Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwo a biznes dr Wiktor Bołkunow Katedra Polityki Gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwo a biznes dr Wiktor Bołkunow Katedra Polityki Gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Państwo a biznes dr Wiktor Bołkunow Katedra Polityki Gospodarczej

2 Cele państwa a cele przedsiębiorstwa (ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, militarne) 1. Suwerenność narodowa 2. sprawiedliwość 3. postęp społeczny 4. prawa człowieka 5. umacnianie i ochrona podstawowych zasad ustrojowych oraz siły państwa

3 Cele państwa a cele przedsiębiorstwa 1. pomnażanie bogactwa kraju i wzrost dobrobytu 2. efektywne wykorzystanie zasobów 3. wzrost gospodarczy 4. przemiany strukturalne 5. wzrost przedsiębiorczości 6. wzrost udziału w międzynarodowym podziale pracy

4 Cele państwa a cele przedsiębiorstwa 1. sprawiedliwy podział dochodu 2. gwarancje zatrudnienia 3. szanse awansu 4. dostęp do edukacji i dóbr kultury 5. zapewnienie ochrony zdrowia 6. zabezpieczenie społeczne

5 Cele państwa a cele przedsiębiorstwa 1. ochrona środowiska naturalnego 2. rekultywacja terenów zniszczonych 3. rozbudowa gałęzi gospodarki o znaczeniu obronnym 4. zapewnienie niezbędnych rezerw produktów strategicznych

6 Cele przedsiębiorstwa Pomnażanie w nieskończoność bogactwa Dbanie o rozwój długookresowy firmy Narzędzia: - strategia - zasoby finansowe - z. ludzkie

7 Konstytucja RP Naród sprawuje władze przez swoich przedstawicieli, art.4, rozd. I Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, art. 7, rozd. I Ograniczenie wolności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny, art. 22, rozd. I (dopalacze, budowanie dróg i autostrad)

8 Konstytucja RP Wolność człowieka podlega ochronie prawnej, art. 31, rozd. II Nikt nie może być dyskryminowany w życiu pol., społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, art. 32, rozd. II Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia, art. 64, rozd. II

9 Konstytucja RP Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, art. 84, rozd. II Źródła prawa: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy m/n, rozporządzenia, art. 87, rozd. III

10 Klasyfikacja przedsiębiorstw Mikro Małe Średnie Duże

11

12 Klasa średnia Grupa ludności, która część swoich dochodów uzyskuje z dochodów z oszczędności. Udział względny klasy średniej w społeczeństwie dodatnio wpływa na stabilność, obliczalność i czytelność poglądów politycznych ludzkości, co pozwala na stworzenie stabilnego systemu demokracji przedstawicielskiej (konflikty- kompromisowe rozwiązania)

13 Mocne i słabe strony MSP Mocne strony: Elastyczność działania Szybkie reagowanie na zmienność na rynku Szybkość wprowadzania drobnych usprawnień technicznych i organizacyjnych (prostota struktury organizacyjnej) Mniejsza kapitałochłonność produkcji Silna więź z miejscem pracy

14 Mocne i słabe strony MSP Ograniczone żądania płacowe w okresie przejściowym Bliższy kontakt z pracownikami – sukces rynkowy firmy Wzrost liczby personelu nie powoduje zwiększenia liczby szczebli decyzyjnych, tworzenia dodatkowych procedur kontroli i nadzoru.

15 Mocne i słabe strony MSP Wykorzystywanie lokalnych pracowników i surowców – narzędzie zmniejszania bezrobocia

16 Mocne i słabe strony MSP Słabe strony: Niska trwałość małych przedsiębiorstw Ograniczony zakres kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców (marketing, zarządzanie, księgowość) Niedokapitalizowanie firm Regresywny system podatkowy (duże obciążenia w związku ze sporządzaniem deklaracji podatkowych i egzekwowania podatków od współpracowników i klientów.

17 Polityka Rządu wobec MSP Warunki rozwoju MSP: Ograniczanie deficytu budżetowego Ograniczenie potrzeb pożyczkowych budżetu Racjonalizacja wydatków budżetowych Obniżenie stopy inflacji

18 Polityka Rządu wobec MSP Warunki rozwoju MSP (cd): Obniżenie stóp podatkowych Polityki wyrównania szans konkurowania na wolnym rynku: - świadczenia usług doradczych - poprawa dostępu do informacji gospodarczych - rozwój sytemu zasilania kapitałowego

19 Wspieranie MSP Sposoby: Kredyty preferencyjne (niższa stopa procentowa) Kredyty podatkowe (udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań podatkowych) Gwarancje kredytowe Możliwość dokonywania zwiększonych odpisów amortyzacyjnych Szkolenie Doradztwo Inkubatory przedsiębiorczości Parki przedsiębiorczości

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Państwo a biznes dr Wiktor Bołkunow Katedra Polityki Gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google