Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA
...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje... ks. prof. Józef Tischner EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA INFORMACJE DLA UCZNIÓW

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA Nauka w technikum trwa 4 lata. Program nauczania zawiera zajęcia z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Celem nadrzędnym jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia dyplomu technika ekonomisty, ukończenie szkoły i przystąpienie do egzaminu maturalnego. Najważniejsze przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza rachunkowość i analiza finansowa pracownia ekonomiczna pracownia rachunkowości język angielski zawodowy Praktyki zawodowe: 6 tygodni w klasach II - III ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

3 wykształcenie średnie
TECHNIK EKONOMISTA Aby uzyskać dyplom TECHNIKA EKONOMISTY należy spełnić następujące warunki: wykształcenie średnie Kwalifikacja A.36 Kwalifikacja A.35 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 Świadectwo potwierdzające kwalifikacje uzyskuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. W ZSEIU egzaminy organizowane są w 3 sesjach w ciągu roku szkolnego: w czerwcu, we wrześniu i w styczniu Uczeń zgłasza się do egzaminu składając odpowiednią DEKLARACJĘ w ściśle określonym terminie - nie później niż 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną. Termin złożenia deklaracji określa dyrektor OKE. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części: część pisemna część praktyczna Uczeń otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację jeśli zda obie części egzaminu część pisemna – min 50% punktów część praktyczna – min 75% punktów ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 CZĘŚĆ PISEMNA polega na rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań z zakresu wymagań określonej kwalifikacji. Egzamin może mieć formę pisemną (arkusz egzaminacyjny) lub elektroniczną (egzamin zdawany przy komputerze z wykorzystaniem aplikacji egzaminacyjnej). Formę egzaminu w danej sesji ustala Dyrektor Szkoły. Część pisemna trwa 60 minut. W czasie egzaminu pisemnego MOŻNA korzystać z kalkulatora. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego z zakresu wymagań określonej kwalifikacji. Egzamin przeprowadzany jest na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer z odpowiednim oprogramowaniem zgodnym z wymaganiami określonymi przez Centralną Komisją Egzaminacyjną Czas trwania części praktycznej określany jest przed każdą sesją egzaminacyjną. W czerwcu 2015 egzamin trwa 180 minut. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

8 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 Szczegółowe informacje na temat zakresu wymagań i zadań w każdej części poszczególnych kwalifikacji przekażą nauczyciele przedmiotów zawodowych. Potrzebne informacje zajdziesz również w informatorach zamieszczonych na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej („nowy” egzamin zawodowy) ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

9 TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 Wyniki obu części egzaminu przekazywane są do szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora OKE. (ok. 2 miesiące po egzaminie) W sesji czerwiec 2015 ogłoszenie wyników nastąpi 1 września 2015. Uczeń, który zdał obie części egzaminu otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację. Świadectwo jest dokumentem, który należy przechowywać, ponieważ będzie potrzebne do uzyskania DYPLOMU TECHNIKA EKONOMISTY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 Uczeń, który nie zdał JEDNEJ lub OBU CZĘŚCI egzaminu może przystąpić do nich ponownie w jednej z kolejnych sesji egzaminacyjnych. Każdorazowo należy złożyć nową DEKLARACJĘ przystąpienia do egzaminu z zaznaczeniem części egzaminu do której uczeń zamierza przystąpić. UWAGA! Zgłoszenie do egzaminu musi nastąpić w odpowiednim terminie – do sesji „styczeń 2016” należy się zgłaszać w pierwszych dniach września 2015. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE NIE MAJĄ WPŁYWU NA PROMOCJĘ UCZNIA DO KLASY NASTĘPNEJ. Uczeń, który ukończył szkołę, ale nie zdał wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikację może przystąpić do nich w dowolnym terminie po zakończeniu nauki. W tym przypadku deklarację składa samodzielnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 CZERWIEC A.35 WRZESIEŃ STYCZEŃ CZERWIEC A.36 MATURA CZERWIEC KIEDY MOŻNA ZDAWAĆ EGZAMIN? klasa II klasa III klasa IV termin główny egzaminu w danej kwalifikacji dostępne terminy egzaminów poprawkowych ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

13 TECHNIK EKONOMISTA Harmonogram egzaminów w sesji 152 (czerwiec 2015)
KWALIFIKACJA A.35 CZĘŚĆ PISEMNA: 22 czerwca 2015 (poniedziałek) godz sala 201, 204 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 24 czerwca 2015 (środa) godz sala 101, 208 KWALIFIKACJA A.36 CZĘŚĆ PISEMNA: 22 czerwca 2015 (poniedziałek) godz sala 204 25 czerwca 2015 (czwartek) godz sala 101, 208 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl
TECHNIK EKONOMISTA A.36 A.35 WYKAZ PRZYBORÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYWANIA W CZASIE EGZAMINU (SESJA CZERWIEC 2015) KWALIFIKACJA A.35 CZĘŚĆ PISEMNA: kalkulator prosty kalkulator prosty , linijka (np. 20 cm lub dłuższa), ołówek, gumka CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: KWALIFIKACJA A.36 CZĘŚĆ PISEMNA: kalkulator prosty CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: kalkulator prosty ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

15 WAŻNE INFOMACJE DLA ZDAJĄCYCH:
Przed sesją egzaminacyjną dokładnie sprawdź terminy egzaminów wyznaczonych przez dyrektora szkoły. Sprawdź, co możesz mieć ze sobą na egzaminie (legitymacja lub dowód, czarny długopis, kalkulator prosty oraz przybory, których wykaz jest określany przed każdą sesją) Wszystkie niedozwolone przedmioty (plecak, torba, TELEFON KOMÓRKOWY lub inne urządzenia elektroniczne) zostawiamy w szatni. Na każdy egzamin uczniowie zgłaszają się przed salą na 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu. Na każdy egzamin uczeń przychodzi w stroju galowym. W czasie egzaminu wykonuj polecenia Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego. Pamiętaj, jeśli nie przestrzegasz procedur, możesz zostać usunięty z sali, a twój egzamin zostanie unieważniony. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

16 WAŻNE INFOMACJE DLA ZDAJĄCYCH:
Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przestąpić do wyznaczonego egzaminu niezwłocznie przekaż (ty lub twoi rodzice) tę informację do szkoły - telefonicznie lub przez Librus Jeśli nie przystąpisz do egzaminu będziesz mógł to zrobić w kolejnej sesji, oczywiście po wcześniejszym złożeniu deklaracji. O terminach składania deklaracji przypomina wychowawca klasy. Pamiętaj jednak, że to TY jesteś odpowiedzialny za to, aby złożyć SWOJĄ deklarację. Terminy składania deklaracji są corocznie ustalane, ale w przybliżeniu jest to styczeń, marzec i wrzesień każdego roku. Sam kontroluj, które kwalifikacje lub ich części są zdane – tak, żebyś mógł się zgłosić do prawidłowego egzaminu. Wyniki swoich egzaminów możesz sprawdzić u wychowawcy klasy (Librus). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zapytaj - wicedyrektora szkoły lub kierownika szkolenia praktycznego. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI

17 ...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje...
ks. prof. Józef Tischner POWODZENIA!!!


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google