Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ MECHANICZNY Zalety SolidWorks w procesie konstrukcji Zielona Góra 2008 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ MECHANICZNY Zalety SolidWorks w procesie konstrukcji Zielona Góra 2008 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ MECHANICZNY Zalety SolidWorks w procesie konstrukcji Zielona Góra 2008 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

2 W prezentacji zostaną przedstawione zalety stosowania programu SolidWorks w procesie konstrukcji.  SolidWorks jest jednym z wielu programów dostępnych na rynku do modelowania 3D.  Potężne narzędzie wspomagające pracę konstruktorów dzięki wysokiej funkcjonalności w połączeniu z automatyzacją wielu zadań.  SolidWorks został wyposażony w wiele funkcjonalnych dodatków.  SolidWorks współpracuje ze wszystkimi popularnymi programami CAD/CAM/CAE.

3 Porównanie pakietów SolidWorks

4 Podstawowe aplikacje konstrukcyjne

5 Dodatki SolidWorks 1.Narzędzia CAD.  SolidWorks Toolbox,  FeatureWorks,  SolidWorks Utilites,  SolidWorks Task Scheduler. 2.Narzędzia do publikacji.  eDrawings Professional,  SolidWorks Animator,  PhotoWorks,  3D Instant Website. 3.Narzędzia wspomagające.  PDMWorks,  SolidWorks Routing,  DWGgateway.

6 Przegląd dodatków eDrawings Professional PhotoWorks SolidWorks Animator SolidWorks Toolbox SolidWorks Utilites COSMOSXpress

7 Nowości w SolidWorks 2008  W SolidWorks 2008 został znacznie zmieniony interfejs.  Wszystkie te zmiany mają na celu usprawnienie procesu projektowania poprzez ograniczenie zbędnych ruchów myszką, łatwiejszy dostęp do narzędzi, większe możliwości dostosowania pasków oraz okien w obszarze graficznym.  W nowej wersji mamy do dyspozycji szereg narzędzi umożliwiających szybkie przeszukiwanie zasobów, nowe sposoby otwierania dokumentów czy np. klipart projektów.  Realview nabrało większego znaczenia poprzez możliwość wyświetlania zaawansowanych grafik w nowej scenerii – co w większym stopniu odzwierciedla realizm prezentowanego obiektu.

8 SWIFT Instant3D  Obecnie mamy możliwość manipulowania kształtem – geometrią modelu 3D poprzez przeciąganie odpowiednich uchwytów w obszarze graficznym. To nowe narzędzie sprzyja oszczędności czasu gdyż nie musimy każdorazowo edytować szkicu czy też operacji.  Zmian dokonuje się poprzez przeciąganie uchwytów wzdłuż wirtualnej linijki – ustawiając precyzyjnie żądaną wartość. Ciekawostką jest tutaj operacja wyciągnięcia, która wykorzystując ten sam szkic w jednym kierunku może być dodaniem, a w przeciwnym wycięciem materiału – zależy to tylko od kierunku przeciągnięcia uchwytu.  Nowym rozwiązaniem jest także ruchomy przekrój, po zdefiniowaniu którego można modyfikować geometrię przeciągając za widoczne w tym przekroju krawędzie.

9 SWIFT DimXpert  Narzędzie DimXpert umożliwia automatyczne generowanie wymiarów modelu wraz z odpowiednimi tolerancjami. Zdefiniowane w ten sposób schematy mogą być zapisane wraz z częścią i pobrane podczas tworzenia dokumentacji.  SolidWorks 2008 automatycznie generuje widoki umieszczając zdefiniowane wcześniej tolerowane wymiary jak również tolerancje położenia i kształtu w odpowiednich widokach.  Takie działanie znacznie skraca proces przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej.

10 Large Assembly Management Tools  Kolejne udogodnienia aby ułatwić użytkownikom pracę z dużymi złożeniami.  Jest to możliwe dzięki zaawansowanemu wyborowi, umożliwiającym pracę lokalnie na selektywnie odizolowanych komponentach.  Dysponujemy nowym sposobem otwierania dokumentów polegającym na szybkim wygenerowaniu podglądu oraz otwarciu konkretnych części, które chcemy zmodyfikować w danym momencie bez konieczności przywracania do pełnej pamięci całości.  Inne narzędzia, takie jak Uprość czy praca z konfiguracjami złożeń również znacznie podnoszą wydajność i znacznie redukują czas pracy.

11 DriveWorksXpress  DriveWorksXpress to narzędzie automatyzacji projektowania, które pozwala automatycznie generować części, złożenia oraz rysunki w oparciu o wcześniej zdefiniowane informacje projektowe.  Poprzez utworzenie reguł z danych wejściowych możemy sterować parametrami modeli oraz wykorzystać je w nowych częściach.  Tworzenie reguł odbywa się z użyciem składni aplikacji Microsoft Excel. Formularze do wprowadzania danych zbierają informacje konieczne do wykonania potrzebnych wariantów części.

12 TolAnalyst  Nowe narzędzie, które ma na celu wyeliminowanie potencjalnych przeszkód w procesie produkcji zaprojektowanych wcześniej detali.  Narzędzie to służy do określania wpływu wymiarów i tolerancji na złożenia poprzez analizę stosu tolerancji metodą najbardziej niekorzystnego przypadku.  TolAnalyst pomaga zidentyfikować we wczesnej fazie projektowania najbardziej krytyczne tolerancje i pozwala użytkownikom na ich zmiany (poprzez pasowanie ciasne i luźne) w celu uniknięcia niekorzystnej współpracy pomiędzy elementami złożenia.

13 DFMXpress  Narzędzie analizy, które pozwala sprawdzić możliwości wyprodukowania części SolidWorks.  Narzędzia DFMXpress należy użyć, aby zidentyfikować obszary projektu, które mogą powodować problemy na etapie produkcji, bądź podnosić koszty produkcji.  Zasada działania polega na zdefiniowaniu parametrów narzędzi, które mamy do dyspozycji w naszej narzędziowni pod kątem ich użycia w trakcie obróbki.  TolAnalyst pomaga zidentyfikować krytyczne miejsca aby odpowiednio wcześnie można było dokonać wymaganej korekty, co wpływa na oszczędność czasu i obniżenie kosztów produkcji.

14 SolidWorks MotionManager  MotionManager jest zmodyfikowaną wersją Animatora w połączeniu z CosmosMotion oraz symulacją dynamiczną znaną z wcześniejszych wersji SolidWorks.  Aplikacja ta łączy pewną funkcjonalność narzędzia o nazwie symulacja oraz ruch złożenia z uwzględnieniem tzw. kontaktu 3D.  Zostały tu zaczerpnięte pewne funkcje z CosmosMotion® umożliwiające przeprowadzanie analiz ruchu wykorzystując prosty i intuicyjny interfejs.  W ten łatwy sposób można przekalkulować mechanizm jak również nagrać efektowną animację.

15 Inne zmiany W SolidWorks 2008 mających wielkie znaczenie w kontekście globalnej obsługi programu. Należą do nich:  Lustra w części z możliwością przerywania powiązania z oryginałem,  Spawanie narożników w arkuszach blachy,  Udoskonalony import z innych programów,  Kopiowanie komponentów złożenia wraz z wiązaniami,  Wyrównywanie otworów w złożeniach,  Możliwość odwracania profili w konstrukcjach spawanych,  Udoskonalone tabele materiałowe,  Tworzenie arkuszy i sposoby ich wyświetlania.

16 W dodatkach SolidWorks udoskonalono szereg funkcji oraz wprowadzono nowe narzędzia.  Design Insight – optymalizacja produktu, pozwala wyświetlic osłabione obszary lub z naddatkiem materiału,  Rozbudowane możliwośći przygotowania powirzchni w Skan to 3D – aby uzyskać gładką granicę,  Nowe oraz udoskonalone typy połączeń w CosmosWorks,  Złącza elektryczne wielopunktowe,  Długość zapasu dla rur w SolidWorks Routing,  Nowe materiały emitujące światło w PhotoWorks, nowe sceny oraz możliwości wyrównywania podłogi,  Dokumenty weryfikacji z plików DWG w Design Checker,  Obsługa plików PDF podczas zaewidencjonowania w PDMWorks Workgroup

17 1. Program SolidWorks w aspekcie baz danych.  W prezentacji zostanie przedstawiona utworzona przy pomocy programu Microsoft Access baza elementów UPS.  Opisano sposób tworzenia bazy oraz korzystania z niej.  Przedstawiono na krótkim przykładzie proces montażu konstrukcji UPS w programie SolidWORKS z wykorzystaniem bazy elementów uniwersalnych przyrządów obróbkowych.  Proces montażu zilustrowany został na konkretnym przykładzie ustalenia i zamocowania części przeznaczonej do operacji obróbki powierzchni - obróbka powierzchni frezowaniem.

18 1.1. Baza danych w programie Microsoft Access Rys. 1. Główny panel bazy o nazwie „BAZA ELEMENTÓW UPS”.

19 Rys. 2. Główny panel zakładki „Dodawanie elementów UPS”.

20 Po wybraniu dowolnego przycisku w zakładce dodawania elementów na przykład „Dodaj element do tabeli – Korpusy” wyświetla się formularz w trybie dodawania. W formularzu tym definiujemy element poprzez podanie nazwy, wymiarów oraz dodanie „hiperłącza”, które pozwoli otworzyć rysunek w sposób automatyczny. Rys. 3. Formularz dodawania elementów do bazy.

21 Rys. 4. Zakładka „ELEMENTY UPS”.

22 Rys. 5. Zakładka „ELEMENTY USTALAJĄCE”.

23 Po wybraniu przycisku konkretnej nazwy elementu np. „Klocki dystansowe” otwiera się formularz, w którym znajdujemy interesujące nas elementy wraz z rysunkiem, podstawowymi wymiarami i hiperłączem otwierającym rysunek w programie SolidWORKS. Hiperłącza uruchamiające rysunki Rysunek elementu Rys. 6. Formularz „Klocki dystansowe”.

24 1.2. Proces montażu przy użyciu bazy Okno wyświetlające otwarte elementy Rys. 7. Proces montażu przy użyciu programu SolidWORKS.

25 Rys. 8. Gotowe złożenie uchwytu UPS wraz z zamocowanym elementem.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYDZIAŁ MECHANICZNY Zalety SolidWorks w procesie konstrukcji Zielona Góra 2008 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google