Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odzież ochronna, odzież robocza, środki ochrony osobistej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odzież ochronna, odzież robocza, środki ochrony osobistej"— Zapis prezentacji:

1 Odzież ochronna, odzież robocza, środki ochrony osobistej

2 Środki ochrony indywidualnej – to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy: sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne.

3 Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się:
Zwykłej odzieży roboczej i mundurów, Środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, policję i inne służby utrzymania porządku publicznego, Wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze, Wyposażenia sportowego, Środków służących do samoobrony lub do odstraszania, Przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego

4 Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
powinny być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia, Uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy ( organizacja pracy, wpływ na wydajność), Uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, Być odpowiednio dopasowane do użytkownika – po wykonaniu niezbędnych regulacji, Powinny być utrzymywane w czystości i odpowiednim stanie sprawności technicznej, Pracownicy przeszkoleni w zakresie stosowania przydzielonych środków.

5 Odzież i obuwie robocze
Dostarcza nieodpłatnie pracodawca, Gdy własna odzież może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu, Ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy, Musi przez cały okres użytkowania posiadać właściwości ochronne i użytkowe, Pracownik może używać własnej odzieży spełniającej wymagania bhp (porozumienie z pracodawcą, związkami lub pracownikami załogi) – pracownik otrzymuje ekwiwalent, Nie dotyczy stanowisk gdzie jest skażenie chemiczne, promieniotwórcze, biologiczne, Pracodawca zapewnia pranie, konserwację, naprawę, odpylanie, odkażanie (jeśli nie to ekwiwalent), gdy odzież skażona – pranie, konserwacja, naprawa przez pracownika - ZABRONIONA

6 Przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze muszą być ewidencjonowane przez pracodawcę, wraz z wypłatami ekwiwalentów przykład: Tabela norm przydziału Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia R – odzież i obuwie robocze O – środki ochrony indywidualnej Przew. termin używaln. w m-cach, w okresach zimowych (oz) i do zużycia (dz) 1 murarz R- czapka drelichowa lub beret R– ubranie drelichowe R- trzewiku skóra/guma O- kamizelka ciepłochronna O-rękawice drelichowe O- okulary ochronne O- fartuch przedni brezentowy O- hełm przeciwuderzeniowy 18 12 24 3 oz dz 2 spawacz R- trzewiku przemysłowe skóra/guma O- bluza ciepłochronna O- fartuch skórzany spawalniczy O- rękawice skórzane spawalnicze O- okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza O- szelki bezpieczeństwa lub pas bezpieczeństwa 60 w miarę potrzeb 3

7 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni przed jednym lub wieloma zagrożeniami Fartuchy, kombinezony, kurtki, bluzy, spodnie, płaszcze, ochraniacze barku, klatki piersiowej, brzucha, osłony tułowia, karku, głowy, kamizelki, kurtki, spodnie, narzutki ostrzegawcze itp. Rodzaje prac gdzie wymagana jest odzież ochronna: Prace w bardzo wysokich i niskich temperaturach Prace w kanałach ściekowych, rowach, kadziach, studzienkach, itp. Spawanie , kucie oraz odlewanie metali, Prace gdzie pracownicy powinni być widoczni, tory kolejowe, transport wewnątrzzakładowy, Prace w narażeniu na działanie substancji chemicznych, biologicznych, rakotwórczych, pyłów, Prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawędziach.

8 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Stosowane przy pracach stwarzających ryzyko urazów kończyn dolnych (w tym oparzenia), ich zamoczenia lub zanieczyszczenia substancjami i materiałami toksycznymi, żrącymi oraz przy niskiej i wysokiej temp. Buty, półbuty, trepy, kalosze, sandały, ochraniacze stopy, golenia,, kolan, uda

9 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Rodzaje prac gdzie są wymagane środki ochrony kończyn dolnych: Prace przy rozbiórce, na budowie, remontowe, renowacyjne, Prace przy budowie mostów, masztów, konstrukcji stalowych, wieżach itp. Prace w kopalniach odkrywkowych, w kuźniach Prace w kontakcie z bardzo wysokimi i niskim temperaturami, Prace przy wytwarzaniu i obróbce szkła, ceramiki, Transport i magazynowanie ciężkich wyrobów, Prace z ryzykiem upadku z wysokości przez poślizgnięcie (np. dachy), Przy ścinaniu i przycinaniu drzew.

10 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Środki ochrony kończyn górnych, Stosowane przy pracach stwarzających ryzyko urazów rąk (w tym oparzenia, działaniem wibracji, substancji chemicznych), pracach w kontakcie z wodą, substancjami toksycznymi, żrącymi, źródła infekcji i niskich temperatur Rękawice ochronne, ochraniacze palców, dłoni, ochraniacze łokcia, przedramienia, ramienia

11 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Środki ochrony kończyn górnych, Rodzaje prac gdzie są wymagane środki ochrony kończyn górnych: Prace z użyciem materiałów ostrych, tnących, parzących, powierzchni chropowatych itp. Spawanie, cięcie, prace gdzie przedramiona narażone są na poranienie, odpryski itp. Prace gdzie ręce narażone są na działanie substancji toksycznych, chemicznych, biologicznych, rakotwórczych, zarazków itp. Prace w kontakcie z brudną odzieżą, szmatami, śmieciami, ściekami itp

12 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Środki ochrony kończyn górnych, Środki ochrony głowy, Stosowane przy pracach stwarzających ryzyko pochwycenia włosów, zamoczenia głowy, zanieczyszczenia substancjami chemicznymi, drażniącymi, doznania urazu głowy, niskie i wysokie temp. Hełmy ochronne, czapki, czepki i stożki, kapelusze, kaptury, berety, chustki i inne nakrycia głowy

13 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Środki ochrony kończyn górnych, Środki ochrony głowy, Rodzaje prac gdzie są wymagane środki ochrony głowy: Prace na zewnątrz pomieszczeń, komorach chłodniczych, Przenoszenie na ramionach, głowie półtuszy zwierzęcych, skór lub innych produktów podatnych na gnicie - źródła infekcji Przy ruchomych częściach maszyn, Prace budowlane, na rusztowaniach, na mostach, konstrukcjach stalowych, Prace ziemne , skalne, w wykopach, kopalniach, Prace z materiałami wybuchowymi, Prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników Prace manewrowe na kolei

14 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Środki ochrony kończyn górnych, Środki ochrony głowy, Środki ochrony twarzy i oczu, Stosowane przy pracach , przy których twarz lub oczy narażone są na podrażnienia w wyniku działania czynników szkodliwych i niebezpiecznych Okulary, gogle, osłony twarzy, przyłbice, tarcze (dla spawaczy z szybkami przeźroczystymi i filtrami)

15 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Środki ochrony kończyn górnych, Środki ochrony głowy, Środki ochrony twarzy i oczu, Rodzaje prac gdzie są wymagane środki ochrony twarzy i oczu: Spawanie, cięcie, Prace z laserami, Obserwowanie intensywnych punktów świetlnych, Prace przy maszynach do obróbki skrawaniem, wióry, odpryski, Prace przy rozpylaniu płynów, a kwasami, roztworami żrącymi itp.

16 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Środki ochrony kończyn górnych, Środki ochrony głowy, Środki ochrony twarzy i oczu, Środki ochrony słuchu, Stosowane przy pracach , gdzie poziom hałasu przekracza NDN Wkładki przeciwhałasowe, nauszniki przeciwhałasowe, hełmy przeciwhałasowe

17 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Środki ochrony kończyn górnych, Środki ochrony głowy, Środki ochrony twarzy i oczu, Środki ochrony słuchu, Rodzaje prac gdzie są wymagane środki ochrony słuchu: Prace przy obsłudze pras z metalu, Prace przy użyciu narzędzi pneumatycznych, młoty, Prace obsługi naziemnej na lotniskach, Cięcie drewna, wbijanie pali, użycie pilarek tarczowych i pił łańcuchowych

18 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony .... Środki ochrony układu oddechowego, Stosowane przy pracach w warunkach ryzyka narażenia na nadmierne zanieczyszczenia powietrza czynnikami szkodliwymi lub w warunkach niedoboru tlenu w powietrzu Sprzęt oczyszczający do pracy ciągłej, w tym filtrujący, pochłaniający i filtrująco-pochłaniający, sprzęt izolujący w tym aparaty butlowe i regeneracyjne, maski, półmaski

19 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony .... Środki ochrony układu oddechowego, Rodzaje prac gdzie są wymagane środki ochrony układu oddechowego: Prace w zbiornikach, w piecach gazowych, piecach przemysłowych, Prace w szybach, kanałach ściekowych, Prace w sąsiedztwie pieców i kadzi (opary metali ciężkich), Prace w narażeniu na wdychanie szkodliwych płynów, gazów, par lub dymu, Prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych.

20 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony ... Środki chroniące przed upadkiem z wysokości, Indywidualny sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości Uprzęże (szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe), linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne

21 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony ... Środki chroniące przed upadkiem z wysokości, Rodzaje prac gdzie są wymagane środki ochrony układu oddechowego: Prace na rusztowaniach, słupach, masztach, Prace w kabinach wysokich dźwigów, Prace na wieżach wiertniczych, Prace w szybach i kanałach ściekowych,

22 Podział środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna, Środki ochrony kończyn dolnych, Środki ochrony kończyn górnych, Środki ochrony głowy, Środki ochrony twarzy i oczu, Środki ochrony słuchu, Środki ochrony układu oddechowego, Środki chroniące przed upadkiem z wysokości, Środki izolujące cały organizm.

23 Tabela ksero + Zadanie w grupach
Zagrożenia, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej Tabela ksero + Zadanie w grupach


Pobierz ppt "Odzież ochronna, odzież robocza, środki ochrony osobistej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google