Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Marcin Miłkowski. Co nas czeka?  Filozofia w kognitywistyce: dwie role  Kognitywistyka w filozofii  Podstawowe zagadnienia współczesnej filozofii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Marcin Miłkowski. Co nas czeka?  Filozofia w kognitywistyce: dwie role  Kognitywistyka w filozofii  Podstawowe zagadnienia współczesnej filozofii."— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. Marcin Miłkowski

2 Co nas czeka?  Filozofia w kognitywistyce: dwie role  Kognitywistyka w filozofii  Podstawowe zagadnienia współczesnej filozofii umysłu i kognitywistyki:  Reprezentacje  Świadomość  Architektura umysłu  4E + emocje  Obliczeniowa teoria umysłu i informacje

3 Rola filozofii w kognitywistyce  Filozofia inspiruje.  Zadaje nowe pytania, które też wymagają nowych odpowiedzi, np. „Jakiego rodzaju komputerem jest umysł?”, wymaga odrzucenia behawioryzmu i poszukiwanie adekwatnego modelu obliczeń umysłowych.  Częste dla filozofów umysłu.

4 Rola filozofii w kognitywistyce  Filozofia systematyzuje i analizuje.  Filozofowie analizują metodologię, zakres wyjaśnień i teorie kognitywistyczne.  To jest rola dla filozofów nauki.

5 Rola filozofii w kognitywistyce  Filozofia przenika naukę.  Założenia teoretyczne są we wszystkich naukach: założenia, których nie sposób sprawdzić eksperymentalnie, a od których zależy interpretacja eksperymentów.  Koncepcja rozszerzonego umysłu, enaktywizm, predykcyjna teoria umysłu, teleosemantyka… – wszystko to są założenia, które można przyjmować w badaniach!

6 Kognitywistyka w filozofii  Tradycyjne tezy filozoficzne mogą okazywać się empiryczne, kiedy np. głoszą coś na temat natury świadomości.  Filozoficzna teza, że nie mogą istnieć stany umysłowe inne niż świadome, stoi w konflikcie z licznymi badaniami nad nieświadomym przetwarzaniem informacji w percepcji czy procesach językowych.  Jej obrona jest donkiszoterią…

7 Spory, spory, jeszcze raz spory…  Dlaczego jest tyle stanowisk w filozofii?  I kognitywistyce?  To nie jest anomalia. Każda żywa dziedzina badań tak ma.  Trudno o spory o liczbę tomów Trylogii Sienkiewicza, ale fizycy spierają się o naturę czarnych dziur, biologowie o naturę wyjaśnień ewolucyjnych, socjologowie o metodologię jakościową…  Nauka wymaga myślenia krytycznego. I to właśnie daje nauce filozofia.  Analiza argumentacji i dążenie do jasności pojęciowej – to narzędzia filozofii.

8 Podstawowe zagadnienia współczesnej filozofii umysłu  Czym są reprezentacje?  Dominują odmiany stanowiska teleosemantycznego; to wytwory mechanizmów mających funkcję generowania reprezentacji, czyli czegoś, co pozostaje w relacji odwzorowania lub podobieństwa strukturalnego do środowiska.  Ważne tu jest pojęcie funkcji: właściwej lub biologicznej (w sensie enaktywistów: wspierającej autonomię systemu).

9 Spór o reprezentacje  Reprezentacjonizm głosi, że reprezentacje są ważnym składnikiem empirycznych teorii i modeli wyjaśniających procesy poznawcze.  Antyreprezentacjonizm temu mniej lub bardziej przeczy.  Najskrajniejsza wersja, nihilizm semantyczny, jest trudna do utrzymania.  Reprezentacjoniści twierdzą, że pojęcie intencjonalności można znaturalizować, czyli je wyeksplikować w kategoriach przyrodniczych.

10 Spór o świadomość  Teorie świadomości w filozofii inspirują modele empiryczne:  Koncepcja architektury: konkurujące ze sobą informacje w globalnej przestrzeni roboczej stają się świadome (Dennett, Baars, Dehaene)  Koncepcja uwagi: świadome są percepcyjne stany, na które kieruje się uwagę (Jackendoff, Prinz)  Koncepcja złożoności: sieć nerwowa musi mieć odpowiedni typ połączeń, dzięki któremu jest świadoma (Tononi, Seth, Koch)

11 Spór o modularność umysłu  Zwolennicy modularności przeciwstawiają się silnie holistycznym stanowiskom.  Koncepcja Fodora jest najmocniejsza, ale rzadko przyjmowana z racji założeń:  o izolacji informacyjnej  o istnieniu poznania centralnego  Psychologia ewolucyjna odrzuca jednak Fodora pojęcie poznania centralnego.  Psychologii ewolucyjnej zarzuca się dogmatyzm i zbyt duże oddalenie od biologii (Richardson, Anderson)

12 Spór o modularność umysłu  Wąski lokalizacjonizm jest raczej powszechnie odrzucany.  Stanislas Dehaene i Michael Anderson podkreślają, że te same obszary mózgu wykonują wiele różnych funkcji i przejmują nowe w trakcie procesów rozwojowych i ewolucyjnych.

13 Predykcyjna teoria umysłu  Mózgi w sposób probabilistyczny przewidują przyczyny aktualnych wejść zmysłowych i minimalizują błędy takich przewidywań:  zmieniając przewidywania na temat wejść zmysłowych lub  zmieniając świat.  Jednolita teoria percepcji i działania (Clark, Friston)

14 4E: umysł rozszerzony  Eksternalizm semantyczny: znaczenie nie jest „tylko w głowie”, tj. zależy też od otoczenia umysłu  Eksternalizm aktywny: umysł nie jest tylko w głowie, tj. zależy też od czynników w otoczeniu (rusztowania poznawczego; Clark, Sterelny)

15 4E: ucieleśnienie  Koncepcja ucieleśnionego poznania:  Ciało warunkuje i ogranicza procesy poznawcze.  Poznanie jest usytuowane (kontekstowe).  Poznanie jest pod presją czasu.  Środowisko ułatwia procesy poznawcze, bo zmniejsza ich złożoność.  Poznanie służy działaniu.  Poznanie abstrakcyjne i offline jest cielesne.

16 4E: enaktywizm  Enaktywizm biologiczny:  Aktywność poznawcza jest procesem, który zachodzi w wyniku oddziaływania autonomicznego systemu poznawczego z otoczeniem.  Enaktywizm radykalny:  Procesy poznawcze są sprzężone ze środowiskiem i nie wymagają reprezentacji.

17 Neurofenomenologia i fenomenologia inspirująca  Neurofenomenologia:  Nauczenie badanych metod fenomenologicznych  Interesujący pomysł, ale bardzo, bardzo mało badań.  Fenomenologia inspirująca Gallaghera:  Projektowanie badań przy użyciu wyników fenomenologii  Jednoczesne wykorzystanie wyników badań do zmiany poglądów fenomenologicznych (ulepszenie analiz)

18 4E: emocje  Podstawowe koncepcje emocji:  jako ocena [waloryzowanie]  jako percepcja stanu ciała (James, Lange)  jako wytwór kulturowy  Standardowe ujęcie – emocja jest:  bardzo szybkim  skorelowanym ze zmianą stanu ciała  mimowolnym zachowaniem, będącym reakcją  na zidentyfikowany percepcyjnie  i zwaloryzowany (świadomie lub nie)  stan otoczenia lub podmiotu.

19 4E: emocje  Koncepcja ekologiczna:  Emocje tworzą system wczesnego ostrzegania, który jest wbudowany w organizm.  Emocje wyprzedzają czasowo percepcje.  Emocje pełnią funkcję poznawczą: informują organizm o tym, co (nieuchronnie) nastąpi, a nie o tym, co aktualnie się dzieje.

20 Obliczeniowa teoria umysłu  Głosi, że umysł jest strukturą obliczeniową, tj. przetwarzającą informacje.  Kauzalna koncepcja obliczeń:  X jest komputerem, gdy jego struktura przyczynowa odpowiada ściśle strukturze pewnego modelu obliczeń.  Semantyczna koncepcja obliczeń:  X jest komputerem, gdy przetwarza reprezentacje.

21 Informacje  Należy odróżniać:  informacje w sensie strukturalnym (wykrywalne różnice fizyczne, stopnie swobody) od  Informacji w sensie Shannona (uśredniona wartość dotycząca stopnia zaskoczenia odbiorcy informacją)  Teoria informacji może służyć, wraz ze statystyką, do ścisłego opisu systemów złożonych.

22 Podsumowanie  Współczesna filozofia umysłu kontynuuje spory o reprezentacje, a jednocześnie inspiruje nowe podejścia teoretyczne.  Dotyczą one architektury (struktury) umysłu i świadomości, ogólnych teorii myślenia i działania, ujęcia umysłu jako ucieleśnionego, oddziałującego w środowisku, aktywnego, rozszerzonego…


Pobierz ppt "Dr hab. Marcin Miłkowski. Co nas czeka?  Filozofia w kognitywistyce: dwie role  Kognitywistyka w filozofii  Podstawowe zagadnienia współczesnej filozofii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google