Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Dr L. Kucharski Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Łódzki UŻYTKI PRZYRODNICZE I GRUNTY ORNE Dr W. Kotowski, Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Dr L. Kucharski Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Łódzki UŻYTKI PRZYRODNICZE I GRUNTY ORNE Dr W. Kotowski, Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Dr L. Kucharski Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Łódzki UŻYTKI PRZYRODNICZE I GRUNTY ORNE Dr W. Kotowski, Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich IMUZ Falenty

2 UŻYTKI PRZYRODNICZE Typy biotopów Cenne przyrodniczo fragmenty naturalnych ekosystemów Znaczenie dla rolnictwa Tereny nieprodukcyjne Główne kryteria identyfikacyjne specyficzna struktura i miejsce w krajobrazie

3 UŻYTKI PRZYRODNICZE Zachowanie w niezmienionym stanie Utrzymanie niezmienionych warunków siedliskowych W niektórych przypadkach usuwanie krzewów i drzew

4 UŻYTKI PRZYRODNICZE – szuwary i ziołorośla Typy biotopów brzegi wód, rowy, cieki, zaniedbane łąki podmokłe Znaczenie dla rolnictwa nieprodukcyjne Główne kryteria identyfikacyjne specyficzna struktura i miejsce w krajobrazie charakterystyczne gatunki roślin

5 UŻYTKI PRZYRODNICZE – szuwary i ziołorośla „Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.” Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. W Polsce znajduje się ponad 5300 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ok. 38 tys. ha.

6 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla płat wilgotnych ziołorośli z kwitnącą wiązówką błotną Fot.: W. Kotowski

7 wiązówka błotna (wilgotne ziołorośla) Fot.: W. Kotowski UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla

8 bodziszek błotny (wilgotne ziołorośla)

9 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla rutewka żółta (wilgotne ziołorośla)

10 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla kozłek lekarski (wilgotne ziołorośla) Fot.: W. Kotowski

11 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla tojeść pospolita (wilgotne ziołorośla)

12 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla Krwawnica pospolita (wilgotne ziołorośla)

13 szuwary: - manny mielec (pierwszy plan) - trzcinowy (drugi plan) Fot.: W. Kotowski UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla

14 typowe miejsce występowania szuwarów i wilgotnych ziołorośli to brzegi cieków, starorzeczy i oczek wodnych Fot.: W. Kotowski UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla

15 szuwar oczeretu jeziornego (brzegi wód stojących) Fot.: W. Kotowski

16 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla kłoć wiechowata (brzegi wód stojących)

17 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla jeżogłówka gałęzista (szuwary) Fot.: M. Szewczyk

18 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla turzyca nibyciborowata

19 UŻYTKI PRZYRODNICZE – torfowiska Typy biotopów torfowiska wysokie (siedlisko Natura 2000) torfowiska przejściowe (siedlisko Natura 2000) Znaczenie dla rolnictwa nieużytek Główne kryteria identyfikacyjne bagienny charakter siedliska oraz warsywa mszysta zdominowana przez mchy torfowce występowanie gatunków charakterystycznych

20 UŻYTKI PRZYRODNICZE – torfowiska rozmieszczenie siedlisk Natura 2000 Torfowiska przejściowe Torfowiska wysokie

21 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska torfowisko wysokie w zarastającym dole potorfowym Fot.: M. Szewczyk

22 mchy torfowce – ich masowe występowanie to najbardziej typowa cecha torfowisk wysokich i przejściowych Fot.: M. Szewczyk UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska

23 torfowisko wysokie z masowo występującą rosiczką okrągłolistną Fot.: M. Szewczyk UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska

24 rosiczka okrągłolistna UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska

25 bagno zwyczajne

26 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska modrzewnica zwyczajna

27 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska wrzosiec bagienny

28 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska bażyna czarna

29 UŻYTKI PRZYRODNICZE – inne cenne siedliska, do rozważenia w programie 2007-2011 Luźne murawy napiaskowe Szuwary kłociowe Zadrzewienia śródpolne Jałowczyska …

30 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom miłek szkarłatny

31 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom miłek letni

32 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom czechrzyca grzebieniowa

33 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom przewiercień okrągłolistny

34 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom mak piaskowy mak polny

35 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom chaber bławatek

36 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom Kąkol polny

37 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom kanianka lnowa

38 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom lnicznik właściwy

39 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom złocień polny

40 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom Najważniejszymi zagrożeniami dla chwastów polnych są: zanik całych, tradycyjnych gałęzi uprawy i przemysłu wiejskiego, jak np. uprawa lnu; ulepszenie metod oczyszczania materiału siewnego z nasion chwastów; chemizacja gospodarki rolnej.


Pobierz ppt "Prof. Dr L. Kucharski Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Łódzki UŻYTKI PRZYRODNICZE I GRUNTY ORNE Dr W. Kotowski, Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google