Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza numeryczna i symulacja systemów Przegląd metod optymalizacji numerycznej Janusz Miller.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza numeryczna i symulacja systemów Przegląd metod optymalizacji numerycznej Janusz Miller."— Zapis prezentacji:

1 Analiza numeryczna i symulacja systemów Przegląd metod optymalizacji numerycznej Janusz Miller

2 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 2 Numeryczne metody optymalizacji Deterministyczne (klasyczne) * bez ograniczeń: - bezgradientowe: + simpleks Neldera-Meada, + spadku względem współrzędnych (Gaussa-Seidela), + Powella, Rosenbrocka, Hooke’a-Jeevesa,... - gradientowe pierwszego rzędu: + największego spadku, + gradientów sprzężonych. - gradientowe drugiego rzędu i „superliniowe”: + Newtona, BFGS, + „Trust region”. * z ograniczeniami: + eliminacji zmiennych, + Lagrange’a, + z funkcją kary, + SQP. Niedeterministyczne - Monte Carlo, symulowane wyżarzanie, algorytmy genetyczne i ewolucyjne, algorytmy rojowe itp.

3 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 3 Cel Znaleźć gdy zadanie bez ograniczeń, gdy zadanie z ograniczeniami. Szukanie postępuje krok po kroku: - wektor wyznaczający kierunek kroku, - liczba określająca długość kroku.

4 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 4 Oznaczenia GradientHesjan Funkcja celu

5 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 5 Metoda simpleksów Neldera-Meada 1. W przestrzeni n wymiarowej tworzymy wokół punktu x0 simpleks n+1 wymiarowy. 2. Porządkujemy punkty simpleksu tak, aby f(x i )=f(x n ), to kontrakcja między m a lepszym(r,x n+1 ) a. jeżeli f(r)=f(x n+1 ), to obliczamy cc=m+(x n+1 -m)/2, jeżeli f(cc) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/16/5249446/slides/slide_5.jpg", "name": "ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 5 Metoda simpleksów Neldera-Meada 1.", "description": "W przestrzeni n wymiarowej tworzymy wokół punktu x0 simpleks n+1 wymiarowy. 2. Porządkujemy punkty simpleksu tak, aby f(x i )=f(x n ), to kontrakcja między m a lepszym(r,x n+1 ) a. jeżeli f(r)=f(x n+1 ), to obliczamy cc=m+(x n+1 -m)/2, jeżeli f(cc)

6 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 6 Metody rozwiązywania układów równań nieliniowych Metoda simpleks (Nelder-Mead) s x1 cc c r x n+1 m

7 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 7 Podstawowe schematy jednego kroku metod optymalizacji A: 1. Wyznaczenie kierunku poszukiwania minimum p k. 2. Wykonanie kroków (w tym kierunku) do minimum. B: (Trust Region) 1. Określenie maksymalnej długości kroku. 2. Wyznaczenie kierunku, w którym należy wykonać krok.

8 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 8 Poszukiwanie na kierunku (line search methods) Szukanie minimum na kierunku: Obliczanie wartości funkcji w kolejnych punktach, aż do napotkania wzrostu wartości funkcji. Interpolacja wielomianem Lagrange’a 3 ostatnich punktów. Przybliżone minimum w minimum paraboli. Kryterium wyboru długości “kroku”  Warunek Wolfe’a: Redukcja wartości funkcji powinna być proporcjonalna do długości kroku oraz do pochodnej kierunkowej: (nierówność Armijo) Wybór metody zależy od kosztu zmiany kierunku (zerowy albo obliczanie gradientu lub hesjanu).

9 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 9 Metoda spadku względem współrzędnych (Gauss-Seidel, coordinate descent method) Grupa A, Bez ograniczeń, bezgradientowa: Idea: Szukanie minimum na kierunkach kolejnych współrzędnych.

10 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 10 Przykład:

11 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 11 Metoda spadku względem współrzędnych

12 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 12 Metoda spadku względem współrzędnych

13 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 13 Metoda najszybszego spadku (steepest descent) Grupa A Bez ograniczeń gradientowa (pierwszego rzędu) Idea:

14 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 14 Metoda najszybszego spadku

15 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 15 Metoda gradientów sprzężonych Conjugate gradient (CG) method Grupa A Bez ograniczeń Gradientowa (pierwszego rzędu) Idea:

16 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 16 Numeryczne metody optymalizacji Metoda Newtona Szybka -metoda gradientowa drugiego rzędu. Skuteczna - w pobliżu minimum (ogólnie - gdy model 2. rzędu dobrze przybliża funkcję), - gdy hesjan jest macierzą dodatnio określoną. Kosztowna - wymaga częstego obliczania hesjanu.

17 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 17 Metoda Newtona (Grupa A) Przykład:

18 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 18 Numeryczne metody optymalizacji (Grupa A) Quasi-Newton Zbieżność superliniowa (rząd > 1). Mniejszy koszt - nie wymagają obliczania hesjanu. Hesjan zastąpiony macierzą B k - uaktualnianą informacją o funkcji uzyskaną w kolejnych krokach - zmiana gradientu wzdłuż kierunku poszukiwań dostarcza przybliżoną informację o drugiej pochodnej. Najbardziej popularna BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb,Shanno):

19 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 19 Trust-Region Methods (Grupa B) Idea: - Budujemy model otoczenia punktu x k B k - wg Newtona, CG, BFGS itp.. - Szukamy minimum w tym otoczeniu - Promień  ustalany na podstawie zgodności modelu i funkcji celu w poprzednim kroku.

20 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 20 funkcja f model m “trust region”  Idea metody Trust-Region

21 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 21 Trust-Region Methods Metoda Dogleg Schemat algorytmu: - Wyznaczamy punkt Cauchy’ego (punkt na kierunku antygradientu, w którym model ma minimum). - Drogę do punktu x k+1 skłądamy z odcinka do punktu Cauchy’ego i odcinka od punktu Cauchy’ego do minimum modelu. - Jeżeli wiarygodność modelu jest mała, to dominuje najszybszy spadek. - Jeżeli wiarygodność jest duża, to dominuje model 2. rzędu. - Są metody bardziej zaawansowane np. Levenberga - Marquardta

22 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 22 Ilustracja kroku metody metody Dogleg

23 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 23 Numeryczne metody optymalizacji z ograniczeniami - ograniczenia równościowe i nierównościowe, - Metody: * eliminacja zmiennych, * metody z funkcją kary, * metoda Lagrange’a - Warunek konieczny 1. rzędu - Warunek 2. rzędu - Quadratic Programming - SQP - Sequential Quadratic Programming

24 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 24 Kryterium stopu Minimum lokalne a globalne. W zastosowaniu do rozwiązywania układów równań nieliniowych - istotna jest znajomość funkcji celu punkcie minimalnym. “Numeryczna niejednoznaczność” zera - błąd numeryczny obliczania wartości funkcji.

25 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 25 Numeryczne metody optymalizacji Metody niedeterministyczne: - Monte Carlo, - symulowane wyżarzanie, - algorytmy genetyczne i ewolucyjne, - algorytmy rojowe, - wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe.

26 ANiSS 2014/15 - Metody optymalizacji 26 O czym należy pamiętać: Algorytm poszukiwania minimum w kierunku. Podstawowe schematy jednego kroku metod optymalizacji. W których metodach jest obliczany gradient funkcji. W których metodach jest obliczany hesjan. Ogólny schemat algorytmu: - Neldera-Mead’a, - spadku wzdłuż współrzędnych, - najszybszego spadku, - gradientu sprzężonego, - Newtona, - quasi-newtonowskiego (np.BFGS), - trust-region, - Monte-Carlo. Zalety i wady poszczególnych metod.


Pobierz ppt "Analiza numeryczna i symulacja systemów Przegląd metod optymalizacji numerycznej Janusz Miller."

Podobne prezentacje


Reklamy Google