">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia internetowe Paweł Rajba

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia internetowe Paweł Rajba"— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia internetowe Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

2 HTML Typy dokumentów HTML

3 HTML Struktura dokumentu

4 HTML Nagłówek, czyli znacznik HEAD TITLE – tytuł dokumentu wyświetlany w pasku przyglądarki META – metainformacje LINK – wzajemne relacje między dokumentami BASE – adres bazowy dla relatywnych odwołań ze strony

5 HTML Nagłówek, META name, content – atrybuty zawierające dodatkowe informacje o dokumencie http-equiv, content – atrybuty zawierające nagłówki serwera protokołu HTTP lang – określa język wartości atrybutu content scheme – określa dodatkowy kontekst, który ułatwia interpretację zawartości content

6 HTML Nagłówek, META, przykłady Ogólna składnia content dla Robots content = "ALL" | "NONE" | directives directives = directive ["," directives] direcitve = INDEX,NOINDEX,FOLLOW,NOFOLLOW

7 HTML Nagłówek, META, BASE, przykłady

8 HTML Nagłówek, LINK, atrybuty: charset – kodowanie wskazywanego zasobu href – adres zasobu type – typ zawartości rel – typ dokumentu wskazywanego rev – typ dokumentu, z którego jest odwołanie do bieżącego dokumentu

9 HTML Nagłówek, LINK, typy dokumentów (rel) Alternate – alternatywna wersja dokumentu, często stosowana z atrybutem lang StyleSheet – zewnętrzny arkusz styli Start – strona startowa w kolekcji dokumentów Next – następna strona w kolekcji Prev – strona poprzednia w kolekcji Index – index kolekcji dokumentów

10 HTML Nagłówek, LINK, typy dokumentów (rel) c.d. Contents – spis treści (ang. Table of Contents) dokumentów w kolekcji Glosssary – słownik pojęć Copyright – prawa autorskie dla dokumentu Appendix – appendix dla kolecji dokumentów Help – plik z dodatkową pomocą, informacjami linkami itp.

11 HTML Nagłówek, LINK, przykłady Chapter 2...reszta dokumentu...

12 HTML Przykładowy nagłówek: Strona domowa Pawła Rajby pawel@ii.uni.wroc.pl

13 HTML Przykładowy nagłówek c.d.:

14 HTML Podstawowy zestaw atrybutów id – identyfikator elementu w dokumencie; w ramach dokumenty identyfikatory muszą być różne class – określa zestaw klas elementu style – definiuje styl elementu

15 HTML BODY, czyli treść dokumentu bgcolor="kolor" – kolor tła background="URI" – obrazek tła text="kolor" – kolor tekstu link="kolor" – kolor linków vlink="kolor" – kolor odwiedzonych linków alink="kolor" – kolor aktywnych linków Wszystkie powyższe atrybuty mają status Deprecated. W ich miejsce należy używać styli.

16 HTML Grupowanie elementów DIV – elementu typu block SPAN – element typu inline Atrybut: align, lang

17 HTML Formatowanie tekstu EM – wyróżnienie STRONG – mocne wyróżnienie DFN – definicja CODE – fragment kodu programu SAMP – wynik działania programu, skryptu,… VAR – zmienna, argument programu ABBR – skróty (np. WWW, HTTP, URI, …)

18 HTML Formatowanie tekstu c.d. TT – czcionka stałej szerokości I – pochylenie B – pogrubienie BIG – "duży" font SMALL – mały font STRIKE lub S – przekreślenie (Deprecated) U – podkreślenie (Deprecated)

19 HTML Formatowanie tekstu c.d. FONT – ustawia czcionkę size – rozmiar, liczba od 1 do 7 lub relatywnie np. +1, -3 color face – lista nazw czcionek Przykład:

20 HTML Cytowania BLOCKQUOTE – typu block Q – typu inline Atrybut: cite="URL" Indeksy SUB – dolny SUP – górny

21 HTML Elementy blokowe H1-H6 – nagłówki tekstu ADRESS – adres P – akapit tekstu PRE – preformatowany fragment tekstu BR – złamanie linii Atrybut: clear="left" | "right" | "both" HR – linia pozioma Atrybuty: align, noshade, size, width

22 HTML Elementy blokowe c.d. INS, DEL – elementy mające za zadanie zaznaczać fragmenty tekstu, które zmieniły się w kolejnej wersji dokumentu Atrybuty cite="URL" – dodatkowa informacja, która ma pomóc wyjaśnić, dlaczego dokument został zmieniony datetime="datetime" – data zmiany dokumentu

23 HTML Listy UL – nienumerowane (Unordered Lists) type="disc" | "circle" | "square" compact – większy stopień upakowania OL – nienumerowane (Ordered Lists) type="1" | "A" | "a" | "i" | "I" compact – większy stopień upakowania Wszystkie powyższe atrybuty są Deprecated.

24 HTML Listy c.d. LI – element listy (List Item) type=odpowiednio do UL lub OL value="30" – numer elementu listy compact – większy stopień upakowania Wszystkie powyższe atrybuty są Deprecated.

25 HTML Listy – przykład Kod: Pierwszy punkt Drugi punkt Trzeci punkt i tutaj value jest 31 Da wynik: E. Pierwszy punkt AD. Drugi punkt 31. Trzeci punkt i tutaj value jest 31

26 HTML Listy – przykład zagnieżdżania Dzień pierwszy Jedzenie Spanie Wszystkie pozostałe dni Jedzenie Spanie

27 HTML Lista definicji DL – definition list DT – definition type DD – definition data

28 HTML Lista definicji - przykład Kod: Kura Zwierzątko małorolne Łasica Zwierzątko zupełnie nierolne Wynik: Kura Zwierzątko małorolne Łasica Zwierzątko zupełnie nierolne

29 HTML Tabele – znaczniki TABLE, TR, TH, TD Mały przykład na początek: Nr indeksu Ocena 91044 5.0 91057 5.0 91088 5.0 91092 5.0

30 HTML Tabele, TABLE summary="tekst" – opis tabeli width="50%" | "500" – szerokość tabeli border="2" cellpadding="4" cellspacing="1"

31 HTML Tabele, TR – wiersz w tabeli align="left" | "center" | "right" | "justify" valign="top" | "middle" | "bottom" Tabele, TH, TD – komórka w tabeli align, valign - wyrównywanie nowrap – blokuje automatyczne zawijanie wierszy width="40" – szerokość kolumny height="20" – wysokość kolumny Powyższe atrybuty dla TH i TD są Deprecated.

32 HTML Tabele TH, TD c.d. headers="a1 a2" – id komórek, którą są nagłówkiem dla bieżącej komórki scope="row" | "col" | "rowgroup" | "colgroup" – określa, jaki jest zakres komórki nagłówka rowspan="4" – łączy wiersze colspan="2" – łączy kolumny CAPTION – tytuł tabeli

33 HTML Tabela, kolejny przykład

Indeks Ocena Grupa 91044 5.0 Gr. 1 91055 5.0 Razem

34 HTML Tabela, kolejny przykład c.d.

35 HTML c.d. Tabela, grupowanie wierszy...nagłówek......stopka......pierwszy wiersz pierwszego bloku danych......pierwszy wiersz drugiego bloku danych......drugi wiersz drugiego bloku danych...

36 HTML Tabela, grupowanie wierszy, kilka uwag: każda grupa musi mięć co najmniej 1 wiersz, sekcja TFOOT powinna być przed TBODY, znacznik TBODY jest obowiązkowy, chyba że występuje sam i wtedy można go pominąć, znaczniki zamykające można pominąć.

37 HTML Tabela, grupowanie kolumn COLGROUP – grupuje kolumny span="4" – określa ilość kolumn w grupie, nie stosujemy gdy występuje znacznik COL width="50" – określa domyślną szerokość każdej kolumny w grupie Przykładzik:...

38 HTML Tabela, grupowanie kolumn c.d. COL – umożliwia łączenie kolumn i stosowanie do nich wspólnego formatowania; NIE grupuje kolumn span="4" – określa ilość połączonych kolumn width="50" – określa domyślną szerokość każdej kolumny w zestawie, przykrywa COLGROUP.width.

39 HTML Tabela, grupowanie kolumn, przykład......dalsza część tabelki...

40 HTML Tabela, TABLE frame – określa sposób obramowania tabeli void – z żadnej strony (domyślnie) above, below – na górze, na dole lhs, rhs – z lewej, z prawej hsides – na górze i na dole, vsides – z lewej i z prawej box, border – z każdej strony

41 HTML Tabela, TABLE rules – określa sposób wyświetlania linii wewnętrznych none – żadnych linii all – pomiędzy wierszami i kolumnami groups – pomiędzy grupami wierszy i grupami kolumn row – pomiędzy wierszami cols – pomiędzy kolumnami

42 HTML Tabela, duży przykład na koniec (strona 1/4)

CODE-PAGE SUPPORT IN MICROSOFT WINDOWS

43 HTML Tabela, duży przykład na koniec (strona 2/4) Code-Page ID Name ACP OEMCP Windows NT 3.1 Windows NT 3.51 Windows 95

44 HTML Tabela, duży przykład na koniec (strona 3/4) 1200 Unicode (BMP of ISO/IEC- 10646) X X * 1250 Windows 3.1 Eastern European X X X X 1251 Windows 3.1 Cyrillic X X X X 1252 Windows 3.1 US (ANSI) X X X X 1253 Windows 3.1 Greek X X X X 1254 Windows 3.1 Turkish X X X X 1361 Korean (Johab) X ** X

45 HTML Tabela, duży przykład na koniec (strona 4/4) 437 MS-DOS United States X X X X 708 Arabic (ASMO 708) X X 709 Arabic (ASMO 449+, BCON V4) X X 710 Arabic (Transparent Arabic) X X 720 Arabic (Transparent ASMO) X X

46 HTML Tabela, duży przykład na koniec (efekt)

47 HTML Odnośniki – znacznik A name="nazwa" – nazwa odnośnika href="URI" – adres zasobu hreflang="pl" – określa język zasobu wskazywanego przez href type="content-type" – określa typ zawartości zasoby wskazywanego przez href rel, rev – zależności między dokumentami charset – rodzaj kodowania

48 HTML Odnośniki, A, przykłady W3C Web site Kotwica I wtedy odwołujemy się: dokument.html#kotwica Albo: Kotwica Adres względny i bezwzględny Dok

49 HTML Odnośniki, inne protokoły gopher..., telnet..., newsy..., poczta.... Przykład, wysyłanie poczty Mailnij mnie

50 HTML Obrazki – znacznik IMG src="URI" – źródło obrazka alt="tekst" – krótki opis obrazka longdesc="URI" – link do długiego opisu name="nazwa" – nazwa obrazka height="wys" – wysokość width="szer" – szerokość usemap="URI" – adres mapy

51 HTML MAPY – MAP, AREA MAP name="nazwa" – nazwa mapy AREA – definiuje obszar na mapie shape="(rect|circle|poly|default)" – typ obszaru coords="1,2,3,4" – współrzędne obszaru href="URI" – adres zasobu związanego z obszarem nohref – z tym obszarem nie jest związana żadna czynność alt="tekst" – opis obszaru

52 HTML MAPY – atrybut coords coords – określa współrzędne obszaru rect – lewy-x, góra-y, prawy-x, dół-y circle – środek-x, środek-y, promień poly – x1,y1,x2,y2,...,xN,yN

53 HTML MAPY – przykład Access Guide Search Go Top Ten

54 HTML Ramki – FRAMESET FRAMESET rows, cols – liczba wierszy i kolumn NOFRAMES – alternatywna zawartość Przykłady...cała reszta...... cała reszta...

55 HTML Ramki, FRAMESET Przykład zagnieżdżenia...zawartość ramki 1......zawartość ramki 2, wiersz 1......zawartość ramki 2, wiersz 2......zawartość ramki 3...

56 HTML Ramki, FRAME longdesc="tekst" – długi opis name="nazwa" – nazwa src="URI" – adres zawartości ramki frameborder="(1|0)" – czy obramowanie marginwidth="pixele" – margines poziomy marginheight="pixele" – margines pionowy scrolling="(yes|no|auto)" – paski przewijania

57 HTML Ramki – przykład (strona 1/2) Przykładowy dokument z ramkami...

58 HTML Ramki – przykład (strona 2/2)... Ten dokument zawiera: Dokument 2

59 HTML Ramki pływające – IFRAME IFRAME name src frameborder marginwidth marginheight scrolling height width align="(left|right|middle|top|bottom)"

60 HTML Ramki pływające – IFRAME Przykład

';
Reklamy Google