Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIE TYLKO KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIE TYLKO KOMPETENCJE JĘZYKOWE"— Zapis prezentacji:

1 NIE TYLKO KOMPETENCJE JĘZYKOWE
ROLA SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UW WE WSPOMAGANIU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO mgr Mirosława Wojciechowska – Szepczyńska mgr Andrzej Dąbrowski

2 Plan prezentacji Szkoła Języków UW w ramach Uniwersyteckiego Sytemu Nauczania Języków Obcych Dobre praktyki w zakresie kształcenia językowego studentów UW Kursy językowe dla pracowników naukowych i administracyjnych UW Rekomendacje / Wnioski

3 3

4 Oferta SzJO dla studentów UW
Języki: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, szwedzki, włoski Kursy dla celów ogólnych, akademickich i specjalistycznych/zawodowych Profile kursów: biznesowy, ekonomiczny, prawniczy, dla potrzeb mediów, dla potrzeb mobilności studenckiej

5 Zapewnienie jakości kształcenia językowego
Efekty kształcenia językowego, opracowane dla poziomów A2 – C2 ESOKJ Ujednolicone sposoby ich mierzenia Komponent akademicki Zapewnienie jakości kształcenia językowego

6 Koncepcja glottodydaktyczna
Kompetencje językowe Kompetencje interkulturowe Kompetencje specjalistyczne Kompetencje ogólne Koncepcja glottodydaktyczna

7 Strategia UW a polityka językowa
1.5. Uruchamianie programów studiów w językach obcych oraz internacjonalizacja studiów podjęcie starań o zapewnienie wszechstronnej pomocy językowej i metodycznej (w zakresie kształcenia językowo - przedmiotowego) dla osób prowadzących zajęcia w językach obcych w celu zapewnienia ich najwyższej jakości i efektywności

8 CLIL Content and Language Integrated Learning (zintegrowane nauczanie języka oraz przedmiotów niejęzykowych): Kursy specjalistyczne prowadzone przez lektorów SzJO Zajęcia w systemie team teaching prowadzone we współpracy z pracownikami naukowymi innych wydziałów

9 Konwersatoria dla studentów Wydziału Pedagogicznego UW
Poziom docelowy: B2+ Słuchacze: Studenci studiów II stopnia o specjalności nauczycielskiej Cel zajęć: przygotowanie studentów do osiągnięcia efektów kształcenia językowego, zakładanych dla poziomu B2+ Tematyka konwersatoriów: Children, Young People and New Technologies; Child Art and Education; Art and Education; Social Psychology; History of Education

10 Efekty kształcenia językowego dla poziomu B2+
Posługiwanie się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów Wyszukiwanie przydatnych informacji w tekstach źródłowych, dotyczących dziedziny studiów studenta, opublikowanych w języku obcym Streszczanie w języku obcym, ustnie lub pisemnie, informacji, wyników badań naukowych, opinii i argumentów, opublikowanych w artykułach naukowych i popularnonaukowych związanych z dziedziną studiów Przedstawianie w języku obcym profesjonalnych prezentacji, na podstawie przeczytanej literatury z dziedziny studiów

11 Oferta SzJO dla pracowników naukowych oraz administracyjnych UW
Zajęcia specjalistyczne dla pracowników naukowych UW (English for Academic Teachers) Zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego dla pracowników administracyjnych UW

12 Kursy dla pracowników naukowych
Poziom docelowy: C1 Słuchacze: doktoranci i pracownicy naukowi różnych wydziałów UW Forma zajęć: kursy tradycyjne i komplementarne, zajęcia o charakterze seminaryjno - warsztatowym Kursy dla pracowników naukowych

13 Cele prowadzonych kursów
Doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych w kontekście akademickim (prezentacje, wykłady) Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstów pisanych (abstrakty, recenzje, korespondencja formalna, itp.) Doskonalenie kompetencji ogólnych: umiejętności interkulturowych, umiejętności heurystycznych, technik uczenia się Cele prowadzonych kursów

14 Kurs dla pracowników administracyjnych
Poziom docelowy: B1 – B2 Uczestnicy: pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, personel techniczny, obsługa administracyjno – techniczna domów studenta Forma zajęć: zajęcia tradycyjne, zajęcia dopasowane do potrzeb poszczególnych grup słuchaczy (język rosyjski dla pracowników Biura ds. Rekrutacji UW)

15 Zmieniające się potrzeby UW
Internacjonalizacja uczelni wyższych Rosnąca liczba obcokrajowców studiujących na UW Coraz większa liczba zajęć w językach obcych, oferowanych przez poszczególne wydziały UW Rosnące zainteresowanie kursami językowymi dla pracowników administracyjnych i naukowych UW Egzaminy certyfikacyjne nie tylko dla studentów UW ?

16 Wnioski i rekomendacje
Nowa, dodatkowa rola dla JPLi: Kursy dla pracowników administracji UW (obowiązkowe?, zakończone egzaminem certyfikacyjnym?) Kursy doskonalące dla pracowników naukowych (szczególnie dla prowadzących zajęcia w językach obcych, egzamin?) Konsultacje językowo-metodyczne Wnioski i rekomendacje

17 : mwojciechowska@uw.edu.pl andrzej.dabrowski@uw.edu.pl


Pobierz ppt "NIE TYLKO KOMPETENCJE JĘZYKOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google