Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja multimedialna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja multimedialna"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja multimedialna
PowerPoint 2003

2 Omówienie W środku okna programu PowerPoint znajdują się wielkie, puste slajdy: „Kliknij, aby dodać tytuł”.

3 Tworzenie prezentacji
Okno otwierane jako pierwsze po uruchomieniu programu PowerPoint zawiera w środkowej części duży obszar roboczy otoczony przez mniejsze obszary. Jest to obszar slajdu nazywany okienkiem slajdu. Praca w tym obszarze polega na bezpośrednim wpisywaniu tekstu na slajdzie. Obszar umożliwiający wpisywanie tekstu to pole obramowane linią przerywaną noszące nazwę symbol zastępczy. Wszystkie teksty wpisywane na slajdach są przechowywane w polach tego typu. Większość slajdów zawiera jeden lub więcej symboli zastępczych dla tytułów, tekstu podstawowego (na przykład list i zwykłych akapitów) oraz innej zawartości, takiej jak rysunki i wykresy. 1  Okienko slajdu umożliwia bezpośrednie wpisywanie na slajdzie tekstu w ramach symboli zastępczych.  2 Po lewej stronie jest wyświetlana miniatura tworzonego slajdu. Ten obszar znajduje się na karcie Slajdy. Klikając miniatury slajdów w tym obszarze, można przechodzić do poszczególnych slajdów. 3 Okienko notatek, umożliwia wpisywanie notatek pomocnych przy prezentowaniu pokazu. Obramowanie okienka można przeciągnąć, powiększając obszar notatek.

4 Dodawanie slajdów W momencie otwarcia programu PowerPoint pokaz zawiera tylko jeden slajd. Dodanie pozostałych slajdów leży w gestii użytkownika. Można je dodawać pojedynczo lub po kilka na raz. Istnieje wiele sposobów wstawiania nowego slajdu. Wszystkie sposoby zostaną przedstawione później Na razie wystarczy wymienić dwie metody szybkiego dodawania slajdów. Na karcie Slajdy po lewej stronie okna należy wykonać jedną z poniższych czynności: kliknij miniaturę slajdu, za którym ma zostać dodany nowy slajd, a następnie naciśnij klawisz ENTER. lub kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę slajdu, za którym ma zostać dodany nowy slajd, a następnie wybierz polecenie Nowy slajd w menu skrótów. Dodawanie nowych slajdów za pomocą karty Slajdy — obszaru wyświetlanego po lewej stronie, zawierającego miniatury slajdów. Objaśnienie 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę, za którą ma zostać dodany nowy slajd, a następnie… Objaśnienie 2 …kliknij polecenie Nowy slajd w menu skrótów.

5 Wstawanie tekstu Domyślnym formatowaniem tego symbolu jest lista punktowana. Na końcu akapitu należy nacisnąć klawisz ENTER, a następnie klawisz TAB, jeżeli chcemy przejść do następnego poziomu wcięcia.  Jeśli lista punktowana nie jest potrzebna, zaznacz symbol zastępczy, klikając jego obramowanie. Następnie kliknij przycisk Punktory i numeracja . Automatyczne dopasowywanie tekstu     Jeśli wpisywany tekst nie mieści się w symbolu zastępczym, program PowerPoint zmniejsza jego rozmiar tak, aby dopasować cały tekst do symbolu zastępczego. To zachowanie programu można w razie potrzeby wyłączyć. Wpisywanie tekstu, na przykład list, w symbolu zastępczym tekstu podstawowego. Symbol zastępczy tekstu podstawowego jest zazwyczaj umieszczony poniżej tytułu. Na rysunku jest widoczny tekst wpisany w symbolu zastępczym tekstu podstawowego (w przeciwieństwie do symbolu zastępczego tytułu). Ten symbol zastępczy udostępnia zazwyczaj pięć poziomów wcięcia tekstu, każdy oznaczony innym stylem punktora i malejącym rozmiarem czcionki. Tak duża liczba wcięć zwykle nie jest wymagana, jednakże jest dostępna w programie PowerPoint. Inne przyciski na pasku narzędzi Formatowanie, na przykład przycisk Wyśrodkuj , ułatwiają pozycjonowanie tekstu.

6 Przechodzenie między slajdami
Kiedy pokaz zawiera już kilka slajdów, konieczne staje się poruszanie między nimi w miarę dodawania zawartości. Oto kilka dobrych sposobów poruszania się: Kliknij miniaturę slajdu na karcie Slajdy, aby wyświetlić dany slajd. Kliknij przycisk Poprzedni slajd lub Następny slajd umieszczony w dolnej części paska przewijania po prawej stronie slajdu. Naciśnij klawisz PAGE UP lub PAGE DOWN. Sposoby nawigowania:  Kliknij miniaturę slajdu…  …aby wyświetlić slajd lub…  kliknij przycisk Następny slajd lub Poprzedni slajd

7 Tworzenie notatek W trakcie umieszczania tekstu na slajdach w okienku notatek poniżej slajdów można wpisywać notatki dla osoby prowadzącej prezentację, jeśli takie notatki są potrzebne. Okienko notatek można powiększyć, aby ułatwić sobie pracę. Wprowadzone notatki są zapisywane na stronie notatek, którą można wydrukować przed rozpoczęciem pokazu. Notatki mogą służyć do uzupełnienia informacji przedstawionych na slajdzie. Pomaga to uniknąć przekazywania odbiorcom nadmiernej ilości tekstu na slajdach. Jeśli notatki przekroczą obszar strony notatek, zostaną obcięte podczas drukowania. Aby temu zapobiec, należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań: zmienić układ strony notatek lub wysłać prezentację do programu Microsoft Word przed wydrukowaniem. Proces pisania notatek: 1. Okienko notatek w widoku normalnym  Przeciągnij pasek podziału do góry, aby powiększyć okienko notatek, a następnie wpisz tekst notatki. 2.  Układ strony notatek wyświetlany w widoku notatek i przy ich drukowaniu.

8 Szablon projektu i układ slajdu
Po wprowadzeniu tekstu do slajdów, usuń z prezentacji przygnębiającą czerń i biel, stosując szablon projektu. Szablon pozwala określić kolor, styl i akcenty dekoracyjne. Slajd nie zawsze będzie zawierał tylko tekst, dlatego może być konieczne rozmieszczenie wszystkich umieszczonych na nim obiektów — w tym miejscu przechodzimy do tematu układów slajdu. Sprawdź, jak ułatwi to tworzenie kompozycji.

9 Stosowanie szablonu projektu
Szablony projektów określają wygląd i kolory slajdów, w tym ich tło, style punktowania i czcionek, kolory i rozmiary czcionek, pozycje symboli zastępczych oraz różne akcenty projektu. Szablony można stosować na dowolnych etapach tworzenia pokazu. Jeśli po pewnym czasie okaże się, że inny szablon projektu nadaje się lepiej, można go będzie zastosować. Do tego celu służy okienko zadań Projekt slajdu, tak jak to zostało pokazane na rysunku. Program PowerPoint oferuje wiele szablonów do wyboru. W okienku zadań można również instalować dodatkowe szablony programu PowerPoint lub przejść bezpośrednio do witryny Microsoft Office Online w celu pobrania dodatkowych szablonów. Zaznacz pojedynczą miniaturę slajdu na karcie Slajdy.  W okienku zadań Projekt kliknij miniaturę szablonu, który ma zostać zastosowany do wszystkich slajdów. Aby otworzyć okienko Projekt slajdu kliknij na dowolną miniaturę slajdu prawym przyciskiem myszki lub w pasku zadań opcję Projekt.

10 Układ slajdu Przy tworzeniu slajdów pojawia się kwestia rozmieszczenia w nich poszczególnych elementów. Program próbuje ułatwić rozwiązanie tego problemu, wyświetlając dostępne układy slajdów w momencie dodawania nowych slajdów. Zastosowanie układu w slajdzie powoduje rozmieszczenie zawartości tak, aby pasowała do określonej kombinacji symboli zastępczych. Jeśli na przykład wiadomo, że na slajdzie zostanie użyty tekst i rysunek lub grafika, należy wybrać układ zawierający odpowiednie typy symboli zastępczych i ich właściwe rozmieszczenie. Należy możliwie dobrze przewidywać układ slajdu w momencie jego tworzenia. Istnieje możliwość późniejszej zmiany układu, może się to jednak wiązać z koniecznością dostosowania zawartości. Wybierz miniaturę slajdu.  W okienku zadań Układ slajdu kliknij miniaturę układu, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego slajdu. Klikając na miniaturę układu po jego prawej stronie pojawia się niebieski pasek. Rozwijając go możemy wybrać opcję, do których slajdów chcemy go zastosować.

11 Praca z układem Na rysunku został przedstawiony efekt zastosowania układu obejmującego symbol zastępczy tekstu po stronie lewej oraz symbol zastępczy zawartości po stronie prawej. Każdy symbol zastępczy oferuje wbudowane właściwości umożliwiające obsługę danego typu zawartości. Symbol zastępczy zawartości oferuje własne wbudowane zachowanie. Umożliwia ono umieszczanie rysunku lub elementu graficznego w obszarze symbolu zastępczego i udostępnia ikony, których kliknięcie pozwala wstawiać rysunki, wykresy i tabele. W niektórych przypadkach powoduje ono także zmianę położenia zawartości, na przykład po wprowadzeniu do slajdu nowego elementu. Slajd z układem obejmującym miejsce na tytuł, tekst po lewej stronie i zawartość, na przykład rysunek, po prawej stronie.  Symbol zastępczy tytułu.  Symbol zastępczy tekstu.  Symbol zastępczy zawartości. Kliknięcie jednej z ikon umożliwia wstawienie tabeli, wykresu, obiektu clipart, pliku rysunku, diagramu z Galerii diagramów lub klipu multimedialnego, na przykład pliku dźwiękowego lub wideo.

12 Wstawianie zawartości za pomocą ikony układu
Jedną z metod wstawiania zawartości jest użycie ikon. Rysunek przedstawia sposób użycia ikon w układzie do wstawiania obiektów clipart. Kliknij ikonę Wstaw clipart w symbolu zastępczym. Wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać klip. Następnie kliknij klip w oknie dialogowym Wybieranie obrazu i kliknij przycisk OK. Rozmiar wstawianego obiektu jest automatycznie dopasowywany do układu, a także może być modyfikowany ręcznie. Do wstawiania rysunków i innych obiektów nie trzeba używać ikon układu – można wykorzystać do tego celu polecenie Wstaw w pasku zadań.

13 Wstawienie zawartości za pomocą menu
Przed wstawieniem zawartości za pomocą menu upewnij się, że symbol zastępczy zawartości jest zaznaczony. Wybierz żądany typ elementu z szerokiego zakresu poleceń dostępnych w menu Wstaw. Jeśli symbol zastępczy jest zaznaczony przed wstawieniem, element zostanie umieszczony w prawidłowym obszarze układu. Umożliwia to również korzystanie z automatycznego zachowania wbudowanego w symbol zastępczy. Obrazy, w szczególności zdjęcia o dużej rozdzielczości, mogą znacznie powiększyć rozmiar prezentacji. Z tego powodu należy pamiętać o różnych sposobach zmniejszania rozmiaru takich obrazów. Na rysunku przedstawiono polecenia menu Wstaw. Wskazanie polecenia Obraz udostępnia dodatkowe polecenia, których zakres wykracza poza funkcje dostępne po kliknięciu ikony w układzie.

14 Wstawianie diagramu, wykresu oraz tabeli

15

16 Pokaz w widoku pokazu slajdów
Zacznij od przejrzenia pokazu na komputerze. Uruchom sprawdzanie pisowni. Następnie w podglądzie wydruku sprawdź wygląd uwag i materiałów informacyjnych oraz wybierz dla nich odpowiednie opcje drukowania. Spakuj plik prezentacji i skopiuj go na serwer lub nagraj na dysku CD, aby był dostępny podczas prezentacji.

17 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Opracowała: Barbara Graczyk Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Poznań 2011


Pobierz ppt "Prezentacja multimedialna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google