Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dani Rodrik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dani Rodrik."— Zapis prezentacji:

1 Dani Rodrik

2

3 Polityka przemysłowa (P.P)
Zestaw narzędzi/polityk (“policies”)stymulujących specyficzne działalności gospodarcze, Cel: zmiana strukturalna, Przemysłowa? p.p. wzmacnia lub przeciwdziała siłom alokacyjnym, które są efektem istniejących rynków, Jakie rynki?

4 Negative EXTERNALITIES

5 Positive EXTERNALITIES

6 Prof. Marek Garbicz

7 “Niedorozwój a korzyści skali” M.Garbicz
„Polska, ze swym dochodem w wysokości $13 dziennie (wg parytetu siły nabywczej byłoby to $28), nie znalazła się w gronie bogatych i plasuje się pomiędzy skrajnymi grupami. Oznacza to, że Polska wykazuje zapewne wiele cech kraju rozwiniętego, ale posiada także sporo cech niedorozwoju. Mimo tego oczywistego dualizmu, zainteresowania polskich ekonomistów są w sposób wyjątkowo jednostronny skierowane na studiowanie wyłącznie doświadczeń krajów wysokorozwiniętych, w tym zwłaszcza gospodarki amerykańskiej.”

8 Zasada Anny Kareniny

9 Korzyści skali – czyli powody, dla których Usain Bolt w najwyższej formie nie zawsze wygrywa?

10 Korzyści skali – efekty sieciowe

11 Korzyści skali a defekt koordynacji - model Arthura

12 Efekt Vaneka - Rainerta
Najnowocześniejsze gałęzie kraju słabszego są najbardziej narażone po otwarciu gospodarki, bo: 1) W największym stopniu działają w obszarze rosnących korzyści skali 2)Są najbardziej wrażliwe na spadek własnej produkcji wywołanej przez obca konkurencję 3)Rezultat = dezindustralizacja i ekonomiczne cofnięcie

13 Imbs, Wacziarg (2003): koncentracja sektorowa produkcji a rozwój gospodarczy

14 Co na to klasycy?

15 Czy polityka gospodarcza w ramach założeń Konsensusu Waszyngtońskiego pozwala na dywersyfikację produkcji? 1) ceny rynkowe nie pozwalają ujawnić alokacji zasobów na rynkach, które jeszcze nie istnieją, 2) information and coordination externalities, 3) learning-by-doing

16 Orchid

17 “Self-discovery” model (Haussman, Rodrik 2003)

18 Wybrane efekty zewnętrzne w krajach rozwijających się
Asymetryczna informacja jako źródło niedoskonałości na rynku kapitałowym, (Morduch 1999), Efekty zewnętrzne związane z alokacją wyszkolonych pracowników, Niedoskonałości rynku pracy – system kastowy w Indiach (Munshi, Rosenzweig 2003) Nierówny status wewnątrz rodziny źródłem nieefektywności rynku pracy i niskich stopów zwrotu z edukacji (Udry 1996)

19 Wybrane efekty zewnętrzne w krajach rozwijających się
Finansowanie nowych działalności – nadmierne ryzyko dla kredytodawców związane z brakiem wyników porównawczych,

20 Polityka przemysłowa na świecie
tygrysy azjatyckie (Korea Południowa, Tajwan), Ameryka Południowa – polityka substytucji importu,

21 Embraer

22 Table 1: Top 5 export items (HS4) to the U.S. (in 2000)
Country Item Value ($ mil) Brazil aircraft 1,435 shoes 1,069 non-crude petroleum 689 steel 485 chemical woodpulp 465 Chile copper 457 grapes 396 fish 377 lumber 144 wood 142 Mexico motor vehicles 15,771 crude oil 11,977 computers & peripherals 6, trucks 4,853

23 Powrót polityki przemysłowej w krajach rozwiniętych – The Economist
“Polityka przemysłowa nie jest już tematem tabu”, Mario Monti – byłyEuropejski Komisarz ds. Konkurencji, the Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), Pakiet stymulacyjny Obamy: energia odnawialna, szybka kolej, nowoczesne samochody, Japonia – METI (2009) – nowa strategia, UK - Strategic Investment Fund, Justin Lin, główny ekonomista Banku Światowego w artykule “Growth and Facilitators” popiera koncepcję “dobrej” polityki przemysłowej, SBA, TGV, nuclear power (France), Yozma (Israel), DARPA – internet, NASA, Airbus, “pillar” industries (China): telecoms, information technology, car manufacturing and steel; Dragon chip, supercomputers,

24 Przykłady narzędzi polityki przemysłowej
Cechy: kontekstualność, proces; 1) subsydiowanie kosztów “self-discovery”, 2) mechanizm finansowania przedsięwzięć o wyższym ryzyku, 3) internalizacja defektów koordynacji, 4) publiczne wydatki na B&R, 5) subsydiowanie szkoleń, 6) korzystanie z umiejętności emigrantów,

25 Kilka zasad polityki przemysłowej wg Rodrika
1) zachęty tylko dla nowych działalności, 2) jasne kryteria sukcesu/porażki (produktywność/poziom eksportu) 3) określenie ex ante końca wspomagania, 4) celować w nowe działalności, nie sektory 5) subsydiowane działalności muszą odznaczać się pozytywnymi efektami zewn. lub efektami demonstracyjnymi,

26 Kilka zasad polityki przemysłowej wg Rodrika
6) optymalnie, błedy wyboru “przegranych” powinny się zdarzać, Thomas Watson, the founder of IBM, “If you want to succeed, raise your error rate.” 7) bliskie interakcje rządu z przedsiębiorcami, 8)zdolność agendy zajmującej się polityką przemysłową do “wymyślania swoich celów na nowo”, 9) kontrola agend na najwyższym szczeblu, 10) agendy o udowodnionej skuteczności,

27 Second-best policy Zasoby ludzkie i administacyjne są rzadkie,
Lepiej użyć instrumentu “second-best” efektywnie niż “first-best” nieefektywnie, Np. bank rozwoju a administracja podatkowa,


Pobierz ppt "Dani Rodrik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google