Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IZBA GOSPODARCZA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IZBA GOSPODARCZA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 IZBA GOSPODARCZA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO
Materiał Informacyjny. Podsumowanie 4 miesięcy działalności 27 maja 2015r.

2 Cele statutowe a dotychczasowe działania
Zgodnie z postanowieniami Statutu IGPF ma m. in. za zadanie: reprezentować i chronić interesów członków ; pomagać w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem pośrednictwa finansowego przez jej członków; ustanawiać i promować wysokie standardy świadczenia usług pośrednictwa finansowego jako usługi wyłącznej lub usługi realizowanej wraz z usługami pośrednictwa ubezpieczeniowego, obrotem dewizowym, pośrednictwem w zakresie odszkodowań lub innym podobnym; organizować działania ułatwiające i poprawiające warunki prowadzenia przez członków działalności, w tym także pomoc w tworzeniu wspólnych organizacji gospodarczych. -we wszystkich tych zadaniach przewidzianych par.5 Statutu prowadzimy lub rozpoczęliśmy działania. O szczegółowych działaniach możemy informować członków Izby, których reprezentuje IGPF. Niniejszy materiał przedstawia jedynie tematy, terminy i rodzaje prowadzonych działań.

3 Sposób działania - korzyści dla członków IGPF
Forum (wymiana informacji i spostrzeżeń, wzajemna rada, rozpoznanie i kierowanie) Stałe kontakty członków z biurem IGPF (czynnym codziennie w godzinach 10-14). Wyjaśnienia kwestii prawnych, spotkania z osobami poszkodowanymi, porady, ogólne wsparcie Gromadzenie informacji i prowadzenie analiz umożliwia organizację racjonalnych działań. Członkowie Izby nie są skazani na „chodzenie do prawników”, nie muszą organizować się na własną rękę i ponosić samemu koszty takiej pomocy, której nie można ukształtować efektywnie w krótkim czasie. Prace Zarządu i organów Izby w interesie ogółu, argumentacja prawna i gospodarcza jest stale powiększana i traktowana jako narzędzie do ochrony interesów agentów bankowych – członków IGPF

4 Dotychczasowe wystąpienia i analizy IGPF
Przeanalizowano umowy pod kątem podatkowym (udostępnienie lokali i pracowników bez VAT) oraz cywilnoprawnym (brak możliwości dochodzenia świadczeń wyrównawczych za odbierane agentom produkty bankowe, które oparte były na wynagrodzeniu jednorazowym). Dokonano analizy umowy w zakresie ewentualnej niezgodności z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Rozpoczęto analizy rynku właściwego, na którym prowadzą działalność agenci bankowi. IGPF zbiera ankiety od członków. Ustalono wiele problemów do rozwiązania m.in.: konwoje, kwestia łączenia działalności z innymi operacjami gospodarczymi takim jak ubezpieczenia, działalność kantorowa. Rozszerzony zakres działania ochrony konkurencji. Nawiązano kontakty ze środowiskiem naukowym celem rozpoznania poszczególnych aspektów współpracy banku z agentami bankowymi w świetle nauki bankowości i prawa bankowego.

5 Złożone pisma, spotkania i posiedzenia organów IGPF. Agenda
I posiedzenie Zarządu z dnia 27 stycznia 2015 r.(przed rejestracją Izby) - przyjęcie pism do PKO BP S.A. nt. powstania Izby oraz jej statusu prawnego, a także pisma z uwagami do propozycji Banku w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego Odpowiedź Banku PKO BP z dnia 9 lutego 2015 r. II posiedzenie Zarządu oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2015 – przygotowanie Komunikatu na temat stanu pracy oraz założeń do odpowiedzi dla Banku oraz dalszych działań Pismo IGPF z dnia 25 lutego 2015 r. oraz pismo z dnia 27 lutego 2015 r. (przyjęte Uchwałą Zarządu nr 4/2015 w trybie intermedialnym) Wystąpienia z dnia 5 marca 2015 r. do Banków działających w Polsce z propozycją współpracy Przygotowanie ankiety działalności własnego przedsiębiorstwa – agenta bankowego PKO BP

6 Agenda IGPF c.d. Pismo z dnia 24 marca 2015 r. do PKO BP S.A z wnioskiem o wstrzymanie procesu zawierania nowych umów wraz ze wskazaniem podstawowych zapstrzeń zawartych w postanowieniach umownych. Odpowiedź PKO BP z dnia 30 marca 2015 r. Zebranie Zarządu IGPF oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 21 kwietnia 2015 r. – przedstawienie przygotowanych analiz prawnych dla celów wewnętrznych IGPF Pismo z dnia 2 maja 2015 r. z zaproszeniem do spotkania w IGPF dla Dyrektora Marcina Szostaka Przygotowanie analizy potencjału współpracy IGPF z PKO BP. Wartości dodatnie dla obu stron. Spotkanie Prezesa IGPF z Wiceprezesem PKO BP na zaproszenie indywidualne w dniu 4 maja 2015 w siedzibie Banku PKO BP – nt. poprawy bezpieczeństwa i warunków rozwoju obu stron, wprowadzenia dialogu i partnerskich rozmów, zwiększenia efektywności gospodarczej Banku i przedsiębiorstw agentów bankowych, kontroli ryzyka prawnego.

7 Agenda IGPF c.d. Spotkanie członków Zarządu IGPF z Wiceprezesem Jackiem Obłękowskim w dniu 8 maja 2015 r.  Walne Zebranie Członków IGPF (regiony centralne i północne) celem wyboru delegatów do IGPF (8 maja 2015, Warszawa, ul. Puławska 145). Spotkanie informacyjne zainteresowanych wstąpieniem do IGPF agentów bankowych III posiedzenie Zarządu – omówienie kwestii spotkań poszczególnych członków Zarządu z bankiem (3 odrębne spotkania) oraz komunikacji z członkami IGPF. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków IGPF na dzień 12 czerwca 2015 r. w Częstochowie (województwa opolskie, śląskie, dolnośląskie, małopolskie)


Pobierz ppt "IZBA GOSPODARCZA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google