. w zawodach: tapicer ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

19 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Kształcimy m.in. w zawodach: szwaczka ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

20 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Kształcimy m.in. w zawodach: kucharz ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

21 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Kształcimy m.in. w zawodach: kelner ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

22 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Kształcimy m.in. w zawodach: sprzedawca ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

23 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Nasi partnerzy: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

24 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Zyskujesz: ciekawy zawód, atrakcyjny na rynku pracy, bezpłatną naukę, możliwość podjęcia stałej pracy w zakładzie, w którym odbywasz praktykę, bezpłatny dojazd do szkoły gimbusem. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

25 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZASADNUCZA SZKOŁA ZAWODOWA

26 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. ZAOCZNE LO DLA DOROSŁYCH www.lo.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej, którzy ukończyli 18 lat, bezpłatne, nauka trwa 3 lata, w soboty i niedziele, wykształcenie średnie z maturą.

27 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. Budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl tel. 89-514-77-13 Bliższe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronach: www.lo.barczewo.pl www.zawodowa.barczewo.pl lub w sekretariacie gimnazjum nr tel 89 514-77-13 ZASADNUCZA SZKOŁA ZAWODOWA

28 Jeśli zostaniesz z nami… Zaoszczędzisz na biletach Zimą nie będziesz marzł na przystanku Wyśpisz się bez baw, że nie zdążysz na autobus Zyskasz ciekawy zawód Będziesz uczył się w przyjaznej atmosferze


Pobierz ppt "UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google