Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-2019. Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-2019. Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój."— Zapis prezentacji:

1

2 Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój Potencjału Badawczego

3 Podział dotacji KNOW 1 rok5 lat Centralne Biuro KNOW Konsorcjant Konsorcjum Biuro Konsorcjanta Rozwój Młodej Kadry Naukowej648 – 1200* Rozwój Potencjału Badawczego??? SUMA w tys. złotych * kwota zależna od liczby doktorantów

4 Centralne Biuro KNOW Koordynator KNOW Sekretariat Kierownik Sekretarka Księgowa Koordynator Programu Rozwoju Młodej Kadry Naukowej CBK 200 tys. złotych / 1 rok

5 Biuro Konsorcjanta Kierownik KsięgowaSekretarka 80 tys. złotych / 1 rok Przedstawiciel w Radzie Programowej

6 Rada Programowa KNOW 2 osoby z każdego ośrodka (przynajmniej 1 przedstawiciel władz) 3 osoby z Centralnego Biura KNOW (koordynator KNOW, kierownik sekretariatu, koordynator ds. rozwoju młodej kadry naukowej) Komisja Nauki KNOW po 1 osobie z ośrodka (5 osób)

7 Rozwój Młodej Kadry Naukowej 1.Zintegrowana szkoła doktorantów “Zdrowe zwierzę bezpieczna żywność” 2.System stypendiów i staży zagranicznych dla młodych pracowników nauki 3.System grantów dla młodych pracowników nauki 4.Zatrudnienie wybitnych naukowców/wykładowców oraz specjalistów z zagranicy Planowane działania (Załącznik 4):

8 Zintegrowana szkoła doktorantów “Zdrowe zwierzę bezpieczna żywność” CEL: Wykształcenie dojrzałych i świadomych naukowców Nowa jakość w kształceniu doktorantów: Nowoczesny, praktyczny program Umiędzynarodowienie Instytucji Współpraca Zwiększenie renomy ośrodków/Zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami KNOW

9 Zintegrowana szkoła doktorantów “Zdrowe zwierzę bezpieczna żywność” 3 letnie studia, nabór: X 2015, II i X 2016 WMW SGGW 3 doktorantów/ nabór WMW UWM 3 doktorantów/ nabór IGHZ PAN 3 doktorantów/ nabór IRZBŻ PAN 3 doktorantów/ nabór PIW-PIB 3 doktorantów/ nabór Konkurs dla pracowników na granty dla doktorantów – 3 na jednostkę na nabór ( zł/3 lata) – rekrutacja: wolny nabór, ogłoszenia w prasie Gwarantowane stypendium zł/m-c + możliwość styp. nauk., projakościowego

10 Studia w jęz. angielskim (+ drugi język?) Pierwsze 6 mies.: 1 mies. u każdego parnera + 1 mies. Staż zagraniczny Ocena “opiekunów” stażu (!!!) 7-36 miesiąc kontynuacja studiów we własnym ośrodku: zintegrowany program: biologia molekularna, biologia komórki, pato/fizjologia, ekonomia, sposób prezentacji wyników, minimalna liczba godz.dydaktycznych (10/rok) Kursy i szkoły letnie/konferencje WMW SGGW WMW UWM IGHZ PAN IRZBŻ PAN PIW PIB EU Zintegrowany, nowoczesny program:

11 Kursy: -Szukania źródeł finansowania i aplikowania -Ochrony własności intelektualnej/pisania wniosków patentowych -Transferu technologii -Negocjacji -Statystyki -Przeprwadzania badań na zwierzętach -Pisania publikacji naukowych -Kontaktów z mediami Szkoły letnie: latem 2016, 2017, 2018 i Zaproszonych 6-10 top naukowców europejskich -Naukowcy z ośrodków Konsorcjum -Prezentacja własnych wyników doktorantów - OBOWIĄZKOWA -Dyskusje -Na zakończenie duża konferencja

12 Mini-granty na badania pilotażowe dla ESR: 3 x zł/rok/jednostkę Granty dla ESR na 6 miesięczne staże (postdoc): 3/rok/jednostkę (3 000 Euro/m-c) Granty dla ESR na krótkie wyjazdy (do mentora, na krótkie doświadczenie, na konferencję) max. do 30 dni: zł/rok/jednostkę Rozwój młodej kadry naukowej (ESR; ang. early stage researcher <7 lat po doktoracie)

13 Kosztorys 2015 nabór X2016 nabór II i X RAZEM Liczba nowych doktorantów W sumie Stypendia (2 500 zł /os.) X-XII: zł I: zł II-X: zł X-XII: zł zł I-X: zł XI-XII: zł I-X: zł Suma stypendia zł zł zł zł zł zł zł Wyjazdy – pierwsze 6mies. (9 000 zł/os.) zł zł Wynagrodzenia dla nauczycieli zł zł Kursy5 000 zł zł zł Przewód doktorski zł zł zł Granty zł zł zł zł Szkoły letnie zł zł Suma Doktoranci zł zł zł zł zł zł Postdoc zł zł Krótkie wyjazdy zł zł Granty-piloty zł zł Suma ESR zł zł RAZEM zł zł zł zł złW SUMIE: zł

14 Rozwój Potencjału Badawczego 1.Funkcjonowanie wiodących laboratoriów badawczych w tym: wprowadzanie najnowszych metod badawczych szkolenia pracowników naprawy i konserwacja aparatury 2. Projekty badawcze 3. Inne aktywności naukowe

15 Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój Potencjału Badawczego

16


Pobierz ppt "2015-2019. Struktura KNOW Centralne Biuro KNOW BK RMKN RPB Rada Programowa KNOW BK – Biuro Konsorcjanta RMKN – Rozwój Młodej Kadry Naukowej RBP – Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google