Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada z przedstawicielami komend wojewódzkich PSP, szkół PSP oraz CMP odpowiedzialnymi za archiwizację dokumentacji Częstochowa, dnia 21-22 maja 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada z przedstawicielami komend wojewódzkich PSP, szkół PSP oraz CMP odpowiedzialnymi za archiwizację dokumentacji Częstochowa, dnia 21-22 maja 2015."— Zapis prezentacji:

1 Narada z przedstawicielami komend wojewódzkich PSP, szkół PSP oraz CMP odpowiedzialnymi za archiwizację dokumentacji Częstochowa, dnia 21-22 maja 2015 r. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Sekcja Archiwum Komendy Głównej

2 Obowiązujące akty prawne  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, Nr 171, poz. 1016; z 2014 r. poz. 822; z 2015 r. poz. 566).  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).  Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42).

3  Decyzja Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 13).  Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 27).

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 L.p.WojewództwoIlość KW, KP/M Akta kat. „A” %Akta kat. „B” %Brakowanie% 1.Dolnośląskie272385%2696%2592% 2.Kujawsko-Pomorskie201785%20100%1680% 3.Lubelskie212095%21100%2095% 4.Lubuskie131292%1292%13100% 5.Łódzkie231983%23100%23100% 6.Małopolskie201785%1995%1785% 7.Mazowieckie392667%3897%2769% 8.Opolskie12975%12100%12100% 9.Podkarpackie221777%1882%1464% 10.Podlaskie151280%1493%660% 11.Pomorskie201680%1995%20100% 12.Śląskie322784%32100%3197% 13.Świętokrzyskie14 100%14100%14100% 14.Warmińsko-Mazurskie201260%1995%945% 15.Wielkopolskie323094%32100%3197% 16.Zachodniopomorskie212095%2095%1676% Razem - 2014 rok 351 29183%33997%29484% Razem - 2013 rok27979%33495%19355% Brak zgody na brakowanie – 4

14 L.p.Szkoła/muzeum Akta kat. „A” Akta kat. „B” Brakowanie 1.CS PSP w Częstochowie100% 2.SA PSP w Poznaniu100% 3.SP PSP w Bydgoszczy100% 4.SA PSP w Krakowie100% 5.CMP w Mysłowicach100%

15

16

17

18 L.p.Jednostka organizacyjna PSPLiczba kontroli zrealizowanych 1.KW PSP we Wrocławiu4 2.KW PSP w Szczecinie4 3.KW PSP w Lublinie4 4.KW PSP w Warszawie4 5.KW PSP w Toruniu3 6.KW PSP w Krakowie3 7.KW PSP w Kielcach3 8.KW PSP w Gdańsku2 9.KW PSP w Łodzi2 10.KW PSP w Gorzowie Wlkp.2 11.KW PSP w Rzeszowie2 12.KW PSP w Katowicach2 13.KW PSP w Opolu2 14.KW PSP w Białymstoku2 15.KW PSP w Poznaniu- 16.KW PSP w Olsztynie- RAZEM 39 Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych PSP w 2014 roku zestawienie sporządzone na podstawie informacji przesłanych przez KW PSP

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków Sekcja Archiwum Komendy Głównej kpt. mgr inż. Ewa Łućko mgr Małgorzata Kędziora


Pobierz ppt "Narada z przedstawicielami komend wojewódzkich PSP, szkół PSP oraz CMP odpowiedzialnymi za archiwizację dokumentacji Częstochowa, dnia 21-22 maja 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google