Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla wojewódzkich i powiatowych inspektorów ds. farmacji, pasz i utylizacji. Jachranka, wrzesień 2014 dr Jacek Boruta Dyrektor Biura Pasz, Farmacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla wojewódzkich i powiatowych inspektorów ds. farmacji, pasz i utylizacji. Jachranka, wrzesień 2014 dr Jacek Boruta Dyrektor Biura Pasz, Farmacji."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla wojewódzkich i powiatowych inspektorów ds. farmacji, pasz i utylizacji. Jachranka, wrzesień 2014 dr Jacek Boruta Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji

2 Program szkolenia 10.00 – 10.15 Powitanie uczestników, przedstawienie programu szkolenia - dr Jacek Boruta. 10.15. – 10.45 Badanie wody na obecność substancji przeciwbakteryjnych - dr Michał Gagucki. 10.45 – 11.15 Zasady prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w zakładach leczniczych dla zwierząt. Zasady kontroli dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta - Wojewódzki Inspektor ds. farmacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Wrocław lub WIW Łódź lub WIW Krosno lub WIW Siedlce. 11.15 – 11.45 Wyniki monitoringu pasz za rok 2013. Zasady suszenia materiałów paszowych. Nadzór nad zakładami sektora spożywczego przeznaczającymi część produkcji na cele paszowe - lek.wet. Marta Koncewicz-Jarząb. 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa.

3 12.00 – 12.45 Rola wody w żywieniu zwierząt - prof. Maciej Gajęcki. 12.45 – 13.15 Weryfikacja produktów leczniczych weterynaryjnych pod kątem ich rejestracji i dopuszczenia do stosowania w Polsce - Wojewódzki Inspektor ds. farmacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Bydgoszcz lub WIW Kraków lub WIW Szczecin lub WIW Białystok. 13.15 – 13.45 Praktyczne aspekty obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych - Wojewódzki Inspektor ds. farmacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Olsztyn lub WIW Poznań lub WIW Gdańsk lub WIW Kielce. 13.45 – 14.45 Przerwa obiadowa. 14.45 – 15.15 Pasze docelowe i niedocelowe. Gospodarstwa ekologiczne - mgr Jakub Dyba.

4 15.15 – 15.45 Omówienie wyników kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt i gospodarstw - lek.wet. Ewa Żmuda-Trzebiatowska. 15.45 – 16.15 Antybiotykooporność – monitoring. Projekt wytycznych dotyczących racjonalnego stosowania antybiotyków - dr Michał Gagucki. 16.45 – 16.30 Przerwa kawowa. 16.30 – 17.00 Omówienie nowych list kontrolnych SPIWET dotyczących sektora paszowego. System raportowania kontroli urzędowych w sektorze paszowym i utylizacyjnym - lek.wet. Ewa Panufnik. 17.00 – 17.30 Import docelowy. Okres karencji. Kaskada. Produkty „z pogranicza” (produkty pielęgnacyjne, „suplementy diety”) - Wojewódzki Inspektor ds. farmacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Zielona Góra lub WIW Opole lub WIW Katowice lub WIW Lublin.

5 Dzień II (5 września, 12 września, 19 września, 26 września 2014 roku) 9.00 – 9.30 Zasady kontroli urzędowej w zakresie śledzenia i identyfikacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Transport, przechowywanie, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu. Wyniki misji FVO - lek.wet. Krzysztof Bednarczyk. 9.30 – 10.00 System TRACES. Zasady handlu wspólnotowego. Eksport produktów pochodnych - dr Hanna Balcerak. 10.00 – 10.30 Nowe przepisy dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych - Wojewódzki Inspektor ds. utylizacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Wrocław lub WIW Łódź lub WIW Krosno lub WIW Siedlce. 10.30 – 11.00 Aktualne dane dotyczące „zakazu paszowego”. Druga mapa drogowa dla TSE - dokument strategiczny w sprawie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata 2010-2015. Rejestr podmiotów sektora utylizacyjnego - lek.wet. Katarzyna Gąsiorek.

6 11.00 – 11.30 Postępowanie administracyjne w zakresie gospodarstw wytwarzających pasze na własne potrzeby i stosujących materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego (załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 999/2001). Wydawanie tzw. szczególnych zezwoleń dla gospodarstw utrzymujących jednocześnie zwierzęta przeżuwające i nieprzeżuwające - Wojewódzki Inspektor ds. utylizacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Zielona Góra lub WIW Kraków lub WIW Szczecin lub WIW Białystok. 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa. 11.45 – 12.15 Nadzór nad biogazowniami i biokompostowniami - Wojewódzki Inspektor ds. utylizacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Olsztyn lub WIW Poznań lub WIW Gdańsk lub WIW Lublin. 12.15 – 12.45 Analiza ryzyka w nadzorze nad stosowaniem nawozów organicznych i polepszaczy gleby - Wojewódzki Inspektor ds. utylizacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Bydgoszcz lub WIW Opole lub WIW Katowice lub WIW Kielce. 12.45 – 13.00 Zakończenie szkolenia, ankieta - dr Jacek Boruta. 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa, wyjazd uczestników szkolenia.

7 Plany zmian organizacyjnych w działaniach IW  Zmiana statutu Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, powołanie zespołów do spraw pasz i utylizacji.  Utworzenie w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii stanowiska ds. nadzoru farmaceutycznego.  Wprowadzenie w gospodarstwach książki leczenia zwierząt.  Przygotowania do zmian w częstotliwości nadzoru nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego (zmniejszenie liczby kontroli).  Analiza liczby prób pobieranych w ramach urzędowego monitoringu pasz.  Wprowadzenie nowych list kontrolnych z zakresu pasz i utylizacji.

8  Pozostałości antybiotyków w wodzie.  Niezgodności w paszach docelowych i niedocelowych.  Dioksyny w materiałach paszowych (suszenie)  Salmonella w paszach.  Nieprawidłowe wypełnianie dokumentów handlowych.  Obrót papierowy uppz.  Nieprawidłowości w zakresie transportu uppz.  Sprzedaż OTC przez internet.  Niewłaściwie prowadzona dokumentacja w lecznicach. Najważniejsze problemy w nadzorze nad produktami leczniczymi, paszami i utylizacją

9 Nieprawidłowości w zakresie działań podejmowanych przez IW  Automatyczne, nierzetelne wypełnianie list kontrolnych.  Niezgodne z przepisami zaniżanie pobierania opłat za nadzór.  Brak analizy ryzyka przy pobieraniu prób do badań laboratoryjnych.  Nierzetelna kontrola systemu HACCP.  Brak działań wymuszających na podmiotach wdrożenie działań naprawczych.  Brak rekontroli po wydaniu zaleceń.

10 Nieprawidłowości w zakresie działań podejmowanych przez IW  Brak skutecznego nadzoru nad uppz w rzeźniach i zakładach rozbioru.  Brak kontroli krzyżowych w przypadku wystąpienia niezgodności.  Brak powiadamiania innych PLW o wystąpieniu niezgodności na terenie jego właściwości.  Nierzetelne prowadzenie dochodzeń wyjaśniających.  Przeprowadzanie kontroli dużego podmiotu w ciągu 1 godziny łącznie z HACCP.  Nakładanie zbyt łagodnych kar lub odstępowanie od ich nakładania.

11 Dziękuję za cierpliwość !!!


Pobierz ppt "Szkolenie dla wojewódzkich i powiatowych inspektorów ds. farmacji, pasz i utylizacji. Jachranka, wrzesień 2014 dr Jacek Boruta Dyrektor Biura Pasz, Farmacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google