Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Bartyna 1 Programowanie zaawansowane LINQ to XML.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Bartyna 1 Programowanie zaawansowane LINQ to XML."— Zapis prezentacji:

1 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 1 Programowanie zaawansowane LINQ to XML

2 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna XML  XML (ang. Extensible Markup Language) – rozszerzalny język znaczników – uniwersalny, formalny język przeznaczony do reprezentowania danych w strukturalizowany sposób.  XML stał się standardem jako format, w jakim są przechowywane i przesyłane dane.  Zapewnia całkowitą niezależność od platformy sprzętowej, programowej i systemu operacyjnego. 2

3 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Wykorzystanie XML w.NET  Pliki konfiguracyjne aplikacji przechowywane są w formacie XML,  Typ DataSet w technologii ADO.NET pozwala na zapisanie i wczytanie w prosty sposób danych w postaci dokumentów XML,  Windows Presenteation Fundation wykorzystuje gramatykę opartą na XML-u (XAML) do reprezentacji interfejsu graficznego.  Windows Commucication Fundation (jak również oryginalne API zdalnych wywołań) jako sformatowane łańcuchy znaków (XML). 3

4 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Specyfikacja W3C  Mimo, że rzeczywiście XML jest powszechnie wykorzystywany, API do jego przetwarzania (zgodne ze specyfikacjami W3C) jest bardzo obszerne i złożone (DOM, SAX, XPath, XQuery, itd.).  Również platforma.NET zapewnia swoją wersję API do przetwarzana XML w pakiecie System.Xml.dll.  Jest ona zgodna ze specyfikacjami W3C (posiada również kilka swoich dodatków: modele XmlReader/XmlWriter). 4

5 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna LINQ to XML  Tak jak LINQ to SQL integruje manipulowanie relacyjnymi bazami danych bezpośrednio z językiem programowania, tak LINQ to XML chce osiągnąć ten sam rezultat w stosunku do przetwarzania danych zapisanych w formacie XML.  LINQ to XML pozwala na wydobycie podzbioru danych z istniejącego dokumentu XML za pomocą zapytań,  Pozwala również na tworzenie, modyfikowanie i parsowanie XMLowych dokumentów.  LINQ to XML może być postrzegany jako ”lepszy DOM”,  LINQ to SQL może współpracować z typami z ADO.NET. Podobnie LINQ to XML może współpracować z wieloma składowymi pakietu System.Xml.dll. 5

6 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Pakiet System.Xml.Linq  Pakiet definiujący przestrzenie nazw związane z LINQ to XML to System.Xml.Linq. Jest on standardowo dołączany do każdego z nowo utworzonych projektów.  Pakiet ten definiuje typy w trzech różnych przestrzeniach nazw: System. Xml.Linq - bazowa przestrzeń zawiera zbór typów reprezentujących różne aspekty dokumentu XML, System.Xml.Schema, System.Xml.Xpath. 6

7 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Pakiet System.Xml.Linq (2) 7

8 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna „DOM-owe API”  Utwórzmy dokument za pomocą API zgodnego z W3C DOM. 8

9 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna „DOM-owe API” c. d. 9

10 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna „DOM-owe API” c. d. (2) 10

11 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna „DOM-owe API” c. d. (3) 11

12 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Wynikowy dokument XML 12

13 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Definiowanie tego samego dokumentu za pomocą LINQ to XML. Nowe API (LINQ to XML) 13

14 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Cechy nowego AIPI  LINQ to XML, od strony porównania z DOM-owym API, różni się od niego w następujących aspektach: Konstrukcja drzewa XML, Najważniejszy jest element, nie dokument, Definiowanie przestrzeni nazw i prefiksów, Wydobywanie wartości węzłów. 14

15 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Funkcyjne konstruowania drzewa XML  W LINQ to XML do konstrukcji drzewa XML stosuje się nową technikę nazwaną konstrukcją funkcyjną.  Pozwala ona na definiowanie schematu podczas konstruowania obiektów XML i inicjalizacji wartości. 15

16 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Dokumenty nie są obowiązkowe  W DOM API wymagane jest, aby każdy nowo utworzony element należał do obiektu dokumentu.  W LINQ to XML nie ma takiego obowiązku. Możliwe jest tworzenie i przetwarzanie samych elementów (XElement).  Oczywiście w razie potrzeby możemy również utworzyć dokument. 16

17 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Nazwy, przestrzenie nazw i prefiksy  Aby dodać przestrzeń nazw do nazwy elementu wystarczy utworzyć obiekt klasy XNamespace i powiązać go z wybraną nazwą.  Można go również podać bezpośrednio w konstruktorze elementu. 17

18 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Nazwy, przestrzenie nazw i prefiksy (2)  Dodajmy przestrzeń nazw do naszego przykładu. 18

19 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Nazwy, przestrzenie nazw i prefiksy (3)  Zdefiniowana przestrzeń nazw jest dołączana jako domyślna przestrzeń nazw (bez definicji prefiksu). 19

20 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Nazwy, przestrzenie nazw i prefiksy (4)  Jeżeli chcemy zdefiniować prefiks, dodajemy go jako atrybut elementu. 20

21 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Wydobywanie wartości węzła  Aby wydobyć wartość węzła wystarczy go rzutować na odpowiedni typ.  Jawne rzutowanie z węzła zostało zdefiniowane dla następujących typów: string, int, int?, uint, uint?, long, long?, ulong, ulong?, bool, bool?, float, float?, double, double?, decimal, decimal?, TimeSpan, TimeSpan?, DateTime, DateTime?, GUID, i GUID?. 21

22 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Wydobywanie wartości węzła, przykład 22

23 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Model obiektów LINQ to XML 23

24 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Tworzenie dokumentu z zapytania LINQ 24

25 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Parsowanie, zapisywanie i wczytywanie XMLa 25

26 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Nawigowanie po dokumencie 26

27 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Modyfikowanie dokumentu 27

28 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Modyfikowanie dokumentu, przykład 2 28

29 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Obsługa zdarzeń obiektów XML 29

30 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Wykorzystanie LINQ 30

31 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Dziękuję za uwagę 31


Pobierz ppt "Waldemar Bartyna 1 Programowanie zaawansowane LINQ to XML."

Podobne prezentacje


Reklamy Google