Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UŻYTKI PRZYRODNICZE I GRUNTY ORNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UŻYTKI PRZYRODNICZE I GRUNTY ORNE"— Zapis prezentacji:

1 UŻYTKI PRZYRODNICZE I GRUNTY ORNE
Dr W. Kotowski, Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich IMUZ Falenty Prof. Dr L. Kucharski Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Łódzki

2 UŻYTKI PRZYRODNICZE Typy biotopów Znaczenie dla rolnictwa
Cenne przyrodniczo fragmenty naturalnych ekosystemów Znaczenie dla rolnictwa Tereny nieprodukcyjne Główne kryteria identyfikacyjne specyficzna struktura i miejsce w krajobrazie

3 UŻYTKI PRZYRODNICZE Zachowanie w niezmienionym stanie
Utrzymanie niezmienionych warunków siedliskowych W niektórych przypadkach usuwanie krzewów i drzew

4 UŻYTKI PRZYRODNICZE – szuwary i ziołorośla
Typy biotopów brzegi wód, rowy, cieki, zaniedbane łąki podmokłe Znaczenie dla rolnictwa nieprodukcyjne Główne kryteria identyfikacyjne specyficzna struktura i miejsce w krajobrazie charakterystyczne gatunki roślin

5 UŻYTKI PRZYRODNICZE – szuwary i ziołorośla
„Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.” Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. W Polsce znajduje się ponad 5300 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ok. 38 tys. ha.

6 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
płat wilgotnych ziołorośli z kwitnącą wiązówką błotną Fot.: W. Kotowski

7 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
wiązówka błotna (wilgotne ziołorośla) Fot.: W. Kotowski

8 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
bodziszek błotny (wilgotne ziołorośla)

9 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
rutewka żółta (wilgotne ziołorośla)

10 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
Fot.: W. Kotowski UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla kozłek lekarski (wilgotne ziołorośla)

11 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
tojeść pospolita (wilgotne ziołorośla)

12 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
Krwawnica pospolita (wilgotne ziołorośla)

13 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
szuwary: - manny mielec (pierwszy plan) - trzcinowy (drugi plan) Fot.: W. Kotowski

14 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
typowe miejsce występowania szuwarów i wilgotnych ziołorośli to brzegi cieków, starorzeczy i oczek wodnych Fot.: W. Kotowski

15 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
Fot.: W. Kotowski UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla szuwar oczeretu jeziornego (brzegi wód stojących)

16 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
kłoć wiechowata (brzegi wód stojących)

17 UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla
Fot.: M. Szewczyk UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla jeżogłówka gałęzista (szuwary)

18 turzyca nibyciborowata
UŻYTKI PRZYRODNICZE szuwary i ziołorośla turzyca nibyciborowata

19 UŻYTKI PRZYRODNICZE – torfowiska
Typy biotopów torfowiska wysokie (siedlisko Natura 2000) torfowiska przejściowe Znaczenie dla rolnictwa nieużytek Główne kryteria identyfikacyjne bagienny charakter siedliska oraz warsywa mszysta zdominowana przez mchy torfowce występowanie gatunków charakterystycznych

20 UŻYTKI PRZYRODNICZE – torfowiska rozmieszczenie siedlisk Natura 2000
Torfowiska przejściowe Torfowiska wysokie

21 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska
Fot.: M. Szewczyk UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska torfowisko wysokie w zarastającym dole potorfowym

22 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska
mchy torfowce – ich masowe występowanie to najbardziej typowa cecha torfowisk wysokich i przejściowych Fot.: M. Szewczyk

23 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska
torfowisko wysokie z masowo występującą rosiczką okrągłolistną Fot.: M. Szewczyk

24 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska
rosiczka okrągłolistna

25 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska
bagno zwyczajne

26 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska
modrzewnica zwyczajna

27 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska
wrzosiec bagienny

28 UŻYTKI PRZYRODNICZE torfowiska
bażyna czarna

29 UŻYTKI PRZYRODNICZE – inne cenne siedliska, do rozważenia w programie 2007-2011
Luźne murawy napiaskowe Szuwary kłociowe Zadrzewienia śródpolne Jałowczyska

30 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom
miłek szkarłatny

31 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom
miłek letni

32 czechrzyca grzebieniowa
GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom czechrzyca grzebieniowa

33 przewiercień okrągłolistny
GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom przewiercień okrągłolistny

34 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom
mak polny mak piaskowy

35 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom
chaber bławatek

36 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom
Kąkol polny

37 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom
kanianka lnowa

38 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom
lnicznik właściwy

39 GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom
złocień polny

40 Najważniejszymi zagrożeniami dla chwastów polnych są:
GRUNTY ORNE – rośliny towarzyszące uprawom Najważniejszymi zagrożeniami dla chwastów polnych są: zanik całych, tradycyjnych gałęzi uprawy i przemysłu wiejskiego, jak np. uprawa lnu; ulepszenie metod oczyszczania materiału siewnego z nasion chwastów; chemizacja gospodarki rolnej.


Pobierz ppt "UŻYTKI PRZYRODNICZE I GRUNTY ORNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google