Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE DLA WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH INSPEKTORÓW DS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE DLA WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH INSPEKTORÓW DS"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE DLA WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH INSPEKTORÓW DS
SZKOLENIE DLA WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH INSPEKTORÓW DS. PASZ, UTYLIZACJI I FARMACJI Jachranka, wrzesień 2014 r.

2 Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji
System TRACES. Zasady handlu wspólnotowego ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Eksport produktów pochodnych Hanna Balcerak Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji

3 art. 48 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009
Informacja do właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia oraz przeznaczenia o zamiarze przywozu materiał kategorii 1, kategorii 2 oraz mączkę mięsno-kostną lub tłuszcz zwierzęcy pochodzący z materiałów kategorii 1 i kategorii 2. Decyzja Właściwego organu miejsca przeznaczenia przesyłki (zgoda na przyjęcie lub odmowa w formie decyzji administracyjnej) Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia informuje właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia za pomocą systemu Traces o każdej wysyłce do państw członkowskich przeznaczenia: materiału kategorii 1, kategorii 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego pochodzącego z materiałów kategorii 1 i kategorii 2; przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego z materiału kategorii 3. Właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia, poinformowany o wysyłce, informuje przez system Traces właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia o jej dostarczeniu.

4 System TRACES a zgoda kompetentnych władz państwa członkowskiego na przywóz ubocznych produktów zwierzęcych oraz produktów pochodnych (art. 48 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009) Zgoda kompetentnych władz kraju przeznaczenia TRACES Kat.1 TAK Kat.2 Kat. 3 NIE Mączki mięsno-kostne i tłuszcze kat. 1 i tłuszcze kat. 2 PAP Tłuszcze kat. 3 Obornik nieprzetworzony Obornik przetworzony

5 Od 2012 roku możliwość używania w handlu wewnątrzwspólnotowym do powiadomień w systemie TRACES o przesyłkach UPPZ – aplikacji DOCOM; Potwierdzanie przesyłek w procedurze kanalizacji, reimportu, składu celnego – CVED P; Przekazanie uprawnień podmiotom gospodarczym do wystawiania DOCOM.

6 Potwierdzenie w systemie TRACES dostarczenia przesyłki kat
Potwierdzenie w systemie TRACES dostarczenia przesyłki kat. 1, 2 oraz PAP (art. 48 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009) Pismo Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpuf-71-21/2014(1) z dnia 27 lutego 2014 roku; Instrukcja Głównego Lekarza weterynarii Nr GIWpr /2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie procedur obowiązujących przy nadzorze i kontroli zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych przez podmioty sektora utylizacyjnego oraz zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie potwierdzania przesyłek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych w systemie TRACES

7

8 V. ZASADY POTWIERDZANIA PRZESYŁEK UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PRODUKTÓW POCHODNYCH W SYSTEMIE TRACES

9 Liczba powiadomień w Traces (od 1.01.2013)
Kod CN Liczba powiadomień w Traces (od ) 051199 produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1|lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi 1260 UPPZ oraz PP kat. 1 oraz kat. 2 (surowy UPPZ, mączki mięsno-kostne, tłuszcze utylizacyjne) do przetworzenia; do celów technicznych; mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów; skwarki 1240 PP kat. 3 (PAP- mączki zwierzęce, z krwi) Produkty z krwi??? Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych 570 (PAP z ryb) Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 4 Obornik nieprzetworzony NO lub PG zawierające PAP/mączkę kat. 2

10

11 Wystawienie DOCOM na UPPZ

12 Profil użytkownika

13 Powiadomienie o przesyłce

14

15

16 Informacja o przesyłce

17 Informacja o przewoźniku

18 Wydruk HD

19 Wydruk HD

20 Wydruk HD

21 Potwierdzenie przesyłki poprzez dokonanie kontroli

22 Naruszenia

23 Identyfikacja prowadzonych kontroli
Ustalenie sposobu przekazania przez nadzorowany podmiot informacji o dostarczeniu przesyłki oraz kopii DH (fax, ); Prowadzenie rejestru dokonanych kontroli; L.p. Data powiadomienia Waga produktu Dostawca HD przesyłki Kontrola Uwagi 1 26 060 Harms & Reinsch KG ok. P 2 25 500 Harms & Reinsch KG N Inna waga niż w HD przesyłki 3 4

24 Nieprawidłowości stwierdzone w systemie TRACES:
Wystawienie przez państwo pochodzenia przesyłki DOCOM na podmiot, który jest pośrednikiem papierowym w obrocie produktów pochodnych (dotyczy przesyłek PAP). Działanie – zaznaczenie podczas kontroli zakładki „Niewłaściwe miejsce przeznaczenia” Brak powiadomień w systemie TRACES o przesyłkach uppz lub produktów pochodnych, wystawionych przez państwo pochodzenia przesyłki. Działanie – powiadomienie za pośrednictwem GIW kompetentnej władzy miejsca pochodzenia przesyłki Brak potwierdzenia przez PLW miejsca przeznaczenia przesyłki Działanie – weryfikacja kontroli na poziomie GIW Niewłaściwe kody celne (CN), nadawane przesyłkom

25 Nieprawidłowości stwierdzone w systemie TRACES:
Wystawienie przez państwo pochodzenia przesyłki DOCOM z opóźnieniem po fizycznym przybyciu przesyłki do zakładu przeznaczenia. Działanie – powiadomienie za pośrednictwem GIW kompetentnej władzy miejsca pochodzenia przesyłki Wystawienie przez państwo pochodzenia przesyłki uppz świadectw INTRA zamiast DOCOM. Działanie – zaznaczenie podczas kontroli zakładki „Niezgodność w dokumentach” Nieprawidłowe informacje o rodzaju (PAP zamiast hydrolizowane białko rybne) oraz kategorii przesyłki (DOCOM- kat. 1, fizycznie –kat.3) Działanie – zaznaczenie podczas kontroli zakładki „Brak lub nieprawidłowe oznakowanie” Brak potwierdzenia dotarcia przesyłki przez właściwe władze miejsca jej przeznaczenia Działanie – powiadomienie za pośrednictwem GIW kompetentnej władzy miejsca przeznaczenia przesyłki

26 Organizacje

27 Dziękuję za uwagę!

28 Export ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
Art. 43 rozporządzenia 1069/2009 Zakaz wywozu do państw trzecich uppz: - do spalania lub na składowisko odpadów; - do wykorzystania w przedsiębiorstwach biogazu lub kompostowni (nie dotyczy państw OECD) Brak możliwości eksportu UPPZ i PP kat. 1 oraz kat. 2 Eksport UPPZ i PP kat. 3 – Instrukcja GLW Nr GIWue /11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie postępowania z weterynaryjnymi świadectwami zdrowia dla towarów przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich Eksport PAP – weryfikacja dokumentacji z odprawy celnej oraz współpraca ze Służbą Celną

29 Obecnie możliwy jest eksport PAP z Polski do:
Wietnamu Bangladeszu Tajlandii (audyt) Ukrainy Rosji (audyt) Mołdawii Azerbejdżanu Kirgistan oraz Uzbekistan (pozwolenia indywidualne) W roku 2013 wyeksportowano do krajów trzecich ponad 75 tys. ton PAP 29


Pobierz ppt "SZKOLENIE DLA WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH INSPEKTORÓW DS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google