Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEST SPRAWDZAJĄCY Z MATEMATYKI dla klasy IV szkoły podstawowej z zakresu FIGURY GEOMETRYCZNE Autor: Justyna Itrych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEST SPRAWDZAJĄCY Z MATEMATYKI dla klasy IV szkoły podstawowej z zakresu FIGURY GEOMETRYCZNE Autor: Justyna Itrych."— Zapis prezentacji:

1 TEST SPRAWDZAJĄCY Z MATEMATYKI dla klasy IV szkoły podstawowej z zakresu FIGURY GEOMETRYCZNE
Autor: Justyna Itrych

2 Test został przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 1 im. J
Test został przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 1 im.J.Wybickieg w Rumi Do testu przystąpiło 48 uczniów: 23 uczniów z klasy IVc i 25 uczniów z klasy IVd

3 Z analizy jakościowej zadań okazało się, że w teście nie było dla uczniów zadań bardzo trudnych, - zadaniami trudnymi okazały się zadania: 6, 11c , - zadania średniej łatwości to: 3, 7, 11b, 12, 13c, 13d, - zadania łatwe to: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12a, 12c, 13a, 13b, - zadania bardzo łatwe to: 8,9

4 Zadanie 9 (bardzo łatwe) Jeżeli promień okręgu o środku O wynosi 5 cm to jego średnica jest równa: a) 5 cm b) 10 cm c) 25 cm d) 2 cm i 5 mm Poprawnej odpowiedzi udzieliło 83,4% uczniów

5 Zadanie 8 (bardzo łatwe) Średnica to odcinek: a) AB b) CD c) OC d) EO Poprawnej odpowiedzi udzieliło 95,8% uczniów A E O D B

6 Zadania trudne: Plac zabaw dla dzieci ma kształt kwadratu o powierzchni 900m². Wymiary tego placu zabaw wynoszą: a) 20 m i 45 m b) 30 m i 30 m c) 50 m i 40 m d) 45 m i 45 m Na to zadanie prawidłowo odpowiedziało tylko 27% uczniów

7 Wpisz odpowiednie liczby: a) 700 a = …………. ha b) 2 dm² = …………
Wpisz odpowiednie liczby: a) 700 a = …………..ha b) 2 dm² = ………….cm ² c) 8 ha = ……………..m ² Zamiana jednostek powierzchni to dla uczniów nadal duży problem.

8 ANALIZA STATYSTYCZNA WYKONANIA ZADAŃ PRZEZ UCZNIÓW: - Z analizy wskaźnika mocy różnicującej wynika, że w teście są zadania słabo i średnio różnicujące, zatem zadania do kolejnego testu powinny być bardziej przemyślane i dopracowane. - Współczynnik rzetelności wyniósł 0,728 co wskazuje na niską rzetelność testu i nie jest on najlepszym narzędziem do zbadania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu „ Figury geometryczne”

9 średnia arytmetyczna wyników ucznia :
12,58 mediana : 12,5 punktów moda ( najczęściej występujący wynik punktowy to) : 12 i 15 punktów odchylenie standardowe δ = 3,628

10 OPIS SPOSOBU OCENIANIA
Zgodnie z obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania kryteria przyznawania ocen są następujące: Za wszystkie poprawnie rozwiązane zadania uczeń może otrzymać 20 punktów. W przeliczeniu na oceny szkolne zastosowano następującą skalę punktową: Celujący 95% - 100% Bardzo dobry 85% - 94% Dobry 70% - 84% Dostateczny 51% - 69% Dopuszczający 35% - 50% Niedostateczny 0 – 34% Celujący 19 – 20 Bardzo dobry 17 – 18 Dobry 14 – 16 Dostateczny 10 – 13 Dopuszczający 7 – 9 Niedostateczny 0 – 6

11 Ocenę: 6 otrzymał 1 uczeń 5 otrzymało 5 uczniów 4 otrzymało 17 uczniów


Pobierz ppt "TEST SPRAWDZAJĄCY Z MATEMATYKI dla klasy IV szkoły podstawowej z zakresu FIGURY GEOMETRYCZNE Autor: Justyna Itrych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google