Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1."— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1

2 2 J EDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW : KWASY KARBOKSYLOWE HANNA GULIŃSKA

3 Budowa kwasów karboksylowych KWASY KARBOKSYLOWE – pochodne węglowodorów zawierające w swej cząsteczce grupę karboksylową: karbonylową –C(O)– i hydroksylową –OH

4 Grupa funkcyjna GRUPA KARBOKSYLOWA grupa karbonylowa C O OH grupa hydroksylowa

5 POWTÓRZMY Grupa funkcyjna

6 6 Wzór ogólny MONOHYDROKSYLOWE NASYCONE KWASY ALIFATYCZNE C n H 2n+1 COOH liczba atomów węgla

7 Nazewnictwo kwasów karboksylowych Nazwa alkanu Wzór sumaryczny alkanu Nazwa kwasu karboksylowego Wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego metan CH 4 kwas metanowy

8 Nazewnictwo kwasów karboksylowych Nazwa alkanu Wzór sumaryczny alkanu Nazwa kwasu karboksylowego Wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego metan CH 4 kwas metanowy etanC2H6C2H6 kwas etanowy

9 Nazewnictwo kwasów karboksylowych Nazwa alkanu Wzór sumaryczny alkanu Nazwa kwasu karboksylowego Wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego metan CH 4 kwas metanowy etanC2H6C2H6 kwas etanowy propanC3H8C3H8 kwas propanowy

10 Nazewnictwo kwasów karboksylowych KWASY KARBOKSYLOWE wzór sumarycznynazwa systematyczna nazwa zwyczajowa H C OOH metanowy mrówkowy C H 3 C OOH etanowy octowy C 2 H 5 C OOH propanowy propionowy C 3 H 7 C OOH butanowy masłowy C 4 H 9 C OOH pentanowy walerianowy

11 Podaj nazwę systematyczną kwasu karboksylowego Polecenie

12 kwas etanowy Podaj nazwę systematyczną kwasu karboksylowego 1 2 Polecenie

13 Podaj nazwę systematyczną kwasu karboksylowego Polecenie

14 Podaj nazwę systematyczną kwasu karboksylowego kwas 2-hydroksypropanowy ( kwas mlekowy ) 1 2 3 Polecenie

15 Model cząsteczki kwasu 2-hydroksypropanowego

16 1.Wskaż, gdzie w modelu kwasu 2-hydroksypropanowego znajdują się: grupa karbonylowa oraz grupa hydroksylowa. 2.Przeanalizuj, w jaki sposób łączą się ze sobą atomy węgla, tlenu oraz wodoru w tych grupach. 3.Za pomocą programu ChemSkech narysuj wzór kwasu 2-hydroksypropanowego. 4.Obejrzyj narysowaną przez Ciebie strukturę w przestrzeni trójwymiarowej, wykorzystując funkcje programu ChemSketch o nazwie 3D Viewer. Polecenie

17 1.Narysuj w dowolnym programie wzory półstrukturalne izomerów kwasów karboksylowych o czterech atomach węgla, podstawionych jednym atomem chloru. 2.Wyszukaj w zasobach Internetu informacje na temat rodzaju izomerii powyższych związków. 17 Polecenie

18 18 CH 3 CH 2 CH COOH Cl CH 3 CH CH 2 COOH Cl Izomeria izomeria podstawienia

19 Narysuj wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego kwas 4-bromobut-2-enowy Polecenie

20 Narysuj wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego kwas 4-bromobut-2-enowy Polecenie

21 1.Wyszukaj w zasobach Internetu temperatury wrzenia sześciu wybranych kwasów karboksylowych. 2. Posortuj je w programie Excel. 3. Zrób odpowiedni wykres zależności temperatury wrzenia kwasów karboksylowych od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach. Polecenie

22 Otrzymywanie kwasów karboksylowych utlenianie odpowiednich węglowodorówutlenianie alkoholi I-rzędowychutlenianie aldehydów w próbie Tollensa i próbie Trommerawęglowodory nienasycone + tlenek węgla(II)utlenianie aldehydu octowego – kwas octowyfermentacja octowa – kwas octowy

23 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 1.utlenianie odpowiednich węglowodorów CH 4 + O 2 1.utlenianie odpowiednich węglowodorów CH 4 + O 2

24 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 1.utlenianie odpowiednich węglowodorów 2CH 4 + 3O 2 2HCOOH + 2H 2 O 1.utlenianie odpowiednich węglowodorów 2CH 4 + 3O 2 2HCOOH + 2H 2 O kat. kwas metanowy

25 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 2. utlenianie alkoholi I-rzędowych przy zastosowaniu K 2 Cr 2 O 7 lub KMnO 4 CH 3 OH + [O] 2. utlenianie alkoholi I-rzędowych przy zastosowaniu K 2 Cr 2 O 7 lub KMnO 4 CH 3 OH + [O]

26 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 2. utlenianie alkoholi I-rzędowych przy zastosowaniu K 2 Cr 2 O 7 lub KMnO 4 CH 3 OH + 2[O] HCOOH + H 2 O 2. utlenianie alkoholi I-rzędowych przy zastosowaniu K 2 Cr 2 O 7 lub KMnO 4 CH 3 OH + 2[O] HCOOH + H 2 O H+H+ kwas metanowy

27 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 3. utlenianie aldehydów w próbie Tollensa i próbie Trommera

28 28 Polecenie Korzystając z programu Word, napisz równania reakcji chemicznych zachodzących podczas próby Tollensa i próby Trommera.

29 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 3. utlenianie aldehydów w próbie Tollensa HCHO + Ag 2 O HCOOH + 2Ag↓ 3. utlenianie aldehydów w próbie Tollensa HCHO + Ag 2 O HCOOH + 2Ag↓ kwas metanowy

30 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 3. utlenianie aldehydów w próbie Trommera HCHO + 2Cu(OH) 2 HCOOH + Cu 2 O↓ + 2H 2 O 3. utlenianie aldehydów w próbie Trommera HCHO + 2Cu(OH) 2 HCOOH + Cu 2 O↓ + 2H 2 O kwas metanowy

31 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 4. węglowodory nienasycone + tlenek węgla(II) CH 3 CH CH 2 + CO + H 2 O 4. węglowodory nienasycone + tlenek węgla(II) CH 3 CH CH 2 + CO + H 2 O

32 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 4. węglowodory nienasycone + tlenek węgla(II) CH 3 CH CH 2 + CO + H 2 O CH 3 CH 2 CH 2 COOH 4. węglowodory nienasycone + tlenek węgla(II) CH 3 CH CH 2 + CO + H 2 O CH 3 CH 2 CH 2 COOH kwas butanowy

33 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 5. utlenianie aldehydu octowego CH 3 CHO + O 2 5. utlenianie aldehydu octowego CH 3 CHO + O 2

34 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 5. utlenianie aldehydu octowego 2 CH 3 CHO + O 2 2CH 3 COOH 5. utlenianie aldehydu octowego 2 CH 3 CHO + O 2 2CH 3 COOH kat. kwas octowy

35 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 6. fermentacja octowa C 2 H 5 OH + O 2 6. fermentacja octowa C 2 H 5 OH + O 2

36 Otrzymywanie kwasów karboksylowych 6. fermentacja octowa C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O 6. fermentacja octowa C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O kwas etanowy (octowy) ( ocet winny ) enzym oksydaza

37 Właściwości kwasów karboksylowych zależą od: rodzaju grupy węglowodorowej połączonej z grupą funkcyjną obecności grupy karbonylowej oraz grupy hydroksylowej Właściwości fizyczne kwasów karboksylowych

38 KWAS METANOWY (MRÓWKOWY) → bezbarwna ciecz o ostrym, duszącym zapachu → dobrze rozpuszcza się w wodzie i miesza się z nią w każdym stosunku → związek żrący, powoduje korozję → wykazuje dużą lotność → drażni błony śluzowe, drogi oddechowe i oczy KWAS ETANOWY (OCTOWY) → czysty jest bezbarwną cieczą o drażniącym zapachu → dobrze rozpuszcza się w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych → związek żrący → ulega kontrakcji przy mieszaniu z wodą

39 39 OCET – zwykle 6-cio lub 10% wodny roztwór kwasu octowego. Ma kwaśny smak i ostry, charakterystyczny zapach. Stosowany do zakwaszania potraw, jako środek czyszczący oraz dezynfekujący. Właściwości fizyczne kwasów karboksylowych

40 40 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych LODOWATY KWAS OCTOWY Skąd ta nazwa? Kwas octowy krzepnie w temperaturze 16,6 o C. Powstają wówczas kryształy podobne do lodu.

41 Przypomnijmy Co to jest asocjacja?

42 Przypomnijmy ASOCJACJA Zjawisko fizyczne polegające na tworzeniu agregatów dwucząsteczkowych połączonych wiązaniami wodorowymi lub łańcuchów złożonych z wielu cząsteczek. ASOCJACJA Zjawisko fizyczne polegające na tworzeniu agregatów dwucząsteczkowych połączonych wiązaniami wodorowymi lub łańcuchów złożonych z wielu cząsteczek.

43 43 Właściwości fizyczne kwasów karboksylowych

44 Polecenie Korzystając z dowolnego programu (np. Scratch), przygotujcie w 4-osobowych grupach grę typu Snake. Wąż ma się powiększać tylko po „zjedzeniu” wzoru kwasu karboksylowego.

45 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Kwasy karboksylowe mają odczyn kwasowy. kwas octowy CH 3 COOH

46 46 W wodnym roztworze kwasu etanowego zachodzi reakcja dysocjacji jonowej : CH 3 COOH Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

47 47 W wodnym roztworze kwasu etanowego zachodzi reakcja dysocjacji jonowej : CH 3 COOH CH 3 COO - + H + anion etanianowy (octowy) H2OH2O Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

48 48 Kwas mrówkowy i kwas octowy spalają się niebieskim płomieniem. Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

49 49 Kwasy karboksylowe są palne. spalanie całkowite HCOOH + O 2 CH 3 COOH + O 2 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

50 50 Kwasy karboksylowe są palne. spalanie całkowite 2HCOOH + O 2 2CO 2 + 2H 2 O CH 3 COOH + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

51 Korzystając z informacji znalezionych w Internecie, przygotuj kartę charakterystyki kwasu octowego. Polecenie

52 52 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Reakcja kwasu octowego z magnezem

53 53 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Reakcja kwasu octowego z magnezem CH 3 COOH + Mg

54 54 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Reakcja kwasu octowego z magnezem 2CH 3 COOH + Mg (CH 3 COO) 2 Mg + H 2  octan magnezu

55 55 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Zobojętnianie kwasów karboksylowych zasadą sodową

56 56 Właściwości chemiczne alkoholu etylowego kwas octowy CH 3 COOH roztwór NaOH + fenoloftaleina Reakcja kwasu octowego z wodorotlenkiem sodu

57 57 Reakcja kwasu octowego z wodorotlenkiem sodu CH 3 COOH + NaOH Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

58 58 Reakcja kwasu octowego z wodorotlenkiem sodu CH 3 COOH + NaOH CH 3 COONa + H 2 O Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych octan sodu

59 59 Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II) Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

60 60 CH 3 COOH + CuO Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II)

61 61 2 CH 3 COOH + CuO (CH 3 COO) 2 Cu + H 2 O octan miedzi(II) Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II)

62 Sformułuj wnioski, ilustrując przebieg doświadczenia Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II) odpowiednimi rysunkami (korzystaj z programów graficznych) Polecenie

63 1. Wyszukaj w zasobach Internetu informacje na temat kwasu mrówkowego. 2. Utwórz krótką notatkę na ten temat korzystając z edytora tekstu i grafiki. Polecenie

64 64 Wykazanie właściwości redukujących kwasu mrówkowego Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

65 Polecenie 1.Jaką rolę pełni kwas mrówkowy, a jaką manganian(VII) potasu w tym doświadczeniu? 2.Wyszukaj w zasobach Internetu informacje na temat możliwych stopni utlenienia atomu węgla w związkach organicznych.

66 66 Reakcja kwasu mrówkowego z roztworem manganianu(VII) potasu i kwasem siarkowym(IV) Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych HCOOH + KMnO 4 + H 2 SO 4 reduktorutleniacz

67 67 Reakcja kwasu mrówkowego z roztworem manganianu(VII) potasu i kwasem siarkowym(IV) Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych 5HCOOH + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 5CO 2  + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O

68 68 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Reakcje, którym ulegają zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne: z aktywnymi metalami z tlenkami metali z wodorotlenkami metali z solami słabszych kwasów dysocjacja elektrolityczna Reakcje, którym ulegają zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne: z aktywnymi metalami z tlenkami metali z wodorotlenkami metali z solami słabszych kwasów dysocjacja elektrolityczna

69 69 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Porównanie mocy kwasów karboksylowych

70 70 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych DEKARBOKSYLACJA – reakcja chemiczna, w której usunięta zostaje grupa karboksylowa i wydziela się tlenek węgla(IV) CH 3 COOH T

71 71 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych DEKARBOKSYLACJA – reakcja chemiczna, w której usunięta zostaje grupa karboksylowa i wydziela się tlenek węgla(IV) CH 3 COOH CH 4 + CO 2  T

72 72 Odwodnienie kwasu mrówkowego Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

73 73 Dysocjacja jonowa soli kwasów karboksylowych: CH 3 COONa Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych

74 74 Dysocjacja jonowa soli kwasów karboksylowych: CH 3 COONa CH 3 COO - + Na + Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych H2OH2O anion etanianowy (octowy)

75 75 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych 1.Jaki odczyn wykazują sole kwasów karboksylowych? 2. Jaki może być dalszy przebieg powyższej reakcji?

76 76 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Jony octanowe przereagują z cząsteczkami wody i zajdzie hydroliza anionowa : CH 3 COO - + H 2 O

77 77 Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych Jony octanowe przereagują z cząsteczkami wody i zajdzie hydroliza anionowa : CH 3 COO - + H 2 O CH 3 COOH + OH - Sole kwasów karboksylowych mają odczyn zasadowy.

78 78 Zastosowanie kwasów karboksylowych KWAS MRÓWKOWY – HCOOH składnik preparatów grzybobójczych i zakwaszających składnik preparatów do garbowania skór i impregnacji tkanin jako konserwant o silnych właściwościach grzybobójczych (E236) w pszczelarstwie do zwalczania roztocza varroa destructor składnik leków przeciwreumatycznych

79 79 Zastosowanie kwasów karboksylowych KWAS OCTOWY – CH 3 COOH ocet spożywczy konserwant w napojach gazowanych (E260), składnik: rozpuszczalników leków (np. aspiryny) substrat wielu syntez, np. do produkcji: farb i barwników tworzyw sztucznych niepalnej taśmy filmowej

80 80 KWAS BENZOESOWY konserwant (E210) składnik gum do żucia dodatek do lodów składnik leków do użytku zewnętrznego substrat wielu syntez organicznych Zastosowanie kwasów karboksylowych

81 81 Zastosowanie kwasów karboksylowych KWAS ACETYLOSALICYLOWY – składnik leków KWAS ADYPINOWY – regulator kwasowości KWAS AKRYLOWY – soczewki kontaktowe KWAS CYTRYNOWY – środki czystości

82 82 1.Korzystając z dowolnego programu, zapisz wzór sumaryczny i narysuj wzór półstrukturalny kwasu migdałowego. 2.Korzystając z dowolnego programu (na przykład Molecular Weight Calculator) podaj wartość jego masy cząsteczkowej. Polecenie

83 Model cząsteczki kwasu etanodiowego

84 Korzystając z dowolnego programu do modelowania struktury związków chemicznych (na przykład ISIS Draw) narysuj cząsteczkę kwasu etanodiowego (szczawiowego). Polecenie

85 85 Wyższe kwasy karboksylowe WYŻSZE KWASY KARBOKSYLOWE Kwasy karboksylowe o długich łańcuchach węglowych. Kwasy tłuszczowe – składniki naturalnych tłuszczów. kwas oleinowy

86 86 Wyższe kwasy karboksylowe WYŻSZE KWASY KARBOKSYLOWE nazwa zwyczajowa kwas palmitynowy kwas stearynowy kwas oleinowy wzór sumaryczny C 15 H 31 COOHC 17 H 35 COOHC 17 H 33 COOH nazwa systematyczna kwas heksadek an owy kwas oktadek an owy kwas cis- oktadek en owy

87 87 Wyższe kwasy karboksylowe WYŻSZE KWASY KARBOKSYLOWE nazwa zwyczajowa kwas palmitynowy kwas stearynowy kwas oleinowy stan skupieniabiała substancja stałabezbarwna, oleista ciecz rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalne w wodzie spalaniespalają się żółtym płomieniem odbarwienie wody bromowej NIE TAK

88 88 Otrzymywanie mydła Wyższe kwasy karboksylowe

89 89 Związki Grignarda Związki Grignarda (nazwisko odkrywcy) to związki magnezoorganiczne o wzorze ogólnym: RMgX łańcuch węglowy fluorowiec Reagują z wodą, tlenem, tlenkiem węgla(IV) i większością związków organicznych. Przykładem jest bromek fenylomagnezowy. Związki Grignarda (nazwisko odkrywcy) to związki magnezoorganiczne o wzorze ogólnym: RMgX łańcuch węglowy fluorowiec Reagują z wodą, tlenem, tlenkiem węgla(IV) i większością związków organicznych. Przykładem jest bromek fenylomagnezowy.

90 90 Otrzymywanie bromku fenylomagnezowego mechanizm film Związki Grignarda

91 91 Związki Grignarda 1.Wyszukaj w zasobach Internetu informacje na temat kwasu benzoesowego. 2.Korzystając z edytora tekstu i grafiki utwórz krótką notatkę na ten temat. Zapisz wzór sumaryczny kwasu benzoesowego.

92 92 mechanizm film Związki Grignarda Otrzymywanie kwasu benzoesowego z bromku fenylomagnezowego

93 93 Korzystając z edytora tekstu i grafiki utwórz ilustrowaną notatkę na temat właściwości i zastosowania: kwasu salicylowego kwasu szczawiowego kwasu ftalowego Polecenie

94 Korzystając z zasobów Internetu, w 4-osobowych grupach utwórzcie bazę danych obejmującą najważniejsze właściwości kwasów karboksylowych.

95 Powtórzmy budowę i nazewnictwo kwasów karboksylowych GRA EDUKACYJNA MEMORY 1.Skorzystaj z gotowej gry Memory. Klikaj w zakryte karty i szukaj par. 2.Przygotuj samodzielnie podobną grę, korzystając z dowolnego programu (np. Scratch lub Flash). Polecenie

96


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google