Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-2019. Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-2019. Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 2015-2019

2 Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój Potencjału Badawczego

3 Podział dotacji KNOW 1 rok5 lat Centralne Biuro KNOW2001000 Konsorcjant Konsorcjum Biuro Konsorcjanta804002000 Rozwój Młodej Kadry Naukowej648 – 1200*503225160 Rozwój Potencjału Badawczego??? SUMA543228160 w tys. złotych * kwota zależna od liczby doktorantów

4 Centralne Biuro KNOW Koordynator KNOW Sekretariat Kierownik Sekretarka Księgowa Koordynator Programu Rozwoju Młodej Kadry Naukowej CBK 200 tys. złotych / 1 rok

5 Biuro Konsorcjanta Kierownik KsięgowaSekretarka 80 tys. złotych / 1 rok Przedstawiciel w Radzie Programowej

6 Rada Programowa KNOW 2 osoby z każdego ośrodka (przynajmniej 1 przedstawiciel władz) 3 osoby z Centralnego Biura KNOW (koordynator KNOW, kierownik sekretariatu, koordynator ds. rozwoju młodej kadry naukowej) Komisja Nauki KNOW po 1 osobie z ośrodka (5 osób)

7 Rozwój Młodej Kadry Naukowej 1.Zintegrowana szkoła doktorantów “Zdrowe zwierzę bezpieczna żywność” 2.System stypendiów i staży zagranicznych dla młodych pracowników nauki 3.System grantów dla młodych pracowników nauki 4.Zatrudnienie wybitnych naukowców/wykładowców oraz specjalistów z zagranicy Planowane działania (Załącznik 4):

8 Zintegrowana szkoła doktorantów “Zdrowe zwierzę bezpieczna żywność” CEL: Wykształcenie dojrzałych i świadomych naukowców Nowa jakość w kształceniu doktorantów: Nowoczesny, praktyczny program Umiędzynarodowienie Instytucji Współpraca Zwiększenie renomy ośrodków/Zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami KNOW

9 Zintegrowana szkoła doktorantów “Zdrowe zwierzę bezpieczna żywność” 3 letnie studia, nabór: X 2015, II i X 2016 WMW SGGW 3 doktorantów/ nabór WMW UWM 3 doktorantów/ nabór IGHZ PAN 3 doktorantów/ nabór IRZBŻ PAN 3 doktorantów/ nabór PIW-PIB 3 doktorantów/ nabór Konkurs dla pracowników na granty dla doktorantów – 3 na jednostkę na nabór (150 000 zł/3 lata) – rekrutacja: wolny nabór, ogłoszenia w prasie Gwarantowane stypendium 2 500 zł/m-c + możliwość styp. nauk., projakościowego

10 Studia w jęz. angielskim (+ drugi język?) Pierwsze 6 mies.: 1 mies. u każdego parnera + 1 mies. Staż zagraniczny Ocena “opiekunów” stażu (!!!) 7-36 miesiąc kontynuacja studiów we własnym ośrodku: zintegrowany program: biologia molekularna, biologia komórki, pato/fizjologia, ekonomia, sposób prezentacji wyników, minimalna liczba godz.dydaktycznych (10/rok) Kursy i szkoły letnie/konferencje WMW SGGW WMW UWM IGHZ PAN IRZBŻ PAN PIW PIB EU Zintegrowany, nowoczesny program:

11 Kursy: -Szukania źródeł finansowania i aplikowania -Ochrony własności intelektualnej/pisania wniosków patentowych -Transferu technologii -Negocjacji -Statystyki -Przeprwadzania badań na zwierzętach -Pisania publikacji naukowych -Kontaktów z mediami Szkoły letnie: latem 2016, 2017, 2018 i 2019 -Zaproszonych 6-10 top naukowców europejskich -Naukowcy z ośrodków Konsorcjum -Prezentacja własnych wyników doktorantów - OBOWIĄZKOWA -Dyskusje -Na zakończenie duża konferencja

12 Mini-granty na badania pilotażowe dla ESR: 3 x 50 000 zł/rok/jednostkę Granty dla ESR na 6 miesięczne staże (postdoc): 3/rok/jednostkę (3 000 Euro/m-c) Granty dla ESR na krótkie wyjazdy (do mentora, na krótkie doświadczenie, na konferencję) max. do 30 dni: 50 000 zł/rok/jednostkę Rozwój młodej kadry naukowej (ESR; ang. early stage researcher <7 lat po doktoracie)

13 Kosztorys 2015 nabór X2016 nabór II i X201720182019 RAZEM Liczba nowych doktorantów 333000 W sumie369996 9 Stypendia (2 500 zł /os.) X-XII: 30 000 zł I: 7 500 zł II-X: 120 000 zł X-XII: 67 500 zł270 000 zł I-X: 202 500 zł XI-XII: 45 000 zł I-X: 135 000 zł Suma stypendia 30 000 zł127 500 zł67 500 zł270 000 zł247 500 zł135 000 zł 877 500 zł Wyjazdy – pierwsze 6mies. (9 000 zł/os.) 27 000 zł 81 000 zł Wynagrodzenia dla nauczycieli 20 000 zł 60 000 zł Kursy5 000 zł10 000 zł 25 000 zł Przewód doktorski 36 000 zł72 000 zł 108 000 zł Granty150 000 zł 450 000 zł 300 000 zł 1 350 000 zł Szkoły letnie50 000 zł 200 000 zł Suma Doktoranci 232 000 zł609 000 zł770 000 zł783 500 zł557 000 zł 2 951 500 zł Postdoc216 000 zł 1 080 000 zł Krótkie wyjazdy50 000 zł 250 000 zł Granty-piloty150 000 zł 750 000 zł Suma ESR416 000 zł 2 080 000 zł RAZEM648 000 zł1 025 000 zł1 186 000 zł1 199 500 zł973 000 złW SUMIE: 5 031 500 zł

14 Rozwój Potencjału Badawczego 1.Funkcjonowanie wiodących laboratoriów badawczych w tym: wprowadzanie najnowszych metod badawczych szkolenia pracowników naprawy i konserwacja aparatury 2. Projekty badawcze 3. Inne aktywności naukowe

15 Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój Potencjału Badawczego

16 2015-2019


Pobierz ppt "2015-2019. Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google