Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapisy na zajęcia B i C na rok akademicki 2015 / 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapisy na zajęcia B i C na rok akademicki 2015 / 2016."— Zapis prezentacji:

1 zapisy na zajęcia B i C na rok akademicki 2015 / 2016

2 poziomy zajęć A –podstawowy kanon wiedzy psychologicznej –wykłady i ćwiczenia –semestry I-V B – kursy służące pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii –wykłady i konwersatoria –semestry VI-X C - kursy służące dalszemu pogłębieniu i ukierunkowaniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii i\lub zdobyciu umiejętności praktycznych –ćwiczenia i warsztaty –semestry VII-X seminaria –kursowe – semestr VI –magisterskie – semestry VII-X

3 ścieżki psychologia kliniczna opiekun - prof. Mariola Bidzan psychologia dzieci i młodzieży opiekun – prof. Małgorzata Lipowska patologie społeczne i psychologia sądowo- penitencjarna opiekun – prof. Beata Pastwa-Wojciechowska psychologia organizacji, zarządzania i marketingu opiekun – prof. Anna Zawadzka psychologia rodziny opiekun - prof. Teresa Rostowska psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju opiekun – dr Natasza Kosakowska - Berezecka

4 zajęcia obowiązkowe – II - III rok (studia stacjonarne i niestacjonarne) aby zaliczyć ścieżkę każda ścieżka ma 5 zajęć obowiązkowych B Każda ścieżka podzielona na moduły Realizacja modułu – wybór w ramach niego kursów minimum 10 / 12 ECTS –Ścieżka I stopnia –Realizacja I ścieżki specjalizacyjne – 34 punkty (min)) –Ścieżka II stopnia –Realizacja II ścieżki specjalizacyjnej – 22 punkty (min) aby zaliczyć studia Realizacja programu studiów (30 ECTS na semestr) Przedmioty do wyboru z poziomu B – 56 punkty (min) seminarium kursowe seminarium magisterskie

5 zajęcia obowiązkowe – II - III rok (neurobiopsychologia) Realizacja programu studiów zgodnie z planem Zajęcia do wyboru od VII semestru Zajęcia do wyboru podzielone na moduły Przedmioty do wyboru z poziomu B – 42 punkty (min) Przedmioty do wyboru z neurobiologii – 22 punkty (min) Na V roku max 22 pkt ECTS w ramach modułów ścieżek specjalizacyjnych spoza specjalności Neurobiopsychologia Seminarium kursowe i magisterskie

6 zajęcia obowiązkowe – IV rok (studia stacjonarne i niestacjonarne) aby zaliczyć ścieżkę każda ścieżka ma 5 zajęć obowiązkowych B –Ścieżka I stopnia –300 godzin zajęć ( w tym 5 przedmiotów obowiązkowych) –Ścieżka II stopnia –200 godzin ( w tym 5 przedmiotów obowiązkowych) aby zaliczyć studia poziom A rocznie – 70 ECTS (IV – V rok) – 450 godzin min. 540 godz. zajęć B seminarium kursowe seminarium magisterskie

7 zajęcia obowiązkowe – IV rok (neurobiopsychologia) Realizacja programu studiów zgodnie z planem Zajęcia do wyboru od VII semestru Na V roku połowa godzin w ramach modułów ścieżek specjalizacyjnych spoza specjalności Neurobiopsychologia Seminarium kursowe i magisterskie Przedmioty do wyboru z poziomu B – minimum 450 godzin

8 zapisy wyłącznie drogą internetową Portal Studenta

9 plan plan zajęć poziomu B i C w roku akademickim 2015 / 2016 dostępny będzie na stronie Instytutu łącznie z katalogami kursów Termin publikacji planu i wykazu kursów – od 15 lipca 2015 Termin publikacji szczegółowych sylabusów – od 15 lipca 2015 Termin rozpoczęcia zapisów internetowych –1 września 2015

10 rok II wybiera zajęcia na semestr letni: (studia stacjonarne i niestacjonarne) Ścieżka / ścieżki specjalizacyjne seminarium kursowe – 4 ECTS kursy z poziomu B – 22 ECTS

11 rok II wybiera zajęcia na semestr letni: (neurobiopsychologia) seminarium kursowe – 4 ECTS

12 terminarz zapisów rok II 1 wrzesień – wtorek –deklaracja ścieżki / ścieżek –seminarium kursowe 9.00-20.00– studia dzienne i NBP, studia wieczorowe i zaoczne 4 wrzesień – piątek –tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek 9.00-20.00 5 wrzesień (sobota) – 13 wrzesień (niedziela) –wszystkie zajęcia od 9.00 – do końca zapisów – 20.00

13 rok III wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni: (studia stacjonarne i niestacjonarne) seminarium magisterskie – 1 2 ECTS kursy z poziomu B i C – 44 ECTS Semestr zimowy – 24 ECTS Semestr letni – 20 ECTS –realizacja praktyki zawodowej 4 ECTS –NBP – tylko w ramach fakultetów dla specjalności neurobiopsychologia –Nie można przekroczyć ustalonego progu godzin

14 Rok III Studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)  Semestr zimowy – 24 ECTS – 225 h (max)  Semestr letni – 20 ECTS – 165 h (max) Studia niestacjonarne (zaoczne)  Semestr zimowy – 24 ECTS – 135 h (max)  Semestr letni – 20 ECTS – 99 h (max)

15 terminarz zapisów rok III 2 wrzesień– sroda –seminarium magisterskie 9.00-20.00 4 wrzesień – piątek –tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek 9.00-20.00 5 wrzesień (sobota) – 13 wrzesień (niedziela) –wszystkie zajęcia od 9.00 –do końca zapisów – godz. 20.00

16 rok IV wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni: kursy z poziomu B i C – 450 h - 60 ECTS kurs 30 h – 4 ECTS kurs 15 h – 2 ECTS –Po 225 h - 30 ECTS na każdy semestr

17 rok IV NBP wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni: kursy z poziomu B i C – 450 h- 60 ECTS kurs 30 h – 4 ECTS kurs 15 h – 2 ECTS Max 225 h (30 ECTS) spoza specjalności Po 225 h – 30 ECTS na każdy semestr

18 terminarz zapisów rok IV 3 wrzesień– czwartek –tylko IV rok –tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek 9.00-20.00 4 wrzesień– piątek –zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek oraz spoza (wszystkie zajęcia) 9.00-20.00 5 wrzesień (sobota) – 13 wrzesień (niedziela) –wszystkie zajęcia od 9.00 do końca zapisów – godz. 20.00

19 Terminarz cd 14 wrzesień (poniedziałek) - decyzja o anulowaniu przedmiotów / grup 15 wrzesień – 4 października – samodzielna korekta zapisów przez studentów na oba semestry – blokada możliwości wypisania się poniżej minimum 8 luty – 21 luty – samodzielna korekta zapisów na semestr letni -= blokada możliwości wypisania się poniżej minimum

20 Uwaga!!! Nie ma możliwości wypisania się z wybranego przedmiotu w przypadku zagrożenia jego anulowaniem (poniżej progu wydziałowego) Nie będzie możliwości odblokowania czy korekty list zapisów po wskazanych terminach !!!! Niestawienie się na egzamin lub niedostarczenie pracy zaliczeniowej jednoznaczne z oceną niedostateczną Student, który nie figuruje na protokole lub liście osób zapisanych nie ma możliwości jego zaliczenia Zasady realizacji przedmiotów awansem Przygotowanie pedagogiczne

21 Uwaga!!! Nie ma możliwości zwiększenia samowolnego limitu miejsc na dany przedmiot czy seminarium Zmiana seminarium kursowego wymaga zgody Dyrekcji IP Zmiana seminarium magisterskiego wymaga pisemnego podania, pisemnej zgody obu promotorów i zgody Dyrekcji IP


Pobierz ppt "Zapisy na zajęcia B i C na rok akademicki 2015 / 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google