Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Marcin Baron Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa, 14 października 2010 Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Marcin Baron Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa, 14 października 2010 Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Marcin Baron Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa, 14 października 2010 Rozwój i budowanie powiązań między przedsiębiorcami. Rola i funkcje facilitatora klastra

2 Marcin Baron

3 Ileż to razy ???

4 Potencjał endogeniczny Potencjał egzogeniczny

5 Menedżer – wyniki Analityk – informacje Trener – umiejętności Psycholog – relacje Ojciec – dojrzałość Policjant – reguły Facilitator klastra Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

6 Menedżer – wyniki Analityk – informacje Trener – Umiejętno- ści Psycholog – relacje Ojciec – dojrzałość Policjant – reguły Facilitator klastra NOWE SCHEMATY POSTĘPOWANIA NOWE RELACJE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

7 Motywuje i inspiruje do działania Rozwija relacje i buduje współpracę partnerską opartą na pasji, entuzjazmie i zaufaniu Działa tak, by otrzymać od uczestników kredyt zaufania, jako osoba wiarygodna i neutralna Rozpoznaje kluczowych graczy, perspektywiczne procesy i obszary powstawania wartości dodanej – innymi słowy dobrze zna sektor Wykazuje się skromnością i wytrzymałością, determinacją, konsekwencją oraz zaufaniem do innych. Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok Facilitator klastra

8 Słuchania i obserwacji (empatia, zrozumienie) Obsługi sprzętu multimedialnego oraz sprzętu ułatwiającego prowadzenie warsztatów (narzędzia do wizualizacji, itp.) Identyfikowania nowych pomysłów, grupowania ich w odpowiednie kategorie oraz dostrzeganie możliwości kreowania synergii Zadawania otwartych pytań Szybkiej interpretacji i reagowania na zmieniającą się sytuację (wyobraźnia, spostrzegawczość) Dostrzegania roli i wartości emocji w relacjach międzyludzkich (kultura poruszania się w różnych środowiskach, dyplomacja) Umiejętności facilitatora klastra Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

9 Podsumowywania i przedstawiania wyników dyskusji przeprowadzonych w grupach Rozwiązywania konfliktów Komunikowania się również w relacjach nieformalnych, włącznie z poczuciem humoru Prowadzenia trudnych dyskusji (rozwiązywanie problemów, doprowadzanie do konstruktywnych decyzji) Zjednywania ludzi Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok Umiejętności facilitatora klastra

10 ETAP EM- BRIO- NALNY ETAP WZRO -STU ETAP DOJ- RZA- ŁOŚCI ETAP SCHY- ŁKU Cykl życia inicjatywy klastrowej Image: Francesco Marino / FreeDigitalPhotos.net

11 Przedstawienie idei inicjatywy klastrowej głównym graczom Przedstawienie idei inicjatywy klastrowej regionalnym decydentom, którzy mogą zapewnić wsparcie finansowe w ramach programów publicznych 3 mies. – świadomość decydentów regionalnych Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

12 Analiza informacji statystycznych, porównanie ze wskaźnikami krajowymi i międzynarodowymi Wstępne określenie priorytetów inicjatywy klastrowej Określenie podmiotów i osób do włączenia w działania 3 mies. – analiza sytuacji w gospodarce regionalnej Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

13 Spotkania indywidualne ze zidentyfikowanymi uczestnikami i sprzymierzeńcami Identyfikacja „wąskich gardeł”, możliwości rozwoju, typowych interakcji, istotnych zespołów oraz liderów i sceptyków Opracowanie mapy klastra: łańcuchy wartości, schematy powiązań Określenie gotowości i warunków zaangażowania Opracowanie raportu wstępnego 3-6 mies. – analiza potencjalnego klastra Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

14 Zidentyfikowanie 6-8 osobowej grupy liderów Określenie potencjalnych korzyści dla liderów aktywnie angażujących swoje zasoby Zaproszenie liderów na pierwsze wspólne spotkanie Ustalenie zasad pracy, podpisanie porozumienia (listu intencyjnego, umowy o współpracy) 3-6 mies. – powołanie zespołu liderów Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

15 Jednoznaczne zaangażowanie facilitatora – neutralnej osoby, odpowiedzialnej za budowę zaufania i konsensus Analiza gotowości liderów do określenia wizji na tym etapie Opracowanie wizji przez zespół liderów, osiągnięcie konsensusu. Określenie kilku kluczowych działań w celu rozpoczęcia konkretnej pracy 6-12 mies. – tworzenie wizji klastra Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

16 Określenie obszarów działań (3 do 6 obszarów) Określenie i priorytetyzowanie listy działań, w tym działań pilotażowych, które można uruchomić w krótkim okresie czasu Zidentyfikowanie strategicznych punktów zwrotnych 6-12 mies. – określenie harmonogramu prac Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

17 Uszczegółowienie działań w konkretne zadania (cele, oczekiwane wyniki, niezbędne zasoby, osoby odpowiedzialne) Powołanie zespołów tematycznych na czas realizacji konkretnych zadań (zespoły projektowe) Facilitator odgrywa rolę coacha, zespoły są koordynowane przez osobę wybraną wśród uczestników Facilitator na bieżąco monitoruje portfel projektów 6-12 mies. – agenda priorytetowych zadań Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

18 Organizowanie publicznych imprez (konferencje, targi, promocje) podkreślających obecność klastra w danym regionie Informowanie potencjalnych kolejnych uczestników inicjatywy klastrowej o wizji i celach Liderzy publicznie podkreślają wiarygodność inicjatywy od 10 mies. – publiczna prezentacja inicjatywy klastrowej Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

19 Utworzenie formalnej jednostki. Decyzja o powołaniu jednostki nie powinna zapaść zbyt szybko. W początkowej fazie potrzeba bowiem znaczącej elastyczności, aby zrozumieć jakiego rodzaju powiązania są najbardziej optymalne w danej sytuacji Określenie źródeł finansowania Przygotowanie i wdrożenie pakietów usług Opracowanie planów postępowania dla grup zadaniowych oraz szczegółowych ról i obowiązków uczestników Określenie sposobów wzajemnego informowania oraz raportowania Monitorowanie działań Okresowe raportowanie o postępie prac od 12 mies. – formalizowanie inicjatywy klastrowej Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

20 Ustalenie strategii i priorytetowych działań. Zaplanowanie bardziej ryzykownych przedsięwzięć nadających inicjatywie klastrowej „drugą prędkość” Identyfikowanie trendów i wyzwań w skali międzynarodowej Budowanie wizerunku klastra Inicjowanie współpracy z innymi klastrami od 18 mies. – przygotowanie strategii rozwoju klastra Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

21 Analizy na poziomie klastra i na poziomie uczestników inicjatywy klastrowej Analizy efektów uzyskanych pośrednio i bezpośrednio dzięki inicjatywie klastrowej Oceny przydatności działań i usług, realokacja zasobów do bardziej strategicznych obszarów od 18 mies. – zaawansowana ewaluacja procesu Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

22 Rozwój działań „drugiej prędkości”: komercjalizacja nowych technologii, wspólne programy badawcze, utrzymanie silnej pozycji i marki na arenie międzynarodowej, korzystanie z szczegółowych badań rynkowych w celu lepszego pozycjonowania klastra, monitoring trendów rynkowych, zapewnienie dostępu do strategicznych zasobów, benchmarking oraz określenie możliwości współpracy z innymi klastrami na świecie, ciągłe aktualizacje programów kształcenia realizowane z lokalnymi i regionalnymi instytucjami edukacyjnymi od 18 mies. – innowacja i przywództwo rynkowe Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

23 Działania, które zapewniają, że powstaną nowe relacje, nowe formy współpracy wewnątrz klastra i między klastrami Wymiana doświadczeń, pozwalająca na ciągłe aktualizowanie programów i działań oraz na utrzymanie dynamiki od 18 mies. – interakcje zewnętrzne Cykl życia inicjatywy klastrowej, a zaangażowanie facilitatora Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

24 Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net StrategTrend Hunter

25 Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net Fan rynku Dostawca kasy

26 Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net AnalitykDobry wujek

27 Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net Administrator Przedsiębiorca

28 Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net CoachModerator

29 Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net KręgosłupTwarz

30 Image: Liz Noffsinger / FreeDigitalPhotos.net Image: Hinnamsaisui / FreeDigitalPhotos.net

31 Klaster z punktu widzenia facilitatora Grupa docelowa Priorytetowe działania Struktura organizacyjna Komunikacja z otoczeniem Dziennik facilitatora inicjatywy klastrowej Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

32 1.Klaster z punktu widzenia facilitatora: obszar geograficzny, grupy docelowe, obszary interwencji, pozycja rynkowa cele operacyjne, które animator stawia sobie w krótkim i średnim okresie czasu Dziennik facilitatora inicjatywy klastrowej Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok

33 2.Grupa docelowa: grupa strategiczna: lista osób i podmiotów z uwzględnieniem ich roli i znaczenia w klastrze (innowatorzy, naśladowcy, „gapowicze”) grupa docelowa (jeżeli jest inna niż grupa strategiczna): lista osób i podmiotów z uwzględnieniem ich roli i znaczenia w klastrze powiązania strategiczne ocena jakości interakcji pojawiających się w klastrze ocena przydatności narzędzi wsparcia: opis wartości dodanej wybranych narzędzi dla poszczególnych grup docelowych Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok Dziennik facilitatora inicjatywy klastrowej

34 3.Priorytetowe działania: opis działań z uwzględnieniem czasu realizacji, osób odpowiedzialnych oraz niezbędnych zasobów Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok Dziennik facilitatora inicjatywy klastrowej

35 4.Struktura organizacyjna: organy strategiczne (zarząd spółki, zarząd stowarzyszenia, komitet sterujący) z opisem kluczowych osób w strukturze ich roli, praw i obowiązków grupa doradcza (liderzy opinii) z opisem osób, roli, praw i obowiązków zespoły tematyczne z opisem osób, roli, praw i obowiązków inne elementy struktury organizacyjnej danej inicjatywy klastrowej Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok Dziennik facilitatora inicjatywy klastrowej

36 5.Komunikacja z otoczeniem: opis grup docelowych, rodzaj komunikatów i form komunikowania się, narzędzia przekazu, częstotliwość, niezbędne zasoby w tym budżet szczegółowy opis wdrożenia poszczególnych narzędzi wraz z planem wykonania i budżetem Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Luk Palmen, Marcin Baron, PARP, Warszawa, 2008 rok Dziennik facilitatora inicjatywy klastrowej

37 Feeling Aspirations Curiosity Inspiration Loyalty Initiative Thoroughness Adaptability Toolkit Open-mind Retrospection Image: Francesco Marino / FreeDigitalPhotos.net

38 D z i ę k u j ę z a u w a g ę Marcin Baron baron@innoco-team.com tel. 506 035 345 www.innoco-team.com


Pobierz ppt "2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Marcin Baron Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa, 14 października 2010 Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google