Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYPTOGRAFIA AUTORZY : TADEUSZ KOWALEWSKI GRZEGORZ STEFANSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYPTOGRAFIA AUTORZY : TADEUSZ KOWALEWSKI GRZEGORZ STEFANSKI."— Zapis prezentacji:

1 KRYPTOGRAFIA AUTORZY : TADEUSZ KOWALEWSKI GRZEGORZ STEFANSKI

2 *SPIS TRESCI * 1.Co to jest kryptografia? 2.Historia kryptografii 3.Podstawowe szyfry 4.Zastosowanie kryptografii 5.Ciekawostki ZAKOŃCZ

3 *CO TO JEST KRYPTOGRAFIA * Podział kryptografii –Kryptografia symetrycznaKryptografia symetryczna –Kryptografia asymetrycznaKryptografia asymetryczna POWRÓT

4 Kryptografia jest to dział nauki, który zajmuje się układaniem szyfrów. Dzielimy ją na dwa główne nurty: -Kryptografia symetryczna -Kryptografia asymetryczna 1.Co to jest kryptografia? POWRÓT

5 KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA Rodzaj szyfrowania, w którym tekst jawny jest zaszyfrowany przy pomocy jednego klucza. Do odszyfrowania niezbędna jest znajomość jednego, tego samego klucza 1.Co to jest kryptografia? POWRÓT

6 KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA Rodzaj szyfrowania, w którym tekst jawny jest zaszyfrowany i odszyfrowywany przy pomocy dwóch lub więcej kluczy. 1.Co to jest kryptografia? POWRÓT

7 Schemat prezentujący działanie kryptografii asymetrycznej 1.Co to jest kryptografia? POWRÓT

8 *SPIS TRESCI * 1.Co to jest kryptografia? 2.Historia kryptografii 3.Podstawowe szyfry 4.Zastosowanie kryptografii 5.Ciekawostki ZAKOŃCZ

9 W Europie kryptografia pojawia się po raz pierwszy w V w. p.n.e. Była to spartańska Scytale. Ciąg nic nieznaczących liter nabierał sensu po nawinięciu go na pręt, który posiadali np. dowódcy. Scytale 2.Historia kryptografii POWRÓT

10 Juliusz Cezar w I w. p.n.e. szyfrował swoje listy do Cycerona. Szyfr ten używany był podobno jeszcze w 1915r. w armii rosyjskiej, gdyż był tak prosty, że sztabiści go rozumieli. 2.Historia kryptografii POWRÓT

11 Przez wiele lat proste monoalfabetyczne szyfry wystarczały. Rozwój analizy wymusił powstanie czegoś nowego. W ten sposób pod koniec XVI powstał szyfr nie do złamania. Był to jeden z pierwszych szyfrów polialfabetycznych (wykorzystujący więcej niż jeden alfabet). Alfabetem stawały się dowolnie ustawione litery alfabetu. 2.Historia kryptografii POWRÓT

12 Kryptografia asymetryczna została oficjalnie wynaleziona w 1976 roku przez niezależnych badaczy. Pod koniec XX w brytyjska służba wywiadu elektronicznego (GCHQ) ujawniła, że to odkrycie było w 1965 roku, jednak było zatajone aż do 1997 roku. 2.Historia kryptografii POWRÓT

13 DZIŚ KRYPTOGRAFIA JEST JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH NAUK TOWARZYSZĄCYCH ROZWOJOWI INFORMAYCZNEMU 2.Historia kryptografii POWRÓT

14 *SPIS TRESCI * 1.Co to jest kryptografia? 2.Historia kryptografii 3.Podstawowe szyfry 4.Zastosowanie kryptografii 5.Ciekawostki ZAKOŃCZ

15 SZYFRY PODSTAWIENIOWE MONOALFABETYCZNE: - szyfr Cezaraszyfr Cezara - szyfr ROT-13szyfr ROT-13 - szyfr z dowolnym przesunięciemszyfr z dowolnym przesunięciem -szyfr AtBashszyfr AtBash -Szyfr Marii StuartSzyfr Marii Stuart Jedynie szyfr Marii Stuart jest bezpieczny. INNE SZYFRY 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

16 SZYFR CEZARA Polega on na przesunięciu litery w alfabecie w prawo o 3 miejsca. W ten sposób literę np. „a” szyfrujemy jako „d”, a np. „y” szyfrujemy jako „b”. Aby odszyfrować tekst widoczny należy każdą literę przesunąć w alfabecie o 3 miejsc w lewo. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

17 Matematyczny zapis SZYFRU CEZARA: Szyfrowanie: c=E(p)=(p+3)mod 26 Deszyfrowanie: p=D(c)=(c-3)mod 26 Przyjmuje się, że alfabet składa się z 26 liter. Dla cyfr „mod 26” zamieniamy na „mod 10” 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

18 SZYFR ROT-13 Działanie jest identyczne jak w szyfrze Cezara, ale przesunięcie wynosi 13. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

19 Matematyczny zapis SZYFRU ROT-13: Szyfrowanie: c=E(p)=(p+13)mod 26 Deszyfrowanie: p=D(c)=(c-13)mod 26 Warto zauważyć, że nie jest istotne, czy wykonujemy dodawanie, czy odejmowanie, gdyż otrzymamy ten sam wynik. Można więc do odszyfrowania użyć algorytmu szyfrującego. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

20 SZYFR Z DOWOLNYM PRZESUNIĘCIEM Jest to uogólnienie algorytmu Cezara i ROT-13. Literę przesuwamy w alfabecie o dowolną liczbę miejsc. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

21 Zapis matematyczny SZYFRU Z DOWOLNYM PRZESUNIĘCIEM: Szyfrowanie: c=E(p)=(p+n)mod 26 Deszyfrowanie: p=D(c)=(c-n)mod 26 Przez n rozumiemy wartość przesunięcia. Jeśli przy szyfrowaniu przesuwamy w lewo to n<0. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

22 SZYFR AtBash Polega on na przyporządkowaniu literze znaku, który leży w takiej samej odległości od końca. Np. „a” szyfrujemy jako „z”, a „f” jako literę 6 od końca alfabetu, czyli „u”. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

23 SZYFR MARII STUART Szyfr powstały za pomocą nomenklatora. Nomenklator – to system utajniania wiadomości, polegający na zastosowaniu krótkiej listy słów kodowych oraz alfabetu szyfrowego do szyfrowania pozostałych słów tekstu jawnego 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

24 Nomenklator Marii Stuart 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

25 INNE SZYFRY PODSTAWIENIOWE: -algorytm XORalgorytm XOR -Szyfr Vigenere’a (uproszczony nie do złamania)Szyfr Vigenere’a (uproszczony nie do złamania) Mogą być one bezwarunkowo bezpieczne. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

26 ALGORYTM XOR Spotykany również pod nazwą alternatywy wykluczającej lub binarnego sumowania mod 2. Z tablicy ASCII musimy odczytać wartość znaku. Cyfrę w systemie dziesiętnym zamieniamy na system dwójkowy i przystępujemy do kodowania. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

27 ALGORYTM XOR 0 XOR 0 = 0 1 XOR 1 = 0 0 XOR 1 = 1 1 XOR 0 = 1 Najprostsze wyjaśnienie: Jeśli cyfra się zmienia to w kodzie jest jedynka, jeśli się nie zmienia, w kodzie jest 0 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

28 ALGORYTM XOR Przykład: Tekst jawny: 01 00 10 10 Kod:01 00 10 00 Tekst zaszyfrowany:00 00 00 10 Aby odszyfrować tekst należy ponownie „przepuścić” go przez kod. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

29 SZYFR VIGENERE’A (uproszczony nie do złamania) Jeden z pierwszych szyfrów polialfabety- cznych. W tym przypadku było ich aż 26. Każda litera alfabetu staje się pierwszą literą nowego alfabetu. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

30 TABLICA VIGENERE’A: 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

31 SZYFR VIGENERE’A Literę z tekstu jawnego szyfrujemy literą oddaloną od początku tyle samo tylko w innym alfabecie. Alfabet określa litera z kodu. Gdy hasło jest za krótkie powtarzamy je. Tekst jawny:kryp togr afia Hasło:hasl ohas loha Tekst zaszyfrowany:rrrw hvgj ltpa 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

32 SZYFR VIGENERE’A Aby odczytać zaszyfrowany tekst należy wykonać operację od końca. Np. dla „r” w alfabecie H. Znajdujemy „r” w tym alfabecie i liczymy, w którym miejscu znajduje się od góry. Następnie sprawdzamy, która to litera w alfabecie jawnym, czyli A. Jest to litera „k” 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

33 SZYFR ONE-TIME-PAD Dwie wersje tego algorytmu to: -Wersja binarna - algorytm XOR -Wersja znakowa - szyfr Vigenere’a 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

34 SZYFR ONE-TIME-PAD Staje się bezwarunkowo bezpieczny, gdy spełnimy trzy założenia: -hasło musi być ciągiem losowym -hasło musi być jednorazowe -długość hasła musi być przynajmniej tak samo długa jak długość szyfrowanego tekstu 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

35 SZYFR PRZESTAWIENOWY przez macierz, którą jest figura geometryczna. Zaszyfrujemy zdanie „Ala ma kota” za pomocą kwadratu 3x3. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

36 Zapisujemy: A l a m a k o t a i odczytujemy kolumnami: „Amolataka” Aby odszyfrować tekst należy ją ponownie zapisać w macierzy i zapisać kolumnami. Warto zauważyć, że do odszyfrowania wystarczy czytać co trzecią literę. 3.Podstawowe szyfry POWRÓT

37 *SPIS TRESCI * 1.Co to jest kryptografia? 2.Historia kryptografii 3.Podstawowe szyfry 4.Zastosowanie kryptografii 5.Ciekawostki ZAKOŃCZ

38 W dzisiejszych czasach kryptografia jest bardzo ważną nauką, dlatego też znajduje wiele zastosowań. Kryptografia jest używana do zapewnienia autentyczności, integralności i poufności danych. Dane przesyłane między komputerami nieustannie narażone są na ataki hakerów, dlatego muszą być szyfrowane coraz to trudniejszymi do złamania szyframi. 4.Zastosowanie kryptografii POWRÓT

39 *SPIS TRESCI * 1.Co to jest kryptografia? 2.Historia kryptografii 3.Podstawowe szyfry 4.Zastosowanie kryptografii 5.Ciekawostki ZAKOŃCZ

40 Jeden z najstarszych opisów szyfrowania przez podstawianie znajduje się w dziele "Kamasutra", napisanym w IV wieku przez bramińskiego uczonego Vatsyayana, który korzystał z rękopisów pochodzących nawet z IV w p.n.e. "Kamasutra" zaleca kobietom poznanie 64 sztuk, takich jak gotowanie, ubieranie się, masaż i przygotowanie perfum. Na liście tej znajdują się również inne sztuki, takie jak wróżbiarstwo, gra w szachy, introligatorstwo i stolarka. Natomiast pozycja numer 45 to mlecchita- vikalpa, sztuka posługiwania się tajnym pismem, która ma pomóc kobietom w ukryciu swoich związków. Księga szyfrów Simon Singh5.Ciekawostki POWRÓT

41 Źródłem kryptologii wcale nie była Europa. W latach od 800 do 1200 arabscy uczeni odnotowali wiele osiągnięć nauki. W tym samym czasie Europa tkwiła w intelektualnych ciemnościach. Podczas gdy Al-Kindi opisywał zasady kryptoanalizy, Europejczycy wciąż biedzili się z podstawami kryptografii. Księga s zyfrów Simon Singh5.Ciekawostki POWRÓT

42 Szyfr AtBash możemy spotkać w Starym Testamencie. W Księdze Jeremiasza słowo BABILON(BABEL) w pewnym momencie zastąpione jest słowem SZESZAK. Okazuje się, że jest to BABEL zaszyfrowane za pomocą AtBash w hebrajskim alfabecie5.Ciekawostki POWRÓT

43 Podobno gorąca linia pomiędzy Waszyngtonem i Moskwą była szyfrowana za pomocą szyfru one-time- pad.5.Ciekawostki POWRÓT

44 Jednym z kodów, który był nie do odszyfrowania przez wrogie wojska japońskie był język Indian Navaho. Dialekt ten był niezrozumiały dla wszystkich plemion i innych ludzi, z wyjątkiem 28 Amerykanów, którzy go studiowali. Dialekt ten miał ta zaletę, iż nadawał się do idealnie do szybkiej, bezpiecznej łączności. Kryptoanalitycy, którzy dostali próbkę tego dialektu do rozszyfrowania nazwali ten język dziwaczną sekwencją gardłowych, nosowych, trudnych do wymówienia dźwięków.5.Ciekawostki DALEJ POWRÓT

45 Nikt nie był w stanie dokonać transkrypcji tego języka bez wcześniejszej znajomości tego dialektu. Kod Navahów został wysoko oceniony i służył wojskom amerykańskim na Pacyfiku. Bezpieczeństwo tego kodu polegało z prostego faktu, język tego plemienia jest całkowicie pozbawiony znaczenia dla wszystkich, którzy się go nie uczyli.5.Ciekawostki POWRÓT

46 ENIGMA W sumie nie był to szyfr, tylko niemiecka maszyna szyfrująca używana przez wywiad i armię niemiecką, korzystająca z szyfrów polialfabetycznych, co na tamte czasy było dużym osiągnięciem. Wiadomości zaszyfrowane przez tę maszynę były niewiarygodnie trudne do rozszyfrowania. Mimo to, w 1934 roku Polakom udało się zbudować pierwszą „swoją” wersję Enigmy. Dzięki niej, możliwe było już deszyfrowanie większości wiadomości, choć Niemcy zaczęły zmieniać sposób szyfrowania.5.Ciekawostki POWRÓT

47 Polacy do deszyfrowania wykorzystywali w sposób nowatorski istniejące teorie kombinatoryczne – tzw. cykli i transpozycji. Niestety, w roku 1939 Niemcy radykalnie zmienili system szyfrowania. Zmiany, które musiałyby zostać wprowadzone w polskim wynalazku przekraczały budżet Polaków. Przekazali więc swoją maszynę Francuzom, lecz nie zaniechali swoich prac. Musieli się niestety ewakuować do innych krajów z powodu rozpoczęcia wojny.5.Ciekawostki POWRÓT

48 BUDOWA ENIGMY Z przodu znajdowała się 26 literowa klawiatura, a za nią płytka z drugim zestawem znaków podświetlanym żarówkami. W środku znajdowały się od 3 do 8 bębenków szyfrujących i jeden „odwracający” walec. Po naciśnięciu klawisza na klawiaturce, następuje przesunięcie o 1/26 prawego bębenka, po czym zapala się odpowiednia żarówka5.Ciekawostki POWRÓT

49 5.Ciekawostki Oryginalna maszyna szyfrująca Enigma Jedna z części Enigmy POWRÓT

50 5.Ciekawostki Zbliżenie na klawiaturę ENIGMY POWRÓT

51 *SPIS TRESCI * 1.Co to jest kryptografia? 2.Historia kryptografii 3.Podstawowe szyfry 4.Zastosowanie kryptografii 5.Ciekawostki ZAKOŃCZ

52 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!!

53 BIBLIOGRAFIA: - www.wikipedia.pl - www.kryptografia.com - www-ivs.cs.uni-magdeburg.dewww.wikipedia.plwww.kryptografia.com


Pobierz ppt "KRYPTOGRAFIA AUTORZY : TADEUSZ KOWALEWSKI GRZEGORZ STEFANSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google