Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Jacek Boruta Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Jacek Boruta Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji"— Zapis prezentacji:

1 dr Jacek Boruta Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji
Szkolenie dla wojewódzkich i powiatowych inspektorów ds. farmacji, pasz i utylizacji. Jachranka, wrzesień 2014 dr Jacek Boruta Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji

2 Program szkolenia 10.00 – Powitanie uczestników, przedstawienie programu szkolenia - dr Jacek Boruta – Badanie wody na obecność substancji przeciwbakteryjnych - dr Michał Gagucki – Zasady prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w zakładach leczniczych dla zwierząt. Zasady kontroli dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta - Wojewódzki Inspektor ds. farmacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Wrocław lub WIW Łódź lub WIW Krosno lub WIW Siedlce – Wyniki monitoringu pasz za rok Zasady suszenia materiałów paszowych. Nadzór nad zakładami sektora spożywczego przeznaczającymi część produkcji na cele paszowe - lek.wet. Marta Koncewicz-Jarząb – Przerwa kawowa.

3 12.00 – 12.45 Rola wody w żywieniu zwierząt - prof. Maciej Gajęcki. 12.45 – 13.15 Weryfikacja produktów leczniczych weterynaryjnych pod kątem ich rejestracji i dopuszczenia do stosowania w Polsce - Wojewódzki Inspektor ds. farmacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Bydgoszcz lub WIW Kraków lub WIW Szczecin lub WIW Białystok. 13.15 – 13.45 Praktyczne aspekty obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych - Wojewódzki Inspektor ds. farmacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Olsztyn lub WIW Poznań lub WIW Gdańsk lub WIW Kielce. 13.45 – 14.45 Przerwa obiadowa. 14.45 – 15.15 Pasze docelowe i niedocelowe. Gospodarstwa ekologiczne - mgr Jakub Dyba.

4 15.15 – Omówienie wyników kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt i gospodarstw - lek.wet. Ewa Żmuda-Trzebiatowska – Antybiotykooporność – monitoring. Projekt wytycznych dotyczących racjonalnego stosowania antybiotyków - dr Michał Gagucki – Przerwa kawowa – Omówienie nowych list kontrolnych SPIWET dotyczących sektora paszowego. System raportowania kontroli urzędowych w sektorze paszowym i utylizacyjnym - lek.wet. Ewa Panufnik – Import docelowy. Okres karencji. Kaskada. Produkty „z pogranicza” (produkty pielęgnacyjne, „suplementy diety”) - Wojewódzki Inspektor ds. farmacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Zielona Góra lub WIW Opole lub WIW Katowice lub WIW Lublin.

5 Dzień II (5 września, 12 września, 19 września, 26 września 2014 roku) 9.00 – 9.30 Zasady kontroli urzędowej w zakresie śledzenia i identyfikacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Transport, przechowywanie, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu. Wyniki misji FVO - lek.wet. Krzysztof Bednarczyk – System TRACES. Zasady handlu wspólnotowego. Eksport produktów pochodnych - dr Hanna Balcerak – Nowe przepisy dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych - Wojewódzki Inspektor ds. utylizacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Wrocław lub WIW Łódź lub WIW Krosno lub WIW Siedlce – Aktualne dane dotyczące „zakazu paszowego”. Druga mapa drogowa dla TSE - dokument strategiczny w sprawie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata Rejestr podmiotów sektora utylizacyjnego - lek.wet. Katarzyna Gąsiorek.

6 11.00 – 11.30 Postępowanie administracyjne w zakresie gospodarstw wytwarzających pasze na własne potrzeby i stosujących materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego (załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 999/2001). Wydawanie tzw. szczególnych zezwoleń dla gospodarstw utrzymujących jednocześnie zwierzęta przeżuwające i nieprzeżuwające - Wojewódzki Inspektor ds. utylizacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Zielona Góra lub WIW Kraków lub WIW Szczecin lub WIW Białystok. 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa. 11.45 – 12.15 Nadzór nad biogazowniami i biokompostowniami - Wojewódzki Inspektor ds. utylizacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Olsztyn lub WIW Poznań lub WIW Gdańsk lub WIW Lublin. 12.15 – 12.45 Analiza ryzyka w nadzorze nad stosowaniem nawozów organicznych i polepszaczy gleby - Wojewódzki Inspektor ds. utylizacji – w zależności od terminu szkolenia WIW Bydgoszcz lub WIW Opole lub WIW Katowice lub WIW Kielce. 12.45 – 13.00 Zakończenie szkolenia, ankieta - dr Jacek Boruta. 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa, wyjazd uczestników szkolenia.

7 Plany zmian organizacyjnych w działaniach IW
Zmiana statutu Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, powołanie zespołów do spraw pasz i utylizacji. Utworzenie w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii stanowiska ds. nadzoru farmaceutycznego. Wprowadzenie w gospodarstwach książki leczenia zwierząt. Przygotowania do zmian w częstotliwości nadzoru nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego (zmniejszenie liczby kontroli). Analiza liczby prób pobieranych w ramach urzędowego monitoringu pasz. Wprowadzenie nowych list kontrolnych z zakresu pasz i utylizacji.

8 Najważniejsze problemy w nadzorze nad produktami leczniczymi, paszami i utylizacją
Pozostałości antybiotyków w wodzie. Niezgodności w paszach docelowych i niedocelowych. Dioksyny w materiałach paszowych (suszenie) Salmonella w paszach. Nieprawidłowe wypełnianie dokumentów handlowych. Obrót papierowy uppz. Nieprawidłowości w zakresie transportu uppz. Sprzedaż OTC przez internet. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja w lecznicach.

9 Nieprawidłowości w zakresie działań podejmowanych przez IW
Automatyczne, nierzetelne wypełnianie list kontrolnych. Niezgodne z przepisami zaniżanie pobierania opłat za nadzór. Brak analizy ryzyka przy pobieraniu prób do badań laboratoryjnych. Nierzetelna kontrola systemu HACCP. Brak działań wymuszających na podmiotach wdrożenie działań naprawczych. Brak rekontroli po wydaniu zaleceń.

10 Nieprawidłowości w zakresie działań podejmowanych przez IW
Brak skutecznego nadzoru nad uppz w rzeźniach i zakładach rozbioru. Brak kontroli krzyżowych w przypadku wystąpienia niezgodności. Brak powiadamiania innych PLW o wystąpieniu niezgodności na terenie jego właściwości. Nierzetelne prowadzenie dochodzeń wyjaśniających. Przeprowadzanie kontroli dużego podmiotu w ciągu 1 godziny łącznie z HACCP. Nakładanie zbyt łagodnych kar lub odstępowanie od ich nakładania.

11 Dziękuję za cierpliwość !!!


Pobierz ppt "dr Jacek Boruta Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google