Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

22 listopada 2010 Seminarium Zielona Góra Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz Instytut Automatyki i Informatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "22 listopada 2010 Seminarium Zielona Góra Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz Instytut Automatyki i Informatyki."— Zapis prezentacji:

1 22 listopada 2010 Seminarium Zielona Góra Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechnika Warszawska Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa(NASK)

2 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 2 Zielona Góra 2010 Plan prezentacji  Wprowadzenie - sieci ad hoc  sieci bezprzewodowych czujników (WSN)  sieci urządzeń mobilnych (MANET)  Projektowanie i zarządzanie siecią ad hoc  Pozycjonowanie węzłów w sieciach WSN  Zarządzanie transmisją (transmisja energooszczędna)  Modelowanie mobilności węzłów w sieciach MANET  Symulatory sieci jako narzędzia wspierające projektowanie i zarządzanie sieciami ad hoc

3 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 3 Zielona Góra 2010 Sieć ad hoc  Sieć bezprzewodowa o zdecentralizowanej strukturze.  Składa się z węzłów, które autonomicznie organizują się w sieć.  Nie jest wymagane istnienie zewnętrznej infrastruktury sieciowej do przekazywania danych – nie występują punkty zarządzające.  Sieć heterogeniczna - może składać się z różnego typu urządzeń.  Nie jest zazwyczaj możliwa bezpośrednia łączność pomiędzy każdą parą węzłów (transmisja multi-hop).  Węzły sieci mogą się przemieszczać w przestrzeni.

4 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 4 Zielona Góra 2010 Bezprzewodowe sieci sensorów Bezprzewodowa sieć sensorów (Wireless Sensor Network – WSN) tworzona jest najczęściej w trybie ad-hoc, przez niewielkich rozmiarów urządzenia, stanowiące węzły sieci gęsto rozmieszczone na dużym obszarze. Zazwyczaj sieć stacjonarna lub quasi-stacjonarna. Schemat komunikacji wiele-do-jednego – sensory przesyłają dane do wyróżnionych węzłów odpowiedzialnych za przekazanie tych informacji do operatora sieci.

5 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 5 Zielona Góra 2010 Architektura węzła Na architekturę węzła składają się:  interfejs radiowy  mikroprocesor  pamięć  źródło zasilania  odpowiednie czujniki np. oświetlenia, wilgotności itd. Stosowane protokoły komunikacyjne:  IEEE 802.11  IEEE 802.15.1 (Bluetooth)

6 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 6 Zielona Góra 2010 Sieć mobilna (MANET) Mobilna sieć ad hoc MANET (ang. Mobile Ad-hoc Network)  Tworzą ją samoorganizujące się mobilne urządzenia komunikacji bezprzewodowej, które pełnią jednocześnie funkcje terminali oraz ruterów.  Każde urządzenie może wykonywać zadania oraz uczestniczyć w przekazywaniu danych do odbiorców (w jego zasięgu).  Węzły sieci mogą się przemieszczać w przestrzeni w miarę upływu czasu.  Nie jest zazwyczaj możliwa bezpośrednia łączność pomiędzy każdą parą węzłów.  Do komunikacji nie jest wymagane istnienie żadnej infrastruktury sieciowej, nie ma punktów centralnych zarządzających siecią, żadne urządzenie nie ma ściśle określonego położenia w przestrzeni.

7 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 7 Zielona Góra 2010 Ograniczenia w sieciach ad hoc ekonomiczne:  sensory mają być tanie w produkcji  techniczne:  jedyne dostępne zasilanie - baterie / ogniwa PV interfejs radiowy mikroprocesor pamięć sieć niewielki zasięg komunikacji ograniczone możliwości przetwarzania brak możliwości agregacji danych z dłuższego okresu niska jakość łączy (zmienna się w czasie), ograniczona przepustowość źródło zasilaniaograniczony czas pracy topologiadynamiczne zmiany

8 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 8 Zielona Góra 2010 Projektowanie sieci ad hoc  Wstępne oszacowanie liczby węzłów sieci przy założonej dopuszczalnej mocy nadajnika radiowego i możliwości sterowania mocą sygnału  Wybranie odpowiedniego protokołu komunikacji, przy ustalonym kryterium działania sieci ( maksymalizacja czasu funkcjonowania węzłów, przepływności itp. ).  Pozycjonowanie węzłów w sieci ad hoc.  Planowanie ruchu w przestrzeni (sieci MANET). Proces projektowania wspierany przez symulację komputerową

9 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 9 Zielona Góra 2010 Pozycjonowanie węzłów Cel: Optymalne (względem przyjętej metryki) rozmieszczenie węzłów, które zagwarantuje dostarczenie wszystkich zebranych i przesyłanych danych do stacji bazowej ROZMIESZCZENIE Cel: Wyznaczenie estymat współrzędnych położenia węzłów LOKALIZACJA

10 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 10 Zielona Góra 2010 Lokalizacja węzłów w bezprzewodowych sieciach sensorów E. Niewiadomska-Szynkiewicz, Michał Marks

11 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 11 Zielona Góra 2010 Jak pozyskać informację o lokalizacji? Informacje o lokalizacji można uzyskać:  zapisując informacje w trakcie rozmieszczania węzłów  poprzez wyposażenie węzłów w system GPS niemożliwe „tanie” rozmieszczenie węzłów np. z samolotu metoda jest nieodporna na przemieszczanie się węzłów rozwiązanie bardzo kosztowne (rozmiar sieci to tysiące węzłów) duży pobór energii ograniczone zastosowanie wewnątrz pomieszczeń duży rozmiar odbiorników

12 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 12 Zielona Góra 2010 Lokalizacja węzłów bazowych - algorytmy Algorytmy przetwarzających uzyskane dane w estymaty położenia węzłów. algorytmy single-hop algorytmy multi-hop – wykorzystują dane o połączeniach  APS - Ad Hoc Positioning System [D. Niculescu and B. Nath]  SDP - Convex position estimation in wireless sensor networks [L. Doherty, K. Pister, L. El Ghaoui]  MDS - Localization from Connectivity in Sensor Networks [Y. Shang, W. Ruml, Y. Zhang] algorytmy multi-hop - wykorzystują dane o odległościach  Semidefinite programming for ad hoc wireless sensor network localization [P. Biswas and Y. Ye]  Simulated Annealing based localization in Wireless Sensor Network [A. Kannan, G. Mao, B. Vucetic]  Two-phase Stochastic Optimization to Sensor Network Localization [M. Marks, E. Niewiadomska-Szynkiewicz]

13 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 13 Zielona Góra 2010 Ustalenie położenia węzłów jest procesem złożonym, wymagającym wykorzystania:  technik analizujących propagację sygnałów radiowych  pomiary kątów odbieranych sygnałów (AoA)  pomiary sygnałów radiowych  RSSI (Received Signal Strength Indicator)  ToA (Time of Arrival)  TDoA (Time-Difference of Arrival)  algorytmów przetwarzających uzyskane dane w estymaty położenia węzłów Estymacja odległości

14 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 14 Zielona Góra 2010 Zadanie lokalizacji wykorzystujące miarę odległości Rozważmy następującą sieć sensorów (M + N węzłów): M – liczba węzłów bazowych N – liczba węzłów niebazowych (poszukiwanych) - węzły bazowe - węzły poszukiwane

15 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 15 Zielona Góra 2010 Proces lokalizacji 1) Etap kalibracji 2) Etap lokalizacji Pomiary RSSI Odległości między węzłami Współrzędne węzłów Proces lokalizacji – od pomiaru sygnałów do położenia węzłów

16 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 16 Zielona Góra 2010 Modelowanie propagacji sygnałów radiowych Średnia moc odbieranych sygnałów zanika logarytmicznie wraz ze wzrostem odległości. Średnia utrata mocy sygnału (ang. path loss) może być wyrażona jako funkcja odległości: – odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem – odległość referencyjna (zazwyczaj 1m) – współczynnik zanikania sygnału (zależny od środowiska) Siła odbieranego sygnału P r w odległości d wynosi: – moc nadajnika

17 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 17 Zielona Góra 2010 Etap kalibracji – zbiór trenujący Dla każdej pary węzłów bazowych (i, j), które są w zasięgu komunikacji mierzymy siłę odbiera- nych sygnałów. Otrzymujemy zbiór par: - węzły bazowe - węzły poszukiwane - rzeczywista odległość między węzłami i oraz j

18 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 18 Zielona Góra 2010 Etap kalibracji – wyznaczenie odległości Średnia odległość między węzłami i oraz j jako funkcja siły odbieranych sygnałów. const uproszczenie - estymowana odległość między węzłami i oraz j

19 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 19 Zielona Góra 2010 Etap kalibracji – optymalizacja Cel: Wyznaczenie wartości parametrów a i b Dostępne dane: Zbiór par – RSSI, odległość Funkcja celu : Do wyznaczenia wartości parametrów a i b (gwarantujcych minimalny błąd między pomiarami odległości a ich estymatami) użyta została metoda najmniejszych kwadratów:

20 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 20 Zielona Góra 2010 Sformułowanie zadania optymalizacji Cel: Wyznaczenie położenia N węzłów Dostępne dane: Macierz odległości pomiędzy węzłami Położenie węzłów bazowych Ograniczenia: W zadaniu występują nierównościowe ograniczenia wynikające z sąsiedztwa węzłów. NiNi i – zasięg transmisji dla (zbiór sąsiadów)

21 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 21 Zielona Góra 2010 Sformułowanie zadania optymalizacji dla SDP Zadanie formułowane przy użyciu estymaty współrzędnych węzłów oraz ich odległości od węzłów sąsiednich. Funkcja celu J SDP reprezentuje ilościową miarę jakości estymacji współrzędnych węzłów. – błąd w oszacowaniu położenia węzłów i i j – estymaty współrzędnych położenia węzłów i i j – zmierzona minimalna i maksymalna odległość między parą (i,j)

22 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 22 Zielona Góra 2010 Sformułowanie zadania dla optymalizacji stochastycznej – znane położenie węzła bazowego k – estymaty położenia węzłów i oraz j – zbiór sąsiadów węzła bazowego k – zbiór sąsiadów węzła niebazowego i – zmierzona odległość pomiędzy parą węzłów (k,j) – zmierzona odległość pomiędzy parą węzłów (i,j) gdzie: Funkcja celu:

23 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 23 Zielona Góra 2010 Etap lokalizacji Dwufazowa metoda lokalizacji TSA Działanie algorytmu składa się z dwóch faz: Faza I Wyznaczenie rozwiązania początkowego za pomocą metody trilateracji Faza II Iteracyjne poprawianie rozwiązania pierwszej fazy poprzez zastosowanie optymalizacji stochastycznej Dodatkowa operacja: korekta położenia węzłów naruszających największą liczbę ograniczeń

24 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 24 Zielona Góra 2010 Etap lokalizacji - zakończenie I fazy Na koniec I fazy otrzymujemy wstępną lokalizację węzłów, która jest dalej poprawiana w II fazie - węzły bazowe - poprawna lokalizacja - estymata położenia węzły poszukiwane

25 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 25 Zielona Góra 2010 Etap lokalizacji – faza II T = temperatura początkowa Δd = początkowa odległość WHILE (T > temparatura_koncowa) { FOR i = 1 to P * (N - M) { wybierz modyfikowany węzeł modyfikuj wybrany punkt wyznacz zmianę wartości funkcji celu ΔCF IF (ΔCF <= 0) akceptuj zmodyfikowany węzeł ELSE wylosuj rp = uniform(0,1) IF ( rp <= exp(- ΔCF/T)) akceptuj zmodyfikowany węzeł ELSE odrzuć modyfikację } T NEW = α * T OLD Δd NEW = β * Δd OLD } Operacja przesunięcia Wykonywane jest przesunięcie węzła w wybranym losowo kierunku o odległość Δd (odległość przesunięcia jest zmniejszana wraz ze spadkiem temperatury) Schemat schładzania Geometryczny: T NEW = α * T OLD

26 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 26 Zielona Góra 2010 Etap lokalizacji - operacja korekty odbitych punktów Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że całkowity błąd lokalizacji najczęściej jest skutkiem błędnej lokalizacji pojedynczych węzłów, które w wyniku "odbicia" zostały błędnie zlokalizowane.

27 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 27 Zielona Góra 2010 Eksperymenty symulacyjne – generowanie topologii sieci Eksperymenty symulacyjne Generowanie topologii sieci: Modele sieci zostały utworzone za pomocą narzędzia Link Layer Model for MATLAB (M. Zuniga, B. Krishnamachari) ParameterValue PATH_LOSS_EXPONENT3.2 SHADOWING_STANDARD_DEVIATION2.8 PL_D035.0 dB D01.0 m OUTPUT_POWER0.0 dBm NOISE_FLOOR-105.0 dBm ASYMMETRY0 (NO) TERRAIN_DIMENSIONS_X1000.0 m TERRAIN_DIMENSIONS_Y1000.0 m NUMBER_OF_NODES200 TOPOLOGY3 (RANDOM)

28 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 28 Zielona Góra 2010 Eksperymenty symulacyjne – ocena etapu lokalizacji Ocena dokładności lokalizacji (location error) wyrażona w procentach, normalizowana przez zasięg transmisji r – rzeczywiste położenie węzła i w sieci – estymowane położenie węzła i w sieci – zasięg transmisji gdzie:

29 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 29 Zielona Góra 2010 Rozmieszczenie węzłów bazowych Węzły bazowe równomiernie rozmieszczone Błąd lokalizacji: 0.14 Czas obliczeń: 2.00 s Błąd lokalizacji: 1.32 Czas obliczeń: 17.00 s Metoda dwufazowa TSA

30 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 30 Zielona Góra 2010 Rozmieszczenie węzłów bazowych #2 Węzły bazowe nierównomiernie rozmieszczone Błąd lokalizacji: 0.24 Czas obliczeń: 2.00 s Błąd lokalizacji: 98.34 Czas obliczeń: 9.50 s Metoda dwufazowa TSA

31 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 31 Zielona Góra 2010 Rozmieszczenie węzłów bazowych #3 Węzły bazowe nierównomiernie rozmieszczone Błąd lokalizacji: 7.34 Czas obliczeń: 2.00 s Błąd lokalizacji: 147.44 Czas obliczeń: 15.00 s Metoda dwufazowa TSA

32 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 32 Zielona Góra 2010 Zarządzanie transmisją w sieciach ad hoc

33 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 33 Zielona Góra 2010 Projektowanie sieci ze zwróceniem szczególnej uwagi na efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych węzłów Sterowanie topologią (Topology Control TC) Metody oszczędzania energii (Power Save PS) Techniki zakładające podział sieci na mniejsze podsieci (klasteryzacja) Projektowanie energooszczędnych sieci ad hoc

34 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 34 Zielona Góra 2010 Sterowanie topologią Zakłada się, że węzeł ma wpływ na moc wykorzystywaną do przesłania komunikatu. Moc wymagana do przesłania komunikatu pomiędzy dwoma węzłami jest proporcjonalna do odległości pomiędzy nimi. W sieci pożądane są krótkie transmisje, które wymagają mniejszego zużycia energii. A B C

35 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 35 Zielona Góra 2010 Sterowanie topologią a model OSI Ruting Sterowanie topologią Protokół MAC OSI – warstwa łącza danych OSI – warstwa sieciowa  Zadanie algorytmów TC – przypisanie każdemu węzłowi poziomu mocy wykorzystywanego do nadawania komunikatu, tak aby minimalizować energię zachowując spójność sieci.  Ruting – wybór ścieżek w zależności od zasobów energetycznych węzłów. Wywołanie protokołów TC Aktualizacja rutingu Wywołanie Protokołu TC Moc transmisji

36 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 36 Zielona Góra 2010 Wybrane protokołów Protokoły wykorzystujące dane o położeniu węzłów (Location-based TC) R&M [Rodoplu i Meng] LMST (Local Minimum Spanning Tree) [Li, Wang, Song] Protokoły wykorzystujące kierunek położenia sąsiadów (Direction-based TC) CBTC (Cone-based Topology Control) [Li and Wattenhofer] DistRNG [Borbash and Jennings] Protokoły wykorzystujące węzły sąsiednie (Neighbor-based TC) KNeight (K-neighbors graph) [Xue i Kumar] XTC [Wattenhofer i Zollinger

37 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 37 Zielona Góra 2010 Topologie dla różnych protokołów (węzły MICA2) Protokół R&M Protokół LMST Wyłączone TC

38 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 38 Zielona Góra 2010 Zużycie energii – różne protokoły TC Zużycie energii – transmisja do stacji bazowej rm – protokół R&M lmst0 – protokół LMST (dopuszczalne łącza jednokierunkowe) lmst1 – protokół (tylko łącza dwukierunkowe)

39 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 39 Zielona Góra 2010 Odbiornik radiowy w węźle może działać w jednym z czterech trybów, różniących się zużyciem energii: nadawanie – nadawany jest sygnał do innych węzłów (największe zużycie energii), odbiór – odbierany jest komunikat od innego węzła (średnie zużycie energii), czuwanie – odbiornik nie wykonuje żadnej operacji, jest włączony i gotowy do przejścia w stan nadawania lub odbierania danych (małe zużycie energii), uśpienie – odbiornik radiowy jest wyłączony. Protokoły PS wymuszają ograniczanie użycia energii przez wprowadzanie odbiornika w stan uśpienia. Metody oszczędzania energii (Power Save)

40 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 40 Zielona Góra 2010 Wybrane protokoły Power Save (PS) Zasada działania protokołów PS  Węzły okresowo budzą się i wymieniają dane  Cykle uśpienia węzłów muszą być synchronizowane  Czas trwania fazy uśpienia musi być odpowiednio dobrany Wybrane protokoły PS: SPAN [Chen, Jamieson, Balakrishnan, Morris] wybór (elekcja) węzłów-koordynatorów znajdujących się w stanie aktywnym (przechowujących dane dla uśpionych węzłów) GAF [Heidemann, Xu, Estrin] znajomość położenia geograficznego, klasteryzacja, węzły równoważne CPS (Coordinated Power Save) [Kwaśniewski, Niewiadomska-Szynkiewicz] znajomość położenia geograficznego, klasteryzacja, koordynacja periodyczna.

41 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 41 Zielona Góra 2010 Modelowanie ruchu węzłów mobilnych sieci ad hoc E. Niewiadomska-Szynkiewicz, Andrzej Sikora

42 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 42 Zielona Góra 2010 Różne podejścia do modelowania ruchu węzłów (modele mobilności) Modele losowe „Random-motion model” Każdy węzeł losuje z rozkładu jednostajnego kierunek przemieszczania się i szybkość ruchu – następnie przemieszcza się w wyznaczonym kierunku. Modele deterministyczne „Map-based mobility models” Węzły poruszają się tylko po ściśle wyznaczonych trasach (np. drogach zaznaczonych na mapie). Modele wykorzystujące funkcję potencjału Ruch obiektu jest opisany przez funkcję potencjału. Cel przyciąga obiekt, przeszkoda odpycha. Modelowanie ruchu

43 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 43 Zielona Góra 2010 Autorski model wykorzystujący funkcję potencjału Wymagania: uzyskanie zbliżonej do naturalnej charakterystyki ruchu obiektów, ( np. zwalnianie przy zmianie kierunku ruchu lub przy zbliżaniu sie do celu ), wydajna i uniwersalna strategia nawigacji ( omijanie przeszkód, dotarcie do celu lub ucieczka przed zagrożeniem ), różne charakterystyki ruchu obiektów mobilnych różnego typu

44 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 44 Zielona Góra 2010 Symulacja w zadaniach projektowania i zarządzania sieciami ad hoc SYMULATORY E. Niewiadomska-Szynkiewicz, Andrzej Sikora

45 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 45 Zielona Góra 2010 Symulatory sieci bezprzewodowych Symulatory sieci przewodowych i bezprzewodowych OPNET http://www.opnet.com wspiera symulację rozproszoną, najbardziej popularny, C i Fortran (komercyjny) NS-2 [projekt VINT] http://www.isi.edu/nsnam/ns najczęściej stosowany w ośrodkach badawczych, C++ i OTcl (dostępne źródła) OMNET++ [A. Varga] http://www.omnetpp.org wygodny interfejs graficzny, symulacja rozproszona, C++ (dostępne źródła) GloMoSim [Univ. of California] http://pcl.cs.ucla.edu.projects/glomosim/ symulacja dużych sieci bezprzewodowych, C (dostępne źródła) QualNet [Scalable Network Technologies] http://www.scalable-networks.com rozszerzona wersja GloMoSim, C (komercyjna) NCTUns http://www.nsl10.csie.nctu.edu.tw symulator i emulator sieci bezprzewodowych (dostępne źródła) Symulatory sieci bezprzewodowych czujników SENSE [Szymański i Chen, Rensselaer Polytechnic Institute] SEnsor Network Simulator and Emulator, C++ (dostępne źródła) SWAN http://www.eg.bucknell.edu/swan/doc/ wykorzystuje bibliotekę JiST (Java in Simulation Time) (dostępne źródła) VANS [Osaka University] rozbudowane GUI, Java (dostępne źródła)

46 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 46 Zielona Góra 2010 MobAsim: autorski symulator sieci WSN i MANET Modelowanie sieci Transmisja bezprzewodowa, Mobliność węzłów, Modelowanie terenu (SVG lub GIS). Zapis modelu i gromadzonych wyników symulacji w wbudowanej bazie danych SQL. Zarządzanie rozproszoną federacją symulatorów. Generowanie animacji zgodnych z standardem SVG (Scalable Vector Graphics). Symulacja sieci Biblioteka synchronizacji obliczeń Biblioteka komunikacji pomiędzy symulatorami sfederowanymi.

47 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 47 Zielona Góra 2010 Architektura MobAsim - federacja symulatorów RTI Simulator 1 Domain C Domain C/1LP C/2 Domain C/1/1 LP C/1/1/2LP C/1/1/1 LP C/1/1/2/1 Domain B LP B/1LP B/2LP B/3 LP C/1/1/2/2LP C/1/1/2/3 Simulator 2 RTI – network connection Local memory Hierarchy Interconnectivity Symulowana sieć podzielona na kilka podsieci. Każda podsieć symulowana przez odpowiedni proces obliczeniowy. Hierarchiczna struktura symulatora – trzy poziomy hierarchii.

48 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 48 Zielona Góra 2010 Interfejs graficzny symulatora Przykład symulacji: akcja ratunkowa

49 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 49 Zielona Góra 2010 Symulacja 10 godzin działania sieci WSN TestAMD Sempron 1,67 GHz, 512 MB RAM Intel Core2 Duo T7500, 2,2 GHz, 2038 MB RAM AMD Athlon-M 1,2 GHz, 512 MB RAM E1X E2X E3XXX Wyniki symulacji: przyspieszenie obliczeń Czas obliczeń [s]Przyspieszenie E1 (sekwencyjna)155- E2 (równoległa)582.67 E3 (rozproszona)443.52 System komputerowy

50 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 50 Zielona Góra 2010 Symulacja sieci MANET (akcja ratunkowa) T=10T=20 T=40T=50

51 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 51 Zielona Góra 2010 Podsumowanie - dalsze prace  Budowa laboratorium sieci ad hoc w IAIS PW w ramach istniejącego Laboratorium Robotyki.  Wyposażenie (stan aktualny): roboty mobilne, zestaw 24 sensorów MicaZ 2.4GHz firmy Crossobow, 6 kompatybilnych stacji bazowych i oprogramowanie czujników. Kolejny etap prac badawczych: Implementacja dostępnych i autorskich algorytmów lokalizacji, energooszczędnej transmisji, modeli mobilności w sieci laboratoryjnej.

52 Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc 52 Zielona Góra 2010 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "22 listopada 2010 Seminarium Zielona Góra Metody projektowania i zarządzania sieciami ad hoc Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz Instytut Automatyki i Informatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google