Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Wiktor Bołkunow Katedra Polityki Gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Wiktor Bołkunow Katedra Polityki Gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 dr Wiktor Bołkunow Katedra Polityki Gospodarczej
Państwo a biznes dr Wiktor Bołkunow Katedra Polityki Gospodarczej

2 umacnianie i ochrona podstawowych zasad ustrojowych oraz siły państwa
Cele państwa a cele przedsiębiorstwa (ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, militarne) Suwerenność narodowa sprawiedliwość postęp społeczny prawa człowieka umacnianie i ochrona podstawowych zasad ustrojowych oraz siły państwa

3 Cele państwa a cele przedsiębiorstwa
pomnażanie bogactwa kraju i wzrost dobrobytu efektywne wykorzystanie zasobów wzrost gospodarczy przemiany strukturalne wzrost przedsiębiorczości wzrost udziału w międzynarodowym podziale pracy

4 Cele państwa a cele przedsiębiorstwa
sprawiedliwy podział dochodu gwarancje zatrudnienia szanse awansu dostęp do edukacji i dóbr kultury zapewnienie ochrony zdrowia zabezpieczenie społeczne

5 Cele państwa a cele przedsiębiorstwa
ochrona środowiska naturalnego rekultywacja terenów zniszczonych rozbudowa gałęzi gospodarki o znaczeniu obronnym zapewnienie niezbędnych rezerw produktów strategicznych

6 Cele przedsiębiorstwa
Pomnażanie w nieskończoność bogactwa Dbanie o rozwój długookresowy firmy Narzędzia: - strategia zasoby finansowe z. ludzkie

7 Konstytucja RP Naród sprawuje władze przez swoich przedstawicieli, art.4, rozd. I Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, art. 7, rozd. I Ograniczenie wolności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny, art. 22, rozd. I (dopalacze, budowanie dróg i autostrad)

8 Konstytucja RP Wolność człowieka podlega ochronie prawnej, art. 31, rozd. II Nikt nie może być dyskryminowany w życiu pol., społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, art. 32, rozd. II Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia, art. 64, rozd. II

9 Konstytucja RP Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, art. 84, rozd. II Źródła prawa: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy m/n, rozporządzenia, art. 87, rozd. III

10 Klasyfikacja przedsiębiorstw
Mikro Małe Średnie Duże

11

12 Klasa średnia Grupa ludności, która część swoich dochodów uzyskuje z dochodów z oszczędności. Udział względny klasy średniej w społeczeństwie dodatnio wpływa na stabilność, obliczalność i czytelność poglądów politycznych ludzkości, co pozwala na stworzenie stabilnego systemu demokracji przedstawicielskiej (konflikty-kompromisowe rozwiązania)

13 Mocne i słabe strony MSP
Mocne strony: Elastyczność działania Szybkie reagowanie na zmienność na rynku Szybkość wprowadzania drobnych usprawnień technicznych i organizacyjnych (prostota struktury organizacyjnej) Mniejsza kapitałochłonność produkcji Silna więź z miejscem pracy

14 Mocne i słabe strony MSP
Ograniczone żądania płacowe w okresie przejściowym Bliższy kontakt z pracownikami – sukces rynkowy firmy Wzrost liczby personelu nie powoduje zwiększenia liczby szczebli decyzyjnych, tworzenia dodatkowych procedur kontroli i nadzoru.

15 Mocne i słabe strony MSP
Wykorzystywanie lokalnych pracowników i surowców – narzędzie zmniejszania bezrobocia

16 Mocne i słabe strony MSP
Niska trwałość małych przedsiębiorstw Ograniczony zakres kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców (marketing, zarządzanie, księgowość) Niedokapitalizowanie firm Regresywny system podatkowy (duże obciążenia w związku ze sporządzaniem deklaracji podatkowych i egzekwowania podatków od współpracowników i klientów.

17 Polityka Rządu wobec MSP
Warunki rozwoju MSP: Ograniczanie deficytu budżetowego Ograniczenie potrzeb pożyczkowych budżetu Racjonalizacja wydatków budżetowych Obniżenie stopy inflacji

18 Polityka Rządu wobec MSP
Warunki rozwoju MSP (cd): Obniżenie stóp podatkowych Polityki wyrównania szans konkurowania na wolnym rynku: świadczenia usług doradczych poprawa dostępu do informacji gospodarczych rozwój sytemu zasilania kapitałowego

19 Wspieranie MSP Sposoby:
Kredyty preferencyjne (niższa stopa procentowa) Kredyty podatkowe (udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań podatkowych) Gwarancje kredytowe Możliwość dokonywania zwiększonych odpisów amortyzacyjnych Szkolenie Doradztwo Inkubatory przedsiębiorczości Parki przedsiębiorczości

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "dr Wiktor Bołkunow Katedra Polityki Gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google