Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian z języka angielskiego w klasie szóstej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian z języka angielskiego w klasie szóstej."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian z języka angielskiego w klasie szóstej

2 Informacje ogólne Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. Przystępują do niego wszyscy uczniowie szóstych klas szkół podstawowych. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

3 Informacje ogólne Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu we wszystkich szkołach podstawowych w całej Polsce, w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Czas trwania sprawdzianu: 45 minut Polecenia na sprawdzianie podawane są w języku polskim.

4 Informacje ogólne Pytania mają charakter zamknięty, typu: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie Duża część materiału ma charakter ikonograficzny. Liczba zadań waha się między 11 a 15.

5 Informacje ogólne Za poszczególne zadania uczniowie otrzymają od 35 do 45 punktów. Punkty zostaną przeliczone na procenty. Końcowa ocena ze sprawdzianu będzie wyrażona w formie procentowej.

6 Informacje ogólne Sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego nie można nie zdać. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, wystawione przez OKE.

7 Sprawdzian sprawdza, w jakim stopniu uczeń klasy szóstej spełnia wymagania z zakresu języka angielskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania mogą odnosić się do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego.

8 Sprawdzian testuje znajomość języka na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziomy językowe: poziom podstawowy: A1 i A2 poziom samodzielności: B1 i B2 poziom biegłości: C1 i C2

9 Zestaw zadań egzaminacyjnych obejmuje następujące części: Rozumienie ze słuchu Znajomość funkcji językowych Znajomość środków językowych Rozumienie tekstów pisanych

10 Udział poszczególnych sprawności w wyniku sumarycznym: Rozumienie ze słuchu 35% Znajomość funkcji językowych 20% Rozumienie tekstów pisanych 15% Rozumienie tekstów pisanych 30%

11 Rozumienie ze słuchu CZAS TRWANIA: ok. 17 minut Czas dotyczy całego nagrania z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań. ŹRÓDŁA TEKSTÓW: adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników języka LICZBA ZADAŃ:4–5 UDZIAŁ PROCENTOWY: 35%

12 Przykładowe zadanie

13

14 Znajomość funkcji językowych Zadania sprawdzają umiejętność wykorzystywania języka w sytuacjach życia codziennego np. przepraszanie, proponowanie, zapraszanie, reagowanie na wypowiedzi LICZBA ZADAŃ:2–3 UDZIAŁ PROCENTOWY: 20%

15 Przykładowe zadanie

16

17 Znajomość środków językowych Zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach LICZBA ZADAŃ:2–3 UDZIAŁ PROCENTOWY: 15%

18 Przykładowe zadanie

19

20 Rozumienie tekstów pisanych Teksty wzorowane są na materiałach autentycznych, ale zawierają uproszczone słownictwo i proste struktury gramatyczne LICZBA ZADAŃ:3–4 UDZIAŁ PROCENTOWY: 15%

21 Przykładowe zadanie

22

23

24 Cenne wskazówki dla uczniów Uważnie czytaj polecenia. Żadne pytanie nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Nie zaznaczaj pochopnie pierwszej odpowiedzi, która wydaje ci się poprawna. Umiejętnie zarządzaj czasem. Przyjrzyj się ilustracjom i nagłówkom.

25 Nauka języka angielskiego nie musi być nudna. To nie tylko książki i zeszyty ćwiczeń. W domu uczniowie mogą korzystać z zasobów Internetu i materiałów multimedialnych.

26 Przykładowe strony internetowe łączące naukę z zabawą https://elt.oup.com/student/project3rdedition https://elt.oup.com/student/stepsfunzone https://elt.oup.com/student/stepsfunzone/gamezone/ https://elt.oup.com/student/ http://www.storylineonline.net/ http://www.magickeys.com/books/ http://www.oxfordowl.co.uk/for-home/reading-site/find-a- book/storyteller-videos https://www.diki.pl/

27

28 Dziękujemy za uwagę Anna Mączka Magdalena Bielecka W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące ze stron: http://www.pearson.pl/ http://cke.edu.pl/


Pobierz ppt "Sprawdzian z języka angielskiego w klasie szóstej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google