Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian z języka angielskiego w klasie szóstej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian z języka angielskiego w klasie szóstej"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian z języka angielskiego w klasie szóstej

2 Informacje ogólne Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. Przystępują do niego wszyscy uczniowie szóstych klas szkół podstawowych. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

3 Informacje ogólne Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu we wszystkich szkołach podstawowych w całej Polsce, w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Czas trwania sprawdzianu: 45 minut Polecenia na sprawdzianie podawane są w języku polskim.

4 Informacje ogólne Pytania mają charakter zamknięty, typu: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie Duża część materiału ma charakter ikonograficzny. Liczba zadań waha się między 11 a 15.

5 Informacje ogólne Za poszczególne zadania uczniowie otrzymają od 35 do 45 punktów. Punkty zostaną przeliczone na procenty. Końcowa ocena ze sprawdzianu będzie wyrażona w formie procentowej.

6 Informacje ogólne Sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego nie można nie zdać.  Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, wystawione przez OKE.

7 Sprawdzian sprawdza, w jakim stopniu uczeń klasy szóstej spełnia wymagania z zakresu języka angielskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania mogą odnosić się do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego.

8 Sprawdzian testuje znajomość języka na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziomy językowe: poziom podstawowy: A1 i A2 poziom samodzielności: B1 i B2 poziom biegłości: C1 i C2

9 Zestaw zadań egzaminacyjnych obejmuje następujące części:
Rozumienie ze słuchu Znajomość funkcji językowych Znajomość środków językowych Rozumienie tekstów pisanych

10 Udział poszczególnych sprawności w wyniku sumarycznym:
Rozumienie ze słuchu 35% Znajomość funkcji językowych 20% Rozumienie tekstów pisanych 15% 30%

11 Rozumienie ze słuchu CZAS TRWANIA: ok. 17 minut
Czas dotyczy całego nagrania z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań. ŹRÓDŁA TEKSTÓW: adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników języka LICZBA ZADAŃ: 4–5 UDZIAŁ PROCENTOWY: 35%

12 Przykładowe zadanie

13 Przykładowe zadanie

14 Znajomość funkcji językowych
Zadania sprawdzają umiejętność wykorzystywania języka w sytuacjach życia codziennego np. przepraszanie, proponowanie, zapraszanie, reagowanie na wypowiedzi LICZBA ZADAŃ: 2–3 UDZIAŁ PROCENTOWY: 20%

15 Przykładowe zadanie

16 Przykładowe zadanie

17 Znajomość środków językowych
Zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach LICZBA ZADAŃ: 2–3 UDZIAŁ PROCENTOWY: 15%

18 Przykładowe zadanie

19 Przykładowe zadanie

20 Rozumienie tekstów pisanych
Teksty wzorowane są na materiałach autentycznych, ale zawierają uproszczone słownictwo i proste struktury gramatyczne LICZBA ZADAŃ: 3–4 UDZIAŁ PROCENTOWY: 15%

21 Przykładowe zadanie

22 Przykładowe zadanie

23 Przykładowe zadanie

24 Cenne wskazówki dla uczniów 
Uważnie czytaj polecenia. Żadne pytanie nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Nie zaznaczaj pochopnie pierwszej odpowiedzi, która wydaje ci się poprawna. Umiejętnie zarządzaj czasem. Przyjrzyj się ilustracjom i nagłówkom.

25 Nauka języka angielskiego nie musi być nudna.
To nie tylko książki i zeszyty ćwiczeń. W domu uczniowie mogą korzystać z zasobów Internetu i materiałów multimedialnych.

26 Przykładowe strony internetowe łączące naukę z zabawą
https://elt.oup.com/student/project3rdedition https://elt.oup.com/student/stepsfunzone https://elt.oup.com/student/stepsfunzone/gamezone/ https://elt.oup.com/student/ https://www.diki.pl/

27

28 Dziękujemy za uwagę  Anna Mączka Magdalena Bielecka
W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące ze stron:


Pobierz ppt "Sprawdzian z języka angielskiego w klasie szóstej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google